//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Julian Port triumphs in Bronze final

Julian Port (Rodney Gatt) winning the class Bronze final at the Marsa Racetrack (Photo - In-Nazzjon - Media.Link.Communications)

Julian Port (Rodney Gatt) winning the class Bronze final at the Marsa Racetrack (Photo – In-Nazzjon/- Media.Link.Communications)

Swedish nine year old Julian Port, won Sunday’s major event, the Assikura Championship final for class Bronze trotters on a short distance of 2140m. This final formed part of the 1st Spring meeting made up of eleven races all for trotters.

Nine horses took part in the class Bronze final. It was Julian Port (Rodney Gatt) which stormed ahead in the initial metres and during the first metres this trotter opened a half length lead from Obscur De Busset (Shawn Portelli) and Willesden Hanover (Wayne Farrugia). Julian Port was unchallenged for most of the distance and in the final straight also went on to beat easily the challenge of Take Out Blue (Paul Galea). Quero Des Erablais (Frencu Cassar) and Willesden Hanover finished respectively in third and fourth place.

After this final, Mr Andrew Grech, on behalf of the sponsors, presented the winning trophy to Rodney Gatt and Emanuel Galea, the driver and owner respectively of the winning horse.

Sunday’s card included also four semi final races from the Ray Auto Dealer Challenge Cup for class Silver trotters also on a short distance of 2140m and a normal class Premier race on a long distance of 3140m. From the four class Silver semi finals twelve horses qualified for the final stage. There was a close tussle between four horses in the final straight of the first class Silver semi final. It was Swedish Command Coger (Carmelo Farrugia) which secured its first win of the season by half length from Ollico Pellois (Noel Baldacchino).

In the second semi final, favourite Quioco Dry (Joseph Galea) led all the way and took its second win in a row easily by a length and a half from Roma M. The latter was driven by Joseph’s brother, Paul Galea. Ringo Flower (Charles Camilleri) started to slow down midway through the final straight of the third class Silver semi final. This French nine year old was overtaken by another French trotter, Quid De La Muette (Noel Baldacchino) which cruised to its second consecutive win and of the season.

Another horse which also secured its second win in a row was Partner Blue which triumphed in the fourth and last Silver semi final. Under the guidance of Christian Xerri, Partner Blue produced a strong burst in the final metres of this race and finished first from Quatre De Coeur (Charles Camilleri).

In the only class Premier race on the card, there was a close finish between French newcomer Pouloud Keroc’h (Chris Vassallo) and Nabab Du Chatelet (Charles Camilleri) which sprinted together in the final metres. It was Poloud Keroc’h which registered its first win in Malta after that the photofinish was consulted by the racing stewards. Ohime Mag (Ronald Cassar) and The Bad Rock (Rodney Gatt) completed the other top four positions.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 3140m. 1. Picabia Des Audins (Redent Magro) – 1.18”

Race 2. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Quo Vadis Phedo (Cliferty Calleja) – 1.17.8”

Race 3. Ray Auto Dealer Challenge Cup Semi Final. Class Silver. Dist – 2140m.1. Command Coger (Carmelo Farrugia) – 1.16”

Race 4. Ray Auto Dealer Challenge Cup Semi Final. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quioco Dry (Joseph Galea) – 1.17.2”

Race 5. Class Gold. Dist – 3140m. 1. Pile Ou Face (Joe Schembri) – 1.17.5”

Race 6. Ray Auto Dealer Challenge Cup Semi Final. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Quid De La Muette (Noel Baldacchino) – 1.15.8”

Race 7. Assikura Championship Final. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Julian Port (Rodney Gatt) – 1.16”

Race 8. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Queen Du Sablier (Kurt Saliba) – 1.17.8”

Race 9. Class Premier. Dist – 3140m. 1. Pouloud Keroc’h (Chris Vassallo) – 1.16.1”

Race 10. Ray Auto Dealer Challenge Cup Semi Final. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Partner Blue (Christian Xerri) – 1.17.3”

Race 11. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Insomnia Grif (Andrew Farrugia) – 1.18.8”

Julian Port u Rodney Gatt impressjonanti fil-finali Bronze

Misjuq minn Rodney Gatt, l-Izvediz Julian Port rebah it-tigrija principali li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa. Din kienet il-finali tal-kampjonat Assikura ghal zwiemel tal-klassi Bronze fuq distanza qasira ta’ 2140m u li kienet taghmel parti mill-hdax –il laqgha tas-sena fuq maratona ta’ hdax –il tigrija kollha ghal zwiemel tat-trott.

Disgha kienu z-zwiemel li grew fil-finali Bronze. Kien Julian Port (Rodney Gatt) li beda l-aktar veloci wara li nghata l-bidu ufficjali. Matul l-ewwel battuti tat-tigrija dan l-Izvediz fetah vantagg zghir minn Obscur De Busset (Shawn Portelli) u Willesden Hanover (Wayne Farrugia). Julian Port baqa’ quddiem tul id-distanza kollha u ghalkemm fid-dritta finali kien attakkat serjament minn Take Out Blue (Paul Galea) xorta rnexxilu jaqsam il-linja finali l-ewwel. Quero Des Erablais (Frencu Cassar) u Willesden Hanover temmew warajhom f’dik l-ordni.

Fi tmiem il-finali, Andrew Grech, f’isem l-isponsors, ippremja lil Rodney Gatt u Emanuel Galea, is-sewwieq u s-sid rispettivament taz-ziemel rebbieh.

Il-programm inkluda wkoll erba’ tigrijiet semi finali mir-Ray Auto Dealer Challenge Cup tal-klassi Silver ukoll fuq l-istess distanza ta’ 2140m u tigrija normali tal-klassi Premier fuq distanza maratona ta’ 3140m. Mis-semi finali Silver tnax –il ziemel ghaddew ghall-finali. Fl-ewwel semi finali Silver, taqtiegha bejn erba’ zwiemel fid-dritta finali waslet lil Command Coger (Carmelo Farrugia) biex jaqsam il-linja finali l-ewwel minn Ollico Pellois (Noel Baldacchino).

Differenti ferm kienet it-tieni semi finali mill-istess kompetizzjoni. Il-kwotat Quioco Dry (Joseph Galea) kien il-hin kollu quddiem u temm rebbieh facilment b’tul u nofs minn Roma M, debba Zvediza li gejja mill-istess stalel tar-rebbieh u li kienet misjuqa minn Paul Galea. Ghal Quioco Dry din kienet it-tieni rebha konsekuttiva.

Ziemel iehor li ha t-tieni rebha nfila kien Quid De La Muette fit-tielet semi finali mill-istess kompetizzjoni. Misjuq minn Noel Baldacchino dan tpogga tlieta fuq in-nahha ta’ barra biex qabez lil Ringo Flower (Charles Camilleri) propju f’nofs id-dritta finali. Fir-raba’ u l-ahhar semi finali Silver, Partner Blue (Christian Xerri) halla kollox ghall-ahhar mitejn metru u dan ukoll ma naqasx milli jiehu t-tieni rebha konsekuttiva minghajr diffikulta’. Dan quddiem Quatre De Coeur (Charles Camilleri).

L-uniku tigrija tal-klassi Premier kienet ikkaratterizzata minn tmiem incert bejn id-debuttant Franciz Pouloud Keroc’h (Chris Vassallo) u Nabab du Chatelet (Charles Camilleri) li t-tnejn ziedu fil-giri fl-ahhar metri. Pouloud Keroc’h akkwista l-ewwel rebha fi xtutna wara li gie kkonsultat ukoll il-photofinish. Ohime Mag (Ronald Cassar) u The Bad Rock (Rodney Gatt) kellhom ukoll pjazzament pozittiv.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 3140m. 1. Picabia Des Audins (R. Magro) Hin – 4.05” (1.18”) 2. Oscar Du Meu (F. Cassar) 3. Zeta Jones A (C. Camilleri) 4. Quad De Beauregard (G. Attard)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Quo Vadis Phedo (C. Calleja) Hin – 4.04.4” (1.17.8”) 2. Victory Farming (R. Gatt) 3. Cross Country FC (D. Hili) 4. Nasdaq Du Closet (A. Farrugia)

III Tigrija. Semi Finali Ray Auto Dealer Challenge Cup. Klassi Silver. Dist – 2140m.1. Command Coger (C. Farrugia) Hin – 2.42.7” (1.16”) 2. Ollico Pellois (N. Baldacchino) 3. Zizazimoko (T. Demanuele) 4.Obelix Molgard (S. Vella)

IV Tigrija. Semi Finali Ray Auto Dealer Challenge Cup. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quioco Dry (J. Galea) Hin – 2.45.3” (1.17.2”) 2. Roma M (P. Galea) 3. Pirate d’Urzy (E. Bondin) 4. Panda Des Fleches (C. Cassar)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 3140m. 1. Pile Ou Face (J. Schembri) Hin – 4.03.4” (1.17.5”) 2. Net De Ginai (C. Degiorgio) 3. Quintet Du Vivier (C. Camilleri) 4. Means Nothing (N. Baldacchino)

VI Tigrija. Semi Finali Ray Auto Dealer Challenge Cup. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quid De La Muette (N. Baldacchino) Hin – 2.42.2” (1.15.8”) 2. Ringo Flower (C. Camilleri) 3. Law Suit (L. Ghigo) 4. Quarborandum (Ph. Calleja)

VII Tigrija. Finali Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Julian Port (R. Gatt) Hin – 2.42.7” (1.16”) 2. Take Out Blue (P. Galea) 3. Quero Des Erablais (F. Cassar) 4. Willesden Hanover (W. Farrugia)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Queen Du Sablier (K. Saliba) Hin – 4.04.3” (1.17.8”) 2. Partisan De Bouere (B. Hili) 3. Octobre En Fete (C. Camilleri) 4. Damita (D. Hili)

IX Tigrija. Klassi Premier. Dist – 3140m. 1. Pouloud Keroc’h (Ch. Vassallo) Hin – 3.58.8” (1.16.1”) 2. Nabab Du Chatelet (C. Camilleri) 3. Ohime Mag (R. Cassar) 4. The Bad Rock (R. Gatt)

X Tigrija. Semi Finali Ray Auto Dealer Challenge Cup. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Partner Blue (C. Xerri) Hin – 2.45.5” (1.17.3”) 2. Quatre De Coeur (C. Camilleri) 3. Mr Snowman (D. Ellul) 4. Bankir Zon (C. Vassallo)

XI –il Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Insomnia Grif (A. Farrugia) Hin – 4.07.5” (1.18.8”) 2. Touch The Diamond (M. Mizzi) 3. Qualypso Du Trio (C. Debono) 4. Magnific As (D. Ellul)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements