//
you're reading...
Horse Racing

Tazza l-Kbira heats steal limelight

Perceval, driven by Frencu Cassar winning the first heat from the Tazza l-Kbira Championship. (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications.

Perceval, driven by Frencu Cassar winning the first heat from the Tazza l-Kbira Championship. (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications.

Sunday’s meeting at the Marsa Racetrack heralded the start of the prestigious Tazza l-Kbira competition with three trotting heats on a long distance of 2640m. Three heats formed part of the 2nd Spring meeting made up of eight races all for trotters. These were won by French trotters Perceval, Pacha De La Frette and Pat De Fontaine. Two of these winners were driven by experienced and veteran driver Frencu Cassar.

This year this competition is being organized thanks to the financial support of Bank of Valletta. From every heat, six horses qualified for the semi final stage. In the first heat, French Perceval (Frencu Cassar) surged ahead four on the outside with 400m to go and secured its first win in Malta by two lengths from Tap Dance (Michael Ellul) and Madam Di Poggio (Julian Farrugia). Quiet Way (Charles Degiorgio), Chiara Sisu (Melvin Farrugia) and Poulot Des Cinty (Clint Vassallo) also made it to the next stage.

Pacha De La Frette also gained its first win at the Marsa racetrack in the second heat. This French trotter led all the way and triumphed by a length and a half from Prieure (Charles Camilleri) and Poppes Fighter (Paul Galea). Arnie Sensation (Carmelo Farrugia), Ourasi Diams (Anthony Fenech) and Shakira Trot (Rodney Gatt) also qualified for the semi final stage. It should be noted that both Pacha De La Frette and Preiure are owned by Julian Bezzina.

In the third and final heat, the early leader The Bad Rock (Rodney Gatt) ran out of steam midway through the final straight. This horse was overtaken by Pat De Fontaine (Frencu Cassar) which also chalked up to its first win on the islands. Pouloud Keroc’H (Chris Vassallo), Oran (Julian Farrugia), Cloria Victis (Charles Degiorgio) and Midnight Passion (Eric Bezzina) followed home in that order.

This important competition will resume Monday with two other heats and which form part of the 13th meeting of the year. Monday’s programme will consist of eight races and the first race, open for class Copper trotters should start at 1.45pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Uranium Des Arkads (Kurt Saliba) – 1.18”

Race 2. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Mystic River (Felix Casha) – 1.17.9”

Race 3. Heat Tazza l-Kbira Competition. Class Open. Dist – 2640m. 1. Perceval (Frencu Cassar) – 1.16”

Race 4. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Querido Censerie (Charles Degiorgio) – 1.17.2”

Race 5. Heat Tazza l-Kbira Competition. Class Open. Dist – 2640m. 1. Pacha De La Frette (Claudio Refalo) – 1.17.9”

Race 6. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Reveal Champ Blanc (Omar Cauchi) – 1.17.5”

Race 7. Heat Tazza l-Kbira Competition. Class Open. Dist – 2640m. 1. Pat De Fontaine (Frencu Cassar) – 1.15.3”

Race 8. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Niffi (Rodney Gatt) – 1.17.9”


Success ghal Frencu Cassar f’zewg heats tat-Tazza l-Kbira

Il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa nghata l-bidu ghall-kompetizzjoni prestigjuza tat-Tazza l-Kbira. Dan permezz ta’ tliet heats fuq distanza twila ta’ 2640m u li ghamlu parti mit-tieni laqgha tar-Rebbiegha fuq tmien tigrijiet kollha tat-trott. Il-kompetizzjoni tat-Tazza l-Kbira tmur lura tmenin sena u fuq dan it-trofew matul is-snin naqqxu isimhom uhud mill-aqwa zwiemel importati fi gziritna. Il-heats tal-lbierah intrebhu mill-Francizi Perceval, Pacha De La Frette u Pat De Fontaine. Tnejn minn dawn ir-rebbieha kienu misjuqa mis-sewwieq ta’ esperjenza Frencu Cassar.

Minn kull heat, sitt zwiemel ikkwalifikaw ghas-semi finali. Fl-ewwel heat, Frencu Cassar pogga lil Perceval erbgha fuq in-nahha ta’ barra madwar 400m mit-tmiem. Dan mar quddiem fid-dritta finali u ha l-ewwel rebha fi xtutna fit-tieni dehra tieghu b’vantagg ta’ zewg tulijiet minn Tap Dance (Michael Ellul) u Madam Di Poggio (Julian Farrugia). Quiet Way (Charles Degiorgio), Chiara Sisu (Melvin Farrugia) u Poulot Des Cinty (Clint Vassallo) ghaddew ukoll ghall-fazi li jmiss.

Pacha De La Frette (Claudio Refalo) ukoll irregistra l-ewwel rebha fi xtutna fit-tieni heat ta’ dan il-kampjonat. Dan okkupa l-ewwel post tul id-distanza u qasam il-linja finali l-ewwel b’tul minn ziemel iehor mill-istess stalel ta’ Julian Bezzina, Prieure (Charles Camilleri). Poppes Fighter (Paul Galea) u Arnie Sensation (Carmelo Farrugia) temmew ezatt warajhom b’Ourasi Diams (Anthony Fenech) u Shakira Trot (Rodney Gatt) jikkwalifikaw ukoll ghas-semi finali.

Frencu Cassar rega’ kien protagonist fit-tielet heat tal-istess kompetizzjoni. B’abbilita’ kbira hu wassal lil Pat De Fontaine biex ihaffef fil-giri matul l-ahhar 500m biex ukoll akkwista l-ewwel success f’Malta b’mod mill-aktar facli minn The Bad Rock (Rodney Gatt) u Pouloud Keroc’H (Chris Vassallo). Oran (Julian Farrugia), Cloria Victis (Charles Degiorgio) u Midnight Passion (Eric Bezzina) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Saret ukoll tigrija tal-ponijiet Shetland misjuqa minn tfal. Din intrebhet minn Sunrise taht il-gwida ta’ Denilson Cortis. Intant illum wara nofsinhar se titkompla din l-istess kompetizzjoni permezz ta’ zewg heats ohra. Dawn se jaghmlu parti mit-tlettax –il laqgha tas-sena fuq tmien tigrijiet, b’wahda tkun ghal zwiemel tal-galopp. L-ewwel tigrija tal-lum tal-klassi Copper tibda fis-1.45pm.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Uranium Des Arkads (K. Saliba) Hin – 2.46.9” (1.18”) 2. Dreamed Victory (C. Degiorgio) 3. Ideal De Suce (J. Gafa’) 4. Ronin Del Brenta (S. Vella)

II Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Mystic River (F Casha) Hin – 2.46.8” (1.17.9”) 2. Louise Wood (M. Desira) 3. Quella Des Moyeux (T. Demanuele) 4. Inkato (D. Grima)

III Tigrija. Heat Tazza l-Kbira. Klassi Open. Dist – 2640m. 1. Perceval (F. Cassar) Hin – 3.20.7” (1.16”) 2. Tap Dance (M. Ellul) 3. Madam Di Poggio (J. Farrugia) 4. Quiet Way (C. Degiorgio) 5. Chiara Sisu (M. Farrugia) 6. Poulot Des Cinty (C. Vassallo)

IV Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Querido Censerie (C. Degiorgio) Hin – 2.45.3” (1.17.2”) 2. Miskos Abies (M. Tanti) 3. Seigneur Du Dropt (M. Sultana) 4. Nobel Pasmarick (R. Bartolo)

V Tigrija. Heat Tazza l-Kbira. Klassi Open. Dist – 2640m. 1. Pacha De La Frette (C. Refalo) Hin – 3.25.6” (1.17.9”) 2. Prieure (C. Camilleri) 3. Poppes Fighter (P. Galea) 4. Arnie Sensation (C. Farrugia) 5. Ourasi Diams (A. Fenech) 6. Shakira Trot (R. Gatt)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Reveal Champ Blanc (O. Cauchi) Hin – 2.45.9” (1.17.5”) 2. Janitor (M. Cauchi) 3. Megiddo (C. Camilleri) 4. Victory Farming (R. Gatt)

VII Tigrija. Heat Tazza l-Kbira. Klassi Open. Dist – 2640m. 1. Pat De Fontaine (F. Cassar) Hin – 3.18.8” (1.15.3”) 2. The Bad Rock (R. Gatt) 3. Pouloud Keroc’H (C. Vassallo) 4. Oran (J. Farrugia) 5. Cloria Victis (C. Degiorgio) 6. Midnight Passion (E. Bezzina)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Niffi (R. Gatt) Hin – 2.46.8” (1.17.9”) 2. Orio De Marancourt (F. Cassar) 3. Pactolgo (A. Farrugia) 4. Paleo De La Dives (S. Cassar)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements