//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Zizazimoko triumphs in exciting final

Dutch mare Zizazimoko, winner of last Sunday's final under the guidance of Tony Demanuele.

Dutch mare Zizazimoko, winner of last Sunday’s final under the guidance of Tony Demanuele.

The highlight of Sunday’s programme at the Marsa Racetrack was the Ray Auto Dealer Challenge Cup for class Silver trotters on a short distance of 2140m. This final which was won by Zizazimoko, formed part of the 14th meeting of the season made up of nine races all for trotters. All these races were organized on a short distance.

Twelve horses lined up for the class Silver final. It was Swedish mare Roma M (Paul Galea) which stormed clearly ahead in the early stages, opening a half length lead from Quatre De Coeur (Julian Farrugia) and Quid De La Muette (Noel Baldacchino). But with around 600m to go Roma M ran out of steam and was overtaken by not less than five horses, amongst whom Zizazimoko (Tony Demanuele) and Quioco Dry (Joseph Galea).

In the final straight these five trotters sprinted neck and neck and produced a very close finish. In fact, the racing stewards had to consult the photo finish in order to declare the winner of this race. Later on the win was awarded to Dutch mare Zizazimoko which notched to its first win in Malta. Quioco Dry, Ollico Pellois (Ludvic Ghigo) and Ringo Flower (Charles Camilleri) also obtained a positive place.

At the end of the Ray Auto Dealer Challenge Cup final, Mr Gabriel Micallef on behalf of the sponsors presented the winning trophy to Tony Demanuele, the driver of the winning horse.

Sunday’s card included also two races for class Gold trotters. In the first of these races, Danish New Star DK (Rodney Gatt) secured its first win on the islands. This trotter started to step up its pace around 900m from the end and took the lead in the final metres. New Star DK was unchallenged in the final straight and triumphed easily by a length from Ouest Mabon (Shawn Portelli). Malewe (Carl Caruana) and Quio De Nappes (Julian Farrugia) ended respectively in third and fourth place.

There was a close tussle between four horses in the final metres of the second class Gold race. It was Austrian Blizzard Ad (Frencu Cassar) which hit the front in the last 100m of this race and gained its first win of the year by a length and a half from Wies Buitenzorg (Eric Bezzina). Nagano Phedo (Mario Fenech) and Pepito Flash (Michael Ellul) followed home in that order.

Another programme at the Marsa Racetrack will be held next Sunday. The first race should start at 1.45pm.

Yesterday’s winners.

Race 1. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Pacha De Sassy (Omar Cauchi) – 1.17.4”

Race 2. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Qumran De La Motte (Frencu Cassar) – 1.16.1”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Mezio Josselyn (Victor Fenech) – 1.18.7”

Race 4. Class Gold. Dist – 2140m. 1. New Star DK (Rodney Gatt) – 1.16.1”

Race 5. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Quiquafini (Jonathan Farrugia) – 1.16.2”

Race 6. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Blizzard Ad (Frencu Cassar) – 1.15.4”

Race 7. Ray Auto Dealer Challenge Cup Final. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Zizazimoko (Tony Demanuele) – 1.16.7”

Race 8. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Razor Shadow (Gordon Dahl – Denmark) – 1.16.5”

Race 9. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Quattro Du Gite (Julian Farrugia) – 1.17.1”

Zizazimoko tittrijonfa f’finali ncerta

Misjuqa minn Tony Demanuele, l-Olandiza Zizazimoko rebhet l-aktar tigrija mistennija li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa. Din kienet il-finali tar-Ray Auto Dealer Challenge Cup ghal zwiemel tal-klassi Silver fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din il-finali kienet taghmel parti mill-erbatax –il laqgha tas-sena fuq disa’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott.

Hekk kif inghata l-bidu ufficjali tal-finali tal-klassi Silver osservajna lil Paul Galea jiehu l-kmand permezz ta’ Roma M. Din fethet vantagg zghir minn Quatre De Coeur (Julian Farrugia) u Quid De La Muette (Noel Baldacchino). Izda din il-finali hadet zvolta ohra madwar 600m mill-linja finali. Kien f’dak il-hin li Roma M bdiet tnaqqas mill-pass u dlonk inqabzet minn numru ta’ zwiemel.

Erbgha minn dawn, fosthom Zizazimoko (Tony Demanuele) u Quioco Dry (Joseph Galea) ipproducew tmiem mill-aktar incert u eccitanti fejn biex jigi deciz ir-rebbieh il-gurija kellha tikkonsulta wkoll mal-photofinish. Aktar tard, ir-rebha nghatat lil Zizazimoko li b’hekk hadet l-ewwel rebha fi xtutna minn Quioco Dry. Ollico Pellois (Ludvic Ghigo) u Ringo Flower (Charles Camilleri) kellhom ukoll wirja pozittiva. Fi tmiem il-finali, Gabriel Micallef, f’isem l-isponsors, ippremja lil Tony Demanuele, is-sewwieq tad-debba rebbieha ta’ din il-finali.

Il-programm tal-Hadd inkluda wkoll zewg tigrijiet tal-klassi Gold. Fl-ewwel tigrija minn din il-klassi, sprint eccezzjonali tlieta fuq in-nahha ta’ barra matul l-ahhar 900m wassal lil New Star DK (Rodney Gatt) biex mill-ahhar pozizzjoni jmur quddiem. B’hekk dan id-Daniz akkwista l-ewwel rebha fi xtutna fit-tieni dehra tieghu. Dan b’tul minn Ouest Mabon (Shawn Portelli) u Malewe (James Falzon). Quio De Nappes (Julian Farrugia) temm ir-raba’.

It-tieni tigrija mill-istess klassi zviluppat f’taqtiegha kumbattuta bejn erba’ zwiemel fl-ahhar metri. Izda kien l-Awstrijakk Blizzard Ad li f’idejn Frencu Cassar, facilment ha l-kmand f’nofs id-dritta finali biex irregistra l-ewwel rebha tieghu tas-sena b’tul minn Wies Buitenzorg (Eric Bezzina). Nagano Phedo (Mario Fenech) u Pepito Flash (Michael Ellul) kellhom ukoll pjazzament pozittiv.

Saret ukoll tigrija f’forma ta’ finali ghal zwiemel Shetland misjuqa minn tfal. Din intrebhet minn Denilson Cortis permezz ta’ Sunrise li zied il-pass fl-ahhar metri. Intant laqgha ohra ta’ tigrijiet fil-korsa tal-Marsa ssir nhar il-Hadd li gej. L-ewwel tigrija tkun tibda fis-1.45pm.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Pacha De Sassy (O. Cauchi) Hin – 2.45.5” (1.17.4”) 2. Ywema’s Pine (G. Attard) 3. Uranus Du Cours (J. Cordina) 4. Quincy Angot (I. Galea)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Qumran De La Motte (F. Cassar) Hin – 2.43” (1.16.1”) 2. Rex Rose (P. Spiteri) 3. Vasterbo Mugger (S. Formosa) 4. Zeta Jones A (C. Camilleri)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Mezio Josselyn (V. Fenech) Hin – 2.48.3” (1.18.7”) 2. Grace Party (M. Sultana) 3. Solo D’Occagnes (J. Briffa) 4. Adream Wish (J. Gafa’)

IV Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. New Star DK (R. Gatt) Hin – 2.42.8” (1.16.1”) 2. Ouest Mabon (S. Portelli) 3. Malewe (C. Caruana) 4. Quio De Nappes (J. Farrugia)

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quiquafini (J. Farrugia) Hin – 2.43” (1.16.2”) 2. Foot Stompin Music (D. Galea) 3. Nimbus Bjeregaard (M. Farrugia) 4. Wonderofyou (G. Dahl)

VI Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Blizzard Ad (F. Cassar) Hin – 2.41.4” (1.15.4”) 2. Wies Buitenzorg (E. Bezzina) 3. Nagano Phedo (M. Fenech) 4. Pepito Flash (M. Ellul)

VII Tigrija. Finali Ray Auto Dealer Challenge Cup. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Zizazimoko (T. Demanuele) Hin – 2.44.1” (1.16.7”) 2. Quioco Dry (J. Galea) 3. Ollico Pellois (L. Ghigo) 4. Ringo Flower (C. Camilleri)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Razor Shadow (G. Dahl – Den) Hin – 2.43.6” (1.16.5”) 2. Purple Hall (C. Camilleri) 3. Quirinus Vrie (J. Gafa’) 4. Touch The Diamond (D. Ellul)

IX Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quattro Du Gite (J. Farrugia) Hin – 2.45” (1.17.1”) 2. Regent De Tillard (A. Farrugia) 3. Partisan De Bouere (B. Hili) 4. Ouragan d’Any (M. Ellul)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements