//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Tazza l-Kbira Semi finals steal limelight

Pouloud Keroc'H driven by Chris Vassallo winning one of the Tazza l-Kbira Semi Finals (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Pouloud Keroc’H driven by Chris Vassallo winning one of the Tazza l-Kbira Semi Finals (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

As expected, the three semi final races from the Tazza l-Kbira competition were the main attraction Sunday afternoon at the Marsa Race Track. These races were won by Pouloud Keroc’H, The Bad Rock and Oran and formed part of the 5th Spring meeting made up of nine races all for trotters. All the races in yesterday’s card were held on a long distance of 2640m.

From the three Tazza l-Kbira semi finals, twelve horses qualified for the final stage. There was a keen tussle between four trotters in the final straight of the first semi final. These horses were Quiet Way (Charles Degiorgio), Pouloud Keroc’H (Chris Vassallo), Perceval (Frencu Cassar) and Pacha De La Frette (Claudio Refalo). It was Pouloud Keroc’H which secured its second win in Malta and of the season after that the photofinish had to be consulted by the racing stewards.

The Bad Rock (Rodney Gatt) was unchallenged for most of the distance during the second semi final of this championship. In the final metres, this Swedish eleven year old trotter preserved its advantage of two lengths and triumphed from Sultan November (Shawn Portelli). Poppes Fighter (Paul Galea) and Madam Di Poggio (Julian Farrugia) also made it for the final stage. For The Bad Rock this was its first win of the season.
Oran (Julian Farrugia) took its second win of the year after dashing strongly from the outside midway through the final straight of the third and last semi final of this prestigious championship. Favourite Pat De Fontaine (Noel Baldacchino), Cloria Victis (Charles Degiorgio) and Oltedo De Rieux (Frencu Cassar) followed home in that order. The winner clocked an impressive average time of 1.14.4” per kilometer.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Saturday. This programme will consist of seven races with the first race, reserved for class Copper trotters, starting at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Uranium Des Arkads (Kurt Saliba) – 1.18.7”

Race 2. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Rasting Celina (Julian Farrugia) – 1.16.8”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Norfolk De Gouerie (Cliferty Calleja) – 1.17.3”

Race 4. BOV Tazza l-Kbira Championship Semi Final. Class Open. Dist – 2640m. 1. Pouloud Keroc’H (Chris Vassallo) – 1.15.3”

Race 5. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Prince Du Moutier (Raymond Schembri) – 1.19.5”

Race 6. BOV Tazza l-Kbira Championship Semi Final. Class Open. Dist – 2640m. 1. The Bad Rock (Rodney Gatt) – 1.16.1”

Race 7. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Qadjar Turgot (Mark Mifsud) – 1.17.8”

Race 8. BOV Tazza l-Kbira Championship Semi Final. Class Open. Dist – 2640m. 1. Oran (Julian Farrugia) – 1.14.4”

Race 9. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Quirinus Vrie (Jesmar Gafa’) – 1.17.9”

Maghrufa l-finalisti tat-Tazza l-Kbira

Fil-korsa tal-Marsa l-Hadd wara nofsinhar kienu maghrufa t-tnax –il ziemel finalist tat-Tazza l-Kbira. Dan wara li saru t-tliet semi-finali ta’ din il-kompetizzjoni fuq distanza twila ta’ 2640m. Dawn it-tigrijiet intrebhu minn Pouloud Keroc’H, The Bad Rock u Oran u kienu jaghmlu parti mill-hmistax –il laqgha stagonali fuq disa’ tigrijiet kollha tat-trott.

L-ewwel semi finali mill-kompetizzjoni tat-Tazza l-Kbira kienet wahda kumbattuta u ndeciza sat-tmiem. Ghal hafna hin quddiem osservajna lil Quiet Way (Charles Degiorgio) li mexxa lill-kumplament taz-zwiemel ghall-parti twila tad-distanza. Izda dan iz-ziemel intlahaq minn tlieta ohra fid-dritta finali. Dawn kienu Pouloud Keroc’H (Chris Vassallo), Perceval (Frencu Cassar) u Pacha De La Frette (Claudio Refalo) u l-erbgha serkin ma’ serkin tawna tmiem incert u mill-isbah, tant li kellu jigi konsultat il-photofinish minn naha tal-gurija. Kien Pouloud Keroc’H li ha t-tieni rebha fi xtutna bi ftit minn Quiet Way.

Ferm differenti kienet it-tieni semi finali. Hawnhekk The Bad Rock (Rodney Gatt) kellu bidu tajjeb wara l-karozza tat-tluq u okkupa l-ewwel pozizzjoni ghal parti twila tad-distanza. Dan qasam il-linja finali b’distakk ta’ zewg tulijiet minn Sultan November (Shawn Portelli). Poppes Fighter (Paul Galea) u Madam Di Poggio (Julian Farrugia) ukoll akkwistaw post fil-finali ta’ din il-kompetizzjoni. Ghal The Bad Rock dan kien l-ewwel success stagonali.

Fit-tielet semi finali, Charles Degiorgio pogga lil Cloria Victis quddiem wara ftit metri mill-bidu tat-tigrija. Dan l-Izvediz zamm il-kmand sakemm iz-zwiemel daru biex jaffrontaw id-dritta finali taghhom. F’dak il-mument Cloria Victis ma seta’ jaghmel xejn quddiem il-qawwa ta’ Oran (Julian Farrugia) li qabzu fl-ahhar metri u temm rebbieh minn Pat De Fontaine (Noel Baldacchino). Oltedo De Rieux (Frencu Cassar) kien l-ahhar ziemel li kkwalifika ghall-finali. Is-success ta’ Oran wasal fl-ahjar medja tal-gurnata, dik ta’ 1.14.4” fil-kilometru.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Uranium Des Arkads (K. Saliba) Hin – 3.27.9” (1.18.7”) 2. Dreamed Victory (C. Degiorgio) 3. Ideal De Suce (J. Gafa’) 4. Monte Cinto Mag (A. Mifsud)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Rasting Celina (J. Farrugia) Hin – 3.22.9” (1.16.8”) 2. Ravageur De Payre (C. Caruana) 3. Recif Du Layon (I. Bilocca) 4. Rex Speed (J. Carabott)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Norfolk De Gouerie (C. Calleja) Hin – 3.24” (1.17.3”) 2. Pancho Villa (A. Farrugia) 3. Titus Du Rib (And. Farrugia) 4. Seigneur Du Dropt (M. Sultana)

IV Tigrija. Semi Finali BOV Tazza l-Kbira. Klassi Open. Dist – 2640m. 1. Pouloud Keroc’H (Ch. Vassallo) Hin – 3.18.8” (1.15.3”) 2. Quiet Way (C. Degiorgio) 3. Perceval (F. Cassar) 4. Pacha De La Frette (C. Refalo)

V Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Prince Du Moutier (R. Schembri) Hin – 3.29.7” (1.19.5”) 2. Landi Breton (M. Falzon) 3. Men Gumman Da (T. Demanuele) 4. Quipo De Billeron (C. Camilleri)

VI Tigrija. Semi Finali BOV Tazza l-Kbira. Klassi Open. Dist – 2640m. 1. The Bad Rock (R. Gatt) Hin – 3.20.9” (1.16.1”) 2. Sultan November (S. Portelli) 3. Poppes Fighter (P. Galea) 4. Madam Di Poggio (J. Farrugia)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Qadjar Turgot (M. Mifsud) Hin – 3.25.3” (1.17.3”) 2. Obelix Molgard (S. Vella) 3. Querios Du Randou (M. Farrugia) 4. Quo De Clerlande (C. Camilleri)

VIII Tigrija. Semi Finali BOV Tazza l-Kbira. Klassi Open. Dist – 2640m. 1. Oran (J. Farrugia) Hin – 3.16.3” (1.14.4”) 2. Pat De Fontaine (N. Baldacchino) 3. Cloria Victis (C. Degiorgio) 4. Oltedo De Rieux (F. Cassar)

IX Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Quirinus Vrie (J. gafa’) Hin – 3.25.7” (1.17.9”) 2. Foot Stompin Music (D. Galea) 3. Touch The Diamond (D. Ellul) 4. Pepita Ans (H. McKay)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives