//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Trot

Pearl Storm and Zalgado Transs R triumph in major events

Zalgado Transs R driven by Nicholas Bonello winning the class Premier race on Sunday (Photo Trevor Sollars - In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Zalgado Transs R driven by Nicholas Bonello winning the class Premier race on Sunday (Photo Trevor Sollars – In-Nazzjon – Media.Link Communications)

The 17th meeting of the year, consisting of eight races was held Sunday afternoon, Easter Sunday, at the Marsa Racetrack. Certainly the most important races were reserved for class Premier trotters on a long distance of 2640m and a flat race on a short distance of 1250m. These races were won respectively by Zalgado Transs R and favourite Pearl Storm.

Five horses took part in the only flat race of the programme. It was favourite Pearl Storm (Michael Sultana) the fastest and the first horse out of the blocks, opening a length lead from Irish newcomer Key Art (Sarah Borg) and Safari Storm (Charles Vella). Pearl Storm was unchallenged during the 1250m distance and finished first from Safari Storm and Timolin (Demis Zammit). Key Art followed home in that order.

In the class Premier race, Zalgado Transs R, under the guidance of young driver Nicholas Bonello, secured its second win of the season. It should be noted that this German eight year old trotter had to go all the way in the last few metres of this race to stave off the challenge of Opal Hall (Charles Camilleri). Utah Hornline (Julian Farrugia) and True Q (Shawn Portelli) claimed the other top four positions. Zalgado Transs R clocked an average time of 1.15.7” per kilometer.

Sunday’s card included also two races for class Gold trotters. In the first class Gold race, Quid d’Aliermont (Charles Camilleri) took the lead midway through the final straight and went to pass the post first from Happiness Photo (Mario Fenech). However, later Quid d’Aliermont was disqualified by the racing stewards and the win was awarded to Happiness Photo. New Star DK (Noel Baldacchino), Veikko Hornline (Julian Farrugia) and Presidential (Brian Hili) also obtained a good place.

Italian trotter Lost Photo sealed its first win in Malta in the second class Gold race. Driven by Herman McKay, Lost Photo was unchallenged during the 2640m and triumphed by more than two lenghts from Quio De Nappes (Julian Farrugia). Count Of Life (Claudio Refalo) and L’Ideal De Fersan (Ian Galea) finished respectively in third and fourth place.

Sunday afternoon, 26-year old Michael Sultana was also awarded with a memento by Mark Vella, MRC Director after being chosen as the best driver-jockey for the month of March. Sultana is a renowned flat racing jockey and during this season he has also obtained his harness driver license.

Last month, Sultana took part in seven trotting races and three flat races, winning two races in each discipline and placing third once in trot and once in flat. The meeting held on the 19th March will remain a memorable one for this young jockey-driver as he managed to win a race both in trot and also in the flat category.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Sunday. The programme will also include the final of the prestigious Tazza l-Kbira competition on a long distance of 2640m. The first race should start at 1.45pm.


Sunday’s winners.

Race 1. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Ackaturbo (Christopher Grech) – 1.17.7”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Obscur De Busset (Shawn Portelli) – 1.17.8”

Race 3. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Rubis d’Olivier (Chris Vassallo) – 1.16.7”

Race 4. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Neo De Mira (George Muscat) – 1.17.7”

Race 5. Class Flat. Dist – 1250m. 1. Pearl Storm (Michael Sultana) – 1.12.4”

Race 6. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Happiness Photo (Mario Fenech) – 1.17.6”

Race 7. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Zalgado Transs R (Nicholas Bonello) – 1.15.7”

Race 8. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Lost Photo (Herman McKay) – 1.17”

Pearl Storm u Zalgado Transs R jirbhu t-tigrijiet ewlenin

L-aktar zewg tigrijiet importanti li saru l-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienu riservati ghal zwiemel tal-galopp u ghal dawk tat-trott tal-klassi Premier. Dawn intrebhu mill-favorit Pearl Storm u Zalgado Transs R u kienu jaghmlu parti mis-sbatax –il laqgha tas-sena fuq tmien tigrijiet.

Hamsa kienu z-zwiemel li hadu sehem fl-uniku tigrija tal-galopp. Kif kien mistenni kien il-kwotat Pearl Storm (Michael Sultana) l-aktar li beda b’sahhtu mill-gagga tat-tluq. Dan minnufih fetah vantagg zghir mill-gdid Irlandiz Key Art (Sarah Borg) u Safari Storm (Charles Vella). Pearl Storm baqa’ jzomm il-kmand sat-tmiem u temm rebbieh mill-istess Safari Storm u Timolin (Demis Zammit). Key Art kellu jikkuntenta bir-raba’ pozizzjoni. Ghal Pearl Storm din kienet ir-raba’ rebha nfila u minn daqstant dehriet fi gziritna.

It-tigrija tal-klassi Premier kienet wahda bilancjata u kumbattuta tul id-distanza kollha. Wara li ghal hafna metri l-ewwel pozizzjoni alternat bejn diversi zwiemel fosthom True Q (Shawn Portelli), id-debuttant Jos Cortina (Charles Degiorgio), Gently di Poggio (Brian Zammit) u Utah Hornline (Julian Farrugia) kien Zalgado Transs R (Nicholas Bonello) li haffef il-pass fl-ahhar 500m. Dan mar quddiem fid-dritta finali u ha t-tieni rebha stagonali quddiem Opal Hall (Charles Camilleri) u Utah Hornline. True Q temm ir-raba’.

Il-laqgha tal-Hadd inkludiet ukoll zewg tigrijiet tal-klassi Gold. Fl-ewwel wahda, Charles Camilleri talab lill-Franciz Quid D’Aliermont biex jibda jzid fil-giri dawra mit-tmiem. Dan mar quddiem fid-dritta finali u qasam il-linja finali l-ewwel. Izda aktar tard gie skwalifikat mill-gurija biex ir-rebha nghatat lit-tieni pjazzat Happiness Photo (Mario Fenech). New Star DK (Noel Baldacchino), Veikko Hornline (Julian Farrugia) u Presidential (Brian Hili) kellhom ukoll wirja tajba.

It-Taljan Lost Photo akkwista wkoll l-ewwel rebha tieghu fi xtutna fit-tieni tigrija Gold. Misjuq b’abbilta’ minn Herman McKay, dan iz-ziemel iddomina tul id-distanza u qasam il-linja finali l-ewwel b’vantagg ta’ aktar minn zewg tulijiet minn Quio De Nappes (Julian Farrugia). Count Of Life (Claudio Refalo) u L’Ideal De Fersan (Ian Galea) temmew warajhom f’dik l-ordni.

Intant matul l-istess laqgha, Michael Sultana gie premjat bhala l-ahjar sewwieq-jockey ghax-xahar ta’ Marzu. Ix-xahar li ghadda, hu ha sehem f’seba’ tigrijiet tat-trott u u fi tlieta ohra tal-galopp. Hu ttrijonfa fi tnejn tat-trott u tnejn tal-galopp. Waqt il-laqgha tad-dsatax ta’ Marzu, Michael Sultana kien rebah tigrija tat-trott u tal-galopp fl-istess gurnata. Il-prezentazzjoni tmexxiet minn Mark Vella, Direttur fi hdan il-kunsill tal-Malta Racing Club.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Ackaturbo (C. Grech) Hin – 3.25.1” (1.17.7”) 2. Nasdaq Du Closet (A. Farrugia) 3. Obi Wan Kenobi (G. Attard) 4. Livi Champion (R. Gatt)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Obscur De Busset (S. Portelli) Hin – 3.25.5” (1.17.8”) 2. Snubbelduns (M. Refalo) 3. Borups Hero (D. Mizzi) 4. Sweep The Floor (D. Ellul)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Rubis d’Olivier (Ch. Vassallo) Hin – 3.22.5” (1.16.7”) 2. Blott Tooma (C. Refalo) 3. Qumran De La Motte (F. Cassar) 4. Magnific As (D. Ellul)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Neo De Mira (G. Muscat) Hin – 3.25.2” (1.17.7”) 2. Navaho Simoni (C. Degiorgio) 3. Zwinger Bobber (T. Demanuele) 4. Que Je T’Aime Rush (M. Refalo)

V Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1250m. 1. Pearl Storm (M. Sultana) Hin – (1.12.4”) 2. Safari Storm (C. Vella) 3. Timolin (D. Zammit) 4. Key Art (S. Borg)

VI Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Happiness Photo (M. Fenech) Hin – 3.24.8” (1.17.6”) 2. New Star DK (N Baldacchino) 3. Veikko Hornline (J. Farrugia) 4. Presidential (B. Hili)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Zalgado Transs R (N. Bonello) Hin – 3.19.9” (1.15.7”) 2. Opal Hall (C. Camilleri) 3. Utah Hornline (J. Farrugia) 4. True Q (S. Portelli)

VIII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Lost Photo (H. McKay) Hin – 3.23.4” (1.17”) 2. Quio De Nappes (J. Farrugia) 3. Count Of Life (C. Refalo) 4 L’Ideal De Fersan (I. Galea)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives