//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Trot

Cloria Victis impresses in Tazza l-Kbira Final

Cloria Victis (Charles Degiorgio) the winner of the Tazza l-Kbira Final (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Cloria Victis (Charles Degiorgio) the winner of the Tazza l-Kbira Final (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

As expected, the final of the 2014 edition of the prestigious Tazza l-Kbira competition was the main attraction in Sunday’s programme held at the Marsa Racetrack. This final was won by Cloria Victis driven by Charles Degiorgio and formed part of the 18th meeting of the season made up of eight races all for trotters. This year’s was also the 80th edition of this traditional trotting competition in the local Maltese racing calendar. It was also organized with the financial support of Bank Of Valletta.

Eleven horses lined up for this major event in Sunday’s programme. As expected, it was Cloria Victis which stormed ahead in the initial stages, building a half length lead from Perceval (Frencu Cassar), Oltedo De Rieux (Charles Camilleri) and Oran (Julian Farrugia). With 500m to go, Cloria Victis was still going strong and although in the final metres was strongly challenged by Perceval, Degiorgio’s Swedish ten year old trotter still managed to pass the finishing post first. Oltedo De Rieux, Quiet Way (Peter Paul Said) and Oran followed home in that order.

After the race, Mr Charles Borg, CEO of Bank Of Valletta presented the prestigious cup to Charles Degiorgio and Charles Borg driver and owner respectively of the winning horse. The presentation was carried out in the presence of the Hon Chris Agius Parliamentary Secretary for Sport and other members of parliament present for the occasion.

The other races in Sunday’card were held on a mile distance. The programme included two races for class Gold trotters. There was a close finish in the first class Gold race when Ironbar (Julian Farrugia) and French newcomer Quel Homme (Noel Baldacchino) sprinted neck and neck in the final metres. It was the former which secured its first win of the season after that the photo finish was consulted by the stewards. Mean Nothing (Etienne Carabott) and Quitou Jim Park (Johann Cordina) ended respectively in third and fourth place.

In the second class Gold race, Pile Ou Face (Mark Desira) gained its fourth win of the year. This French trotter dashed strongly from the outside during the last 300m and won easily by a length from Xray Hornline (Rodney Gatt), Cowboy Party (Chris Cassar) and Count Of Life (Claudio Refalo). For Desira this was his second win of the day.

Another programme at the Marsa Racetrack will be held next Thursday public holiday. The first race should start at 2pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Louise Wood (Mark Desira) – 1.17.7”

Race 2. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Okapi Des Dimes (Michael Ellul) – 1.15.9”

Race 3. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Rocky Mati (Charles Camilleri) – 1.15.7”

Race 4. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Ironbar (Julian Farrugia) – 1.15.1”

Race 5. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Winner Farming (Joseph Bartolo) – 1.16.4”

Race 6. BOV Tazza l-Kbira Championship Final. Class Open. Dist – 2640m. 1. Cloria Victis (Charles Degiorgio) – 1.15.8”

Race 7. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Rasting Celina (Julian Farrugia) – 1.14.5”

Race 8. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Pile Ou Face (Mark Desira) – 1.15.5”

Cloria Victis inaqqax ismu fuq it-Tazza l-Kbira

Fil-korsa tal-Marsa l-Hadd wara nofsinhar niezel is-siparju fuq il-kompetizzjoni tradizzjonali u prestigjuza tat-Tazza l-Kbira. Dan permezz tal-finali fuq distanza twila ta’ 2640m, organizzata bl-ghajnuna ta’ Bank Of Valletta u li ghamlet parti mit-tmintax –il laqgha tas-sena fuq tmien tigrijiet. Din kienet it-tmenin edizzjoni tat-Tazza l-Kbira u din is-sena ntrebhet mill-Izvediz Cloria Victis misjuq minn Charles Degiorgio.

Hdax kienu z-zwiemel li hadu sehem fil-finali tat-Tazza l-Kbira. Dan minhabba li wiehed mill-finalisti, Pacha De La Frette gie skraccjat ftit jiem qabel l-istess finali. Hekk kif inghata l-bidu ufficjali, kif kien mistenni kien Cloria Victis li beda l-aktar veloci. Dan fetah vantagg zghir minn Perceval (Frencu Cassar), Oran (Julian Farrugia) u Oltedo De Rieux (Charles Camilleri).

L-andament tat-tigrija baqa’ hekk sakemm iz-zwiemel qabdu l-ahhar 500m. Kien f’dak il-hin li minn nahat ta’ wara bdew telghin finalisti ohra fosthom Pat De Fontaine (Noel Baldacchino). Fid-dritta finali, Cloria Victis baqa’ jigri b’certu konsistenza u fl-ahhar metri xejjen ukoll l-isfida ta’ Perceval. Oltedo De Rieux, Quiet Way (Peter Paul Said) u Oran (Julian Farrugia) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Fi tmiem il-finali, is-sur Charles Borg, CEO tal-Bank Of Valletta ipprezenta t-Tazza l-Kbira lil Charles Borg u Charles Degiorgio sid u sewwieq rispettivament taz-ziemel rebbieh. Dan fil-prezenza tas-Segretarju Parlamentari ghall-Isport Chris Agius u l-kelliem tal-Partit Nazzjonalista ghall-isport Robert Cutajar. Ghal Cloria Victis din kienet it-tieni rebha tas-sena. Hu sar ukoll l-ewwel ziemel Zvediz li naqqax ismu fuq it-Tazza l-Kbira.

Il-kumplament tat-tigrijiet saru kollha fuq distanza qasira ta’ mil. Saru tnejn tal-klassi Gold fejn fl-ewwel wahda kien hemm tmiem incert bejn Quel Homme (Noel Baldacchino) u Ironbar (Julian Farrugia). Ir-rebha nghatat lil Ironbar wara li l-gurija kkonsultat il-photofinish. Fit-tieni wahda Pile Ou Face (Mark Desira) kellu r-raba’ rebha tas-sena wara li zied il-pass fid-dritta finali.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Louise Wood (M. Desira) Hin – 2.07.5” (1.17.7”) 2. Uranus Du Cours (J. Cordina) 3. Punch Em (S. Portelli) 4. Above Roland (K. Axisa)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Okapi Des Dimes (M. Ellul) Hin – 2.04.5” (1.15.9”) 2. Pridhem d’Hague (A. Cortis) 3. Quick Et Rare (J. Pace) 4. Zeta Jones A (C. Camilleri)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Rocky Mati (C. Camilleri) Hin – 2.04.2” (1.15.7”) 2. Pema (Ch. Farrugia) 3. Mint Condition (J. Micallef) 4. Newman (M. Caruana)

IV Tigrija. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Ironbar (J. Farrugia) Hin – 2.03.2” (1.15.1”) 2. Quel Homme (N. Baldacchino) 3. Means Nothing (E. Carabott) 4. Quitou Jim Park (J. Cordina)

V Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Winner Farming (J. Bartolo) Hin – 2.05.3” (1.16.4”) 2. Quitus Beauregard (Ph. Calleja) 3. Ostheo d’Havetot (A. Farrugia) 4. Lord Of Rush (L. Ghigo)

VI Tigrija. Finali. Tazza l-Kbira. Klassi Open. Dist – 2640m. 1. Cloria Victis (C Degiorgio) Hin – 3.20” (1.15.8”) 2. Perceval (F. Cassar) 3. Oltedo De Rieux (C. Camilleri) 4. Quiet Way (P.P. Said) 5. Oran (J. Farrugia)

VII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Rasting Celina (J. Farrugia) Hin – 2.02.2” (1.14.5”) 2. Record Du Mexique (M. Cauchi) 3. Julian Port (R. Gatt) 4. Megiddo (C. Camilleri)

VIII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Pile Ou Face (M. Desira) Hin – 2.03.8” (1.15.5”) 2. Xray Hornline (R. Gatt) 3. Cowboy Party (C. Cassar) 4. Count Of Life (C. Refalo)


“Kuntent li naqqaxt ismi fuq tazza tant prestigjuza” – Charles Degiorgio, sewwieq Cloria Victis

“Inhossni verament kuntent li rnexxili nirbah din il-kompetizzjoni tant prestigjuza. Kuntent ukoll li wassalt biex Cloria Victis isir l-ewwel ziemel Zvediz li rebah it-Tazza l-Kbira. Kont diga pjanajt minn qabel biex niehu l-kmand mal-bidu ufficjali tal-finali. Irnexxili naghmel dan u minghajr dubju din kienet decizjoni li halliet il-frott ghax qassamt it-tigrija kif xtaqt,” tenna Charles Degiorgio.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements