//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

New National Record time established by Prieure

Prieure driven by Charles Camilleri winning the class Premier race in a new national record on a mile distance (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Prieure driven by Charles Camilleri winning the class Premier race in a new national record on a mile distance (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

The 20th meeting of the season made up of nine races was held Sunday afternoon at the Marsa racetrack. The two most important races of the programme were a flat race on a distance of 1750m and a class Premier trotting race on a mile distance. These races were won by Ollie Fliptrik and Prieure. The latter also managed to win the major trotting race while establishing a new national record on the mile distance. Charles Camilleri finished the best driver with two wins.

Thirteen horses lined up in the only class Premier race on the card. This race was only decided in the final metres. Prieure (Charles Camilleri) dashed strongly from the outside around 400m to go. This French eleven year old trotter took the lead midway through the final straight and registered its first win on the islands from favourite Zalgado Transs R (Nicholas Bonello). German newcomer Isalus (Charles Magro) and Chiara Sisu (Melvin Farrugia) ended respectively in third and fourth place. Prieure’s first win in Malta was registered in a new national record time of 1.12.7” per kilometer.

Milord Barbes (Frencu Cassar) also led all the way in the only class Gold race on the card. This French fourteen your old trotter set the pace from the start and managed to preserve its half length advantage till the finishing line. Milord Barbes triumphed from Ollico Pellois (Noel Baldacchino) and Quintet Du Vivier (Charles Camilleri). Obelix Molgard (Salvu Vella) followed home in that order.

Sunday’s card included also three races for class Silver trotters. The first class Silver race was won by Vasterbo Mugger (Charles Degiorgio) which secured its first win in Malta after leading all the way. In the second and third class Silver race Purple Hall (Charles Camilleri) and Foot Stompin Music (David Galea) also registered their first win of the season after increasing their speed 300m from the end.

The only flat race of the day was contested between three horses. As expected, Ollie Fliptrik (Michael Sultana) was the first horse out of the gates. During the first metres, this American nine year old horse opened a half length lead from Buttermilk (Eric Zammit). Ollie Fliptrik never relinquished the lead and gained its first win of the season easily by more than five lengths from Buttermilk. Bon Santos (Charles Pace) finished third.
Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Sunday. The first race should start at 1.45pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Pacha De Sassy (Omar Cauchi) – 1.15.7”

Race 2. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Vasterbo Mugger (Charles Degiorgio) – 1.14.9”

Race 3. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Borups Hero (Darren Mizzi) – 1.15.2”

Race 4. Class Flat. Dist – 1750m. 1. Ollie Fliptrik (Michael Sultana) – 1.49.6”

Race 5. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Purple Hall (Charles Camilleri) – 1.14.8”

Race 6. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Milord Barbes (Frencu Cassar) – 1.15.8”

Race 7. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Darling Sjohammar (Salvu Vella) – 1.15.9”

Race 8. Class Premier. Dist – 1640m. 1. Prieure (Charles Camilleri) – 1.12.7” (National Record)

Race 9. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Foot Stompin Music (David Galea) – 1.14.2”


Rekord nazzjonali gdid imwaqqaf minn Prieure

Prieure u Ollie Fliptrik rebhu z-zewg tigrijiet ewlenin li saru l-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa. Dawn kienu riservati ghal zwiemel tat-trott tal-klassi Premier u tal-galopp rispettivament u kienu jaghmlu parti mill-ghoxrin programm tas-sena fuq disa’ tigrijiet. Prieure rnexxilu jirbah it-tigrija ewlenija tat-trott f’medja rekord nazzjonali gdida fuq il-mil. Charles Camilleri temm l-ahjar sewwieq b’zewg rebhiet.

Bhall-kumplament tat-tigrijiet tat-trott li gew organizzati l-bierah, dik tal-klassi Premier saret fuq distanza ta’ 1640m u fiha grew b’kollox tlettax –il ziemel. Din it-tigrija giet deciza fl-ahhar 400m taghha. Kien f’dak il-mument li minn naha ta’ barra beda’ gej l-assalt ta’ Prieure li f’idejn Charles Camilleri mar quddiem fid-dritta finali u ha l-ewwel rebha f’Malta facilment mill-favorit Zalgado Transs R (Nicholas Bonello) u l-gdid Germaniz Isalus (Charles Magro). Chiara Sisu (Melvin Farrugia) kellha wkoll wirja tajba meta temmet fir-raba’ pozizzjoni. Ir-rebha ta’ Prieure se tibqa wkoll wahda memorabbli ghad dan iz-ziemel irnexxilu jirregistra medja impressjonanti ta’ 1.12.7” fil-kilometru li hu wkoll hin rekord nazzjonali gdid fuq distanza ta’ mil.

Saret ukoll tigrija tal-klassi Gold. Hawnhekk, Frencu Cassar pogga lill-Franciz Milord Barbes quddiem sa mill-bidu nett tat-tigrija. Dan zamm il-kmand tul id-distanza kollha u ma naqasx milli jiehu l-ewwel rebha tas-sena bi ftit minn Ollico Pellois (Noel Baldacchino) u Quintet Du Vivier (Charles Camilleri). Obelix Molgard (Salvu Vella) temm ir-raba’.

Il-programm inkluda wkoll tliet tigrijiet tal-klassi Silver. L-ewwel wahda ntrebhet minn Vasterbo Mugger (Charles Degiorgio) li akkwistat l-ewwel rebha f’Malta wara li ddominat tul id-distanza. L-ahhar 300m tat-tieni u t-tielet tigrija Silver kienu determinanti biex Purple Hall (Charles Camilleri) u Foot Stompin Music (David Galea) jirregistraw l-ewwel rebha tas-sena taghhom.

L-uniku tigrija tal-galopp kienet fuq distanza twila ta’ 1750m. Mill-gagga tat-tluq sfortunatament bdew biss tliet zwiemel. Kif mistenni, Ollie Fliptrik, f’idejn Michael Sultana), kien l-aktar ziemel b’sahhtu wara li nghata l-bidu ufficjali u matul l-ewwel metri rnexxilu jiftah vantagg zghir ta’ nofs tul minn Buttermilk (Eric Zammit). Ollie Fliptrik wera supremazija specjalment fl-ahhar metri u qasam il-linja finali l-ewwel b’distakk ta’ madwar hames tulijiet minn Buttermilk. Bon Santos (Charles Pace) temm it-tielet. Ghal Ollie Fliptrik dan kien l-ewwel success stagonali.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Pacha De Sassy (O. Cauchi) Hin – 2.04.2” (1.15.7”) 2. Napol De Mai (R. Cassar) 3. Grace Party (R. Gatt) 4. Dash Boy (S. Portelli)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Vasterbo Mugger (C. Degiorgio) Hin – 2.02.8” (1.14.9”) 2. Ravageur De Payre (C. Caruana) 3. Recif Du Layon (I. Bilocca) 4. Xian Hornline (D. Mizzi)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Borups Hero (D. Mizzi) Hin – 2.03.3” (1.15.2”) 2. Ywema’s Pine (G. Attard) 3. Otas Fighter (J. Gafa’) 4. Quipo Du Tronquay (N. Baldacchino)

IV Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1750m. 1. Ollie Fliptrik (M. Sultana) Hin – (1.49.6”) 2. Buttermilk (E. Zammit) 3. Bon Santos (C. Pace)

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Purple Hall (C. Camilleri) Hin – 2.02.7” (1.14.8”) 2. Quoly (N. Baldacchino) 3. Ouf Boy (E. Bondin) 4. Reveal Champ Blanc (T. Cauchi)

VI Tigrija. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Milord Barbes (F. Cassar) Hin – 2.04.3” (1.15.8”) 2. Ollico Pellois (N. Baldacchino) 3. Quintet Du Vivier (C. Camilleri) 4. Obelix Molgard (S. Vella)

VII Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Darling Sjohammar (S. Vella) Hin – 2.04.5” (1.15.9”) 2. Andri Boko (T. Demanuele) 3. Seigneur Du Dropt (M. Sultana) 4. Titus Du Rib (A. Farrugia)

VIII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 1640m. 1. Prieure (C. Camilleri) Hin – 1.59.3” (1.12.7”) 2. Zalgado Transs R (N. Bonello) 3. Isalus (C. Magro) 4. Chiara Sisu (M. Farrugia)

IX Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Foot Stompin Music (D. Galea) Hin – 2.01.6” (1.14.2”) 2. Touch The Diamond (D. Ellul) 3. Pepita Ans (H. McKay) 4. Roma M (J. Galea)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements