//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Pout De Quelaines triumphs in St Francis Cup final

Pout De Quelaines driven by Kerstin Galea winning the San Frangisk Championship Final (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Pout De Quelaines driven by Kerstin Galea winning the San Frangisk Championship Final (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

French eleven year old, Pout De Quelaines won Sunday’s major event, the St Francis Championship final for class Copper trotters on a short distance of 2140m. This final formed part of the 21st meeting of the season made up of eleven races all for trotters.

Twelve horses took part in the class Copper final. It was The Womanizer (Rodney Gatt) the fastest horse in the early stages. During the first metres this Swedish trotter opened a half length lead from Boshoevens Emily (Charles Camilleri) and Esmeralda Run (Redent Magro). The Womanizer was unchallenged for most of the distance, however midway through the final straight this trotter ran out of steam and got outsmarted by Pout De Quelaines (Kerstin Galea) which registered its second win in a row from Ocean Gede (Mario Fenech). Icare De Jemma (Tony Demanuele) completed the top four order.

After the final, Fr Mario Attard OFM Cap and Dr Matthew Brincat, MRC Chairman presented the winning shield and driver to David and Kerstin Galea owner and driver of the winning horse.

Sunday’s card included also a class Premier race on a short distance. In this race there was a close finish
between Midnight Passion (Eric Bezzina) and Zandina Boshoeve (Rodney Gatt) which sprinted neck and neck in the final straight. The win was awarded by the racing stewards to Zandina Boshoeve after that the photofinish was consulted. Ego Sanna (David Ellul) and Original Blue (Chris Cassar) ended respectively in third and fourth place. For Zandina Boshoeve, this was its third win in a row and its fourth of the year.

In the first class Gold race, P.A. Surprise (Lorraine Cunningham) dashed strongly from the outside around 400m from the finishing line and took the lead midway through the final straight. P.A Surprise secured its first win of the season from Nubi Lens (Cliferty Calleja), New Star DK (Kerstin Galea) and Made In Hoff (Jesmar Gafa’).

Lost Photo (Herman McKay) surged ahead around 300m from the finishing line of the second class Gold race. This Italian nine year old trotter cruised to its second win of the season easily by more than two lenghts from Count Of Life (Claudio Refalo) and Versace Boko (Warren Spiteri). Razor Shadow (Nathaniel Barbara) claimed the other top four positions.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Friday. The programme will include two heats from an international ladies championship on a short distance of 2140m. The first race should start at 6.30pm.

Sunday’s winners

Race 1. Class Copper. Dist – 1640m. 1. Owens Kin (Shaun Portelli) – 1.16.3”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Victory Pointer (Charles Camilleri) – 1.17.1”

Race 3. Class Copper. Dist – 1640m. 1. Rybo Celion (Mark Bonnici) – 1.16.1”

Race 4. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Grace Party (Rodney Gatt) – 1.17.3”

Race 5. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Purple Hall (Charles Camilleri) – 1.15.9”

Race 6. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Claudine (Gilbert Farrugia) – 1.16.5”

Race 7. Class Gold. Dist – 2140m. 1. P.A. Surprise (Lorraine Cunningham) – 1.14.8”

Race 8. St Francis Championship Final. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Pout De Quelaines (Kerstin Galea) – 1.18.4”

Race 9. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Lost Photo (Herman McKay) – 1.15.9”

Race 10. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Zandina Boshoeve (Rodney Gatt) – 1.15.7”

Race 11. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Zizazimoko (Tony Demanuele) – 1.16.9”

Pout De Quelaines jirbah it-Tazza San Frangisk

Misjuq miz-zghazugh Kerstin Galea, Pout De Quelaines rebah it-tigrija ewlenija li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-Marsa. Din kienet il-finali tal-kompetizzjoni San Frangisk ghal zwiemel tal-klassi Copper fuq distanza qasira ta’ 2140m u kienet taghmel parti mill-21 laqgha tas-sena fuq hdax –il tigrija tat-trott.

Tnax kienu z-zwiemel li hadu sehem fil-finali Copper. Hekk kif inghata l-bidu ufficjali Rodney Gatt pogga lil The Womanizer minnufih quddiem u dan fetah vantagg zghir minn Esmeralda Run (Redent Magro) u Boshoevens Emily (Charles Camilleri). L-andament tat-tigrija baqa’ hekk sa ftit metri mit-tmiem. Fil-fatt kien f’nofs id-dritta finali li The Womanizer beda’ jnaqqas mill-giri u dlonk inqabez minn Pout De Quelaines li ha t-tieni rebha konsekuttiva minn Ocean Gede (Mario Fenech). Icare De Jemma (Tony Demanuele) kellu wkoll wirja tajba bi pjazzament fir-raba’ pozizzjoni.

Fi tmiem din il-finali, Fr Mario Attard OFM Cap, il-mohh wara l-organizzazzjoni ta’ dan il-kampjonat, u Matthew Brincat, Chairman tal-Malta Racing Club ippremjaw lil Kerstin u David Galea s-sewwieq u s-sid rispettivament taz-ziemel rebbieh.

Il-programm tal-Hadd inkluda wkoll tigrija tal-klassi Premier fuq l-istess distanza. Din it-tigrija kienet ikkaratterizzata minn dwell fid-dritta finali u minn tmiem incert bejn Midnight Passion (Eric Bezzina) u Zandina Boshoeve (Rodney Gatt). Kellu jigi kkonsultat il-photo finish minn naha tal-gurija u Zandina Boshoeve rregistrat it-tielet rebha konskuttiva u r-raba’ tas-sena, b’Ego Sanna (David Ellul) u Original Blue (Chris Cassar) itemmu warajhom f’dik l-ordni.

Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Gold, Lorraine Cunningham poggiet lil P.A. Surprise erbgha fuq in-nahha ta’ barra meta z-zwiemel qabdu jaffrontaw l-ahhar kurva taghhom. F’nofs id-dritta finali, P.A. Surprise rnexxilu jaqbez ukoll lil Nubi Lens (Cliferty Calleja) biex ha l-ewwel rebha stagonali. New Star DK (Kerstin Galea) u Made In Hoff (Jesmar Gafa’) kellhom ukoll pjazzament pozittiv.

L-ahhar 600m tat-tieni tigrija Gold kienu decizivi biex Lost Photo (Herman McKay) jirregistra t-tieni rebha tas-sena tieghu. Dan facilment b’vantagg ta’ aktar minn zewg tulijiet minn Count Of Life (Claudio Refalo), Versace Boko (Warren Spiteri) u Razor Shadow (Nathaniel Barbara).

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 1640m. 1. Owens Kin (S. Portelli) Hin – 2.05.2” (1.16.3”) 2. Catch And Smash (R. Caruana) 3. Nolan Streamline (A. Mifsud) 4. Pine Wood Harry (C. Calleja)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Victory Pointer (C. Camilleri) Hin – 2.45” (1.17.1”) 2. Borups Hero (D. Mizzi) 3. Schejken Bill (Ch. Farrugia) 4. Snubbelduns (M. Refalo)

III Tigrija. Klassi Copper. Dist – 1640m. 1. Rybo Celion (M. Bonnici) Hin – 2.04.7” (1.16.1”) 2. Ballad Ribb (T. Demanuele) 3. Kulls Nero (C. Camilleri) 4. Ronin Del Brenta (S. Vella)

IV Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Grace Party (R. Gatt) Hin – 2.45.4” (1.17.3”) 2. Above Roland (G. Attard) 3. Principessa Caf (C. Caruana) 4. Adream Wish (J. Gafa’)

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Purple Hall (C. Camilleri) Hin – 2.42.5” (1.15.9”) 2. Who’s My Daddy (D. Mizzi) 3. Navaho Simoni (C. Degiorgio) 4. Lonshults Erik (M. Ellul)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Claudine (G. Farrugia) Hin – 2.43.7” (1.16.5”) 2. Megiddo (C. Camilleri) 3. Blott Tooma (C. Refalo) 4. Black Money Bir (E. Bezzina)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. P.A. Surprise (L. Cunningham) Hin – 2.40” (1.14.8”) 2. Nubi Lens (C. Calleja) 3. New Star DK (K. Galea) 4. Made In Hoff (J. Gafa’)

VIII Tigrija. Finali Tazza San Frangisk. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Pout De Quelaines (K. Galea) Hin – 2.47.8” (1.18.4”) 2. Ocean Gede (M. Fenech) 3. The Womanizer (R. Gatt) 4. Icare De Jemma (T. Demanuele)

IX Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Lost Photo (H. McKay) Hin – 2.42.5” (1.15.9”) 2. Count Of Life (C. Refalo) 3. Versace Boko (W. Spiteri) 4. Razor Shadow (N Barbara)

X Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Zandina Boshoeve (R. Gatt) Hin – 2.42.1” (1.15.7”) 2. Midnight Passion (E. Bezzina) 3. Ego Sanna (D. Ellul) 4. Original Blue (C. Cassar)

XI –il Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Zizazimoko (T. Demanuele) Hin – 2.44.6” (1.16.9”) 2. Livi Dida (T. Mifsud) 3. Udice Boko (T. Cauchi) 4. Livi Champion (C. Vella)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements