//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Yanantin Boko and Cloria Victis steal limelight

Yanantin Boko driven by its owner Darren Mizzi winning one of the class Premier semi finals. (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Yanantin Boko driven by its owner Darren Mizzi winning one of the class Premier semi finals. (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

Yanantin Boko and Cloria Victis won Sunday’s two major events at the Marsa Race Track. These were the Sette Giugno Championship semi finals for class Premier trotters on a short distance of 2140m. These races formed part of the 24th meeting of the season made up of eleven races all for trotters.

From the two class Premier semi finals, ten horses qualified for the final stage. In the first class Premier semi final, Yanantin Boko (Darren Mizzi) cruised to its first win in Malta. This Swedish nine year old trotter led all the way, was unchallenged for most of the distance and triumphed by a length from Zalgado Transs R (Charles Degiorgio). Favourite Zandina Boshoeve (Rodney Gatt), Vanmaker Limburgia (Charles Camilleri) and Rocky Composite (Noel Baldacchino) also qualified for the final race after ending respectively in third, fourth and fifth place. The winner clocked an average time of 1.14.5” per kilometer.

Ten other horses lined up for the second Premier semi final. Here favourite Cloria Victis (Charles Degiorgio) upped its pace midway through the 2140m distance. Cloria Victis took the lead and registered its second consecutive win and its third of the season easily by more than four lengths in front of The Bad Rock (Rodney Gatt) and Vejby Boom (Charles Camilleri). Lage (Claudio Refalo) and New Star DK (Noel Baldacchino) followed home in that order. Cloria Victis registered also an excellent time of 1.13.9” per kilometer.

Sunday’s card included also two races for class Gold trotters. In the first class Gold race, Phenix De La Roque (Charles Degiorgio) dashed strongly from the outside around 500 from the end. This French eleven year old trotter took the lead midway through the final straight and secured its second win of the year by half length from Made In Hoff (Charles Camilleri). Nitesco d’Antony (David Ellul) and Lost Photo (Mario Fenech) ended respectively in third and fourth place.

There was a keen tussle in the final metres of the second class Gold race between Oscar Mati (Rodney Gatt) and Quio De Nappes (Julian Farrugia). It was the former which took its first win of the season with Versace Boko (Warren Spiteri) and Purple Hall (Charles Camilleri) finishing in third and fourth place.

On Sunday Gozitan driver Julian Farrugia was awarded as the best driver of last month. 50-year old Farrugia lives in Sannat and has been holding a licence with the Malta Racing Club for the last 25 years. In his career so far, Julian Farrugia took part in more than 3800 races and managed to win more than than 570 races. Julian Farrugia was presented with a commemorative plaque by Mark Vella, MRC Director.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Friday. The first race should start at 6.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Pine Wood Harry (Cliferty Calleja) – 1.20.4”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Schejken Bill (Charles Farrugia) – 1.18.5”

Race 3. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Nacarat Campbell (Rodney Gatt) – 1.16.1”

Race 4. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Winner Farming (Joe Bartolo) – 1.18.5”

Race 5. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Phenix De La Roque (Charles Degiorgio) – 1.16.5”

Race 6. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Ouf Boy (Mario Fenech) – 1.17.3”

Race 7. Sette Giugno Championship Semi Finals. Class Premier. Dist – 2140m.1. Yanantin Boko (Darren Mizzi) –
1.14.5”

Race 8. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Petrus Du Vivier (Mark Desira) – 1.17.8”

Race 9. Sette Giugno Championship Semi Finals. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Cloria Victis (Charles Degiorgio) – 1.13.9”

Race 10. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Oscar Mati (Rodney Gatt) – 1.17.1”

Race 11. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Quasar De Subligny (Jesmond Attard) – 1.19.8”


Yanantin Boko u Cloria Victis jirbhu t-tigrijiet ewlenin

Il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienu maghrufa l-ghaxar zwiemel finalisti tal-kompetizzjoni tas-Sette Giugno ghal zwiemel tal-klassi Premier. Dan wara li saru z-zewg semi finali fuq distanza ta’ 2140m u li kienu jaghmlu parti mill-24 laqgha tas-sena fuq hdax –il tigrija tat-trott. Dawn is-semi finali ntrebhu minn Yanantin Boko u Cloria Victis.

Fl-ewwel semi finali, Yanantin Boko, misjuq minn sidu stess Darren Mizzi, ha l-ewwel rebha fi xtutna. Dan iz-ziemel kien fost l-aktar veloci wara li nghata l-bidu ufficjali, zamm il-kmand tul id-distanza u qasam il-linja finali l-ewwel b’tul vantagg wara li aktar qabel xejjen l-isfidi ta’ Zalgado Transs R (Charles Degiorgio) u Zandina Boshoeve (Rodney Gatt). Vanmaker Limburgia (Charles Camilleri) u Rocky Composite (Noel Baldacchino) ghaddew ukoll ghall-finali. Ir-rebbieh kellu medja impressjonanti ta’ 1.14.5” fil-kilometru.

Il-favorit Cloria Victis (Charles Degiorgio) ma fallix milli jirregistra t-tieni rebha nfila u t-tielet wahda stagonali fit-tieni semi finali tal-oghla klassi. Cloria Victis mar quddiem wara ftit metri mill-bidu ufficjali u rnexxilu jzomm l-ewwel pozizzjoni u jirbah facilment b’aktar minn erba’ tulijiet quddiem The Bad Rock (Rodney Gatt) u Vejby Boom (Charles Camilleri). Lage (Claudio Refalo) u New Star DK (Noel Baldacchino) kienu l-ahhar zewg zwiemel li kkwalifikaw ghall-finali. Cloria Victis ittrijonfa f’medja eccezzjonali ta’ 1.13.9” fil-kilometru.

Il-laqgha tal-Hadd inkludiet ukoll zewg tigrijiet tal-klassi Gold. Fl-ewwel wahda, attakk mibdi madwar 500m mill-linja finali wassal lil Phenix De La Roque (Charles Degiorgio) biex jirregistra t-tieni rebha stagonali. Dan b’nofs tul minn Made In Hoff (Charles Camilleri), Nitesco D’Antony (David Ellul) u Lost Photo (Mario Fenech).
It-tieni tigrija Gold kienet ikkaratterizzata minn dwell eccitanti bejn Oscar Mati (Rodney Gatt) u Quio De Nappes (Julian Farrugia) fid-dritta finali. Kien tal-ewwel, igifieri Oscar Mati, li ha l-ewwel rebha tas-sena, b’Versace Boko (Warren Spiteri) u Purple Hall (Charles Camilleri) ikollhom ukoll pjazzament pozittiv.

Il-Hadd ukoll is-sewwieq Għawdxi Julian Farrugia gie premjat bhala l-ahjar sewwieq ghax-xahar ta’ April. Farrugia għandu 50 sena u huwa minn Sannat. Il-prezentazzjoni lilu ta’ plakka kommemorattiva saret minn Mark Vella, Direttur fi hdan il-kunsill tal-Malta Racing Club.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Pine Wood Harry (C. Calleja) Hin – 3.22.2” (1.20.4”) 2. Mystic River (F. Casha) 3. Nillans Comet (J. Farrugia) 4. Nolan Streamline (A. Mifsud)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Schejken Bill (Ch. Farrugia) Hin – 3.27.1” (1.18.5”) 2. Marchallach (R. Gatt) 3. Paco (C. Xerri) 4. Lime Casted (K. Gialanze’)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Nacarat Campbell (R. Gatt) Hin – 3.20.9” (1.16.1”) 2. Regent De Tillard (A. Farrugia) 3. Markus Klipp (D. Mizzi) 4. Love Heart (S. Portelli)

IV Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Winner Farming (J. Bartolo) Hin – 3.27.2” (1.18.5”) 2. Notice As (C. Caruana) 3. Queops De Retz (C. Fenech) 4. Orio De Marancourt (F. Cassar)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Phenix De La Roque (C. Degiorgio) Hin – 3.22.1” (1.16.5”) 2. Made In Hoff (C. Camilleri) 3. Nitesco D’Antony (D. Ellul) 4. Lost Photo (M. Fenech)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Ouf Boy (M. Fenech) Hin – 3.24.1” (1.17.3”) 2. Rapide Du Matin (R. Gatt) 3. All American Class (D. Ellul) 4. Record Du Mexique (M. Cauchi)

VII Tigrija. Semi Finali Kampjonat Sette Giugno. Klassi Premier. Dist – 2140m.1. Yanantin Boko (D. Mizzi) Hin – 2.39.5” (1.14.5”) 2. Zalgado Transs R (C. Degiorgio) 3. Zandina Boshoeve (R. Gatt) 4. Vanmaker Limburgia (C. Camilleri) 5. Rocky Composite (N. Baldacchino)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Petrus Du Vivier (M. Desira) Hin – 3.25.5” (1.17.8”) 2. Quebus (N. Baldacchino) 3. Quo Vadis Phedo (C. Calleja) 4. Julian Port (M. Ellul)

IX Tigrija. Semi Finali Kampjonat Sette Giugno. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Cloria Victis (C. Degiorgio) Hin – 2.38.2” (1.13.9”) 2. The Bad Rock (R. Gatt) 3. Vejby Boom (C. Camilleri) 4. Lage (C. Refalo) 5. New Star DK (N. Baldacchino)

X Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Oscar Mati (R. Gatt) Hin – 3.23.5” (1.17.1”) 2. Quio De Nappes (J. Farrugia) 3. Versace Boko (W. Spiteri) 4. Purple Hall (C. Camilleri)

XI –il Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Quasar De Subligny (J. Attard) Hin – 3.30.6” (1.19.8”) 2. Above Roland (G. Attard) 3. Men Gumman Da (T. Demanuele) 4. Niko De Chamant (V. Fenech)


Timoko impressjonanti fl-Elitloppet

Fil-korsa ta’ Solvalla fl-Izvezja saret l-edizzjoni 2014 tal-kompetizzjoni Elitloppet fuq zewg heats fuq distanza ta’ mil bl-ewwel erba’ zwiemel minn kull heat ghaddew ghall-finali fuq l-istess distanza. Il-heats intrebhu mill-Franciz Timoko (Bjorn Goop) u Panne De Moteur (Orjan Kihlstrom) filwaqt li l-finali rat is-success ghal darba ohra ta’ Timoko u Goop f’medja ta’ 1.09.5” fil-kilometru.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements