//
you're reading...
Horse Racing, Malta, Mument, Trot

It-tieni success ta’ Pat De Fontaine fit-tigrija ewlenija

Pat De Fontaine misjuq minn Noel Baldacchino jidher jirbah il-heat Premier (Ritratt Il-Mument - Media.Link Communications)

Pat De Fontaine misjuq minn Noel Baldacchino jidher jirbah il-heat Premier (Ritratt Il-Mument – Media.Link Communications)

L-aktar tliet tigrijiet importanti li saru l-Gimgha fil-ghaxija fil-korsa tal-Marsa kienu zewg semi finali u heat minn zewg kampjonati ghal zwiemel Francizi fuq distanza qasira ta’ 2140m. Dawn ghamlu parti mill-25 programm tas-sena fuq ghaxar tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott. Iz-zewg semi finali kienu mill-Prix De Caen ghal zwiemel tal-klassi Copper u l-heat kienet mill-Prix De Vincennes ghal zwiemel tal-klassi Premier. Din il-heat Premier intrebhet minn Pat de Fontaine misjuq minn Noel Baldacchino.

Mill-heat Premier, erbgha ghaddew ghas-semi finali u b’kollox grew biss seba’ zwiemel. Matul l-ewwel battuti ta’ din il-heat osservajna l-kmand jalterna bejn diversi zwiemel fosthom Ourasi Diams (Emmanuel Fenech), Original Blue (Chris Cassar) u Nabab Du Chatelet (Charles Camilleri). Kien madwar 500m mill-linja finali li din it-tigrija hadet svolta ohra, b’Noel Baldacchino jitlob lil Pat De Fontaine izid fil-giri tieghu. Dan il-Franciz ta’ hdax –il sena mar quddiem hekk kif iz-zwiemel qabdu jaffrontaw id-dritta finali. Pat De Fontaine temm rebbieh facilment b’vantagg ta’ tul minn Pike Blue (Brian Hili) u Nabab Du Chatelet. Ourasi Diams kien l-ahhar ziemel li kkwalifika ghall-finali minn din il-heat. Ghal Pat De Fontaine dan kien it-tieni success tal-istagun.

Miz-zewg semi finali tal-klassi Copper ghaxar zwiemel ikkwalifikaw ghall-finali. Fl-ewwel wahda, Mirage d’Ete (Mark Mifsud) ha l-kmand wara ftit metri mill-bidu ufficjali tat-tigrija. Dan mexxa lill-kumplament taz-zwiemel sat-tmiem u qasam il-linja finali l-ewwel bi ftit minn Icare De Jemma (Tony Demanuele) u Ocean Gede (Mario Fenech). Libre Echange (Kurt Saliba) u Monticello (Emmanuel Bonello) ghaddew ukoll ghall-finali.

Quincy Angot (Patrick Spiteri) inqabez mir-rebbieh Uranium Des Arkads (Kurt Saliba) mitt metru mit-tmiem tat-tieni semi finali Copper. B’hekk iz-ziemel ta’ Saliba rregistra t-tielet rebha stagonali b’Pronto Du Lys (James Carabott), Nympheta De Bisoir (Jonathan Farrugia) u Olifant Du Puoy (Frans Tanti) ikollhom ukoll wirja pozittiva.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Rex Speed (J. Carabott) Hin – 3.25.4” (1.17.8”) 2. Remind De Luxlor (J. Farrugia) 3. Pema (Ch. Farrugia) 4. Newman (M. Caruana)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Sweep The Floor (M. Ellul) Hin – 3.29.3” (1.19.3”) 2. Quiara Magic (J. Farrugia) 3. Prince Du Moutier (S. Schembri) 4. Rower (T. Tanti)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1.Que Je T’Aime Rush (M. Refalo) Hin – 3.26.1” (1.18.3”) 2. Victory Pointer (C. Camilleri) 3. Roc Magister (K. Axisa) 4. Law Suit (L. Ghigo)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Quome d’Avignere (C. Refalo) Hin – 3.23.8” (1.17.2”) 2. Oregon Frontline (M. Sultana) 3. Bankir Zon (C. Vassallo) 4. Energy Launcher (O. Bonello)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Count Of Life (C. Refalo) Hin – 3.24.1” (1.17.3”) 2. Quartz Dancer (C. Degiorgio) 3. Quioco Dry (J. Galea) 4. Veikko Hornline (J. Farrugia)

VI Tigrija. Semi Finali Prix De Caen. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Mirage d’Ete (M. Mifsud) Hin – 2.49.3” (1.19.1”) 2. Icare De Jemma (T. Demanuele) 3. Ocean Gede (M. Fenech) 4. Libre Echange (K. Saliba) 5. Monticello (E. Bonello)

VII Tigrija. Semi Finali Prix De Caen. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Uranium Des Arkads (K. Saliba) Hin – 2.46.6” (1.17.6”) 2. Quincy Angot (P. Spiteri) 3. Pronto Du Lys (J. Carabott) 4. Nympheta De Bisoir (J. Farrugia) 5. Olifant Du Puoy (F. Tanti)

VIII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Laval (C. Camilleri) Hin – 3.23.5” (1.17.1”) 2. Malewe (C. Caruana) 3. Quel Homme (N. Baldacchino) 4. Celebrity Photo (M. Cauchi)

IX Tigrija. Heat Prix De Vincennes. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Pat De Fontaine (N. Baldacchino) Hin – 2.45.9” (1.17.5”) 2. Pike Blue (B. Hili) 3. Nabab Du Chatelet (C. Camilleri) 4. Ourasi Diams (E. Fenech)

X Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Darling Sjohammar (S. Vella) Hin – 3.27.2” (1.18.5”) 2. Alfa Dream (J. Briffa) 3. Black Money Bir (E. Bezzina) 4. Paradis Du Lupin (R. Briffa)

Prezentazzjoni ghal Prieure

Il-Hadd waqt il-programm ta’ tiġrijiet li ser isir fil-Korsa tal-Marsa se jkun hemm prezentazzjoni lis-Sinjuri Julian Bezzina u Joseph Borg bħala sidien taz-ziemel Prieure li nhar l-Ħadd 4 ta’ Mejju sar l-aktar ziemel veloċi f’Malta.

Misjuq minn Charles Camilleri huwa rreġistra medja ta’ 1’12”7 fuq distanza ta’ 1640m f’tiġrija tal-Klassi Premier. Dan kien rekord ġdid fuq din id-distanza bir-rekord preċedenti ikun dak ta’ 1’13”1 imwettaq minn Hiracan de Brehan misjuq minn Noel Baldacchino nhar il-25 ta’ Marzu 2007 u ugwaljat minn Pajarito Nada misjuq minn Frans Tanti nhar id-9 ta’ Diċembru 2007.

Prieure huwa ziemel Franċiz ta’ 11 il-sena li ġie rreġistrat Malta lejn l-aħħar ta’ Marzu u għamel id-debut tiegħu fil-Heats tat-Tazza l-Kbira ta’ din is-sena fejn kien spiċċa fit-tieni post. B’kollox s’issa ġera 4 tiġrijiet li minnhom rebaħ tnejn inkluz l-aħħar tiġrija tiegħu.

Fi Franza huwa rebaħ total ta’ € 263,900 bl-aqwa ħin tiegħu ikun 1’13”8/km li wettaq fuq distanza ta’2000m nhar is-26 ta’ Diċembru 2012 fil-korsa ta’ Bordeaux. Dan ifisser li l-medja ta’ 1’12”7 mhux biss hija rekord nazzjonali izda wkoll l-aqwa ħin għaz-ziemel Prieure.

Prieure mistenni jipparteċipa fil-ħames tiġrija fil-programm tal-Ħadd li hija waħda kwalifikattiva għall-Prix de Vincennes.

Is-Sidien ser jiġu pprezentati b’ritratt u tifkira kommemorattiva sabiex jibqa mfakkar dan l-avveniment.

(Lorraine Cunningham – Public Relations & Media Officer Malta Racing Club)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives