//
you're reading...
Horse Racing, Malta

Posponiment ta’ tigrijiet

Prieure (Charles Camilleri) winning the Prix De Vincennes Final from Pat De Fontaine (Noel Baldacchino) Photo - Mark Vella

Prieure (Charles Camilleri) winning the Prix De Vincennes Final from Pat De Fontaine (Noel Baldacchino) Photo – Mark Vella

Il-Kunsill tal- Malta Racing Club jixtieq javza lil kulhadd li l-programm ta’ tigrijiet li kellu jsir il-Hadd fil-korsa tal-Marsa issa gie ikkancellat peress li jidher li l-korsa m’hix fi stat adekwat li jsiru t-tigrijiet. Jixtieq javza wkoll li kitba gdida hija miftuha ghall-klassijiet kollha ghada l-Hadd u nhar it-Tnejn ghal zewg programmi li se jsiru l-Gimgha 17 u l-Hadd 19 t’Ottubru. Il-poloz jitilghu t-Tlieta filghodu u dawk kollha li kellhom il-kitba mhallsa ghal ghada din issa giet ikkreditata fil-kont taghhom.

Il-kitba se tkun kif gej:

Premier – Heats ghat-Tazza tal-President 2140m jingrew il-Hadd.

Gold – Heats ghat-Tazza Johnnie Walker 2140m jingrew il-Gimgha.

Silver, Bronze u Copper tigrijiet kwalifikattivi ghal Condition Races 2140m – Kampjonat tal-Harifa jingrew il-Gimgha u l-Hadd.

Minn nhar it-Tnejn fil-korsa ser jergghu jsiru xoghlijiet ta’ manutenzjoni sabiex it-tigrijiet isiru fi tmiem il-Gimgha.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements