//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Trot

Michael Ellul protagonist b’zewg rebhiet

Pepito Flash misjuq minn Michael Ellul rebbieh ta' wahda mill-heats Gold.

Pepito Flash misjuq minn Michael Ellul rebbieh ta’ wahda mill-heats Gold.

Wara assenza ta’ erba’ xhur, il-Gimgha fil-ghaxija fil-korsa tal-Marsa tkompla l-istagun 2014 bit-32 laqgha tas-sena fuq seba’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott fuq distanza qasira ta’ 2140m. Erbgha minn dawn it-tigrijiet taw il-bidu ghal kampjonat gdid, it-Tazza Johnnie Walker ghal zwiemel tal-klassi Gold. Minn dawn il-heats ghoxrin ziemel ikkwalifikaw ghas-semi finali. Michael Ellul temm l-ahjar sewwieq b’zewg rebhiet.

Bidu tajjeb wara l-karozza tat-tluq waqt l-ewwel heat Gold ghin lil Carnegie Hall (Mario Fenech) biex imur mill-ewwel quddiem. Dan okkupa l-ewwel post tul id-distanza kollha u qasam il-linja finali l-ewwel mid-debuttant Zvediz Sigurd Speed (Mark Tanti). Fit-tieni heat, attakk mibdi 200m mill-linja finali wassal lil Veikko Hornline (Julian Farrugia) biex jiehu t-tieni rebha stagjonali tieghu b’tul quddiem New Star DK (Noel Baldacchino).

Dwell kontinwu bejn Pepito Flash (Michael Ellul) u Obelix Molgard (Salvu Vella) fl-ahhar metri tat-tielet heat Gold wassal lil tal-ewwel biex jirregistra t-tieni rebha fi xtutna. Ghal Ellul dan kien it-tieni success tal-gurnata. Fir-raba’ u l-ahhar heat, Markus Klipp (Tyler Mifsud) kompla fejn halla fl-ewwel parti tal-istagun. Hu akkwista t-tieni rebha konsekuttiva mid-debuttanta Taljana Mission Di Poggio (Charles Camilleri) wara li kien il-hin kollu quddiem. B’hekk Tyler Mifsud ha l-ewwel rebha tieghu tal-karriera.

Ir-rizultati kollha

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Lorenz De Noyelles (S. Formosa) Hin – 2.51.4” (1.20.1”) 2. Punch EM (S. Portelli) 3. My Danover (F. Portelli) 4. Syllabub (R. Gatt) 5. Quincy Angot (C. Caruana)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Rapnou Des Picanes (M. Ellul) Hin – 2.46.1” (1.18.5”) 2. Udice Boko (T. Cauchi) 3. Quibus (A. Farrugia) 4. Quaroldo (B. Zammit)

III Tigrija. Heat Tazza Johnnie Walker. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Carnegie Hall (M. Fenech) Hin – 2.51.6” (1.20.2”) 2. Sigurd Speed (M. Tanti) 3. Reader JYL (N. Baldacchino) 4. Sirocco Du Digeon (T. Tanti) 5. Panda Des Fleches (C. Cassar)

IV Tigrija. Heat Tazza Johnnie Walker. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Veikko Hornline (J. Farrugia) Hin – 2.47.5” (1.18.3”) 2. New Star DK (N. Baldacchino) 3. Quito De Femisson (K. Gialanze’) 4. Pro Shop (F. Casha) 5. Wies Buitenzorg (E. Bezzina)

V Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Quero Des Erablais (S. Galea) Hin – 2.47.1” (1.18.1”) 2. Solo D’Occagnes (J. Gafa’) 3. Ogor (A. Cassar) 4. Unan Mad (A. Farrugia)

VI Tigrija. Heat Tazza Johnnie Walker. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Pepito Flash (M. Ellul) Hin – 2.45.7” (1.17.4”) 2. Obelix Molgard (S. Vella) 3. P.A. Surprise (L. Cunningham) 4. Quirio Charm (T. Tanti) 5. Magic De Assigny (L. Ghigo)

VII Tigrija. Heat Tazza Johnnie Walker. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Markus Klipp (T. Mifsud) Hin – 2.43.7” (1.16.5”) 2. Mission Di Poggio (C. Camilleri) 3. Oscar Mati (R. Gatt) 4. Orion Du Vaumicel (F. Cassar) 5. Argus Hanover (N. Baldacchino)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements