//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Memorable meeting for Charles Camilleri

Made In Hoff (Charles Camilleri) winning the first class Premier race of the day (Photo In-Nazzjon - Media.Link.com.mt)

Made In Hoff (Charles Camilleri) winning the first class Premier race of the day (Photo In-Nazzjon – Media.Link.com.mt)

Made In Hoff and Vanmaker Limburgia won Sunday’s major events at the Marsa Racetrack. These were races reserved for class Premier trotters on a short distance of 2140m and formed part of the 33rd meeting of the season made up of eight races all for trotters. Both Made In Hoff and Vanmaker Limburgia were driven by Charles Camilleri who finished the best driver of the programme with three wins.

Twelve horses took part in the first class Premier race of the day. It was Quel Noir (Jesmar Gafa’) the fastest horse in the early stages. This French ten year old trotter built a length lead from Italian newcomer Ishull Di Poggio (Shawn Portelli) and Swedish debutante Wiss Roadrunner (Mario Farrugia). However with 400m to go Quel Noir started to slow down, while Made In Hoff (Charles Camilleri) dashed strongly from the outside. The latter went in front in the final straight and gained its second win of the year easily by a length from Wiss Roadrunner and Original Blue (Chris Cassar). Blizzard Ad (Frencu Cassar) finished fourth. The winner clocked an average time of 1.16.1” per kilometer.

There was a keen tussle between German Vanmaker Limburgia (Charles Camilleri) and French newcomer Quillian Joyeux (Andrew Farrugia) in the final straight of the second class Premier race. The former sealed its first win in Malta with favourite Yanantin Boko (Darren Mizzi) and Swedish debutante Mad Image (Rodney Gatt) completing the top four order. Vanmaker Limburgia registered an average time of 1.16.3” per kilometer.

Sunday’s card included also three races for class Silver trotters also on a short distance. In the first class Silver race, the early leader, Eject (Redent Magro), started to slow down midway through the final straight and was overtaken by Rio Du Gers (Noel Baldacchino) which secured its first win in Malta. Quo De Clerlande (Charles Camilleri) surged ahead with 300m to go in the second class Silver race and past the post first easily by ten lenghts from Command Coger (Carmelo Farrugia). For Quo De Clerlande this was its first win at the Marsa Racetrack.

In the last class Silver race, All American Class (David Ellul) led all the way and triumphed by a length from Quent De Combourg (Noel Baldacchino).

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Sunday. The first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Hotchemin (Warren Spiteri) – 1.20.8”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Sweep The Floor (Michael Ellul) – 1.19.1”

Race 3. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Rio Du Gers (Noel Baldacchino) – 1.17.1”

Race 4 Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Meadow Dancer (Noel Baldacchino) – 1.16.4”

Race 5. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Made In Hoff (Charles Camilleri) – 1.16.1”

Race 6. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Quo De Clerlande (Charles Camilleri) – 1.15.8”

Race 7. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Vanmaker Limburgia (Charles Camilleri) – 1.16.3”

Race 8. Class Silver. Dist – 2140m. 1. All American Class (David Ellul) – 1.16.5”

Tliet rebhiet ghal Charles Camilleri

L-aktar zewg tigrijiet importanti li saru l-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienu riservati ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m. Dawn ghamlu parti mit-33 laqgha tal-istagun fuq tmien tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott u ntrebhu minn Made In Hoff u Vanmaker Limburgia. Dawn it-tnejn kienu misjuqa minn Charles Camilleri li temm l-ahjar sewwieq bi tliet rebhiet.

Fl-ewwel tigrija Premier grew b’kollox tnax –il ziemel. Hekk kif inghata l-bidu ufficjali rajna lil Quel Noir (Jesmar Gafa’) jibda fost l-aktar veloci fl-ewwel battuti. Dan fetah vantagg zghir minn zewg debuttanti, it-Taljan Ishull Di Poggio (Shaun Portelli) u l-Izvediz Wiss Roadrunner (Mario Farrugia). It-tigrija hadet svolta ohra matul l-ahhar 400m, mhux biss ghax Quel Noir beda’ jnaqqas mill-giri izda anki ghax tlieta fuq in-nahha ta’ barra bdiet l-avvanz taghha d-debba Daniza Made In Hoff (Charles Camilleri). Din marret quddiem fid-dritta finali u ttrijonfat minn Wiss Roadrunner u Original Blue (Chris Cassar). Blizzard Ad (Frencu Cassar) temm ir-raba’. It-tieni success tas-sena ghal Made In Hoff wasal f’medja ta’ 1.16.1” fil-kilometru.

Charles Camilleri rega kien protagonist fit-tieni tigrija Premier. Din id-darba b’Vanmaker Limburgia li b’dan il-Germaniz ukoll halla kollox ghall-ahhar metri. Hu rregistra l-ewwel rebha fi gziritna, ghalkemm mhux qabel ma xejjen l-isfida fid-dritta finali tad-debuttant Franciz Quillian Joyeux (Andrew Farrugia). Yanantin Boko (Darren Mizzi) u l-gdid Zvediz Mad Image (Rodney Gatt) kellhom ukoll pjazzament pozittiv. Vanmaker Limburgia, li bhal Made In Hoff, beda bin-numru wiehed, kellu medja ta’ 1.16.3” fil-kilometru.

Il-laqgha nkludiet ukoll tliet tigrijiet tal-klassi Silver. Fl-ewwel wahda, Rio Du Gers (Noel Baldacchino) qabez lil Eject (Redent Magro) f’nofs id-dritta finali biex ha l-ewwel rebha fi xtutna. Quo De Clerlande (Charles Camilleri) ukoll akkwista l-ewwel rebha fil-korsa tal-Marsa wara li qasam il-linja finali tat-tieni tigrija Silver. Dan facilment b’vantagg ta’ madwar ghaxar tulijiet minn Command Coger (Carmelo Farrugia). Ziemel iehor li ha l-ewwel rebha f’Malta kien All American Class (David Ellul) fl-ahhar tigrija Silver. Dan kien il-hin kollu quddiem tul id-distanza.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Hotchemin (W. Spiteri) Hin – 2.54.8” (1.20.8”) 2. Haskovis (J. Vassallo) 3. Olifant Du Puoy (F. Tanti) 4. Libre Echange (P. Galea) 5. Loulou De La Rose (C. Caruana)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Sweep The Floor (M. Ellul) Hin – 2.49.2” (1.19.1”) 2. Picabia Des Audins (B. Hili) 3. Sjohultets Tigra (Ch. Farrugia) 4. Donna Giant (J. Gafa’)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Rio Du Gers (N. Baldacchino) Hin – 2.44.9” (1.17.1”) 2. Eject (R. Magro) 3. Remind De Lexlor (J. Farrugia) 4. Prince November (M. Cauchi)

IV Tigrija Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Meadow Dancer (N. Baldacchino) Hin – 2.43.6” (1.16.4”) 2. Oscar Du Meu (F. Cassar) 3. Paleo De La Dives (M. Desira) 4. Querido Censerie (J. Farrugia)

V Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Made In Hoff (C. Camilleri) Hin – 2.42.8” (1.16.1”) 2. Wiss Roadrunner (M. Farrugia) 3. Original Blue (C. Cassar) 4. Blizzard Ad (F. Cassar)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quo De Clerlande (C. Camilleri) Hin – 2.42.2” (1.15.8”) 2. Command Coger (C. Farrugia) 3. Joss Q.C. (N. Bonello) 4. Roi Du Solat (A. Gauci)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Vanmaker Limburgia (C. Camilleri) Hin – 2.43.3” (1.16.3”) 2. Quillian Joyeux (A. Farrugia) 3. Yanantin Boko (D. Mizzi) 4. Mad Image (R. Gatt)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. All American Class (D. Ellul) Hin – 2.43.7” (1.16.5”) 2. Quent De Combourg (N. Baldacchino) 3. Megiddo (C. Camilleri) 4. Mind Your Head (M. Baumann – SWE)

“Programm li nibqa niftakar” – Charles Camilleri, sewwieq

Fi tmiem il-programm, Charles Camilleri kkummenta li ghalih din se tibqa laqgha memorabbli. “Irnexxili nirbah zewg tigrijiet ewlenin Premier bi zwiemel li bdew bin-numru wiehed wara l-karozza tat-tluq, numru mhux facli li bih ma stajtx niehu l-kmand mill-bidu. Kemm Made In Hoff u anki Vanmaker Limburgia wrew li ghaddejjin minn forma tajba. Kuntent ukoll bil-medja li wettaq u bil-mod impressjonanti li bih rebah Quo De Clerlande,” tenna Camilleri.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements