//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Veikko Hornline and Obelix Molgard triumph in semi finals

Veikko Hornline, winner of one of the class Gold semi finals under the guidance of Julian Farrugia (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Veikko Hornline, winner of one of the class Gold semi finals under the guidance of Julian Farrugia (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

Ten trotters booked their place for the Johnnie Walker Championship final open for class Gold trotters. The two semi finals of this competition were held Sunday afternoon at the Marsa Racetrack and were won by Veikko Hornline and Obelix Molgard. These races formed part of the 34th meeting of the season made up of eight races all for trotters also on a short distance of 2140m.

Ten horses took part in the first class Gold semi final. It was Swedish Veikko Hornline (Julian Farrugia) which stormed ahead in the initial stages, building a length lead from P.A. Surprise (Lorraine Cunningham) and Sigurd Speed (Mark Tanti). However, Veikko Hornline managed to lead all the way and never relinquished its position. It triumphed by a length from P.A. Surprise. Panda Des Fleches (Chris Cassar), Markus Clipp (Darren Mizzi) and Sigurd Speed also made it for the final stage. For Veikko Hornline this was its second win in a row and its third of the season.

A keen tussle between three horses developed in the final metres of the second class Gold semi final. It was Danish Obelix Molgard (Salvu Vella) which notched to its second win of the year by a length from Reader JYL (Charles Camilleri) and Quito De Femisson (Kirsten Gialanze’). New Star DK (Noel Baldacchino) and Argus Hanover (Larson Mifsud) ended respectively in fourth and fifth place.

In the normal class Gold race, Quartz Nay (Anthony Camilleri) stormed clear of the field midway through the final straight and registered its first win in Malta from French newcomer Quomo Du Michallet (Brian Hili), Quoing A Man (Sam Cassar) and Regent De Tillard (Andrew Farrugia).

Sunday’s card included also three races for class Silver trotters. In the first class Silver race Record Du Mexique, driven by Gozitan Marvin Cauchi, secured its first win of the year after sustaining the challenge of Magnific As (David Ellul) in the final straight. While taking part in the second class Silver race, Ravageur De Payre (Carl Caruana) managed to pass the post first in front of Baron G.L. (Clint Vassallo). But later on, Ravageur de Payre was disqualified by the racing stewards for changing its pace in the final meters and the win was awarded to the latter. For Baron G.L. this was its first win of the season.

Starfirefinnfemfel (Julian Farrugia) was unchallenged during the 2140m distance of the third class Silver race. This Swedish trotter cruised to its first win in Malta by three lengths from New Style (Melvin Farrugia).

Another meeting at the Marsa racetrack will be next Friday evening. The first race, reserved for class Bronze trotters should start at 7pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Nep (Jeffrey Xerri) – 1.20.5”

Race 2. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Record Du Mexique (Marvin Cauchi) – 1.18.6”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Grace Party (Noel Baldacchino) – 1.19.4”

Race 4. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Baron G.L. (Clint Vassallo) – 1.19.1”

Race 5. Johnnie Walker Championship Semi Final. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Veikko Hornline (Julian Farrugia) – 1.17.9”

Race 6. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Starfirefinnfemfel (Julian Farrugia) – 1.17.8”

Race 7. Johnnie Walker Championship Semi Final. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Obelix Molgard (Salvu Vella) – 1.18.3”

Race 8. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Quartz Nay (Anthony Camilleri) – 1.19”

Veikko Hornline u Obelix Molgard jirbhu s-semi finali Gold

Il-Hadd wara nofsinhar fil-Marsa kienu maghrufa l-ghaxar zwiemel finalisti tal-kampjonat Johnnie Walker ghal zwiemel tal-klassi Gold. Dan wara li saru z-zewg semi finali fuq distanza qasira ta’ 2140m u li kienu jaghmlu parti mill-34 laqgha tas-sena fuq tmien tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott kollha wkoll fuq distanza qasira. Intant iz-zewg semi finali Gold intrebhu minn Veikko Hornline u Obelix Molgard.

Ghaxra kienu z-zwiemel li hadu sehem fl-ewwel semi finali Gold. Hekk kif inghata l-bidu ufficjali ta’ din it-tigrija kien Veikko Hornline (Julian Farrugia) l-aktar veloci wara l-karozza tat-tluq. Dan fetah vantagg zghir fl-ewwel metri minn P. A. Surprise (Lorraine Cunningham) u Sigurd Speed (Mark Tanti). Veikko Hornline kien b’sahhtu u konsistenti tul id-distanza kollha u qasam il-linja finali l-ewwel b’tul minn P.A. Surprise. Panda Des Fleches (Chris Cassar), Markus Klipp (Darren Mizzi) u Sigurd Speed ukoll ghaddew ghall-finali. Ghal Veikko Hornline din kienet it-tieni rebha nfila u t-tielet wahda tas-sena.

It-tieni semi finali kienet ikkaratterizzata minn taqtiegha bejn tliet zwiemel fid-dritta finali. Kien Obelix Molgard (Salvu Vella) li finalment ha t-tieni rebha tas-sena b’nofs tul minn Reader JYL (Charles Camilleri) u Quito De Femisson (Kirsten Gialanze’). New Star DK (Noel Baldacchino) u Argus Hanover (Larson Mifsud) dahlu fir-raba’ u l-hames pozizzjoni rispettivament.

Fl-uniku tigrija normali Gold, sprint qawwi fid-dritta finali wassal lil Quartz Nay (Anthony Camilleri) biex jakkwista l-ewwel rebha f’Malta. Dan bi ftit mid-debuttant Quomo Du Michallet (Brian Hili), Quoing A Man (Sam Cassar) u Regent De Tillard (Andrew Farrugia).

Il-programm inkluda wkoll tliet tigrijiet tal-klassi Silver. Fl-ewwel wahda, Record Du Mexique, misjuq mill-Ghawdxi Marvin Cauchi, ha l-ewwel rebha stagonali wara li fl-ahhar metri xejjen l-isfida ta’ Magnific As (David Ellul). Ravageur De Payre (Carl Caruana) qasam il-linja finali l-ewwel tat-tieni tigrija Silver. Izda aktar tard dan gie skwalifikat mill-gurija wara li biddel il-pass f’nofs id-dritta finali. B’hekk ir-rebha nghatat lit-tieni pjazzat Baron G.L. taht il-gwida ta’ Clint Vassallo. Starfirefinnfemfel (Julian Farrugia) irregistra l-ewwel rebha fi xtutna fit-tielet tigrija mill-istess klassi wara li kien il-hin kollu quddiem.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Nep (J. Xerri) Hin – 2.52.4” (1.20.5”) 2. Niko De Chamant (V. Fenech) 3. Nereus Galbe (D. Casha) 4. Nox Blue (M. Ellul)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Record Du Mexique (M. Cauchi) Hin – 2.48.2” (1.18.6”) 2. Magnific As (D. Ellul) 3. Reve Du Solnan (C. Gerada) 4. Verdi Du Bosquet (R. Gatt)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Grace Party (N. Baldacchino) Hin – 2.50” (1.19.4”) 2. Poustouf Du Bleuet (D. Ellul) 3. Darco As (M. Tanti) 4. Zwinger Bobber (R. Gatt)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Baron G.L. (C. Vassallo) Hin – 2.49.3” (1.19.1”) 2. Pacha De Sassy (O. Cauchi) 3. Quel Gibus (D. Ellul) 4. Zizazimoko (T. Demanuele)

V Tigrija. Semi Finali Tazza Johnnie Walker. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Veikko Hornline (J. Farrugia) Hin – 2.46.6” (1.17.9”) 2. P.A. Surprise (L. Cunningham) 3. Panda Des Fleches (C. Cassar) 4. Markus Klipp (D. Mizzi) 5.
Sigurd Speed (M. Tanti)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Starfirefinnfemfel (J. Farrugia) Hin – 2.46.4” (1.17.8”) 2. New Style (M. Farrugia) 3. Lion Mcguire (F Cassar) 4. Paolin De Bannes (N. Baldacchino)

VII Tigrija. Semi Finali Tazza Johnnie Walker. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Obelix Molgard (S. Vella) Hin – 2.47.5” (1.18.3”) 2. Reader JYL (C. Camilleri) 3. Quito De Femisson (K. Gialanze’) 4. New Star DK (N. Baldacchino) 5. Argus Hanover (L. Mifsud)

VIII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Quartz Nay (A. Camilleri) Hin – 2.49.1” (1.19”) 2. Quomo Du Michallet (B. Hili) 3. Quoing A Man (S. Cassar) 4. Regent De Tillard (A. Farrugia)

Intervisti
“Il-wirja tal-lum timlini b’kuragg” – Julian Farrugia, sewwieq Veikko Hornline

Wara li hareg rebbieh b’Veikko Hornline fl-ewwel semi finali Gold hadt il-kummenti tas-sewwieq Ghawdxi Julian Farrugia. Hu qal li s-success ta’ Veikko Hornline fis-semi finali jimlih b’kuragg. “Illum iddecidejt li l-ahjar li stajt naghmel kien li mmur mill-ewwel quddiem u naghmel it-triq jiena. Din id-decizjoni waslet ghar-rizultat mixtieq. Dwar il-finali nhoss li jekk iz-ziemel jinzerta numru tajjeb ghandu cans ukoll ikun protagonist specjalment wara li rebah kemm il-heat u anki s-semi finali,” tenna Farrugia.

“Attent li z-ziemel ma jigrix mikxuf” – Salvu Vella, sewwieq Obelix Molgard

“Minn naha tieghi qghadt attent li Obelix Molgard ma nghaglux fl-ewwel metri u ma nhallihx jigri mikxuf. B’hekk hallejt kollox ghall-ahhar u z-ziemel gera skont kif xtaqt jiena. Fil-finali taf tkun storja ohra,” qal Salvu Vella, ir-rebbieh tat-tieni semi finali b’Obelix Molgard.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements