//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta

New Star DK triumphs in Gold Final

New Star DK, driven by Noel Baldacchino winning the class Gold final (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

New Star DK, driven by Noel Baldacchino winning the class Gold final (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

Nine year old trotter, New Star DK, won Sunday’s major event, the Johnnie Walker Championship final for class Gold trotters on a short distance of 2140m. This final formed part of the 36th meeting of the season made up of nine races all for trotters. Sunday’s programme included also three semi finals which marked the beginning of the President’s Cup Championship for class Premier trotters.

Ten horses lined up for the class Gold final. It was Markus Klipp (Darren Mizzi) the fastest horse in the early stages, opening a half length lead from New Star DK (Noel Baldacchino) and Sigurd Speed (Mark Tanti). However with around 400m to go, Markus Klipp ran out of steam and was reeled in by New Star DK. The latter continued to increase its speed in the final straight and past the post first by two lenghts from Obelix Molgard (Salvu Vella) and Quito De Femisson (Kirsten Gialanze’). Favourite Veikko Hornline (Julian Farrugia) finished fourth.

After this final, Mr Alfred Braddick, Marketing Manager of M Demajo Wines and Spirits, presented the winning trophy to Noel Baldacchino and Messrs John Vella and Joseph Mamo driver and owners respectively of the winning horse.

From the three class Premier semi finals twelve horses qualified for the final stage. In the first semi final, Pedro Vici (Johan Axisa) started to increase its pace with a lap to go. This French eleven year old trotter secured its second win in a row after winning by half length from Phenix De La Roque (Noel Baldacchino). Italian newcomer Mint Kronos (Julian Farrugia) and Vejby Boom (Charles Camilleri) followed home in that order.

Pat De Fontaine set the pace during the last 500metres of the second class Premier semi final. Driven by Noel Baldacchino, this horse managed to gain its fourth win of the year from Original Blue (Chris Cassar) and Poulot De Cinty (Clint Vassallo). Oran (Carmelo Farrugia) ended fourth. The winner clocked the best average time of the three semi finals, that of 1.16.4” per kilometer.

In the third and final class Premier semi final, a keen tussle between five trotters developed in the final straight. It was Mad Image (Rodney Gatt) which notched its first win in Malta from Ohime Mag (Ronald Cassar). Made In Hoff (Charles Camilleri) and Gently Di Poggio (Brian Hili) were the last two trotters which made it to the final race.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Sunday. The first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Voila Dry (Ivan Bilocca) – 1.18.5”

Race 2. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Wonderofyou (Julian Farrugia) – 1.19”

Race 3. President’s Cup Championship semi final. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Pedro Vici (Johan Axisa) – 1.16.7”

Race 4. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Quipson (Rodney Gatt) – 1.19.3”

Race 5. President’s Cup Championship semi final. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Pat De Fontaine (Noel Baldacchino) – 1.16.4”

Race 6. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Rex Rose (Patrick Spiteri) – 1.19.8”

Race 7. Johnnie Walker Championship Final. Class Gold. Dist – 2140m. 1. New Star DK (Noel Baldacchino) – 1.16.5”

Race 8. President’s Cup Championship semi final. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Mad Image (Rodney Gatt) – 1.17.2”

Race 9. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Man Quick (Jason Cordina) – 1.19.9”

New Star DK impekkabli fil-finali Gold

Misjuq minn Noel Baldacchino, id-Daniz New Star DK rebah il-finali tat-Tazza Johnnie Walker ghal zwiemel tal-klassi Gold fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din il-finali ghamlet parti mis-36 programm tal-istagun fuq disa’ tigrijiet tat-trott li nkluda wkoll tliet semi finali ta’ kompetizzjoni gdida dik tat-Tazza tal-President. Dan il-kampjonat huwa miftuh ghal zwiemel mill-oghla klassi Premier.

Ghaxra kienu z-zwiemel li ppartecipaw fil-finali Gold u hekk kif inghata l-bidu ufficjali kien Markus Klipp (Darren Mizzi) l-aktar veloci wara l-karozza tat-tluq. Matul l-ewwel metri dan fetah vantagg zghir minn New Star DK (Noel Baldacchino) u Sigurd Speed (Mark Tanti). Il-finali baqghet b’dan l-andament sa madwar 500m mit-tmiem. Kien f’dak il-hin li Markus Klipp beda jnaqqas mill-pass u dlonk inqabez minn New Star DK. Dan iddomina l-ahhar metri u temm rebbieh b’distakk ta’ madwar zewg tulijiet minn Obelix Molgard (Salvu Vella) u Quito De Femisson (Kirsten Gialanze’). Il-favorit Veikko Hornline (Julian Farrugia) kellu jikkuntenta bir-raba’ post.

Fi tmiem il-finali, is-Sur Alfred Braddick, marketing manager ta’ M. Demajo Wines and Spirits ipprezenta t-trofew lil Noel Baldacchino u anki lis-sinjuri John Vella u Joseph Mamo, is-sewwieq u s-sidien rispettivament taz-ziemel rebbieh.

Mit-tliet semi finali Premier tnax ghaddew ghall-finali. Fl-ewwel wahda, Johan Axisa talab lil Pedro Vici biex izid fil-giri dawra mit-tmiem. Dan ha t-tieni rebha konsekuttiva wara li fl-ahhar metri kkontrolla l-assalt ta’ Phenix De La Roque (Noel Baldacchino). Id-debuttant Taljan Mint Kronos (Julian Farrugia) u Vejby Boom (Charles Camilleri) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Pat De Fontaine kkonferma li hu wiehed mill-aktar zwiemel konsistenti tal-istagun. F’idejn Noel Baldacchino, ma sab ebda tbatija jiehu r-raba’ rebha tas-sena wara li kellu sprint tajjeb fl-ahhar 600m. Original Blue (Chris Cassar), Poulot De Cinty (Clint Vassallo) u Oran (Carmelo Farrugia) dahlu fit-tieni, it-tielet u r-raba’ post rispettivament. Ta’ min wiehed jinnota li Pat De Fontaine rregistra l-ahjar medja mit-tliet semi finali, dik ta’ 1.16.4” fil-kilometru.

Taqtiegha bejn hames zwiemel fid-dritta finali waslet lil Mad Image (Rodney Gatt) biex jiehu l-ewwel rebha f’Malta fit-tielet u l-ahhar semi finali Premier. Dan minn Ohime Mag (Ronald Cassar), Made In Hoff (Charles Camilleri) u Gently di Poggio (Brian Hili).

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Voila Dry (I. Bilocca) Hin – 2.47.9” (1.18.5”) 2. Dreamed Victory (R. Gatt) 3. Lemon Solo (E. Farrugia) 4. Silvio Baldwin (M. Falzon)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Wonderofyou (J. Farrugia) Hin – 2.49.1” (1.19”) 2. Recif Du Layon (I. Bilocca) 3. Seigneur Du Dropt (M. Sultana) 4. Sandrone (J. Vassallo)

III Tigrija. Semi Finali Tazza tal-President. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Pedro Vici (J. Axisa) Hin – 2.44.1” (1.16.7”) 2. Phenix De La Roque (N. Baldacchino) 3. Mint Kronos (J. Farrugia) 4. Vejby Boom (C. Camilleri)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quipson (R. Gatt) Hin – 2.49.7” (1.19.3”) 2. Roi Du Solat (A. Gauci) 3. Means Nothing (A. Spagnol) 4. Queen Du Sablier (K. Saliba)

V Tigrija. Semi Finali Tazza tal-President. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Pat De Fontaine (N. Baldacchino) Hin – 2.43.4” (1.16.4”) 2. Original Blue (C. Cassar) 3. Poulot Des Cinty (C. Vassallo) 4. Oran (C. Farrugia)

VI Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Rex Rose (P. Spiteri) Hin – 2.50.7” (1.19.8”) 2. Queops De Retz (C. Fenech) 3. Norfolk De Gouerie (C. Calleja) 4. Ostheo d’Havetot (J. Farrugia)

VII Tigrija. Finali Tazza Johnnie Walker. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. New Star DK (N. Baldacchino) Hin – 2.43.7” (1.16.5”) 2. Obelix Molgard (S. Vella) 3. Quito De Femisson (K. Gialanze’) 4. Veikko Hornline (J. Farrugia)

VIII Tigrija. Semi Finali Tazza tal-President. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Mad Image (R. Gatt) Hin – 2.45.2” (1.17.2”) 2. Ohime Mag (R. Cassar) 3. Made In Hoff (C. Camilleri) 4. Gently Di Poggio (B. Hili)

IX Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Man Quick (J. Cordina) Hin – 2.51” (1.19.9”) 2. Dash Boy (S. Portelli) 3. Buckens Stjarna (T. Tanti) 4. Quito Du Goulet (R. Debono)

“L-ahhar 800m kienu qawwija ghal New Star DK” – Noel Baldacchino, sewwieq New Star DK

Fi tmiem il-finali hadna wkoll il-kummenti tas-sewwieq Noel Baldacchino. Dan ikkummenta li din id-darba kien fortunat ghax iz-ziemel telghalu numru tajjeb wara l-karozza tat-tluq, b’kuntrast man-numru difficli li kellu fil-heats u s-semi finali. “Ma xtaqtx niehu l-kmand mill-bidu ghax kont naf li New Star DK kellu l-ahhar 800m qawwija hafna. Dan ikkonfermahuli waqt it-tigrija ghax irbaht facilment,” stqarr Noel Baldacchino.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements