//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Second win in a row for Nova Kebell

James Briffa celebrating the win with Alfa Dream together with the owners, friends and relatives (Photo In-Nazzjon/ Media.Link Communications)

James Briffa celebrating the win with Alfa Dream together with the owners, friends and relatives (Photo In-Nazzjon/ Media.Link Communications)

The 37th meeting of the season made up of ten races was held Sunday afternoon at the Marsa Racetrack. Certainly the two most important events on the card were a class Premier trotting race on a long distance of 2640m and a flat race also on a long distance of 1750m. These were won by Nova Kebell and Key Art respectively.

Fifteen horses lined up for the class Premier race. It was Quel Noir (Mark Mifsud) the fastest horse in the early stages, opening a half length lead from Nova Kebell (Redent Magro) and Blizzard Ad (Frencu Cassar). With 100m to go, Quel Noir started to slow down and surrended the lead to favourite Nova Kebell which prevailed by half length from Palazio Valterne (David Ellul). Ourasi Diams (Anthony Fenech) followed behind. The winner, Swedish mare Nova Kebell, clocked an average time of 1.16.8”per kilometer.

In the class Gold race, Julian Farrugia put Madam Di Poggio in front when the participants turned for the home stretch. This Italian eight year old mare surprised the rest and triumphed easily by two lenghts from Beckham Bob (Paul Galea) and Pro Shop (Felix Casha). Purple Hall (Charles Camilleri) ended fourth.

Sunday’s card included also three races for class Silver trotters. The first of these races was won by favourite Grace Party (Noel Baldacchino) which secured its fifth win of the year and the second in a row after taking the lead in the last 500 metres. Alfa Dream (James Briffa) ran untroubled in the final straight of the second class Silver race and notched its first win in Malta. In the third class Silver race, New Style (Melvin Farrugia) led all the way.

Only four horses took part in the only flat race on the card. Timolin (Michael Sultana) was first out of the blocks and during the first metres this German horse opened a small lead from Key Art (Sarah Borg) and Sleepwalking (Demis Zammit). With 500m to go, Timolin ran out of steam and was overtaken by Key Art which past the post first easily by ten lenghts. Ollie Fliptrik (Eric Zammit) ended third. For Key Art this was its first win in Malta.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Friday. The first race should start at 6.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Voila Dry (Ivan Bilocca) – 1.19”

Race 2. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Grace Party (Michael Sultana) – 1.18.5”

Race 3. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Uranium Des Arkads (Kurt Saliba) – 1.20.4”

Race 4. Class Flat. Dist – 1750m. 1. Key Art (Sarah Borg) – 1.48.4”

Race 5. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Dash Boy (Shaun Portelli) – 1.19.5”

Race 6. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Madam Di Poggio (Julian Farrugia) – 1.17.7”

Race 7. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Alfa Dream (James Briffa) – 1.18.3”

Race 8. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Nova Kebell (Redent Magro) – 1.16.8”

Race 9. Class Silver. Dist – 2640m. 1. New Style (Melvin Farrugia) – 1.19.4”

Race 10. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Famous Faberge (Mario Fenech) – 1.20.1”

Nova Kebell ma tfallix fil-klassi Premier

L-aktar zewg tigrijiet importanti li saru l-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienu wahda tat-trott tal-klassi Premier fuq distanza twila ta’ 2640m u ohra tal-galopp fuq distanza wkoll twila ta’ 1750m. Dawn ghamlu parti mis-37 laqgha tas-sena fuq ghaxar tigrijiet u ntrebhu minn Nova Kebell u Key Art rispettivament.

Hmistax kienu z-zwiemel miktuba fl-uniku tigrija tal-klassi Premier. Hekk kif inghata l-bidu ufficjali osservajna bidu tajjeb ghal Quel Noir (Mark Mifsud) li matul l-ewwel metri fetah vantagg zghir mill-Izvediza Nova Kebell (Redent Magro) u Blizzard Ad (Frencu Cassar). Izda din it-tigrija hadet svolta ohra fid-dritta finali meta Quel Noir inqabez mill-kwotata Nova Kebell li f’medja ta’ 1.16.8” hadet it-tieni rebha minn daqstant dehriet f’Malta quddiem Palazio Valterne (David Ellul). Ourasi Diams (Anthony Fenech) temm ir-raba’.

Fit-tigrija Gold. Julian Farrugia pogga lit-Taljana Madam Di Poggio quddiem hekk kif iz-zwiemel qabdu jaffrontaw id-dritta finali taghhom. Din hadet it-tieni rebha tas-sena facilment b’distakk ta’ madwar tliet tulijiet quddiem Beckham Bob (Paul Galea), Pro Shop (Felix Casha) u Purple Hall (Charles Camilleri). Saru tliet tigrijiet Silver li ntrebhu minn Grace Party (Noel Baldacchino) li akkwista l-hames rebha tas-sena; minn Alfa Dream (James Briffa) li rregistra l-ewwel rebha f’Malta u minn New Style (Melvin Farrugia) li kien kontinwament quddiem.

Fl-uniku tigrija tal-galopp grew biss erba’ zwiemel. Timolin (Michael Sultana) kien l-aktar ziemel li hareg b’sahhtu mill-gagga tat-tluq. Matul l-ewwel metri dan irnexxilu jiftah vantagg zghir minn Key Art (Sarah Borg) u Sleepwalking (Demis Zammit). Izda hekk kif iz-zwiemel qabdu jaffrontaw l-ahhar 500m taghhom, Timolin beda jnaqqas sew mill-giri. Dlonk inqabez minn Key Art li ha l-ewwel rebha f’Malta wara li qabez il-linja finali b’vantagg ta’ ghaxar tulijiet. Ollie Fliptrik (Eric Zammit) temm it-tielet.

Il-programm inkluda wkoll zewg heatstal-ponijiet misjuqa minn tfal li jattendu l-akkademja tal-Malta Racing Club. Dawn it-tigrijiet fuq distanza ta’ 640m intrebhu minn Esmeralda Grima b’Rosey u minn Jaydon Cutajar b’Forza Rosita.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Voila Dry (I. Bilocca) Hin – 3.28.6” (1.19”) 2. Dreamed Victory (R. Gatt) 3. Nevada Sun (A. Mifsud) 4. Libre Echange (P. Galea)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Grace Party (N. Baldacchino) Hin – 3.27.2” (1.18.5”) 2. Eject (R. Magro) 3. Pema (Ch. Farrugia) 4. Schejken Bill (D. Casha)

III Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Uranium Des Arkads (K. Saliba) Hin – 3.32.3” (1.20.4”) 2. Quincy Angot (C. Caruana) 3. Va Brusan (N. Baldacchino) 4. Nympheta De Bisoir (J. Farrugia)

IV Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1750m. 1. Key Art (S. Borg) Hin – (1.48.4”) 2. Timolin (M. Sultana) 3. Ollie Fliptrik (E. Zammit)

V Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Dash Boy (S. Portelli) Hin – 3.30” (1.19.5”) 2. Miskos Abies (F. Tanti) 3. Maiden Flash (F. Portelli) 4. Mr Snowman (J. Attard)

VI Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Madam Di Poggio (J. Farrugia) Hin – 3.25.2” (1.17.7”) 2. Beckham Bob (P. Galea) 3. Pro Shop (F. Casha) 4. Purple Hall (C. Camilleri)

VII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Alfa Dream (J. Briffa) Hin – 3.26.7” (1.18.3”) 2. Big Hit (R. Magro) 3. Magnific As (D. Ellul) 4. Niffi (C. Calleja)

VIII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Nova Kebell (R. Magro) Hin – 3.22.8” (1.16.8”) 2. Palazio Valterne (D. Ellul) 3. Quel Noir (M. Mifsud) 4. Ourasi Diams (A. Fenech)

IX Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. New Style (M. Farrugia) Hin – 3.29.7” (1.19.4”) 2. Megiddo (C. Camilleri) 3. Zizazimoko (T. Demanuele) 4. Means Nothing (A. Spagnol)

X Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Famous Faberge (M. Fenech) Hin – 3.31.5” (1.20.1”) 2. Noah Stars (J. Farrugia) 3. Andri Boko (T. Demanuele) 4. Sweep The Floor (M. Ellul)


“Sodisfatt bil-prestazzjoni specjalment fl-ahhar metri” – James Briffa, sewwieq Alfa Dream

F’kummenti li tani wara t-tigrija, James Briffa tenna li kien kuntent bil-wirja taz-ziemel. “Alfa Dream verament impressjonani bil-mod kif tela’ l-ahhar 500m. Wara sensiela ta’ rizultati imhallta rnexxili sa fl-ahhar inwassal lil dan iz-ziemel ghall-ewwel success f’pajjizna. Nittama li jibqa jzomm il-forma li ghaddej minnha bhalissa u niehu l-okkazjoni biex nirringrazzja lil dawk kollha li jghinuni fil-preparazzjoni ta’ Alfa Dream,” tenna James Briffa.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements