//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Pedro Vici grabs top honour

Pedro Vici, the winner of the President's Cup final (Photo In-Nazzjon - Media. Link Communications)

Pedro Vici, the winner of the President’s Cup final (Photo In-Nazzjon – Media. Link Communications)

The highlight of Sunday’s programme at the Marsa Racetrack was the President’s Cup final for class Premier trotters on a short distance of 2140m. This prestigious event formed part of the 39th meeting of the season made up of nine trotting races. The 2014 edition of the President’s Cup final was won by French Pedro Vici driven by one of his owner Johan Axisa.

Eleven horses contested the class Premier final, as one of the semi final winners, Mad Image, was scratched few hours before the start of the race. It was Pedro Vici (Johan Axisa) which stormed ahead in the initial stages, building a four length lead from Original Blue (Chris Cassar) and Vejby Boom (Charles Camilleri). Pedro Vici was unchallenged during all the 2140m, led all the way and cruised to its third consecutive win easily by more than six lenghts from Original Blue. Vejby Boom and last year’s winner Gently Di Poggio (Brian Hili) followed home in that order.

At the end of this final, the president of Malta, Marie Louise Coleiro Preca presented the President’s trophy to Johan Axisa and his wife Ritianne, driver and co-owners respectively of the winning horse. Meanwhile this final was disappointing for two of the favourite trotters, Pat De Fontaine and Ohime Mag. Both changed their pace after only few meters and ended disqualified. Pedro Vici clocked an excellent average time of 1.14.4” per kilometer.

The other eight races in Sunday’s card were all heats from the championships open for French trotters. These were the Prix d’Enghien for class Gold trotters, the Prix De Cabourg for class Silver trotters and the Prix De Cagnes Sur Mer for class Bronze trotters. In the first class Gold heat, favourite Qurieux Du Ponchet (Noel Baldacchino) upped its pace with a lap to go. This French ten year old trotter secured its third win in a row by a length from Quintet (Wayne Farrugia) and Pan Des Couperies (Charles Camilleri). Nitesco D’Antony (David Ellul) and Pepone Du Castelet (Cliferty Calleja) also made it to the next stage.

Milord Barbes (Redent Magro) managed to hold off the challenge of Nagano Phedo (Mario Fenech) midway through the final straight of the second class Gold semi final. Milord Barbes went to record its second win of the year with Pepito Flash (Clint Vassallo), Quartz Nay (Anthony Camilleri) and Panda Des Fleches (Chris Cassar) also obtaining a good placing.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Sunday. The first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Prix De Cagnes Sur Mer Heat. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Notre Joyeux (Charles Camilleri) – 1.19.5”

Race 2. Prix De Cabourg Heat. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Poustouf Du Bleuet (David Ellul) – 1.17.1”

Race 3. Prix De Cagnes Sur Mer Heat. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Rower (Charles Camilleri) – 1.18.4”

Race 4. Prix De Cabourg Heat. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Rex Rose (Patrick Spiteri) – 1.18.6”

Race 5. Prix D’EnghienHeat. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Qurieux Du Ponchet (Noel Baldacchino) – 1.17.7”

Race 6. President’s Cup Final. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Pedro Vici (Johan Axisa) – 1.14.4”

Race 7. Prix De Cabourg Heat. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Rumeur (Rodney Gatt) – 1.18.6”

Race 8. Prix D’Enghien Heat. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Milord Barbes (Redent Magro) – 1.18.4”

Race 9. Prix De Cabourg Heat. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Rapnou Des Picanes (Michael Ellul) – 1.18.1”

Pedro Vici jnaqqax ismu fuq it-Tazza tal-President

L-avveniment ewlieni li sar il-Hadd fil-Marsa kien il-finali tat-Tazza tal-President ghal zwiemel tal-oghla klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din il-finali, mirbuha mill-Franciz Pedro Vici misjuq minn sidu stess Johan Axisa, ghamlet parti mid-39 programm tas-sena fuq disa’ tigrijiet tat-trott.

Hdax kienu l-partecipanti fil-finali Premier minhabba li ftit sieghat qabel il-bidu tal-programm gie skraccjat Mad Image, wiehed mir-rebbieha fis-semi finali. Pedro Vici kien l-aktar ziemel veloci wara li nghata l-bidu ufficjali u fl-ewwel metri irnexxilu sahansitra jiftah vantagg ta’ erba’ tulijiet minn Original Blue (Chris Cassar) u Vejby Boom (Charles Camilleri). Matul id-distanza, iz-ziemel ta’ Johan Axisa ma kellu ebda diffikulta’ li jzomm il-kmand, kompla jkabbar il-vantagg tieghu u rnexxilu facilment jaqsam il-linja finali l-ewwel bla tbatija u b’vantagg ta’ aktar minn sitt tulijiet quddiem Original Blue u Vejby Boom. Ir-rebbieh tas-sena li ghaddiet, Gently Di Poggio (Brian Hili), kellu pjazzament tajjeb fir-raba’ post.

Fi tmiem il-finali, il-President ta’ Malta, Marie Louise Coleiro Preca pprezentat it-trofew lil Johan Axisa u lil martu Ritianne bhala s-sewwieq u s-sidien rispettivament taz-ziemel rebbieh. Intant dizapputanti kienet il-finali ghall-ikwotati Pat De Fontaine u Ohime Mag. Dawn biddlu l-pass wara ftit metri u sfaw skwalifikati. Ir-rebha ta’ Pedro Vici waslet f’medja impressjonanti ta’ 1.14.4” fil-kilometru.

Il-kumplament tat-tigrijiet kienu heats minn tliet kampjonati ghal zwiemel Francizi, fuq distanza twila ta’ 2640m. Dawn kienu l-Prix D’Enghien tal-klassi Gold, il-Prix De Cabourg tal-klassi Silver u l-Prix De Cagnes Sur Mer tal-klassi Bronze. Fl-ewwel heat Gold, Noel Baldacchino talab lill-kwotat Qurieux Du Ponchet biex izid fil-giri dawra mit-tmiem. Dan ma fallix milli jiehu t-tielet rebha nfila b’distakk ta’ tul minn Quintet (Wayne Farrugia) u Pan Des Couperies (Charles Camilleri). Nitesco d’Antony (David Ellul) u Pepone Du Castelet (Cliferty Calleja) kienu l-ahhar zwiemel li ghaddew ghas-semi finali.

Milord Barbes (Redent Magro) ha t-tieni rebha tas-sena wara li fl-ahhar battuti tat-tieni semi finali Gold xejjen l-isfida ta’ Nagano Phedo (Mario Fenech). Pepito Flash (Clint Vassallo), Quartz Naz (Anthony Camilleri) u Panda Des Fleches (Chris Cassar) kienu l-ahhar zwiemel li ghaddew ghas-semi finali.

Il-programm inkluda wkoll finali tal-ponijiet shetland misjuqa minn tfal fi hdan l-akkademja tas-sewqan. Din intrebhet minn Ready Cash misjuq minn Leon Zammit li wkoll gie premjat mill-President ta’ Malta.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Heat Prix De Cagnes Sur Mer. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Notre Joyeux (Ch. Camilleri) Hin – 3.29.8” (1.19.5”) 2. Otas Fighter (J. Gafa’) 3. Picabia Des Audins (B. Hili) 4. Orio De Marancourt (F. Cassar)

II Tigrija. Heat Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Poustouf Du Blouet (D. Ellul) Hin – 3.23.7” (1.17.1”) 2. Quid Pierre (C. Calleja) 3. Quazoumax (A. Farrugia) 4. Ron For Ever (S. Cassar)

III Tigrija. Heat Prix De Cagnes Sur Mer. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Rower (Ch. Camilleri) Hin – 3.26.9” (1.18.4”) 2. Ostheo d’Havetot (A. Farrugia) 3. Unan Mad (And. Farrugia) 4. Magnum (K. Galea)

IV Tigrija. Heat Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Rex Rose (P. Spiteri) Hin – 3.27.4” (1.18.6”) 2. Roi Du Solat (J. Farrugia) 3. Recif Du Layon (I. Bilocca) 4. Nasdaq Du Closet (E. Zerafa)

V Tigrija. Heat Prix D’Enghien. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Qurieux Du Ponchet (N. Baldacchino) Hin – 3.25.1” (1.17.7”) 2. Quintet (W. Farrugia) 3. Pan Des Couperies (Ch. Camilleri) 4. Nitesco D’Antony (D. Ellul) 5. Pepone Du Castelet (C. Calleja)

VI Tigrija. Finali Tazza tal-President. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Pedro Vici (J. Axisa) Hin – 2.39.3”(1.14.4”) 2. Original Blue (C. Cassar) 3. Vejby Boom (Ch. Camilleri) 4. Gently Di Poggio (B. Hili)

VII Tigrija. Heat Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Rumeur (R. Gatt) Hin – 3.27.4” (1.18.6”) 2. Prao De Bussy (I. Stivala) 3. Quel Gibus (D. Ellul) 4. Quatre De Coeur (Ch. Camilleri)

VIII Tigrija. Heat Prix D’Enghien. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Milord Barbes (R. Magro) Hin – 3.26.9” (1.18.4”) 2. Nagano Phedo (M. Fenech) 3. Pepito Flash (C. Vassallo) 4. Quartz Nay (A. Camilleri) 5. Panda Des Fleches (C. Cassar)

IX Tigrija. Heat Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Rapnou Des Picanes (M. Ellul) Hin – 3.26.2” (1.18.1”) 2. Petrus Du Vivier (M. Desira) 3. Quozak Prior (N. Baldacchino) 4. Perdreau Rapide (R. Gatt)

“Qatt ma stennejt li se nirbah daqshekk facli” – Johan Axisa, sewwieq Pedro Vici

Wara l-prezentazzjoni hadt il-kummenti tas-sewwieq Johan Axisa li bix-xieraq deher kuntent u eccitat wara dan is-success. Hu qalli li qatt ma stenna li kien se jirbah daqshekk facli. “ Ghalkemm kont gej minn success fis-semi finali, matul il-gimgha xorta ddecidejt li naghmel xi tibdil fl-armar taz-ziemel biex intejjeb il-prestazzjoni tieghu. Nemmen li dan kien parti wkoll mis-success tal-lum. Impressjonajt ruhi wkoll kif matul id-distanza z-ziemel baqa’ jzid fil-giri. Kuntent li rnexxili wkoll fil-karriera tieghi nirbah din il-kompetizzjoni prestigjuza wara li fil-passat kont vicin li naghmel dan izda qatt ma kien irnexxili naqta xewqti,”ikkonkluda Johan Axisa.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements