//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Palazio Valterne, Pedro Vici and Oltedo De Rieux first in major semis

Pedro Vici, driven by Johan Axisa winning one the class Premier Semi Finals (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Pedro Vici, driven by Johan Axisa winning one the class Premier Semi Finals (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

As expected, the three Prix De Vincennes semi finals for French trotters coming from class Premier were the main attraction on Sunday’s card and these were won by Palazio Valterne, Pedro Vici and Oltedo De Rieux. These races formed part of the 42nd meeting of the season made up of ten races all semi finals from different championships for French horses. These competitions are being organized by the Malta Racing Club in collaboration with the French Association Le Trot.

From the three class Premier semi finals, twelve trotters qualified for the final stage. In the first of these semi finals, Palazio Valterne, under the guidance of David Ellul, secured its first win in Malta. This semi final was very exciting and the winner nosed ahead midway through the final straight. Palazio Valterne triumphed without any difficulty and by a length and a half from favourite Pouloud Keroc’H (Chris Vassallo). Original Blue (Chris Cassar) and Pat De Fontaine (Noel Baldacchino) also moved to the final stage after claiming the other top four positions.

As expected, favourite Pedro Vici (Johan Axisa) lived up to expectations in the second class Premier semi final. This trotter led for most of the distance and past the post first easily by two lengths from Okilaibo (Julian Farrugia) and Quillian Joyeux (Andrew Farrugia). Power Of Love (Michael Ellul) followed home in that order. For Pedro Vici, which recently won also the 2014 edition of the President’s Cup Championship, this was its fourth win in a row and in Malta.

In the third class Premier heat, Oltedo De Rieux (Charles Camilleri) had to go all the way in the final 300 metres in order to stave off the challenge of Retroactif (Andrew Farrugia). Ourasi Diams (Redent Magro) and Quel Noir (Jesmar Gafa’) followed behind respectively in third and fourth place. This was Oltedo De Rieux’s second win of the season.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Sunday. The first race should start 1.15pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Prix De Caen Championship Semi Final. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Uranium Des Arkads (Kurt Saliba) – 1.18.8”

Race 2. Prix De Cabourg Championship Semi Final. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Partisan De Bouere (Brian Hili) – 1.17.5”

Race 3. Prix D’Enghien Championship Semi Final. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Rodin Du Rib (Carl Caruana) – 1.17.3”

Race 4. Prix De Caen Championship Semi Final. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Uranos (Tony Demanuele) – 1.19.4”

Race 5. Prix De Vincennes Championship Semi Final. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Palazio Valterne (David Ellul) – 1.15.9”

Race 6. Prix d’Enghien Championship Semi Final. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Quiz Du Lys (Rodney Gatt) – 1.17.9”

Race 7. Prix De Vincennes Championship Semi Final. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Pedro Vici (Johan Axisa) – 1.16”

Race 8. Prix De Cabourg Championship Semi Final. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Poustouf Du Bleuet (David Ellul) – 1.17.2”

Race 9. Prix De Vincennes Championship Semi Final. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Oltedo De Rieux (Charles Camilleri) – 1.16.4”

Race 10. Prix De Cabourg Championship Semi Final. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Record Du Mexique (Marvin Cauchi) – 1.17.1”


Palazio Valterne, Pedro Vici u Oltedo De Rieux jispikkaw fil-Premier

L-aktar tliet tigrijiet importanti li saru l-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienu semi finali mill-kompetizzjoni Prix De Vincennes ghal zwiemel tal-klassi Premier. Dawn intrebhu minn Palazio Valterne, Pedro Vici u Oltedo De Rieux u kienu jaghmlu parti mit-42 laqgha tas-sena fuq ghaxar tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott. Dawn kienu kollha semi finali minn kampjonati differenti ghal zwiemel Francizi fuq distanza twila ta’ 2640m.

Mit-tliet semi finali Premier tnax –il ziemel ghaddew ghall-finali. Fl-ewwel minn dawn is-semi finali tal-oghla klassi Palazio Valterne, misjuq minn David Ellul, irregistra l-ewwel rebha fi xtutna. Dan halla kollox ghall-ahhar metri u ssorprenda lil kulhadd fl-ahhar mitejn metru b’attakk fuq in-naha ta’ barra u li waslu biex jaqsam il-linja finali l-ewwel facilment b’tul u nofs minn Pouloud Keroc’H (Chris Vassallo) u Original Blue (Chris Cassar). Pat De Fontaine (Noel Baldacchino) kien l-ahhar zwiemel li ghadda ghall-ahhar fazi wara pjazzament fir-raba’ post.

Kif kien mistenni, il-favorit Pedro Vici ma falliex milli jirbah it-tieni semi finali tal-oghla klassi. Misjuq minn sidu stess Johan Axisa, dan mar quddiem wara ftit metri, qassam it-tigrija kif xtaq u ttrijonfa bla tbatija b’vantagg ta’ zewg tulijiet minn Okiliabo (Julian Farrugia), li fid-dritta finali wkoll kellu rimonta impressjonanti. Quillian Joyeaux (Andrew Farrugia) u Power Of Love (Michael Ellul) kienu l-ahhar zewg zwiemel li kkwalifikaw ghall-finali minn din it-tigrija. Ghal Pedro Vici, li ricentement rebah ukoll il-finali tat-Tazza tal-President, dan kien ir-raba’ success konsekuttiv.

Bidu tajjeb wara l-karozza tat-tluq ghin mhux ftit biex Oltedo De Rieux u f’idejn Charles Camilleri jiehu l-kmand sa mill-bidu nett tat-tigrija. Dan kien kontinwament quddiem u rnexxilu jakkwista t-tieni rebha stagonali wara li fid-dritta finali xejjen l-isfida ta’ Retroactif (Andrew Farrugia). Ourasi Diams (Redent Magro) u Quel Noir (Jesmar Gafa’) kienu l-ahhar zewg zwiemel li ghaddew ghall-finali ta’ dan il-kampjonat.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Semi Finali Prix De Caen. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Uranium Des Arkads (K. Saliba) Hin – 3.28.8” (1.18.8”) 2. My Danover (F. Portelli) 3. Loulou De La Rose (C. Caruana) 4. Qualaudry (K. Sciberras)

II Tigrija. Semi Finali Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Partisan De Bouere (B. Hili) Hin – 3.24.7” (1.17.5”) 2. Ravageur De Payre (C. Caruana) 3. Rex Speed (J. Carabott) 4. Quick Et Rare (J. Pace)

III Tigrija. Semi Finali Prix D’Enghien. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Rodin Du Rib (C. Caruana) Hin – 3.24” (1.17.3”) 2. Pepito Flash (C. Vassallo) 3. Quel Homme (N. Baldacchino) 4. Prince Gaillard (R. Gatt)

IV Tigrija. Semi Finali Prix De Caen. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Uranos (T. Demanuele) Hin – 3.29.5” (1.19.4”) 2. Mirage D’Ete (M. Mifsud) 3. Va Brusan (N. Baldacchino) 4. Parce Que (C. Grech)

V Tigrija. Semi Finali Prix De Vincennes. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Palazio Valterne (D. Ellul) Hin – 3.20.4” (1.15.9”) 2. Pouloud Keroc’H (Ch. Vassallo) 3. Original Blue (Ch. Cassar) 4. Pat De Fontaine (N. Baldacchino)

VI Tigrija. Semi Finali Prix D’Enghien. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Quiz Du Lys (R. Gatt) Hin – 3.25.6” (1.17.9”) 2. Quomo Du Michallet (B. Hili) 3. Nitesco D’Antony (D. Ellul) 4. Quartz Nay (A. Camilleri)

VII Tigrija. Semi Finali Prix De Vincennes. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Pedro Vici (J. Axisa) Hin – 3.20.7” (1.16”) 2. Okilaibo (J. Farrugia) 3. Quillian Joyeux (A. Farrugia) 4. Power Of Love (M. Ellul)

VIII Tigrija. Semi Finali Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Poustouf Du Bleuet (D. Ellul) Hin – 3.23.9” (1.17.2”) 2. Rumeur (R. Gatt) 3. Rex Rose (P. Spiteri) 4. Quiquafini (J. Farrugia)

IX Tigrija. Semi Finali Prix De Vincennes. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Oltedo De Rieux (C. Camilleri) Hin – 3.21.8” (1.16.4”) 2. Retroactif (A. Farrugia) 3. Ourasi Diams (R. Magro) 4. Quel Noir (J. Gafa’)

X Tigrija. Semi Finali Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Record Du Mexique (M. Cauchi) Hin – 3.23.5 (1.17.1”) 2. Quid Pierre (C. Calleja) 3. Quazoumax (A. Farrugia) 4. Quel Gibus (D. Ellul)


Kummenti tas-sewwieqa rebbieha tas-semi finali Premier

“Illum iz-ziemel wera li ghaddej minn forma tajba u wara li kien dahal it-tieni ftit ilu llum ha l-ewwel rebha tieghu. Ghogobni hafna kif tela’ b’sahhtu d-dritta finali” – David Ellul, sewwieq Palazio Valterne.

“Kuntent li z-ziemel baqa’ jzomm il-forma tajba ta’ dan l-ahhar. Pedro Vici huwa ziemel kalm u li bhala sewwieq jghinek tqassam it-tigrija kif tkun tixtieq. Sodisfatt ukoll kif lejn it-tmiem iz-ziemel kompla jzid ukoll il-giri” – Johan Axisa, sewwieq u sid Pedro Vici.

“Irsistejt li wara li jinghata l-bidu niehu post tajjeb quddiem. Irnexxili niehu l-ewwel pozizzjoni minn kmieni u certament dan ghini sew biex nohrog rebbieh. Il-wirja tal-lum timla lili u lis-sidien bil-kuragg” – Charles Camilleri, sewwieq Oltedo De Rieux.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements