//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Opal Hall and Mint Kronos steal limelight

Opal Hall (Tony Mallia) winner of one of the class Premier heats.

Opal Hall (Tony Mallia) winner of one of the class Premier heats.

Opal Hall and Mint Kronos won Sunday’s major events. These were two heats from the Equestrian Festival Championships and which are being held on a mile distance. These races formed part of the 42nd meeting of the year made up of eleven races all for trotters.

From the two class Premier heats, six horses qualified for the final stage. Ten trotters participated in the first Premier qualifying heat. Lineup Du Jape (Noel Baldacchino) was the fastest horse at first and was unchallenged for most of the distance. However, with 300m to go, this Swedish eight year old trotter couldn’t sustain the challenge of Opal Hall (Tony Mallia) and Over Oaks (Carl Caruana). It was Opal Hall which secured its first win of the year easily by more than seven lenghts with Phenix De La Roque (Ronald James) ending in fourth place. The winner clocked an excellent average time of 1.14.6” per kilometer.

Mint Kronos (Julian Farrugia) upped its pace with a lap to go in the second class Premier heat. This Italian trotter took the lead around 500m from the finishing line and past the post first easily by a length from Cloria Victis (Charles Camilleri). B.W.L. Champion (Noel Baldacchino) and Quiet Du Chene (Rodney Gatt) claimed the other top four positions. For Mint Kronos this was its first win in Malta and it was also obtained in a good average time of 1.14” per kilometer. This was also the best time registered during Sunday’s meeting.

There was a keen tussle between four horses in the final metres of the first class Gold heat. It was French Quicker Magoda (Michael Sultana) which notched to its first win in Malta from Argus Hanover (Noel Baldacchino) and Pro Shop (Felix Casha). Markus Klipp (Tyler Mifsud) followed home in that order.

In the second class Gold heat, Kirsten Gialanze’ put Quito De Femisson in front midway through the final straight. This trotter prevailed easily by eight lengths from Sigurd Speed (Mark Tanti) and Troy Boshoeve (Salvu Vella). Pan Des Couperies (Charles Camilleri) finished fourth.

Meanwhile another meeting consisting of another ten heats will also be held Monday afternoon at the Marsa Racetrack. Once again, the most important race will be a heat open for class Premier trotters. The first race on the card, a class Silver heat, will start at 1.15pm.

Yesterday’s winners

Race 1. Equestrian Festival Heat. Class Copper. Dist – 1640m. 1. Voila Dry (Ivan Bilocca) – 1.16.8”

Race 2. Equestrian Festival Heat. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Maiden Flash (Josef Farrugia) – 1.18.2”

Race 3. Equestrian Festival Heat. Class Silver A. Dist – 1640m. 1. Pepita Ans (Rodney Gatt) – 1.15.4”

Race 4. Equestrian Festival Heat. Class Silver B. Dist – 1640m. 1. Victory Pointer (Kirsten Gialanze’) – 1.17.5”

Race 5. Equestrian Festival Heat. Class Copper. Dist – 1640m. 1. Britt Buitenzorg (Rodney Gatt) – 1.17.3”

Race 6. Equestrian Festival Heat. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Norfolk De Gouerie (Cliferty Calleja) – 1.16.7”

Race 7. Equestrian Festival Heat. Class Premier. Dist – 1640m. 1. Opal Hall (Tony Mallia) – 1.14.6”

Race 8. Equestrian Festival Heat. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Quicker Magoda (Michael Sultana) – 1.15.7”

Race 9. Equestrian Festival Heat. Class Premier. Dist – 1640m. 1. Mint Kronos (Julian Farrugia) – 1.14”

Race 10. Equestrian Festival Heat. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Janitor (Marvin Cauchi) – 1.17.8”

Race 11. Equestrian Festival Heat. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Quito De Femisson (Kirsten Gialanze’) – 1.14.7”

Opal Hall u Mint Kronos jispikkaw fil-heats Premier

It-42 laqgha tas-sena li saret fil-Marsa l-Hadd wara nofsinhar kienet tikkonsisti hdax –il tigrija kollha heats ta’ kwalifika mill-festival ekwestru ghal zwiemel tat-trott fuq distanza qasira ta’ mil. Minn dawn l-aktar zewg tigrijiet importanti kienu heats tal-klassi Premier u li ntrebhu minn Opal Hall u Mint Kronos rispettivament.

Miz-zewg heats tal-klassi Premier sitt zwiemel ikkwalifikaw ghall-finali. Fl-ewwel minn dawn il-heats grew b’kollox ghaxar zwiemel. Kien Lineup Du Jape (Noel Baldacchino) l-aktar veloci wara li nghata l-bidu ufficjali tat-tigrija. Dan l-Isvediz ta’ tmien snin mexxa lill-kumplament taz-zwiemel sa madwar 300m mill-linja finali. Kien f’dak il-hin li beda jnaqqas mill-giri biex fid-dritta finali nqabez fost l-ohrajn minn Opal Hall li f’idejn sidu stess, Tony Mallia, qasam il-linja finali l-ewwel facilment, b’vantagg ta’ seba’ tulijiet minn Over Oaks (Carl Caruana). Phenix De La Roque (Ronald James) dahal ir-raba’. L-ewwel rebha stagonali ta’ Opal Hall waslet f’medja ta’ 1.14.6” fil-kilometru.

Fit-tieni heat tal-oghla klassi kien it-Taljan Mint Kronos (Julian Farrugia) li akkwista l-ewwel rebha f’Malta fit-tielet harga tieghu Dan beda’ jzid fil-pass madwar dawra mit-tmiem, mar quddiem fl-ahhar battuti tat-tigrija u ttrijonfa b’tul quddiem Cloria Victis (Charles Camilleri). B.W.L. Champion (Noel Baldacchino) u Quiet Du Chene (Rodney Gatt) kellhom ukoll wirja tajba bi pjazzament fit-tielet u r-raba’ pozizzjoni rispettivament. L-ewwel success ta’ Mint Kronos wasal f’medja ukoll tajba ta’ 1.14” fil-kilometru li kien ukoll l-ahjar hin tal-gurnata.

L-ewwel minn zewg heats tal-klassi Gold kienet ikkaratterizzta minn taqtiegha bejn erba’ zwiemel fid-dritta finali. Kien Quicker Magoda (Michael Sultana) li rregistra l-ewwel rebha fi xtutna wara li xejjen l-isfida ta’ Argus Hanover (Noel Baldacchino). Pro Shop (Felix Casha) u Markus Klipp (Tyler Mifsud) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Attakk mibdi 400m mit-tmiem wassal lil Quito De Femisson (Kirsten Gialanze’) biex jiehu t-tieni rebha stagonali fit-tieni heat Gold. Dan facilment bi tmien tulijiet vantagg quddiem Sigurd Speed (Mark Tanti), Troy Boshoeve (Salvu Vella) u Pan Des Couperies (Charles Camilleri).

Intant laqgha ohra fuq ghaxar heats mill-istess kompetizzjonijiet issir it-Tnejn wara nofsinhar minhabba li hija festa pubblika. Ghal darba ohra minn dawn l-ghaxar tigrijiet, l-aktar heat mistennija se tkun id-disa’ wahda miftuha ghal zwiemel tal-klassi Premier. L-ewwel tigrija tal-lum, heat Silver, tibda fis-1.15pm.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Copper. Dist – 1640m. 1. Voila Dry (I. Bilocca) Hin – 2.05.9” (1.16.8”) 2. Ronin Del Brenta (S. Vella) 3. Phoenix Des Baux (M. Mifsud) 4. Ballad Ribb (T. Demanuele)

II Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Maiden Flash (Jos. Farrugia) Hin – 2.08.2” (1.18.2”) 2. Solo D’Occagnes (C. Camilleri) 3. Adream Wish (J. Gafa’) 4. Quipo Du Tronquay (M. Borg)

III Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Silver A. Dist – 1640m. 1. Pepita Ans (R. Gatt) Hin – 2.03.6” (1.15.4”) 2. Wonderofyou (J. Farrugia) 3. Petrus Du Vivier (M. Desira) 4. Pacha De Sassy (O. Cauchi)

IV Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Silver B. Dist – 1640m. 1. Victory Pointer (K. Gialanze’) Hin – 2.07” (1.17.5”) 2. Noble Raun (C. Farrugia) 3. Cross Country FC (M. Debono) 4. Julian Port (J. Gafa’)

V Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Copper. Dist – 1640m. 1. Britt Buitenzorg (R. Gatt) Hin – 2.06.7” (1.17.3”) 2. Buckens Stjarna (T. Tanti) 3. Nympheta De Bisoir (P. Cachia) 4. Quipo De Billeron (R. Magro)

VI Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Norfolk De Gouerie (C. Calleja) Hin – 2.05.8” (1.16.7”) 2. Ostheo D’Havetot (A. Farrugia) 3. Pout De Quelaines (K. Galea) 4. Jonah Frontline (M. Sultana)

VII Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Premier. Dist – 1640m. 1. Opal Hall (T. Mallia) Hin – 2.02.4” (1.14.6”) 2. Over Oaks (C. Caruana) 3. Lineup Du Jape (N. Baldacchino) 4. Phenix De La Roque (R. James)

VIII Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Quicker Magoda (M. Sultana) Hin – 2.04.1” (1.15.7”) 2. Argus Hanover (N. Baldacchino) 3. Pro Shop (F. Casha) 4. Markus Klipp (T. Mifsud)

IX Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Premier. Dist – 1640m. 1. Mint Kronos (J. Farrugia) Hin – 2.01.4” (1.14”) 2. Cloria Victis (C. Camilleri) 3. B.W.L. Champion (N. Baldacchino) 4. Quiet Du Chene (R. Gatt)

X Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Janitor (M Cauchi) Hin – 2.07.5” (1.17.8”) 2. Mint Condition (J. Vassallo) 3. Livi Dida (T. Mifsud) 4. Nimbus Bjeregard (M. Farrugia)

XI –il Tigrija. Heat Festival Ekwestru. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Quito De Femisson (K. Gialanze’) Hin – 2.02.4” (1.14.7”) 2. Sigurd Speed (M. Tanti) 3. Troy Boshoeve (S. Vella) 4. Pan Des Couperies (C Camilleri)

Kummenti tal-protagonisti


“Ma stennejtx li se nirbah daqshekk facli” – Tony Mallia, sewwieq u sid Opal Hall

Mitlub jikkummenta dwar is-success ta’ Opal Hall fl-ewwel heat Premier, Tony Mallia qal li baqa’ sorpriz bil-mod facli kif hareg rebbieh biz-ziemel tieghu. “Aktar ma beda jidhol fil-girja aktar Opal Hall beda jzid fil-velocita’. Kuntent ukoll ghax din kienet l-ewwel rebha tieghi permezz ta’ dan iz-ziemel,” tenna Mallia.

“Mint Kronos wera l-kapacita’ tieghu” – Julian Farrugia, sewwieq Mint Kronos

Minn naha tieghu s-sewwieq ta’ Mint Kronos, Julian Farrugia tenna li fit-tieni heat Premier, iz-ziemel wera l-kapacita’ tieghu. “Ma kenitx tigrija facli tikkunsidra wkoll kemm tqalet l-art minhabba x-xita u l-kwalita’ taz-zwiemel. Ma ridtx nghaggel liz-ziemel mill-bidu nett izda hallejt kollox ghall-ahhar elf metru,” qal Farrugia.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements