//
you're reading...
Horse Racing, Malta, Mument, The Sunday Times of Malta, Trot

Vejby Boom triumphs in Premier final

Vejby Boom (Charles Camilleri) winning the class Premier final. (Photo In-Nazzjon-Il-Mument-www.maltarightnow.com)

Vejby Boom (Charles Camilleri) winning the class Premier final. (Photo In-Nazzjon-Il-Mument-www.maltarightnow.com)

The highlight of Saturday’s programme at the Marsa Racetrack was the Republic Day Championship final for class Premier trotters on a long distance of 2640m. This final, won by Vejby Boom, formed part of the 45th meeting of the season, made up of ten races all for trotters. Six of these races were finals to commemorate the 40th anniversary of when Malta was declared as a Republic state.

The class Premier final was contested between twelve horses. It was Schwerin Boko (Rodney Gatt) which set the pace at first, opening a half length lead from Wiss Roadrunner (Mario Farrugia) and Gently Di Poggio (Brian Hili). But with 300m to go, Schwerin Boko ran out of steam, started to slow down and in the final straight was overtaken by four trotters. It was Vejby Boom (Charles Camilleri) which had to go all the way in order to stave off the challenge of Veikko Hornline (Julian Farrugia) and Tap Dance (Michael Ellul). Carmen Sund (Kurt Saliba) finished fourth.

At the end of this final, Parliamentary Secretary for Sport, Chris Agius presented a commemorative plaque to Charles Camilleri and Dione Calleja, the driver and owner respectively of the winning horse. For Vejby Boom this was its fourth win of the season in an average time of 1.18” per kilometer.

The other finals were open for horses coming from class Gold, Silver A, Silver B, Bronze and Copper. In the class Gold final, favourite Nico Oland (Julian Farrugia) took the lead midway through the distance. This Danish nine year old trotter ran untroubled till the end and secured its second consecutive win and in Malta easily by three lenghts from another trotter imported from Denmark, Obelix Molgard (Salvu Vella) and Wies Buitenzorg (Eric Bezzina). Robin Du Suret (Cliferty Calleja) followed behind in that order.

Saturday’s card included also a pony race final on a short distance of 1140 metres. This was won by Shelgar driven by George Falzon. Another meeting at the Marsa Racetrack will be held Sunday afternoon. This programme will include five finals for French trotters while the first race on the card, open for class Bronze trotters, should start at 3.30pm.


Saturday’s winners.

Race 1. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Andri Boko (Tony Demanuele) – 1.17.7”

Race 2. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Lover Roc (Jurgen Attard) – 1.16.2”

Race 3. Republic Day Championship Final. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Silvio Baldwin (Mario Falzon) – 1.19.5”

Race 4. Republic Day Championship Final. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Roc Du Bois (Rodney Gatt) – 1.18.6”

Race 5. Republic Day Championship Final. Class Silver B. Dist – 2640m. 1. Roc Magister (Kirsten Axisa) – 1.16.6”

Race 6. Republic Day Championship Final. Class Silver A. Dist – 2640m. 1. Roma M (Paul Galea) – 1.17.4”

Race 7. Republic Day Championship Final. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Nico Oland (Julian Farrugia) – 1.17”

Race 8. Republic Day Championship Final. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Vejby Boom (Charles Camilleri) – 1.18”

Race 9. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Markus Klipp (Darren Mizzi) – 1.16.5”

Race 10. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Zwinger Bobber (Rodney Gatt) – 1.18.3”


Vejby Boom jittrijonfa fil-finali ewlenija

Misjuq minn Charles Camilleri, l-Izvediz Vejby Boom rebah it-tigrija ewlenija li saret is-Sibt wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa. Din kienet finali ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza twila ta’ 2640m, organizzata fl-okkazjoni tal-erbghin sena anniversarju tar-Repubblika ta’ pajjizna. Din il-finali ghamlet parti mill-45 programm tas-sena fuq ghaxar tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott. Sitta minn dawn kienu finali fl-okazzjoni ta’ din il-festa nazzjonali.

Fil-finali Premier hadu sehem b’kollox tnax –il ziemel. Hekk kif inghata l-bidu ufficjali osservajna l-bidu tajjeb ghal Schwerin Boko (Rodney Gatt) li matul l-ewwel elf metru fetah vantagg zghir minn Wiss Roadrunner (Mario Farrugia) u Gently Di Poggio (Brian Hili). Schwerin Boko baqa’ jzomm l-ewwel pozizzjoni sakemm iz-zwiemel bdew jippreparaw biex jaffrontaw id-dritta finali. Kien f’dak il-hin li dan l-Izvediz beda jnaqqas mill-giri u nqabez minn erba’ zwiemel ohra, fosthom mir-rebbieh Vejby Boom li kellu jirsisti mhux ftit biex jeghleb l-isfida ta’ Veikko Hornline (Julian Farrugia). Tap Dance (Michael Ellul) u Carmen Sund (Kurt Saliba) kellhom ukoll wirja tajba bi pjazzamenti fit-tielet u r-raba’ pozizzjoni.

Fi tmiem din il-finali, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-isport, Chris Agius ipprezenta plakka kommemorattiva lil Charles Camilleri u Dione Calleja is-sewwieq u s-sid rispettivament taz-ziemel rebbieh. Ir-raba’ rebha tal-istagun ta’ Vejby Boom waslet f’medja ta’ 1.18” fil-kilometru.

Il-kumplament tal-finali kienu miftuha ghal zwiemel tal-klassi Gold, Silver A, Silver B, Bronze u Copper. Fil-finali Gold, il-kwotat Nico Oland (Julian Farrugia) ma falliex milli jitemm rebbieh. Dan id-Daniz ha l-kmand f’nofs id-distanza u ma kellu l-ebda problema biex izomm l-ewwel pozizzjoni sal-linja finali. B’hekk, Nico Oland ha t-tieni rebha nfila u f’Malta facilment b’distakk ta’ erba tulijiet quddiem Daniz iehor, Obelix Molgard (Salvu Vella) u Wies Buitenzorg (Eric Bezzina). Robin Du Suret (Cliferty Calleja) kellu wkoll pjazzament tajjeb fir-raba’ pozizzjoni.

Saret ukoll tigrija tal-ponijiet Maltin bin tal-galopp fuq 1140 metru. Din intrebhet minn Shelgar ta’ Gorg Falzon.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Andri Boko (T. Demanuele) Hin – 2.46.3” (1.17.7”) 2. Midoun Du Home (K. Sciberras) 3. Otas Fighter (J. Gafa’) 4. Magnum (D. Galea)

II Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Lover Roc (J. Attard) Hin – 2.43” (1.16.2”) 2. Quel Imprevu (C. Micallef) 3. Cowboy Party (C. Cassar) 4. Partner Blue (C. Xerri)

III Tigrija. Finali Jum ir-Repubblika. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Silvio Baldwin (M. Falzon) Hin – 3.29.9” (1.19.5”) 2. Tornado Hornline (C. Camilleri) 3. Brokkur TYC (P. Farrugia) 4. Niko De Chamant (V. Fenech)

IV Tigrija. Finali Jum ir-Repubblika. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Roc Du Bois (R. Gatt) Hin – 3.27.5” (1.18.6”) 2. Ramses De Tyrole (A. Cassar) 3. Ramelon (T. Cauchi) 4. Man Quick (J. Cordina)

V Tigrija. Finali Jum ir-Repubblika. Klassi Silver B. Dist – 2640m. 1. Roc Magister (K. Axisa) Hin – 3.22.2” (1.16.6”) 2. Insomnia Grif (N. Barbara) 3. Quo Vadis Phedo (C. Calleja) 4. Que Je T’Aime Rush (J. Farrugia)

VI Tigrija. Finali Jum ir-Repubblika. Klassi Silver A. Dist – 2640m. 1. Roma M (P. Galea) Hin – 3.24.3” (1.17.4”) 2. All American Class (D. Ellul) 3. Sigurd Palema (R. Magro) 4. Reveal Champ Blanc (T. Cauchi)

VII Tigrija. Finali Jum ir-Repubblika. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Nico Oland (J. Farrugia) Hin – 3.23.2” (1.17”) 2. Obelix Molgard (S. Vella) 3. Wies Buitenzorg (E. Bezzina) 4. Robin Du Suret (C. Calleja)

VIII Tigrija. Finali Jum ir-Repubblika. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Vejby Boom (C. Camilleri) Hin – 3.26” (1.18”) 2. Veikko Hornline (J. Farrugia) 3. Tap Dance (M. Ellul) 4. Carmen Sund (K. Saliba)

IX Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Markus Klipp (D. Mizzi) Hin – 2.43.7” (1.16.5”) 2. Pro Shop (F. Casha) 3. Blizzard Ad (F. Cassar) 4. Charm Hammering (C. Farrugia)

X Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Zwinger Bobber (R. Gatt) Hin – 2.47.6” (1.18.3”) 2. Super Visor (C. Xerri) 3. Simb From Abroad (C. Gerada) 4. Newman (B. Hili)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives