//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Okilaibo triumphs in Premier final

Okilaibo, driven by Julian Farrugia, winning the Prix De Vincennes final.

Okilaibo, driven by Julian Farrugia, winning the Prix De Vincennes final.

Twelve year old trotter, Okilaibo won Sunday’s top event. This was the Prix De Vincennes final for class Premier trotters on a long distance of 2640m. This final formed part of the 46th meeting of the year, made up of nine trotting races. Five of these races were finals for French trotters, all held on a long distance.

Ten horses lined up for the class Premier final as before the race, two of the finalists, Pedro Vici, which was one of the winners in the semi final stage and Pouloud Kerc’H were both scratched by their owners. Power of Love (Michael Ellul) was the fastest trotter at first, opening a half length lead from Okilaibo (Julian Farrugia) and Palazio Valterne (David Ellul). However, it was around 300m from the end when Power of Love started to slow down and was overtaken by a number of horses. Then, in the middle of the final straight there was a keen tussle between five trotters. It was Okilaibo which had to go all the way in order to secure its first win of the season from Palazio Valterne (David Ellul) and Quel Noir (Brian Zammit). Original Blue (Chris Cassar) ended fourth.

At the end of this final, Mr Benoit Fabrega, on behalf of the French association Le Trot presented the winning trophy to John Seychell and Julian Farrugia, the owner and driver respectively of the winning horse. The first win of the season of Okilaibo was obtained in an average time of 1.16” per kilometer.

The other four finals were the Prix d’Enghien for class Gold trotters, the Prix De Cabourg for class Silver, the Prix De Cagnes Sur Mer for class Bronze and the Prix De Caen reserved for class Copper horses. In the class Gold final, Rodin Du Rib (Brian Zammit) led all the way and cruised to its second win in Malta by two lengths from Prince Gaillard (Charles Camilleri). Quel Homme (Noel Baldacchino) and Milord Barbes (Redent Magro) also obtained a good place.

Favourite Record Du Mexique (Marvin Cauchi) was unchallenged during the 2640m of the class Silver final. This French nine year old trotter gained its fourth win in a row by a length from Quazoumax (Andrew Farrugia). Quiquafini (Noel Baldacchino) and Poustouf Du Bleuet (David Ellul) finished respectively in third and fourth place.

Sunday’s card included also a normal class Premier race on a short distance of 2140m. In this race, the early leader Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) was overtaken by Ohime Mag (Ronald Cassar) only few metres from the post. Quiet Du Chene (Noel Baldacchino) and Quito Soyer (Brian Zammit) followed behind in that order. For Ohime Mag this was its second win of the season in an average time of 1.16.8” per kilometer.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Sunday. The first race should start at 1.15pm.


Sunday’s winners.

Race 1. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Quipo Du Tronquay (Mario Borg) – 1.19.4”

Race 2. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Quarus De Levres (Charles Camilleri) – 1.17.1”

Race 3. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Vasterbo Mugger (Julian Farrugia) – 1.18.1”

Race 4. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Ohime Mag (Ronald Cassar) – 1.16.8”

Race 5. Prix De Caen Final. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Uranium Des Arkads (Kurt Saliba) – 1.19.2”

Race 6. Prix De Cagnes Sur Mer Final. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Polytain (Noel Baldacchino) – 1.17.5”

Race 7. Prix De Vincennes Final. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Okilaibo (Julian Farrugia) – 1.16”

Race 8. Prix D’Enghien Final. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Rodin Du Rib (Brian Zammit) – 1.16.7”

Race 9. Prix De Cabourg Final. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Record Du Mexique (Marvin Cauchi) – 1.16.7”

Okilaibo fi klassi ghalih fil-finali Premier

It-tigrija ewlenija li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienet il-finali tal-Prix De Vincennes ghal zwiemel Francizi mill-klassi Premier fuq distanza twila ta’ 2640m. Din il-finali, mirbuha minn Okilaibo ghamlet parti mis-46 programm stagonali fuq disa’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott. Hamsa minn dawn kienu finali li nizlu s-siparju fuq is-sensiela ta’ kampjonati ghal zwiemel Francizi organizzati bl-ghajnuna tal-assocjazzjoni Franciza Le Trot.

Fil-finali Premier grew b’kollox ghaxar zwiemel. Dan wara li ftit qabel ma saret it-tigrija gew skraccjati wiehed mill-kwotati, Pedro Vici u Pouloud Keroc’H. Kien Power Of Love (Michael Ellul) l-aktar veloci wara li nghata l-bidu ufficjali u minnufih dan fetah vantagg minimu minn Okilaibo (Julian Farrugia) u Palazio Valterne (David Ellul). L-andament tat-tigrija inbidel kompletament madwar 300m mill-linja finali. Kien f’dak il-mument li Power Of Love beda’ jnaqqas mill-giri u nqabez minn erba’ zwiemel li wara sprint qawwi offrewlna tmiem inkredibbli. Bi ftit qasam il-linja finali l-ewwel Okilaibo quddiem Palazio Valterne u Quel Noir (Brian Zammit). Original Blue (Chris Cassar) temm ir-raba’.

Fi tmiem din il-finali, is-Sur Benoit Fabrega, f’isem l-assocjazzjoni Franciza Le Trot ippremja lil John Seychell u Julian Farrugia, is-sid u s-sewwieq rispettivament taz-ziemel rebbieh. L-ewwel success ta’ Okilaibo ghal din is-sena wasal f’medja ta’ 1.16” fil-kilometru. Ta’ min wiehed jinnota li fl-istagun li ghadda dan iz-ziemel kien anki rebah kampjonat simili, dan barra rebhiet ohra f’diversi kampjonati.

L-erba’ finali l-ohra kienu l-Prix d’Enghien tal-klassi Gold, il-Prix De Cabourg tal-klassi Silver, il-Prix De Cagnes Sur Mer tal-klassi Bronze u l-Prix De Caen tal-klassi Copper. Rodin Du Rib, misjuq minn sidu stess Brian Zammit, kien il-hin kollu quddiem matul id-distanza tal-finali Gold u temm l-ewwel b’zewg tulijiet minn Prince Gaillard (Charles Camilleri). Simili kienet il-finali Silver b’Record Du Mexique (Marvin Cauchi) jirregistra r-raba’ rebha konsekuttiva tieghu minn Quazoumax (Andrew Farrugia).

L-ahhar 700m tal-finali Bronze kienu determinanti biex Polytain (Noel Baldacchino) itemm rebbieh u jirregistra t-tieni success stagonali quddiem Unan Mad (Kersin Galea). Fil-finali Copper, Kurt Saliba wassal lil Uranium Des Arkads biex jiehu s-sitt rebha konsekuttiva u t-tmienja tas-sena b’disa’ tulijiet minn Mirage d’Ete (Mark Mifsud).

Il-programm inkluda wkoll tigrija normali tal-klassi Premier fuq distanza qasira. Ohime Mag (Ronald Cassar) qabez lil Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) li kien ghal hafna metri quddiem, propju fuq il-linja finali. Quiet Du Chene (Noel Baldacchino) u Quito Soyer (Brian Zammit) temmew warajhom f’dik l-ordni. Ghal Ohime Mag dan kien it-tieni success tas-sena f’medja ta’ 1.16.8” fil-kilometru.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Quipo Du Tronquay (M. Borg) Hin – 2.50” (1.19.4”) 2. Quiara Magic (M. Falzon) 3. Adream Wish (J. Gafa’) 4. Miskos Abies (Ch. Farrugia)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quarus De Levres (C. Camilleri) Hin – 2.44.9” (1.17.1”) 2. Rapnou Des Picanes (M. Ellul) 3. Quipson (R. Gatt) 4. Alfa Dream (J. Briffa)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Vasterbo Mugger (J. Farrugia) Hin – 2.47.2” (1.18.1”) 2. Diamond Hallinck (J. Farrugia) 3. Notre Joyeux (C. Camilleri) 4. Simb Tyrant (M. Tanti)

IV Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Ohime Mag (R. Cassar) Hin – 2.44.3” (1.16.8”) 2. Wee Catch Diamond (J. Farrugia) 3. Quiet Du Chene (N. Baldacchino) 4. Quito Soyer (B. Zammit)

V Tigrija. Finali Prix De Caen. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Uranium Des Arkads (K. Saliba) Hin – 3.29.2” (1.19.2”) 2. Mirage d’Ete (M. Mifsud) 3. My Danover (F. Portelli) 4. Loulou De La Rose (C. Caruana)

VI Tigrija. Finali Prix De Cagnes Sur Mer. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Polytain (N. Baldacchino) Hin – 3.24.7” (1.17.5”) 2. Unan Mad (K. Galea) 3. Orio De Marancourt (R. Gatt) 4. Paco (C. Xerri)

VII Tigrija. Finali Prix De Vincennes. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Okilaibo (J. Farrugia) Hin – 3.20.8” (1.16”) 2. Palazio Valterne (D. Ellul) 3. Quel Noir (B. Zammit) 4. Original Blue (C. Cassar)

VIII Tigrija. Finali Prix D’Enghien. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Rodin Du Rib (B. Zammit) Hin – 3.22.6” (1.16.7”) 2. Prince Gaillard (C. Camilleri) 3. Quel Homme (N. Baldacchino) 4. Milord Barbes (R. Magro)

IX Tigrija. Finali Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Record Du Mexique (M. Cauchi) Hin – 3.22.4” (1.16.7”) 2. Quazoumax (A. Farrugia) 3. Quiquafini (N. Baldacchino) 4. Poustouf Du Bleuet (D. Ellul)

“Kuntent bil-forma u s-success” – Julian Farrugia, sewwieq Okilaibo

Fi tmiem il-finali, is-sewwieq Julian Farrugia kkummenta mieghi li kien kuntent mhux biss bir-rebha izda anki bil-forma li wera Okilaibo. “Hija dejjem xi haga sabiha li tirbah finali ta’ dan il-livell u s-sodisfazzjon ikun doppju meta b’ziemel bhal Okilaibo tirrepeti s-success sena wara sena,” ikkonkluda Farrugia.

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives