//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

First win for B.W.L. Champion in major final

B.W.L. Champion winner of the Equestrian Festival Final for class Premier trotters (Photo In-Nazzjon-www.maltarightnow.com- Media.Link Communications)

B.W.L. Champion winner of the Equestrian Festival Final for class Premier trotters (Photo In-Nazzjon-www.maltarightnow.com- Media.Link Communications)

The 2014 edition of the Equestrian Festival was held Sunday afternoon at the Marsa Race track. This year this festival included a show jumping activity, a dressage demonstration, a polo game and a number of pony races. It was organized in collaboration with the Malta Sports Council, the Malta Polo Club and the Malta Equestrian Federation and ended with six trotting finals on a mile distance. The major final, reserved for class Premier trotters was won by Swedish B.W.L. Champion driven by Noel Baldacchino.

Nine horses took part in the class Premier final. A keen tussle between five trotters developed in the final straight of this major race. It was B.W.L. Champion (Noel Baldacchino) which had to go all the way in the final 100 metres and eventually succeeded to register its first win in Malta by two lenghts and a half from Pactole De L’Iton (Michael Ellul) and Made In Hoff (Jesmar Gafa’). Over Oaks (Carl Caruana) also had a good performance and followed behind in fourth place.

At the end of this final, Parliamentary Secretary for Sport Chris Agius, presented a memento to Noel Baldacchino and Angelo Bonello, the driver and owner respectively of the winning horse. B.W.L. Champion managed to clock an excellent average time of 1.14.1” per kilometer.

The other finals were open for class Gold, Silver, Bronze and Copper trotters. After leading all the way, Quito De Femisson (Kirsten Gialanze’) notched its second win in a row in the class Gold final. Sigurd Speed (Mark Tanti), Skip Dimanche (Victor Grech) and Mission Di Poggio (Charles Camilleri) also had a good performance and followed home in that order.

In the class Silver A final, Starfirefinnfemfel (Julian Farrugia) ran out of steam midway through the final straight and was overtaken by Pepita Ans (Rodney Gatt). This Italian mare sealed its second win in a row from Quo De Clerlande (Charles Camilleri) and Razor Shadow (Nathaniel Barbara).

Grace Party (Noel Baldacchino) confirmed that it is one of the most consistent horses of the season. In the class Silver B final, this Swedish mare dashed strongly from the outside 600m from the end and took its seventh win of the year by two lengths from Magnific As (David Ellul), Cross Country FC (Daniel Hili) and Quoro D’Isques (Eric Bezzina).

In the class Bronze final, Janitor (Marvin Cauchi) surrended the lead to favourite Querido Censerie (Julian Farrugia) only few metres from the post. For the latter this was its third win of the year. Britt Buitenzorg (Rodney Gatt) secured its second consecutive win and in Malta in the class Copper final. This Dutch six year old mare triumphed in this final after surging clear off the field 400m from the end of the race.

Another special meeting at the Marsa race track will be held next Sunday. This will consist of ten races all for trotters and will include the VOB Grand Final for class Premier horses. The first race, open for class Copper horses, should start at 1.15pm.

Yesterday’s winners.

Race 1. Equestrian Festival Final. Class Copper. Dist – 1640m. 1. Britt Buitenzorg (Rodney Gatt) – 1.16”

Race 2. Equestrian Festival Final. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Querido Censerie (Julian Farrugia) – 1.17.1”

Race 3. Equestrian Festival Final. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Quito De Femisson (Kirsten Gialanze’) – 1.13.8”

Race 4. Equestrian Festival Final. Class Premier. Dist – 1640m. 1. B.W.L. Champion (Noel Baldacchino) – 1.14.1”

Race 5. Equestrian Festival Final. Class Silver A. Dist – 1640m. 1. Pepita Ans (Rodney Gatt) – 1.14.7”

Race 6. Equestrian Festival Final. Class Silver B. Dist – 1640m. 1. Grace Party (Noel Baldacchino) – 1.15.3”

B.W.L. Champion jittrijonfa fil-finali ewlenija

Fil-korsa tal-Marsa l-Hadd saret gurnata mimlija attivitajiet ekwestri li nkludew esebizzjonijiet ta’ show jumping, dressage, loghba polo, tigrijiet tal-ponijiet u fuq kollox sitt finali ghal zwiemel tat-trott fuq distanza ta’ mil. Dawn id-diversi attivitajiet ghamlu parti mill-edizzjoni 2014 tal-festival ekwestru, organizzat bil-kollaborazzjoni wkoll tal-Kunsill Malti ghall-Isport, il-Malta Polo Club u l-Malta Equestrian Federation. It-tigrija ewlenija tat-trott, finali tal-klassi Premier, intrebhet minn B.W.L. Champion misjuq minn Noel Baldacchino.

Disgha kienu z-zwiemel li hadu sehem fil-finali ewlenija. Wara li matul l-ewwel metri rajna l-ewwel pozizzjoni talterna bejn Lineup Du Jape (Rodney Gatt) u Cloria Victis (Charles Camilleri) kien fid-dritta finali li din it-tigrija hadet svolta ohra. Dan meta zviluppat taqtiegha bejn hames zwiemel fejn kien B.W.L. Champion li mar quddiem u facilment qasam il-linja finali l-ewwel b’zewg tulijiet u nofs vantagg quddiem Made In Hoff (Jesmar Gafa’) u Pactole De L’Iton (Michael Ellul). Over Oaks (Carl Caruana) kellu wkoll wirja tajba meta dahal fir-raba’ pozizzjoni.

Fi tmiem il-finali, s-Segretarju Parlamentari ghall-Isport, Chris Agius ippremja lil Noel Baldacchino u Angelo Bonello, is-sewwieq u s-sid rispettivament taz-ziemel rebbieh. Intant l-ewwel success fi xtutna ta’ B.W.L. Champion wasal f’medja ta’ 1.14.1” fil-kilometru.

Il-kumplament tal-finali kienu riservati ghal zwiemel tal-klassi Gold, Silver, Bronze u Copper. Il-kwotat Quito De Femisson (Kirsten Gialanze’) kien dejjem quddiem matul il-finali Gold. B’hekk, minghajr diffikulta’ ha t-tielet rebha stagonali u t-tieni rebha konsekuttiva quddiem Sigurd Speed (Mark Tanti). Skip Dimanche (Victor Grech) u Mission Di Poggio (Charles Camilleri) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Fil-finali Silver A, Starfirefinnfemfel (Julian Farrugia) beda jnaqqas il-pass meta z-zwiemel qabdu jduru ghad-dritta finali. Dan aktar tard inqabez minn Pepita Ans (Rodney Gatt) li hadet it-tieni success taghha minn Quo De Clerlande (Charles Camilleri) u Razor Shadow (Nathaniel Barbara).

Grace Party ikkonfermat li hi fost iz-zwiemel l-aktar konsistenti tal-istagun. F’idejn Noel Baldacchino u wara attakk 600m mit-tmiem tal-finali Silver B rnexxilha tirregistra s-seba’ rebha tas-sena. Dan minn Magnific As (David Ellul), Cross Country FC (Daniel Hili) u Quoro D’Isques (Eric Bezzina).

Fil-finali Bronze, Janitor (Marvin Cauchi) inqabez mir-rebbieh Querido Censerie (Julian Farrugia) ftit metri biss il-boghod mill-linja finali. Ghar-rebbieh dan kien it-tielet success tas-sena. Britt Buitenzorg, f’idejn ukoll Rodney Gatt, akkwistat t-tieni rebha konsekuttiva u f’Malta fil-finali Copper. Din l-Olandiza hadet il-kmand 300m mit-tmiem.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Finali Festival Ekwestru. Klassi Copper. Dist – 1640m. 1. Britt Buitenzorg (R. Gatt) Hin – 2.04.6” (1.16”) 2. Voila Dry (I. Bilocca) 3. Nympheta De Bisoir (J. Farrugia) 4. Phoenix Des Baux (M. Mifsud)

II Tigrija. Finali Festival Ekwestru. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Querido Censerie (J. Farrugia) Hin – 2.06.4” (1.17.1”) 2. Janitor (M. Cauchi) 3. Willesden Hanover (W. Farrugia) 4. Norfolk De Gouerie (C. Calleja)

III Tigrija. Finali Festival Ekwestru. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Quito De Femisson (K. Gialanze’) Hin – 2.01” (1.13.8”) 2. Sigurd Speed (M. Tanti) 3. Skip Dimanche (V. Grech) 4. Mission Di Poggio (C. Camilleri)

IV Tigrija. Finali Festival Ekwestru. Klassi Premier. Dist – 1640m. 1. B.W.L. Champion (N. Baldacchino) Hin – 2.01.6” (1.14.1”) 2. Made In Hoff (J. Gafa’) 3. Pactole De L’Iton (M. Ellul) 4. Over Oaks (C. Caruana)

V Tigrija. Finali Festival Ekwestru. Klassi Silver A. Dist – 1640m. 1. Pepita Ans (R. Gatt) Hin – 2.02.6” (1.14.7”) 2. Quo De Clerlande (C. Camilleri) 3. Razor Shadow (N. Barbara) 4. Starfirefinnfemfel (J. Farrugia)

VI Tigrija. Finali Festival Ekwestru. Klassi Silver B. Dist – 1640m. 1. Grace Party (N. Baldacchino) Hin – 2.03.5” (1.15.3”) 2. Magnific As (D. Ellul) 3. Cross Country F.C. (D. Hili) 4. Quoro D’Isques (E. Bezzina)


“Iz-ziemel wera li ghandu 300m b’sahhithom” – Noel Baldacchino, sewwieq B.W.L. Champion

Mitlub jikkummenta fi tmiem il-finali Premier, is-sewwieq taz-ziemel rebbieh, Noel Baldacchino, qal li ma hassx li kellu jaghmel minn kollox biex imur quddiem wara l-bidu ufficjali. “Kont naf li z-ziemel ghandu sprint qawwi specjalment fl-ahhar metri u kien ghalhekk li hallejt kollox ghall-ahhar 300m fejn B.W.L. Champion wera l-vera qawwa tieghu. Dwar il-futur taz-ziemel nemmen li ghandu futur sabih ukoll specjalment jekk jibqa b’din il-forma ghax kapaci jhabbatha mal-aqwa zwiemel li ghandna pajjizna,” qal Noel Baldacchino.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements