//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Palazio Valterne steals limelight in last meeting of the year

Palazio Valterne, driven by David Ellul winning the VOB Final (Photo Malta Racing Club)

Palazio Valterne, driven by David Ellul winning the VOB Final (Photo Malta Racing Club)

The 48th or the last meeting of the year and which consisted of ten races all for trotters was held Sunday afternoon at the Marsa Racetrack. As expected, the VOB final for class Premier trotters and on a long distance of 2640m was the main attraction on the card and race was won by French Palazio Valterne under the guidance of David Ellul.

The VOB final was contested between nine horses. These were trotters which obtained a good result in the recent competitions organized by the Malta Racing Club for class Premier trotters. However, French Okilaibo, which recently triumphed in the Prix De Vincennes final, was missing from yesterday’s major event. It was around 900m from the end when Palazio Valterne (David Ellul) started to up its pace. Eventually, this French trotter nosed ahead when the front runners turned for their final straight and chalked to its second win in Malta easily by two lenghts from Quel Noir (Brian Zammit).

Favourites B.W.L. Champion (Noel Baldacchino) and Vejby Boom (Charles Camilleri), which both were taking part in yesterday’s final after winning recently two class Premier competitions, claimed the other top four positions.

At the end of this final, Mr Fidel Dalli, who is an MRC Official, presented the winning trophy to David Ellul and Emmanuel Vella, driver and owner respectively of the winning horse. Palazio Valterne clocked an average time of 1.18” per kilometer.

Sunday’s card included also a normal class Premier race on a short distance of 2140m. In this race young driver Andre’ Farrugia gained his first win of the career. Driving French trotter Qullian Joyeux, Farrugia increased the speed with 300m to go and triumphed by half length from P.A. Surprise (Mario Farrugia) and Wee Catch Diamond (Joseph Mercieca). Ourasi Diams (Anthony Fenech) followed home in that order. For Quillian Joyeux this was also its first win in Malta.

In the first class Gold race, Querten (Eman Attard) surged ahead midway through the final straight and past the post first by a length and a half from Quazoumax (Andre’ Farrugia) and Panda Des Fleches (Ian Meli). Peanut Butter (Emmanuel Bugeja) also obtained a good place. For Querten and Attard this was also their first win at the Marsa Racetrack.

Xray Hornline (Donio Vella) stormed clear of the field in the final metres of the second class Gold race. This Swedish trotter took its first win of the year by a length from Milord Barbes (George Debono), Rocky Composite (Mario Borg) and Carnegie Hall (Anthony Cassar).

During Sunday’s meeting Charles Camilleri was also awarded after being voted as the best driver for the month of October. Camilleri was presented with a commemorative plaque presented by Mr Fidel Dalli. Finally, it should be noted that the new season will start on Sunday 18th January 2015 with the holding of the first racing programme reserved for trotting horses.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Siderant (Ivan Stivala) – 1.19.3”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Newman (Mario Caruana) – 1.20.1”

Race 3. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Radjah Du Penjah (Albert Debono) – 1.19.5”

Race 4. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Troubadour S (Charles Magro) – 1.21.1”

Race 5. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Reveal Champ Blanc (Mariano Cauchi) – 1.20.1”

Race 6. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Quillian Joyeux (Andre’ Farrugia) – 1.18”

Race 7. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Querten (Eman Attard) – 1.18.5”

Race 8. VOB Final. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Palazio Valterne (David Ellul) – 1.18”

Race 9. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Xray Hornline (Donio Vella) – 1.19.9”

Race 10. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Point Break (Desmar Bonello) – 1.19.7”

Palazio Valterne jittrijonfa fl-ahhar finali tas-sena

Il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa saret l-ahhar laqgha ta’ tigrijiet ghal din is-sena 2014. Din kienet it-48 wahda stagonali fuq ghaxar tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott. Minn dawn spikkat l-aktar il-Finali VOB ghall-aqwa zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza twila ta’ 2640m u li ntrebhet minn Palazio Valterne misjuq minn David Ellul.

Il-finali VOB laqqghet flimkien zwiemel li spikkaw fit-tliet kampjonati tal-oghla klassi li gew organizzati fl-ahhar gimghat ghalkemm nieqes kien hemm il-popolari Okilaibo, rebbieh tal-finali Prix De Vincennes ghal dawk Francizi. Ghalhekk b’kollox disa’ zwiemel ippartecipaw f’din it-tigrija. Din it-tigrija hadet svolta madwar 900 mill-linja finali. Kien f’dak il-hin li Ellul talab lil Palazio Valterne biex jibda jzid fil-giri sakemm 400m mit-tmiem iz-ziemel deher li kien superjuri, mar quddiem u temm rebbieh b’zewg tulijiet u f’medja ta’ 1.18” fil-kilometru. Dan quddiem Quel Noir (Brian Zammit) u l-kwotat B.W.L. Champion (Noel Baldacchino). Ziemel iehor bhal B.W.L. Champion li kien gej minn success fl-ahhar harga tieghu, Vejby Boom (Charles Camilleri) temm ir-raba’.

Fi tmiem din il-finali, is-Sur Fidel Dalli, ufficjal tal-Malta Racing Club ippremja lil David Ellul u lil Emmanuel Vella, is-sewwieq u s-sid rispettivament taz-ziemel rebbieh. Intant it-tieni rebha fi gziritna ta’ Palazio Valterne waslet f’medja ta’ 1.18” fil-kilometru.

Il-laqgha inkludiet ukoll tigrija normali tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m. Hawnhekk kien iz-zghazugh Andre’ Farrugia li akkwista l-ewwel rebha fil-karriera tieghu fil-korsa tal-Marsa permezz taz-ziemel tieghu stess Quillian Joyeux. Dan zied sew fil-giri fl-ahhar metri u qasam il-linja finali l-ewwel b’nofs tul minn P.A. Surprise (Mario Farrugia) u Wee Catch Diamond (Joseph Mercieca). Ourasi Diams (Anthony Fenech) temm ir-raba’. Ghal Quillian Joyeux dan kien ukoll l-ewwel success fil-gzejjer Maltin.

Il-kumplament tat-tigrijiet kienu miftuha ghal zwiemel mill-klassi Gold, Silver, Bronze u Copper. Fl-ewwel wahda minn tnejn tal-klassi Gold, kellna wkoll l-ewwel success fil-korsa tal-Marsa tas-sewwieq Eman Attard u z-ziemel tieghu Querten. Dan il-Franciz verament wera titjib sostanzjali mill-ahhar hargiet tieghu. Hu temm rebbieh bla tbatija u b’tul u nofs vantagg quddiem Quazoumax (Andre’ Farrugia). Panda Des Fleches (Ian Meli) u Peanut Butter (Emmanuel Bugeja) segwew warajhom f’dik l-ordni.

L-ahhar metri tat-tieni tigrija Gold kienu wkoll determinanti biex Xray Hornline (Donio Vella) jirregistra l-ewwel rebha tieghu stagonali. Dan minn Milord Barbes (George Debono), Rocky Composite (Mario Borg) u Carnegie Hall (Anthony Cassar).

Matul l-istess laqgha ta’ tigrijiet, is-sewwieq Charles Camilleri gie premjat bhala l-ahjar sewwieq ghax-xahar ta’ Ottubru li ghadda. Ghal darba ohra kien Fidel Dalli, ufficjal tal-Malta Racing Club, li ppremja lil Camilleri bi plakka kommemorattiva.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Siderant (I. Stivala) Hin – 2.49.8” (1.19.3”) 2. Tornado Hornline (A. Schembri) 3. Absolutelymeadow (J. Borg) 4. Haskovis (J. Vassallo)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Newman (M.Caruana) Hin – 2.51.4” (1.20.1”) 2. Quartes (K. Sciberras) 3. Remind De Lexlor (K. Farrugia) 4. Prince November (C. Cauchi)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Radjah Du Penjah (A. Debono) Hin – 2.50” (1.19.5”) 2. Rex Rose (M. Xerri) 3. Millionarios (A. Farrugia) 4. Mint Spirit (P.P. Said)

IV Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Troubadour S (Ch. Magro) Hin – 2.53.6” (1.21.1”) 2. Global Hunt (D. Bugeja) 3. Oscar Du Meu (Ch. Farrugia) 4. Quito Du Goulet (R. Debono)

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Reveal Champ Blanc (M. Cauchi) Hin – 2.51.4” (1.20.1”) 2. Love Heart (S. Cilia) 3. Prince De La Butte (R. Caruana) 4. Means Nothing (A. Spagnol)

VI Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Quillian Joyeux (And. Farrugia) Hin – 2.46.9” (1.18”) 2. P.A. Surprise (M. Farrugia) 3. Wee Catch Diamond (J. Mercieca) 4. Ourasi Diams (A. Fenech)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Querten (E. Attard) Hin – 2.48” (1.18.5”) 2. Quazoumax (And. Farrugia) 3. Panda Des Fleches (I. Meli) 4. Peanut Butter (E. Bugeja)

VIII Tigrija. Final VOB. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Palazio Valterne (D. Ellul) Hin – 3.25.9” (1.18”) 2. Quel Noir (B. Zammit) 3. B.W.L. Champion (N. Baldacchino) 4. Vejby Boom (C. Camilleri)

IX Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Xray Hornline (D. Vella) Hin – 2.50.9” (1.19.9”) 2. Milord Barbes (G. Debono) 3. Rocky Composite (M. Borg) 4. Carnegie Hall (A. Cassar)

X Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Point Break (D. Bonello) Hin – 2.50.6” (1.19.7”) 2. Mint Condition (J. Micallef) 3. Meadow Dancer (J. Agius) 4. Reflexe De Crennes (J. Magro)

“Kuntent specjalment bl-ahhar 400m taz-ziemel” – David Ellul, sewwieq Palazio Valterne

Fi tmiem il-finali rnexxili naghmel kuntatt ma’ David Ellul, is-sewwieq ta’ Palazio Valterne li, sodisfatt qalli li kien ferm kuntent bil-prestazzjoni taz-ziemel f’din l-ahhar tigrija tieghu tas-sena. “Kelli bidu kwiet wara l-karozza tat-tluq u ghal xi hin okkupajt is-seba’ pozizzjoni. Madankollu 900m mit-tmiem hassejt li kelli bilfors nitlob lil Palazio biex ihaffef il-pass jekk ridt inlahhaq mal-ewwel zwiemel. Bdeit intellghu bil-mod, sakemm 400m mill-linja finali li z-ziemel ikkonvincini bil-qawwa tieghu u b’hekk irbaht bla tbatija,” ikkummenta mieghi David Ellul.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements