//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

P.A. Surprise wins major event

P.A. Surprise, driven by Lorraine Cunningham winning the first class Premier race of the season (Photo - In.Nazzjon/ Media.Link Communications)

P.A. Surprise, driven by Lorraine Cunningham winning the first class Premier race of the season (Photo – In.Nazzjon/ Media.Link Communications)

Sunday’s meeting at the Marsa Racetrack heralded the start of the 2015 horse racing season. This programme consisted of eight races all for trotters on a short distance of 2140m. The most important race was open for class Premier trotters and this was won by Swedish P.A. Surprise under the guidance of its owner, Lorraine Cunningham.

Thirteen trotters lined up for the class Premier race. It was Swedish newcomer Lazer Crown (Rodney Gatt) the fastest trotter at first, opening a small lead from Ourasi Diams (Anthony Fenech) and P.A. Surprise. With a lap to go, Lazer Crown was still going strong however this trotter ran out of steam midway through the final straight and was overtaken by three horses. It was P.A. Surprise which took its first win of the year by half length from Ourasi Diams and Wiss Roadrunner (Mario Farrugia). The winning horse clocked an average time of 1.16.8” per kilometer.

The other races in Sunday’s card were reserved for class Gold, Silver, Bronze and Copper trotters. In the class Gold race, Lover Roc secured its second win in a row and in Malta. Under the guidance of one of its owners, Jurgen Attard, this Italian trotter upped its pace with a lap to go and was unchallenged in the final metres of this race. Quel Imprevu (Carmelo Micallef) finished second from Mont Cenis Honey (Noel Baldacchino). Quazoumax (Andrew Farrugia) and Carnegie Hall (Mario Fenech) followed behind together in fourth place.

In the first class Silver race, Neo De Mira (George Muscat) dashed strongly from the outside around 300m from the end. This French fourteen year old trotter went in front midway through the final straight and past the post first by half length from Ramses De Tyrole (Anton Cassar) and Titus Du Rib (Andrew Farrugia). Seigneur Du Dropt (Michael Sultana) finished fourth.

Swedish debutante Udinese (Clint Vassallo) nosed ahead 200m to the finishing line of the second class Silver race. This trotter gained its first win in Malta easily by a length from Quio De Nappes (Julian Farrugia). Quent De Combourg (Noel Baldacchino) and another French newcomer, Ramses De Mellerey which was driven by one of its owners, Joe Schembri, gained the other top four positions.

Meanwhile during Sunday’s programme Charles Camilleri was awarded as the best driver of last year and Kurt Saliba as the best driver under 25. Michael Sultana was also honoured as the best 2014 jockey. A commemorative plaque was also presented to the owners of French trotter Uranium Des Arkads and flat horse Ollie Fliptrik which finished the most consistent horses during the last season. The presentations to the respective drivers, jockey and owners were made by Mr Fidel Dalli, an MRC official.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Sunday. The first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Siderant (Ivan Stivala) – 1.18.7”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Niko De Chamant (Victor Fenech) – 1.18”

Race 3. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Neo De Mira (George Muscat) – 1.17.6”

Race 4. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Lover Roc (Jurgen Attard) – 1.16.1”

Race 5. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Pittacos (Noel Baldacchino) – 1.18.4”

Race 6. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Andri Boko (Tony Demanuele) – 1.17.6”

Race 7. Class Premier. Dist – 2140m. 1. P.A. Surprise (Lorraine Cunningham) – 1.16.8”

Race 8. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Udinese (Clint Vassallo) – 1.16.2”

P.A. Surprise ma jfallix fit-tigrija ewlenija

Il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa nghata l-bidu ghall-istagun 2015 bl-ewwel laqgha tas-sena fuq tmien tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott fuq distanza qasira ta’ 2140m. Minn dawn, l-aktar wahda importanti kienet dik miftuha ghal zwiemel tal-klassi Premier u li ntrebhet minn P.A. Surprise, misjuq minn sidu stess Lorraine Cunningham

Tlettax kienu z-zwiemel li hadu sehem fit-tigrija Premier. Id-debuttant Zvediz Lazer Crown (Rodney Gatt) kien l-aktar ziemel veloci wara li nghata l-bidu ufficjali. Fl-ewwel battuti, dan irnexxilu jiftah vantagg zghir minn Ourasi Diams (Anthony Fenech) u P.A. Surprise. Lazer Crown baqa’ jzomm il-kmand sakemm iz-zwiemel ta’ quddiem bdew jaffrontaw id-dritta finali. Kien f’dak il-hin li dan iz-ziemel beda jnaqqas mill-velocita’ u dlonk inqabez minn tliet partecipanti. Kien P.A. Surprise li f’idejn Cunningham sab l-ispazju necessarju biex jaghmel l-attakk tieghu halli b’hekk qasam il-linja finali l-ewwel quddiem Ourasi Diams u Wiss Roadrunner (Mario Farrugia). Is-success ta’ P.A. Surprise wasal f’medja ta’ 1.16.8” fil-kilometru.

Il-kumplament tat-tigrijiet fil-programm tal-Hadd kienu riservati ghal zwiemel mill-klassi Gold, Silver, Bronze u Copper. Fit-tigrija Gold, Lover Roc kompla fejn halla l-istagun li ghadda meta akkwista t-tieni rebha nfila tieghu. F’idejn Jurgen Attard, dan it-Taljan beda jzid fil-giri dawra mit-tmiem u ha l-kmand hekk kif iz-zwiemel qabdu jaffrontaw id-dritta finali. Hu rebah facilment b’zewg tulijiet u nofs minn Quel Imprevu (Carmelo Micallef) u Mont Cenis Honey (Noel Baldacchino). Quazoumax (Andrew Farrugia) u Carnegie Hall (Mario Fenech) spiccaw ras imb ras fir-raba’ post.

Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Silver, George Muscat pogga lill-veteran Franciz Neo De Mira hamsa fuq in-nahha ta’ barra hekk kif iz-zwiemel daru biex jaffrontaw id-dritta finali. Neo De Mira mar quddiem fl-ahhar metri biex ittrijonfa bi ftit minn Ramses De Tyrole (Anton Cassar) u Titus Du Rib (Andrew Farrugia). Seigneur Du Dropt (Michael Sultana) kellu wkoll wirja tajba meta temm fir-raba’ pozizzjoni.

Sprint qawwi matul l-ahhar 300m tat-tieni tigrija Silver wassal lid-debuttant Zvediz Udinese (Clint Vassallo) biex jiehu l-ewwel rebha tas-sena u f’Malta bla tbatija. Dan facilment bi tliet tulijiet quddiem Quio De Nappes (Julian Farrugia), Quent De Combourg (Noel Baldacchino) u l-gdid Franciz Ramses De Mellerey (Joe Schembri).

Intant matul l-istess laqgha Charles Camilleri gie premjat bhala l-ahjar sewwieq tal-istagun li ghadda. Gew premjati wkoll Kurt Saliba bhala l-ahjar sewwieq taht il-25 sena u Michael Sultana bhala l-ahjar jockey tas-sena li ghaddiet. Inghatat ukoll plakka kommemorattiva lis-sidien ta’ Uranium Des Arkads u Ollie Fliptrik li z-zwiemel taghhom spiccaw l-aktar konsistenti l-istagun li ghadda. Il-prezentazzjoni tmexxiet minn Fidel Dalli, ufficjali gholi fi hdan il-kunsill tal-Malta Racing Club.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Siderant (I. Stivala) Hin – 2.48.3” (1.18.7”) 2. Loulou De La Rose (C. Caruana) 3. Tornado Hornline (C. Camilleri) 4. Brokkur T.Y.C. (P. Farrugia)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Niko De Chamant (V. Fenech) Hin – 2.47” (1.18”) 2. Ormuz (S. Cassar) 3.
Quartes (K. Sciberras) 4. Tap Tiara (N. Baldacchino)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Neo De Mira (G. Muscat) Hin – 2.46.1” (1.17.6”) 2. Ramses De Tyrole (A. Cassar) 3. Titus Du Rib (A. Farrugia) 4. Seigneur Du Dropt (M. Sultana)

IV Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Lover Roc (J. Attard) Hin – 2.42.8” (1.16.1”) 2. Quel Imprevu (C. Micallef) 3. Mont Cenis Honey (N. Baldacchino) 4. Quazoumax (A. Farrugia) – Carnegie Hall (M. Fenech)

V Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Pittacos (N. Baldacchino) Hin – 2.47.8” (1.18.4”) 2. Pactolgo (L. Ghigo) 3. Magnum (K. Galea) 4. Livi Dida (T. Mifsud)

VI Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Andri Boko (T. Demanuele) Hin – 2.46” (1.17.6”) 2. Ogor (A. Cassar) 3. Paco (J. Xerri) 4. Big Hit (C. Camilleri)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. P.A. Surprise (L. Cunningham) Hin – 2.44.3” (1.16.8”) 2. Ourasi Diams (A. Fenech) 3. Wiss Roadrunner (M. Farrugia) 4. Lazer Crown (R. Gatt)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Udinese (C. Vassallo) Hin – 2.43.1” (1.16.2”) 2. Quio De Nappes (J. Farrugia) 3. Quent De Combourg (N. Baldacchino) 4. Ramses De Millerey (J. Schembri)

“L-ahhar 300m kienu decizivi” – Lorraine Cunningham, sewwieqa P.A. Surprise

Fi tmiem it-tigrija Premier hadt ukoll kumment minghand is-sewwieqa rebbieha Lorraine Cunningham. “P.A. Surprise kellu bidu tajjeb wara l-karozza tat-tluq, sahansitra stajt hadt il-kmand jien izda ddecidejt li ncedih lil Lazer Crown ta’ Rodney Gatt ghax hassejt li kelli nqassam it-tigrija mod iehor u nhalli kollox ghall-ahhar. Kien madwar 300m mit-tmiem li bdejt ftit ftit nitlob lil P.A. Surprise biex izid fil-giri u rnexxili specjalment fl-ahhar insib l-ispazju biex nattakka u mmur quddiem. Is-success tal-lum jimlini bil-kuragg ghall-kumplament tal-istagun,” tenniet Cunningham.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements