//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Quito De Neret wins first final of the year and four wins for Baldacchino

Noel Baldacchino celebrating the success with Quito De Neret (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Noel Baldacchino celebrating the success with Quito De Neret (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

Eleven year old, Quito De Neret, under the charge of Noel Baldacchino, took centre stage during Sunday’s 7th meeting of the year. This trotter managed to win the Assikura Championship final for class Gold trotters on a short distance of 2140m. Yesterday’s programme consisted of eight races all for trotters and it was a memorable one for Baldacchino who ended the best driver of the day with four wins.

Nine horses lined up for the class Gold final. It was Starfirefinnfemfel (Julian Farrugia) which set the early pace, opening a small lead from favourite Quito De Neret (Noel Baldacchino) and Quel Homme (Rodney Gatt). However with 1000m to go, Quito De Neret started to dash strongly from the outside and stormed clear of the field around 300m from the finishing line. Quito De Neret grabbed its third consecutive win and in Malta by half length from Quel Imprevu (Carmelo Micallef), Cowboy Party (Chris Cassar) and Wies Buitenzorg (Eric Bezzina). The winner registered an average time of 1.16.3” per kilometer.

After this final, Mr Andrew Grech, on behalf of the sponsors, presented the winning trophy to Noel Baldacchino and Messrs Simon and Cikku Borg, the driver and the owners respectively of Quito De Neret. Present also for this presentation was Mr Fidel Dalli, MRC official.

Sunday’s card included also a normal class Premier race on a long distance of 2640m and here it was again Noel Baldacchino who managed to finish first. Fourteen horses took part in this class Premier race. French newcomer Quad Censerie (Noel Baldacchino) upped its pace from the outside with a lap to go and took the lead around 600m from the end. This horse secured its first win Malta easily by two lenghts from Quobernador (Matthew Sammut) and Shakira Trot (Nathaniel Barbara). Wiss Roadrunner (Mario Farrugia) ended fourth. The winner clocked an average time of 1.16.4” per kilometer.

In the only class Gold race of the day, Mont Cenis Honey (Noel Baldacchino) ran out of steam when the horses turned for their final straight. This French trotter was overtaken by favourite Ripsos De Fa (Ivan Bilocca) which with a two length advantage gained its second win in a row and in Malta. Milord Barbes (Kerstin Galea) and Quicker Magoda (Kirsten Gialanze’) followed home in that order.

Sunday afternoon, driver Johan Axisa was awarded as the best driver for November 2014. During that month, Axisa had won three of the class Premier races organized at the Marsa Racetrack with Pedro Vici. Mr Fidel Dalli presented Johan Axisa with a commemorative plaque.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Saturday. The first race reserved for class Copper trotters should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Prince Teemer (Mark Bonnici) – 1.18.9”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Elektra Tanga (Noel Baldacchino) – 1.19.8”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Orlando Tejy (Noel Baldacchino) – 1.18.1”

Race 4. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Ramses De Melleray (Joe Schembri) – 1.17.6”

Race 5. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Ripsos De Fa (Ivan Bilocca) – 1.17.3”

Race 6. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Quad Censerie (Noel Baldacchino) – 1.16.4”

Race 7. Assikura Championship Final. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Quito De Neret (Noel Baldacchino) – 1.16.3”

Race 8. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Titus Du Rib (Andrew Farrugia) – 1.19.8”

Quito De Neret jimpressjona fl-ewwel finali tal-istagun

L-aktar tigrija importanti li saret fil-korsa tal-Marsa il-Hadd wara nofsinhar kienet il-finali tal-kompetizzjoni Assikura ghal zwiemel tal-klassi Gold fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din il-finali nrebhet minn Quito De Neret misjuq minn Noel Baldacchino u kienet taghmel parti mis-seba’ laqgha tas-sena fuq tmien tigrijiet tat-trott. Baldacchino temm l-ahjar sewwieq b’erba’ rebhiet grazzi anki ghas-successi ta’ Quad Censerie, Orlando Tejy u d-debuttanta Elektra Tanga.

Disgha kienu z-zwiemel li hadu sehem fil-finali Gold. Kif mistenni, hekk kif inghata l-bidu ufficjali kien Starfirefinnfemfel (Julian Farrugia) li beda l-aktar veloci. Wara ftit metri, dan fetah vantagg zghir minn Quito De Neret (Noel Baldacchino) u Quel Homme (Rodney Gatt). Kien madwar dawra mit-tmiem li Baldacchino pogga liz-ziemel tieghu tnejn fuq in-nahha ta’ barra u dan mar quddiem madwar 300m mit-tmiem biex aktar tard ittrijonfa bi ftit minn Quel Imprevu (Carmelo Micallef) u Cowboy Party (Chris Cassar). L-Olandiza Wies Buitenzorg, f’idejn Eric Bezzina, dahlet warajhom f’dik l-ordni.

Intant it-tielet success u minn daqstant dehriet f’Malta ta’ Quito De Neret wasal f’medja ta’ 1.16.3” fil-kilometru. Fi tmiem il-finali, is-sur Andrew Grech, f’isem l-isponsors ippremja lil Noel Baldacchino u lis-sidien taz-ziemel rebbieh Simon u Cikku Borg. Dan fil-prezenza tas-Sur Fidel Dalli, ufficjal tal-Malta Racing Club.

Il-programm ta-Hadd inkluda wkoll tigrija normali tal-klassi Premier. Hawnhekk, Noel Baldacchino rega kien il-protagonist ewlieni. Dan talab lid-debuttant Franciz Quad Censerie biex izid fil-pass ukoll madwar dawra mit-tmiem. Dan ha l-kmand ftit metri wara u qasam il-linja finali bla tbatija b’vantagg ta’ zewg tulijiet minn Quobernador (Matthew Sammut) u Shakira Trot (Nathaniel Barbara). Wiss Roadrunner (Mario Farrugia) kellu wkoll wirja tajba bi pjazzament fir-raba’ pozizzjoni. L-ewwel success ta’ Quad Censerie f’Malta wasal f’medja ta’ 1.16.4” fil-kilometru.

Fl-uniku tigrija tal-klassi Gold ukoll fuq distanza twila, il-Franciz Mont Cenis Honey (Noel Baldacchino) beda jnaqqas mill-giri hekk kif iz-zwiemel bdew jippreparaw biex jaffrontaw id-dritta finali. Fl-ahhar metri dan inqabez mill-favorit Ripsos De Fa li f’idejn Ivan Bilocca ha t-tieni rebha nfila minn daqstant dehriet f’Malta u b’vantagg ta’ zewg tulijiet. Milord Barbes (Kerstin Galea) u Quicker Magoda (Kirsten Gialanze’) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Matul l-istess laqgha ta’ tigrijiet, is-sewwieq Johan Axisa gie premjat bhala l-ahjar sewwieq ghax-xahar ta’ Novembru 2014. Matul dak ix-xahar, Axisa kien ittrijonfa fi tliet tigrijiet permezz ta’ Pedro Vici. Il-prezentazzjoni lil Axisa saret minn Fidel Dalli.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Prince Teemer (M. Bonnici) Hin – 3.28.3” (1.18.9”) 2. Voila Dry (I. Bilocca) 3. Silvio Baldwin (M. Falzon) 4. Parce Que (C. Grech)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Elektra Tanga (N. Baldacchino) Hin – 3.30.7” (1.19.8”) 2. Uranus Du Cours (C. Camilleri) 3. Miskos Abies (Ch. Farrugia) 4. Siderant (I. Stivala)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Orlando Tejy (N. Baldacchino) Hin – 2. Romeo Du Rib (J. Farrugia) 3. Banzai M.J. (M. Spiteri) 4. Uyong De Carsi (K. Agius)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Ramses De Melleray (J. Schembri) Hin – 3.24.8” (1.17.6”) 2. Rumeur (R. Gatt) 3. Quio De Nappes (J. Farrugia) 4. Mission Di Poggio (C. Camilleri)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Ripsos De Fa (I. Bilocca) Hin – 3.23.7” (1.17.3”) 2. Mont Cenis Honey (N. Baldacchino) 3. Milord Barbes (K. Galea) 4. Quicker Magoda (K. Gialanze’)

VI Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Quad Censerie (N. Baldacchino) Hin – 3.21.6” (1.16.4”) 2. Quobernador (M. Sammut) 3. Shakira Trot (N. Barbara) 4. Wiss Roadrunner (M. Farrugia)

VII Tigrija. Finali Kampjonat Assikura. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Quito De Neret (N. Baldacchino) Hin – 2.43.2” (1.16.3”) 2. Quel Imprevu (C. Micallef) 3. Cowboy Party (C. Cassar) 4. Wies Buitenzorg (E. Bezzina)

VIII Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Titus Du Rib (A. Farrugia) Hin – 3.30.6” (1.19.8”) 2. Point Break (C. Camilleri) 3. Famous Faberge (M. Fenech) 4. Sibenik (R. Magro)

“Gurnata memorabbli li ma tantx se ninsa malajr” – Noel Baldacchino, sewwieq

Mitlub jikkummenta dwar ir-rebhiet li kellu f’erbgha mit-tigrijiet organizzati l-bierah, fosthom anki fil-finali, Noel Baldacchino qal li ma setax ma jkunx sodisfatt b’dawn is-successi.

“L-ewwel rebha waslet bid-debuttanta Elektra Tanga li mill-ewwel halliet impressjoni tajba. It-tieni success b’Orlando Tejy tani wkoll certu sodisfazzjon ghax iz-ziemel jidher li rkupra minn xi diffikultajiet li kellu fil-passat. Minn naha l-ohra r-rebha ta’ Quad Censerie fl-oghla klassi ma kenitx facli ghax iz-ziemel beda t-tigrija b’numru difficli. Finalment ma nistax ma nsemmix ukoll ir-rebha fil-finali b’Quito De Neret. Kont cert li jekk iz-ziemel jiehu l-kmand qabel ma nduru ghad-dritta finali kien se jkun difficli li jingheleb. Hadt gost li rbaht din il-finali anki minhabba li s-sidien taz-ziemel qatt ma rebhu finali minn kemm ilhom involuti fl-isport” tenna Baldacchino.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements