//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Kimberley Dows wins Ledon Cup

Jockey Michael Sultana being presented with the Ledon Cup by Mr Matthew Grech, Director Glow Lighting

Jockey Michael Sultana being presented with the Ledon Cup by Mr Matthew Grech, Director Glow Lighting

The first edition of the Ledon Cup final for flat horses on a long distance of 1750m was held Sunday afternoon at the Marsa racetrack. This final was won by American Kimberley Downs and formed part of the 9th meeting of the season made up of eight races.

Six horses took part in the Ledon Cup final. It was Gold As Good, mounted by Italian Giovanni Formica the first horse out of the gates, opening a half length’s lead from Key Art (Sarah Borg) and Kimberley Downs, the latter under the guidance of Michael Sultana. However with a lap to go Kimberley Downs upped its pace from the outside and hit the front around 500m from the finishing line. Sultana’s horse ran unimpeded until the finishing line and triumphed easily by more than ten lengths from Gold As Good and Key Art.

At the end of this race, Mr Matthew Grech, Managing Director of Glow Lighting presented the Ledon Cup to Michael Sultana, the owner and jockey of the winning horse in the presence of Fidel Dalli MRC Official.

Sunday’s card included also a normal class Premier trotting race on a long didtance of 2640m and three semi final races from the Assikura Championship for class Bronze trotters. In the class Premier race on the card, Quattro d’Arline (Cliferty Calleja) dashed strongly from the outside with 400m to go and sealed its second consecutive win and in Malta easily by two lengths from Vanmaker Limburgia (Charles Camilleri). Quebir De L’Aube (Clint Vassallo) and Oran (Carmelo Farrugia) also obtained a good place. Quattro d’Arline clocked an average time of 1.16” per kilometer.

From the three class Bronze semi finals, nine horses qualified for the final race. In the first semi final, the early leader, Swedish Sandrone (Jason Vassallo), ran out of steam midway through the final straight. Then, this trotter was overtaken by Notre Joyeux (Charles Camilleri) which gained its second win in a row. Reflexe De Crennes (Joseph Magro) finished third.

Driven by Kurt Saliba, favourite Uranium Des Arkads notched its second win of the season and the eight in a row in the second class Bronze semi final. Uranium Des Arkads nosed ahead 350m from home and triumphed by half length from Principessa Caf (Carl Caruana) and Willesden Hanover (Wayne Farrugia). Obscur De Busset (Shawn Portelli) and Roc Des Rayons (Gilbert Farrugia) sprinted neck and neck in the final straight of the third class Bronze semi final. It was the former which took its first win of the year with Nimbus Bjerregard (Mario Farrugia) finishing third.

Another racing programme, consisting of eight races all for trotters was held on Saturday afternoon. The major event was a class Premier race on a long distance of 2640m. In this race French debutante Qui Sait (Rodney Gatt) secured its first win in Malta after increasing its speed in the final metres. Printemps De Gaia (Michael Axisa), Quiqui Gaillard (Andrew Farrugia) and another French newcomer, Quartz De Noyal (James Briffa) followed home in that order. Qui Sait clocked an average time of 1.15.9” per kilometer.

The next meeting at the Marsa Racetrack will be held on Sunday. The first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Selestin (Raymond Schembri) – 1.18.8”

Race 2. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Udice Boko (Charles Camilleri) – 1.17.3”

Race 3. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Madrileno (Mario Fenech) – 1.16.9”

Race 4. Assikura Championship Semi Final. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Notre Joyeux (Charles Camilleri) – 1.17.3”

Race 5. Assikura Championship Semi Final. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Uranium Des Arkads (Kurt Saliba) – 1.17.5”

Race 6. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Quattro d’Arline (Cliferty Calleja) – 1.16”

Race 7. Ledon Cup. Class Flat. Dist – 1750m. 1. Kimberley Downs (Michael Sultana) – 1.47.4”

Race 8. Assikura Championship Semi Final. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Obscur De Busset (Shawn Portelli) – 1.16.7”

Kimberley Downs jirbah it-Tazza Ledon

Misjuq minn Michael Sultana, l-Amerikan Kimberley Downs rebah l-aktar tigrija mistennija li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-Marsa. Din kienet wahda tal-galopp ghat-tazza Ledon fuq distanza twila ta’ 1750m. Din it-tigrija kienet taghmel parti mid-disa’ programm stagjonali fuq tmien tigriijiet, bit-tlieta minnhom ikunu semi finali mill-kampjonat Assikura ghal zwiemel tat-trott tal-klassi Bronze u tigrija ohra tkun wahda tal-klassi Premier.

Mill-gagga tat-tluq tat-tigrija tal-galopp bdew b’kollox sitt zwiemel. L-Irlandiza Gold As Good, misjuqa mit-Taljan Giovanni Formica kienet l-aktar veloci fl-ewwel metri. Din fethet vantagg zghir minn Key Art (Sarah Borg) u Kimberley Downs (Michael Sultana). Madwar dawra mit-tmiem Kimberley Downs beda jzid fil-giri sakemm madwar 500m mit-tmiem mar quddiem, ha kontroll tat-tigrija u rebah b’aktar minn ghaxar tulijiet minn Gold As Good u Key Art.

Fi tmiem din il-finali, is-Sur Matthew Grech, f’isem il-kumpanija Glow Lighting ippremja lil Michael Sultana bhala s-sid u l-jockey taz-ziemel rebbieh. Dan fil-prezenza ta’ Fidel Dalli, ufficjal tal-Malta Racing Club.

Fl-uniku tigrija tal-klassi Premier, kif mistenni, il-kwotat Quattro d’Arline, f’idejn Cliferty Calleja, halla kollox ghall-ahhar 400m u bi sprint qawwi fuq in-nahha ta’ barra rnexxilu jiehu t-tieni rebha nfila u f’Malta b’zewg tulijiet quddiem Vanmaker Limburgia (Charles Camilleri). Quebir De L’Aube (Clint Vassallo) u Oran (Carmelo Farrugia) kellhom ukoll wirja tajba. It-tieni success ta’ Quattro d’Arline wasal f’medja ta’ 1.16” fil-kilometru.

Mit-tliet semi finali mill-kampjonat Assikura ghal zwiemel tal-klassi Bronze fuq 2140m disa’ zwiemel ghaddew ghall-finali. Fl-ewwel wahda, Sandrone (Jason Vassallo), li kien ghal hafna hin quddiem, inqabez f’nofs id-dritta finali minn Notre Joyeux (Charles Camilleri) li rregistra t-tieni rebha konsekuttiva tieghu. Reflexe De Crennes (Joseph Magro) temm it-tielet.

Misjuq minn Kurt Saliba, il-favorit Uranium Des Arkads ma falliex milli jiehu t-tieni rebha tas-sena u t-tmien wahda nfila fit-tieni semi finali. Dan halla kollox ghall-ahhar 400m u ttrijonfa b’nofs tul quddiem Principessa Caf (Carl Caruana) u Willesden Hanover (Wayne Farrugia). Dwell interessanti bejn Obscur De Busset (Shawn Portelli) u Roc Des Rayons (Gilbert Farrugia) fid-dritta finali tat-tielet semi finali tal-klassi Bronze wassal lil tal-ewwel biex jakkwista wkoll l-ewwel rebha stagonali. Nimbus Bjerregard (Mario Farrugia) kien l-ahhar ziemel li ghadda ghall-finali.

Il-programm inkluda wkoll tigrija tal-ponijiet fuq 750m u li ntrebhet minn Legendary Spirit u Ryan Schembri.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Selestin (R. Schembri) Hin – 3.28.1” (1.18.8”) 2. Belle Amie (J.C. Cachia) 3. Querido Censerie (J. Farrugia) 4. Andri Boko (T. Demanuele)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Udice Boko (C. Camilleri) Hin – 3.24” (1.17.3”) 2. Quimper Du Thyral (C. Calleja) 3. Quiton d’Ouxy (F. Casha) 4. Rocky Silvio (R. Magro)

III Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Madrileno (M. Fenech) Hin – 3.23” (1.16.9”) 2. Peanut Butter (A. Farrugia) 3. Salvador Vrie (J. Farrugia) 4. Signe (J. Carabott)

IV Tigrija. Semi Finali Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Notre Joyeux (C. Camilleri) Hin – 2.45.4” (1.17.3”) 2. Sandrone (J. Vassallo) 3. Reflexe De Crennes (J. Magro) 4. Quibus (J. Cordina)

V Tigrija. Semi Finali Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Uranium Des Arkads (K. Saliba) Hin – 2.45.9” (1.17.5”) 2. Principessa Caf (C. Caruana) 3. Willesden Hanover (W. Farrugia) 4. Big Hit (R. Magro)

VI Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Quattro d’Arline (C. Calleja) Hin – 3.20.8” (1.16”) 2. Vanmaker Limburgia (C. Camilleri) 3. Quebir De L’Aube (C. Vassallo) 4. Oran (C. Farrugia)

VII Tigrija. Tazza Ledon. Klassi Galopp. Dist – 1750m. 1. Kimberley Downs (M. Sultana) Hin – (1.47.4”) 2. Gold As Good (G. Formica – ITA) 3. Key Art (S. Borg)

VIII Tigrija. Semi Finali Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Obscur De Busset (S. Portelli) Hin – 2.44.2” (1.16.7”) 2. Roc Des Rayons (G. Farrugia) 3. Nimbus Bjeregard (M. Farrugia) 4. Orio De Marancourt (F. Cassar)

“Kuntent li Kimberley Downs se jkun irtirat b’success” – Michael Sultana, jockey

Fi tmiem il-finali ghat-Tazza Ledon hadt kumment ukoll minghand il-jockey Michael Sultana. Dan tenna li kien ferm kuntent li z-ziemel irnexxilu jirbah din il-kompetizzjoni b’mod mill-aktar facli. “Issa z-ziemel se jigi irtirat ghax ma jistax jibqa jigri meta jgorr piz kbir ta’ 72 kilogramma. Dwar it-tigrija tal-lum hassejt li b’dak il-piz kien se jkun difficli mmur quddiem sa mill-bidu. Kien ghalhelkk li hadt il-kmand fl-ahhar metri biz-ziemel xorta jimpressjonani li b’daqstant piz irnexxilu johrog rebbieh b’dak il-vantagg kbir,” qal Sultana.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements