//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Third win in a row for Ripsos De Fa and dead heat in another Gold race

Ripsos De Fa and Ivan Bilocca (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Ripsos De Fa and Ivan Bilocca (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

Favourite Ripsos De Fa, Peanut Butter and Ultevis prevailed in Sunday’s major events at the Marsa Racetrack. These were races reserved for class Gold trotters and formed part of the 10th meeting of the season made up of eight races all for trotters on a long distance of 3140m.

In the first class Gold race of the day, the early leader Mont Cenis Honey (Noel Baldacchino), ran out of steam around 300m from the finishing line. This French fifteen year old veteran was in the final straight reeled in by favourite Ripsos De Fa (Ivan Bilocca). The latter notched to its third win in Malta and in a row by a length from Oeillet De Phens (Rodney Gatt) and Pile Ou Face (Joe Schembri).

Sixteen horses lined up for the second class Gold race. This race resulted in a dead heat between the first two trotters. In fact, in this race, a keen duel between Swedish trotters, Ultevis (Peter Paul Said) and Peanut Butter (Andrew Farrugia) developed in the final metres of this race. The win was awarded to both trotters after that the racing stewards consulted the photofinish. Rumeur (Rodney Gatt) and Swedish newcomer Indeed Southwind (Kevin Sciberras) followed behind in that order. While for Ultevis this was its first win in Malta, Peanut Butter registered its second success in our country.

The other races in Sunday’s card were open for class Silver and Copper trotters. This card included five races for class Silver trotters. In the first class Silver race, favourite Orlando Tejy (Noel Baldacchino) secured its second win in a row when it triumphed by more than five lenghts from Digital Logic (Anthony Debono). Driven by Cliferty Calleja, another French trotter, Quimper Du Thyral, took its first win in Malta in the second silver race. This horse increased its speed when the first trotters turned for their final straight.

Quio De Nappes (Redent Magro) grabbed its first win of the season after dashing strongly from the outside 400m to the end of the third class Silver race. Wonderofyou (Julian Farrugia) and Reveal Champ Blanc (Tony Cauchi) sprinted neck and neck in the final straight of the fourth race from this category. It was the former which by a whisker notched to its first win of the year. In the fifth and last class Silver race Quid De Belle Vue (Charles Camilleri) cruised to its second win of the season after increasing its pace with a lap to go.

Another meeting at the Marsa Racetrack which will consist of seven races all for trotters will be held next Thursday, being a public holiday. The first race should start at 1.30pm.

Yesterday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 3140m. 1. Prince Teemer (Salvu Vella) – 1.20.4”

Race 2. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Orlando Tejy (Noel Baldacchino) – 1.20.2”

Race 3. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Quimper Du Thyral (Cliferty Calleja) – 1.18.8”

Race 4. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Quio De Nappes (Redent Magro) – 1.18.3”

Race 5. Class Gold. Dist – 3140m. 1. Ripsos De Fa (Ivan Bilocca) – 1.17.1”

Race 6. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Wonderofyou (Julian Farrugia) – 1.20.4”

Race 7. Class Gold. Dist – 3140m. 1. Peanut Butter (Andrew Farrugia) – Ultevis (Peter Paul Said) – 1.18.5”

Race 8. Class Silver. Dist – 3140m.1. Quid De Belle Vue (Charles Camilleri) – 1.19”

Ripsos De Fa jkompli bil-mixja pozittiva u dead heat fit-tieni tigrija Gold

Fl-assenza ta’ tigrijiet mill-oghla klassi Premier, l-aktar zewg tigrijiet mistennija li saru fil-korsa tal-Marsa kienu riservati ghal zwiemel tal-klassi Gold. Dawn kienu jaghmlu parti mill-ghaxar laqgha tas-sena fuq tmien tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott fuq distanza maratona ta’ 3140m. Ripsos De Fa ittrijonfa fl-ewwel tigrija Gold filwaqt li Peanut Butter u Ultevis spiccaw l-ewwel flimkien fit-tieni wahda.

Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Gold, il-veteran ta’ hmistax –il sena, Mont Cenis Honey (Noel Baldacchino), li kien ghal hafna hin quddiem, ceda kollox meta z-zwiemel bdew jippreparaw biex iduru ghad-dritta finali taghhom. Dan inqabez fost l-ohrajn mill-favorit Ripsos De Fa (Ivan Bilocca) li ma naqasx milli jiehu t-tielet rebha konsekuttiva u minn daqstant dehriet f’Malta. Dan quddiem Oeillet De Phens (Rodney Gatt) u Pile Ou Face (Joe Schembri).

Sittax kienu z-zwiemel li ppartecipaw fit-tieni tigrija Gold. Din kienet ikkaratterizzata minn dwell eccitanti fid-dritta finali bejn Peanut Butter (Andrew Farrugia) u Ultevis (Peter Paul Said). Dawn it-tnejn spiccaw ras imb ras, tant li l-gurija kellha tikkonsulta l-photofinish biex tasal ghall-verdett taghha. Aktar tard iddecidiet li tiddikjara lil dawn iz-zewg zwiemel bhala rebbieha flimkien. Rumeur (Rodney Gatt) u d-debuttant Zvediz Indeed Southwind (Kevin Sciberras) temmew warajhom f’dik l-ordni. Ta’ min wiehed jinnota li filwaqt li ghal Ultevis dan kien l-ewwel success f’Malta, ghal Peanut Butter din kienet it-tieni rebha f’pajjizna.

Il-kumplament tat-tigrijiet kienu riservati ghal zwiemel mill-klassi Silver u Copper. B’kollox saru hames tigriiet tal-klassi Silver. Fl-ewwel wahda, Orlando Tejy (Noel Baldacchino) ha t-tieni rebha nfila wara li qasam il-linja finali l-ewwel facilment b’distakk ta’ hames tulijiet. Attakk mibdi 500m mill-linja finali wassal lil Quimper Du Thyral (Cliferty Calleja) biex jirregistra bla tbatija l-ewwel rebha fi xtutna fit-tieni tigrija Silver.

Fit-tielet tigrija mill-istess klassi, Quio De Nappes (Redent Magro) hasad lill-kumplament tal-partecipanti b’assalt qawwi fuq in-nahha ta’ barra 400m mit-tmiem. B’hekk dan ha l-ewwel success tas-sena. Dwell eccitanti bejn Wonderofyou u Reveal Champ Blanc fid-dritta finali tar-raba’ tigrija Silver wassal lil tal-ewwel biex bi ftit jakkwista l-ewwel success tal-istagun. Dawn iz-zewg zwiemel kienu misjuqa wkoll minn zewg sewwieqa stabbiliti Ghawdxin, Julian Farrugia u Tony Cauchi rispettivament.

Fil-hames u l-ahhar tigrija Silver, Quid De Belle Vue (Charles Camilleri) ma fallix milli jiehu t-tieni rebha stagonali wara li zied fil-pass dawra mit-tmiem.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 3140m. 1. Prince Teemer (S. Vella) Hin – 4.12.4” (1.20.4”) 2. Voila Dry (I. Bilocca) 3. Axia Maltaise (M. Axisa) 4. Icare De Jemma (T. Demanuele)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Orlando Tejy (N. Baldacchino) Hin – 4.12” (1.20.2”) 2. Digital Logic (A. Debono) 3. Pema (Ch. Farrugia) 4. Mint Spirit (P.P. Said)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Quimper Du Thyral (C. Calleja) Hin – 4.07.6” (1.18.8”) 2. Ramses De Tyrole (A. Cassar) 3. Madame Inkato (G. Grech) 4. New Go Di Azzurra (T. Demanuele)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Quio De Nappes (R. Magro) Hin – 4.05.8” (1.18.3”) 2. Mission Di Poggio (C. Camilleri) 3. Ollico Pellois (N. Baldacchino) 4. Tresor De Quesny (A. Farrugia)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 3140m. 1. Ripsos De Fa (I. Bilocca) Hin – 4.02” (1.17.1”) 2. Oeillet De Phens (R. Gatt) 3. Pile Ou Face (J. Schembri) 4. Mont Cenis Honey (N. Baldacchino)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Wonderofyou (J. Farrugia) Hin – 4.12.4” (1.20.4”) 2. Reveal Champ Blanc (T. Cauchi) 3. Quiton d’Ouxy (F. Casha) 4. Orage Du Pont (C. Camilleri)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 3140m. 1. Ultevis (P.P. Said) – Peanut Butter (A. Farrugia) Hin – 4.06.4” (1.18.5”) 3. Rumeur (R. Gatt) 4. Indeed Southwind (K. Sciberras)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m.1. Quid De Belle Vue (C. Camilleri) Hin – 4.08” (1.19”) 2. Queen Du Sablier (C. Vella) 3. Rex Rose (P. Spiteri) 4. Qumran De La Motte (F. Cassar)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements