//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Favourite Uranium Des Arkads steals limelight

Kurt Saliba being presented with the Assikura Championship trophy by Mr Andrew Grech after winning the class Bronze final with Uranium Des Arkads. Present also for this presentation was Mr Fidel Dalli, MRC Official (Photo In-Nazzjon-Media.Link Communications).

Kurt Saliba being presented with the Assikura Championship trophy by Mr Andrew Grech after winning the class Bronze final with Uranium Des Arkads. Present also for this presentation was Mr Fidel Dalli, MRC Official (Photo In-Nazzjon-Media.Link Communications).

Driven by Kurt Saliba, French seven year old trotter Uranium Des Arkads on Thursday triumphed in the 2015 edition of the Assikura Championship final for class Bronze trotters on a short distance of 2140m. This final formed part of the 11th Winter meeting made up of seven races all for trotters.

Nine horses took part in the class Bronze final. It was Sandrone (Jason Vassallo) which stormed ahead in the initial stages of the race. During the first metres, this horse opened a small lead from Obscur De Busset (Shawn Portelli) and Notre Joyeux (Chares Camilleri). However with 400m to go, Sandrone ran out of steam, started to slow down and was overtaken by Uranium Des Arkads (Kurt Saliba) which notched to its ninth win in a row and its third of the year by half length from Notre Joyeux. Reflexe De Crennes (Joseph Magro) and Willesden Hanover (Wayne Farrugia) followed behind in that order.

At the end of this final, Mr Andrew Grech on behalf of the sponsors, presented the winning trophy to Kurt Saliba the driver of the winning horse in the presence of Mr Fidel Dalli, MRC Official.

The other six races were open for class Gold, Silver and Bronze trotters and were held on a long distance of 3140m. In the only class Gold race of the day, favourite Madrileno made a strong dash from the outside 400m to the finishing line when driven by Mario Fenech. This Italian trotter took the lead midway through the final straight and secured its second win in a row and in Malta from Troy Boshoeve (Salvu Vella), Milord Barbes (Cliferty Calleja) and Quefi Des Caillons (David Ellul).

Thursday’s winners.

Race 1. Class Bronze. Dist – 3140m. 1. Elektra Tanga (Noel Baldacchino) – 1.20.6”

Race 2. Class Bronze. Dist – 3140m. 1. Quipo Du Tronquay (Mario Borg) – 1.19”

Race 3. Class Bronze. Dist – 3140m. 1. Uyong De Carsi (Patrick Spiteri) – 1.18.9”

Race 4. Class Gold. Dist – 3140m. 1. Madrileno (Mario Fenech) – 1.18.4”

Race 5. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Udice Boko (Charles Camilleri) – 1.17.7”

Race 6. Assikura Championship Final. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Uranium Des Arkads (Kurt Saliba) – 1.17”

Race 7. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Sillon Du Breuil (Michael Ellul) – 1.18”


Il-favorit Uranium Des Arkads ma jfallix fil-finali Bronze

Fl-okkazjoni tal-festa ta’ San Guzepp, fil-korsa tal-Marsa l-Hamis wara nofsinhar saret il-hdax –il laqgha tas-sena fuq seba’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott. Minn dawn mistennija l-aktar kienet is-sitt tigrija, finali mill-kampjonat Assikura ghal zwiemel tal-klassi Bronze fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din intrebhet mill-favorit Uranium Des Arkads misjuq minn Kurt Saliba.

Disgha kienu z-zwiemel li hadu sehem fil-finali Bronze. Hekk kif inghata l-bidu ufficjali osservajna bidu tajjeb ghal Sandrone li fl-ewwel battuti u f’idejn Jason Vassallo fetah vantagg zghir minn Notre Joyeux (Charles Camilleri) u Obscur De Busset (Shawn Portelli). Madankollu, madwar 500 metru mit-tmiem Sandrone beda jnaqqas mill-giri u dlonk inqabez minn Uranium Des Arkads li baqa’ jzomm il-kmand sal-linja finali biex ha d-disa’ rebha nfila u t-tielet wahda tas-sena minn Notre Joyeux. Reflexe De Crennes (Joseph Magro) u Willesden Hanover (Wayne Farrugia) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Fi tmiem il-finali, is-Sur Andrew Grech, f’isem l-isponsors ippremja lil Kurt Saliba, is-sewwieq taz-ziemel rebbieh. Dan fil-prezenza ta’ Fidel Dalli ufficjal tal-Malta Racing Club.

Il-kumplament tat-tigrijiet kienu fuq distanza maratona ta’ 3140m u kienu riservati ghal zwiemel mill-klassi Gold, Silver u Bronze. Fl-uniku tigrija tal-klassi Gold, Mario Fenech talab lit-Taljan Madrileno biex matul l-ahhar 500 metru izid fil-giri fuq in-nahha ta’ barra. Dan iz-ziemel mar quddiem f’nofs id-dritta finali biex ha t-tieni rebha nfila u f’Malta quddiem Troy Boshoeve (Salvu Vella), Milord Barbes (Cliferty Calleja) u Quefi Des Caillons (David Ellul).

Il-programm inkluda wkoll finali ta’ Challenge Cup tat-trott fuq distanza ta’ mil bi zwiemel ta’ sidien dilettanti u tigrija b’ponijiet shetland. Ic-Challenge Cup intrebhet minn Happiness Photo ta’ Samuel Galea filwaqt li dik bil-ponijiet shetland misjuqa minn tfal rat ir-rebha ta’ Ourasi JR misjuq minn Noel Cassar. Din it-tigrija tat-tigrija saret fuq 640 metru.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 3140m. 1. Elektra Tanga (N. Baldacchino) Hin – 4.13.1” (1.20.6”) 2. Pactolgo (L. Ghigo) 3. Quero Des Erablais (S. Galea) 4. Nono D’Echal (T. Mifsud)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 3140m. 1. Quipo Du Tronquay (M. Borg) Hin – 4.08.1” (1.19”) 2. Banzai MJ (M. Spiteri) 3. Prince November (C. Cauchi) 4. Schejken Bill (Ch. Farrugia)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 3140m. 1. Uyong De Carsi (P. Spiteri) Hin – 4.07.9” (1.18.9”) 2. Sibenik (R. Magro) 3. Energy Launcher (M. Mifsud) 4. Meadow Dancer (N. Baldacchino)

IV Tigrija. Klassi Gold. Dist – 3140m. 1. Madrileno (M. Fenech) Hin – 4.06.1” (1.18.4”) 2. Troy Boshoeve (S. Vella) 3. Milord Barbes (C. Calleja) 4. Quefi Des Caillons (D. Ellul)

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Udice Boko (C. Camilleri) Hin – 4.03.8” (1.17.7”) 2. Regent De Tillard (A. Farrugia) 3. Poustouf Du Bleuet (D. Ellul) 4. Quartz Nay (A. Camilleri)

VI Tigrija. Finali Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Uranium Des Arkads (K. Saliba) Hin – 2.44.7” (1.17”) 2. Notre Joyeux (C. Camilleri) 3. Reflexe De Crennes (J. Magro) 4. Willesden Hanover (W. Farrugia)

VII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Sillon Du Breuil (M. Ellul) Hin – 4.05” (1.18”) 2. Querido Censerie (J. Farrugia) 3. Belle Amie (J.C. Cachia) 4. Rial Turgot (A. Farrugia)


“Difficli nerga nsib ziemel bhalu” – Kurt Saliba, sewwieq Uranium Des Arkads

Fi tmiem il-finali Bronze hadna wkoll il-kummenti ta’ Kurt Saliba s-sewwieq ta’ Uranium Des Arkads. Huwa tenna li difficli jerga jsib ziemel bhalu li fil-karriera tieghu tah daqstant successi nfila. “Dwar il-finali tal-lum iz-ziemel rega wera li ghaddej minn forma impekkabli u hekk kif tlabtu biex imur quddiem matul l-ahhar 500m iz-ziemel irrisponda tajjeb u s-success ma naqasx,” tenna Saliba.

Delegazzjoni tal-gvern Ciniz fil-korsa tal-Marsa

Delegazzjoni ta’ ufficjali gholja tal-gvern Ciniz u tal-Kumitat Olimpiku tal-istess pajjiz il-Hamis zaret il-korsa tal-Marsa. Huma kienu akkumpanjati mis-Segretarju Parlamentari ghall-Isport u r-Ricerka Chris Agius u ltaqghu wkoll mal-oghla ufficjali tal-Malta Racing Club.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements