//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Tazza l-Kbira competition gets underway

Wee Catch Diamond driven by Julian Farrugia winning one of the class Premier heats at the Marsa Racetrack (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Wee Catch Diamond driven by Julian Farrugia winning one of the class Premier heats at the Marsa Racetrack (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

The 12th meeting of the year held Sunday at the Marsa Racetrack heralded the start of the 2015 edition of the prestigious Tazza l-Kbira competition with six heats reserved for class Premier trotters on a long distance of 2640m. From these heats, 24 horses qualified for the semi final stage.

In the first heat, the early leader, Swedish newcomer High Stage (Marco Refalo) started to slow down around 200m from the finishing line and midway through the final straight this trotter was overtaken by another debutante, Donald Duck Tooma (Charles Camilleri) which gained its first win in Malta from Pedro Vici (Johan Axisa). Quetzal De Brix (Clint Vassallo) finished fourth.

The second heat produced a keen tussle between three horses in its final metres. It was Shakira Trot (Nathaniel Barbara) which registered its first win of the season from Schwerin Boko (Kirsten Gialanze’), Midnight Hall (Mario Fenech) and Original Blue (Chris Cassar).

Favourite Quattro D’Arline (Clifertly Calleja) dashed strongly from the outside around 400m from the end of the third heat. This French trotter managed to seal its third consecutive win from Pat De Fontaine (Noel Baldacchino). Zalgado Transs R (Nicholas Bonello) and Qurieux Du Ponchet (Clint Vassallo) ended respectively in third and fourth place.

In the fourth heat German outsider Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) registered its first win in Malta. This trotter surged clear off the field around 100m to go and won by half length from Quito De Neret (Noel Baldacchino), Wiss Roadrunner (Mario Farrugia) and P.A. Surprise (Lorraine Cunningham).

In the fifth heat, Cloria Victis (Charles Camilleri) ran out of steam midway through the final straight and was reeled in by B.W.L. Champion (Noel Baldacchino) which secured its first win of the year. Quorum Quick, under the guidance of Brian Zammit and Oran (Carmelo Farrugia) followed behind in that order.

Quebir De L’Aube (Clint Vassallo) had to go all the way in the final straight of the sixth and last heat in order to secure its first win in Malta. Quesito d’Or (Frencu Cassar), Qui Sait (Rodney Gatt) and Vejby Boom (Charles Camilleri) were the last trotters to qualify for the semi finals.

Another meeting at the Marsa Ractrack will be held next Sunday. The first race should start at 1.30pm.


Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 3140m. 1. Uranos (Tony Demanuele) – 1.20”

Race 2. Class Bronze. Dist – 3140m. 1. Una Amosa (Tony Demanuele) – 1.19.7”

Race 3. Tazza l-Kbira Heat. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Donald Duck Tooma (Charles Camilleri) – 1.15.1”

Race 4. Tazza l-Kbira Heat. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Shakira Trot (Nathaniel Barbara) – 1.16.8”

Race 5. Tazza l-Kbira Heat. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Quattro D’Arline (Cliferty Calleja) – 1.16”

Race 6. Tazza l-Kbira Heat. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) – 1.17”

Race 7. Tazza l-Kbira Heat. Class Premier. Dist – 2640m. 1. B.W.L. Champion (Noel Baldacchino) – 1.15”

Race 8. Tazza l-Kbira Heat. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Quebir De L’Aube (Clint Vassallo) – 1.16”

Dr Simon Busuttil at the Marsa Racetrack

On Sunday afternoon, the leader of the Nationalist Party Dr Simon Busuttil was at the Marsa Racetrack. During his visit, Dr Busuttil met the Malta Racing Club officials and also a number of owners, drivers and a horse racing enthusiasts. He had the opportunity to discuss the logistics behind the organisation of this sport. Dr Busuttil was accompanied by Mr David Agius, party spokesman for Sports.

Ikunu maghrufa s-semi finalisti tat-Tazza l-Kbira

It-tnax –il laqgha tas-sena li saret il-Hadd fil-korsa tal-Marsa tat il-bidu ghall-kompetizzjoni prestigjuza u tradizzjonali tat-Tazza l-Kbira miftuha ghal zwiemel tal-klassi Premier. Dan permezz ta’ sitt heats fuq distanza twila ta’ 2640m u li minnhom 24 ziemel ghaddew ghas-semi finali.

Fl-ewwel heat, il-kwotat debuttant High Stage (Marco Refalo) beda jnaqqas mill-giri hekk kif iz-zwiemel daru biex jaffrontaw id-dritta finali taghhom. Dan dlonk inqabez minn ziemel gdid iehor, Donald Duck Tooma, li f’idejn Charles Camilleri ha wkoll l-ewwel rebha fi xtutna minn Pedro Vici (Johan Axisa). Quetzal De Brix (Clint Vassallo) temm fir-raba’ post.

Shakira Trot (Nathaniel Barbara) kienet ghal hafna hin quddiem matul it-tieni heat mill-istess kompetizzjoni. Din ma sabitx tbatija biex taqsam il-linja finali l-ewwel minn Schwerin Boko (Kirsten Gialanze’) u Midnight Hall (Mario Fenech). Original Blue (Chris Cassar) temm ir-raba’.

Fit-tielet heat mit-Tazza l-Kbira, il-kwotat Quattro d’Airline (Cliferty Calleja) kellu jithabat mhux ftit biex fuq il-linja finali jaqbez lil Pat De Fontaine (Noel Baldacchino). Zalgado Transs R (Nicholas Bonello) u Qurieux Du Ponchet (Clint Vassallo) kellhom ukoll wirja tajba. Ghal Quattro d’Arline din kienet it-tielet rebha konsekuttiva tieghu.

Dwell fid-dritta finali tar-raba’ heat tat-Tazza l-Kbira bejn Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) u l-favorit Quito De Neret (Noel Baldacchino) wassal lil tal-ewwel biex jiehu l-ewwel success fi gziritna. Wiss Roadrunner (Mario Farrugia) u P.A. Surprise (Lorraine Cunningham) ghaddew ukoll ghall-fazi tas-semi finali b’wirja wkoll pozittiva.

Fil-hames heat minn din il-kompetizzjoni, B.W.L. Champion (Noel Baldacchino) irnexxilu jiehu l-ewwel rebha tas-sena tieghu. Dan iz-ziemel kellu sprint qawwi f’nofs id-dritta finali li ghinu jaqbez lil Cloria Victis (Charles Camilleri). Quorum Quick (Brian Zammit) u Oran (Carmelo Farrugia) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Fis-sitta u l-ahhar heat, sprint fid-dritta finali wassal lil Quebir De L’Aube (Clint Vassallo) biex ukoll jirregistra l-ewwel rebha f’Malta. Dan wara li qabez lil Quesito d’Or (Frencu Cassar). Qui Sait (Rodney Gatt) u Vejby Boom (Charles Camilleri) kienu l-ahhar zewg zwiemel li ghaddew ghall-fazi li jmiss.

Saret ukoll tigrija tal-ponijiet Shetland misjuqa minn tfal fuq 640 metru u din intrebhet minn Bold Eagle ta’ Ransdon Debono.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 3140m. 1. Uranos (T. Demanuele) Hin – 4.11.3” (1.20”) 2. Sjohultets Tigra (Ch. Farrugia) 3. My Lady Fi (D. Gatt) 4. Dreamed Victory (J. Zahra)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 3140m. 1. Una Amosa (T. Demanuele) Hin – 4.10.2” (1.19.7”) 2. Landi Breton (N. Baldacchino) 3. Nep (C. Magri) 4. Adream Wish (J Gafa’)

III Tigrija. Heat Tazza l-Kbira. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Donald Duck Tooma (C. Camilleri) Hin – 3.18.4” (1.15.1”) 2. Pedro Vici (J. Axisa) 3. High Stage (M. Refalo) 4. Quetzal De Brix (C. Vassallo)

IV Tigrija. Heat Tazza l-Kbira. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Shakira Trot (N. Barbara) Hin – 3.22.7” (1.16.8”) 2. Schwerin Boko (K. Gialanze’) 3. Midnight Hall (M. Fenech) 4. Original Blue (C. Cassar)

V Tigrija. Heat Tazza l-Kbira. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Quattro d’Arline (C. Calleja) Hin – 3.20.5” (1.16”) 2. Pat De Fontaine (N. Baldacchino) 3. Zalgado Transs R (N. Bonello) 4. Qurieux Du Ponchet (C. Vassallo)

VI Tigrija. Heat Tazza l-Kbira. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Wee Catch Diamond (J. Farrugia) Hin – 3.23.2” (1.17”) 2. Quito De Neret (N. Baldacchino) 3. Wiss Roadrunner (M. Fenech) 4. P.A. Surprise (L. Cunningham)

VII Tigrija. Heat Tazza l-Kbira. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. B.W.L. Champion (N. Baldacchino) Hin – 3.18” (1.15”) 2. Cloria Victis (C. Camilleri) 3. Quorum Quick (B. Zammit) 4. Oran (C. Farrugia)

VIII Tigrija. Heat Tazza l-Kbira. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Quebir De L’Aube (C. Vassallo) Hin- 3.20.7” (1.16”) 2. Quesito d’Or (F. Cassar) 3. Qui Sait (R. Gatt) 4. Vejby Boom (C. Camilleri)

Il-Kap tal-PN fil-korsa tal-Marsa

Matul il-programm ta’ tigrijiet li sar il-Hadd fil-korsa tal-Marsa saret zjara mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Dr Simon Busuttil. Matul din iz-zjara, Dr Busuttil kellu c-cans jiltaqa mal-oghla ufficjali tal-Malta Racing Club, Tony Demanuele u Fidel Dalli u anki jiddiskuti l-izvilupp ta’ dan l-isport maghhom u mas-sidien, is-sewwieqa anki mad-dilettanti li kull tmiem il-gimgha johonqu l-korsa tal-Marsa. Dr Busuttil kien akkumpanjat minn David Agius, il-kelliem tal-Partit dwar l-isport.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements