//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Fourth win in Malta for Ripsos De Fa

Ripsos De Fa, driven by Ivan Bilocca winning the class Premier race on Sunday. For this French trotter this was its fourth win in a row and in Malta (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Ripsos De Fa, driven by Ivan Bilocca winning the class Premier race on Sunday. For this French trotter this was its fourth win in a row and in Malta (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

Driven by Ivan Bilocca, French Ripsos De Fa won Sunday’s main race at the Marsa racetrack. This was reserved for class Premier trotters on a short distance of 2140m and formed part of the 13th meeting of the season made up of eight races all for trotters.

Sixteen horses lined up in the only class Premier race of the day. In this race, the early leader Nico Oland (Julian Farrugia) ran out of steam midway through the final straight and was overtaken by favourite Ripsos De Fa (Ivan Bilocca) which sealed its fourth win in a row and in Malta from Quad Censerie (Noel Baldacchino) and Ourselves (Rodney Gatt). Perceval (Michael Sultana) completed the top four order. Ripsos De Fa clocked an average time of 1.154” per kilometer.

Sunday’s card included also four heats from a new competition, the Krafft Championship open for class Silver trotters also on a short distance. From these four heats, sixteen horses qualified for the semi final stage. In the first heat, Rocky Composite (Marius Borg) took the lead with a lap to go and managed to pass the post first from Rocky Silvio (Redent Magro). However, after the race, the racing stewards decided to change the official result and the win was awarded to Rocky Silvio due to interference of Borg’s trotter on the winner in the final straight. Rocky Composite had to settle for second place with Saphir Du Meleuc (Julian Farrugia) and Notre Joyeux (Charles Camilleri) following home in that order. For Rocky Silvio this was its first win in Malta.

A close finish between Command Coger (Carmelo Farrugia) and Zizazimoko (Tony Demanuele) developed in the final metres of the second class Silver heat. It was Dutch mare Zizazimoko which secured its first win of the season after that the photofinish was consulted once again by the stewards. Ravageur De Payre (Carl Caruana) and Quazoumax (Andrew Farrugia) ended respectively in third and fourth place.

Favourite Orlando Tejy (Noel Baldacchino) gained its third consecutive win in the third heat. This French thirteen year old trotter increased its speed with 300m to go and in the final straight had to go all out in order to stave off the challenge of Rex Rose (Patrick Spiteri). Orage Du Pont (Charles Camilleri) and Rapide Du Matin (Emmanuel Spiteri) also moved to the next stage.

Wonderofyou (Julian Farrugia) produced a strong burst in the final metres of the fourth and last class Silver heat to notch up its second win of the season from Reflexe De Crennes (Redent Magro) and Super Qui (Matthew Sammut). Pema (Charles Farrugia) was the last participant to qualify for the semi finals.

Another meeting consisting of eight races will be held on Freedom Day being celebrated next Tuesday. The first race should start at 1.45pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper Dist – 2140m. 1. Voila Dry (Ivan Bilocca) – 1.18”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Lajos Bellan (Noel Baldacchino) – 1.18.6”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Una Amosa (Tony Demanuele) – 1.17.6”

Race 4. Krafft Championship Heat Silver. Dist – 2140m. 1. Rocky Silvio (Redent Magro) – 1.18.1”

Race 5. Krafft Championship Heat. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Zizazimoko (Tony Demanuele) – 1.17”

Race 6. Krafft Championship Heat. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Orlando Tejy (Noel Baldacchino) – 1.16.6”

Race 7. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Ripsos De Fa (Ivan Bilocca) – 1.15.4”

Race 8. Krafft Championship Heat. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Wonderofyou (Julian Farrugia) – 1.17.7”

Ir-raba’ success konsekuttiv ghal Ripsos De Fa

It-tlettax –il laqgha tas-sena li saret il-Hadd fil-korsa tal-Marsa kienet tikkonsisti minn tmien tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott. Erbgha minn dawn it-tigrijiet taw il-bidu ghall-kampjonat gdid ghall-klassi Silver. Dan huwa dak Krafft fuq distanza qasira ta’ 2140m. Barra dan, il-programm inkluda wkoll tigrija normali tal-klassi Premier fuq l-istess distanza u li ntrebhet minn Ripsos De Fa li kien f’idejn Ivan Bilocca.

Fl-uniku tigrija Premier grew b’kollox sittax –il ziemel. F’din it-tigrija kien Nico Oland (Julian Farrugia) li mexxa lill-kumplament tal-partecipanti ghall-parti twila tad-distanza, sakemm beda jnaqqas mill-giri f’nofs id-dritta finali. Kien f’dak il-mument li dan iz-ziemel inqabez fost l-ohrajn mir-rebbieh, il-kwotat Ripsos De Fa (Ivan Bilocca) li ma naqasx milli jakkwista r-raba’ rebha konsekuttiva u f’Malta quddiem Quad Censerie (Noel Baldacchino), Ourselves (Rodney Gatt) u Perceval (Michael Sultana). Ir-rebha ta’ Ripsos De Fa waslet f’medja ta’ 1.15.4” fil-kilometru.

Mill-erba’ heats tal-klassi Silver sittax –il ziemel ghaddew ghas-semi finali. Fl-ewwel heat, Marius Mizzi pogga liz-ziemel tieghu Rocky Composite quddiem dawra mit-tmiem. Dan irnexxilu jaqsam il-linja finali l-ewwel b’nofs tul quddiem Rocky Silvio (Redent Magro). Izda aktar tard, il-gurija ddecidiet li taqleb ir-rizultat u taghti r-rebha liz-ziemel ta’ Magro minhabba interferenza fid-dritta finali. B’hekk Rocky Composite kellu jikkuntenta bit-tieni post b’Saphir Du Meleuc (Julian Farrugia) u Notre Joyeux (Charles Camilleri) itemmu warajhom f’dik l-ordni. Ghal Rocky Silvio dan kien l-ewwel success f’Malta.

It-tieni heat mill-istess kampjonat ipproduciet tmiem incert bejn Command Coger (Carmelo Farrugia) li kien ghal hafna hin quddiem u l-Olandiza Zizazimoko (Tony Demanuele) li kellha sprint qawwi fuq in-nahha ta’ barra fid-dritta finali. Eventwalment ir-rebha nghatat lil Zizazimoko wara konsultazzjoni mal-photofinish. Ravageur De Payre (Carl Caruana) u Quazoumax (Andrew Farrugia) wkoll ghaddew ghall-fazi li jmiss.

Il-favorit Orlando Tejy (Noel Baldacchino) ha t-tielet rebha konsekuttiva tieghu fit-tielet heat. Dan beda jzid fil-giri matul l-ahhar 500m u rnexxilu jittrijonfa wara li f’nofs id-dritta finali xejjen l-isfida ta’ Rex Rose (Patrick Spiteri). Orage Du Pont (Charles Camilleri) u Rapide Du Matin (Emmanuel Spiteri) kellhom ukoll wirja tajba.

Fir-raba’ u l-ahhar heat, is-sewwieq Ghawdxi Julian Farrugia hasad lil kulhadd bi sprint qawwi b’Wonderofyou f’nofs il-partecipanti fid-dritta finali. B’hekk Wonderofyou rnexxilu jiehu t-tieni rebha nfila bi ftit minn Reflexe De Crennes (Redent Magro) u Super Qui (Matthew Sammut). Pema (Charles Farrugia) kienet l-ahhar partacipanta li ghaddiet ghas-semi finali.

Saret ukoll tigrija tal-ponijiet Shetland misjuqa minn tfal u fuq distanza ta’ 640 metru. Din intrebhet minn She Is A Lady misjuqa minn Darnell Colombo.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper Dist – 2140m. 1. Voila Dry (I. Bilocca) Hin – 2.47” (1.18”) 2. Prince Teemer (M. Bonnici) 3. Pine Wood Harry (C. Calleja) 4. Volcanic Yamm (K. Saliba)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Lajos Bellan (N. Baldacchino) Hin – 2.48.1” (1.18.6”) 2. Picabia Des Audins (M. Ellul) 3. Queops De Retz (E. Fenech) 4. Notice As (C. Vassallo)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Una Amosa (T. Demanuele) Hin – 2.46.1” (1.17.6”) Quero Des Erablais (S. Galea) 3. Baronello (J. Vassallo) 4. Quad De Beauregard (E. Fenech)

IV Tigrija. Heat Kampjonat Krafft. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Rocky Silvio (R. Magro) Hin – 2.47” (1.18.1”) 2. Rocky Composite (M. Borg) 3. Saphir Du Meleuc (J. Farrugia) 4. Notre Joyeux (C. Camilleri)

V Tigrija. Heat Kampjonat Krafft. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Zizazimoko (T. Demanuele) Hin – 2.44.8” (1.17”) 2. Command Coger (C. Farrugia) 3. Ravageur De Payre (C. Caruana) 4. Quazoumax (A. Farrugia)

VI Tigrija. Heat Kampjonat Krafft. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Orlando Tejy (N. Baldacchino) Hin – 2.43.9” (1.16.6”) 2. Rex Rose (P. Spiteri) 3. Orage Du Pont (C. Camilleri) 4. Rapide Du Matin (E. Spiteri)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Ripsos De Fa (I. Bilocca) Hin – 2.41.3” (1.15.4”) 2. Quad Censerie (N. Baldacchino) 3. Ourselves (R. Gatt) 4. Perceval (M. Sultana)

VIII Tigrija. Heat Kampjonat Krafft. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Wonderofyou (J. Farrugia) Hin – 2.46.2” (1.17.7”) 2. Reflexe De Crennes (R. Magro) 3. Super Qui (M. Sammut) 4. Pema (Ch. Farrugia)

“Ripsos De Fa ghaddej minn vena tajba” – Ivan Bilocca, sewwieq

Ripsos De Fa, driven by Ivan Bilocca winning the class Premier race on Sunday. For this French trotter this was its fourth win in a row and in Malta (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Ripsos De Fa, driven by Ivan Bilocca winning the class Premier race on Sunday. For this French trotter this was its fourth win in a row and in Malta (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

Fi tmiem it-tigrija Premier, Ivan Bilocca, is-sewwieq taz-ziemel rebbieh Ripsos De Fa, ikkummenta li kien ferm sodisfatt bil-wirja taz-ziemel tieghu. “Din tal-lum ma kenitx tigrija facli meta tqis li z-ziemel beda mit-tieni filliera, kien qieghed jigri fl-oghla klassi ghall-ewwel darba u kellu jisfida uhud mill-aqwa zwiemel li ghandna pajjizna. Minhabba f’hekk hallejt kollox ghall-ahhar metri u s-success ma naqasx. Kuntent li Ripsos ghaddej minn vena tajba u baqa’ ghaddej bis-successi konsekuttivi,” tenna Bilocca.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements