//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Pronostic De Neige triumphs in major event

Johan Axisa celebrating the win of Pronostic De Neige at the Marsa racetrack on Tuesday (Photo Paul Mifsud)

Johan Axisa celebrating the win of Pronostic De Neige at the Marsa racetrack on Tuesday (Photo Paul Mifsud)

The 14th meeting of the year, made up of eight races was held Tuesday afternoon at the Marsa Racetrack. Seven of these races were reserved for trotters and the major event that open for class Premier horses, was won by Pronostic De Neige driven by Johan Axisa.

Thirteen horses lined up in the class Premier race. It was Austrian Striking Actions (George Attard) the fastest horse in the initial stages, opening a length lead from Printemps De Gaia (Michael Axisa) and Nice Brozo (Brian Zammit). However with a lap to go Pronostic De Neige (Johan Axisa) started to dash strongly from the outside and managed to take the lead and to overtake Striking Actions midway through the final straight. Pronostic De Neige notched to its second win of the year with Mad Image (Rodney Gatt) and Oltedo De Rieux (Charles Camilleri) ending respectively in third and fourth place.

This 3rd Spring meeting included also four heats from the Krafft Championship for class Silver trotters on a short distance of 2140m. From these semi finals, sixteen horses qualified for the semi final stage. In the first heat, favourite Udice Boko, under the guidance of Charles Camilleri, gained its third win in a row after storming ahead of the field midway through the final straight. Camilleri also triumphed in the second heat with Quid De Belle Vue. This French trotter upped its pace around 300m from the finishing line and registered its third win of the year.

Madame Inkato (George Grech) cruised to its first win in Malta in the third heat from the same championship. This Swedish mare led all the way and past the post first by half length from Quokispass (Clint Vassallo). In the final heat, Que Je T’Aime Rush (Julian Farrugia) was unchallenged during the 2140m and triumphed by two lenghts from Rollon Charmeur (Wayne Cutajar).

In the only flat race of the day, Irish Enthrall (Michael Sultana), which was the fastest horse out of the blocks, ran out of steam midway through the final straight. This horse was overtaken by favourite Gold As Good (Demis Zammit) which took its first win of the year. Key Art (Sarah Borg) ended third. This race was contested between five horses.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Easter Sunday. This programme will include the semi final races from the Tazza l-Kbira Compeitition for class Premier trotters. The first race should start at 2.30pm.

Tuesday’s winners.

Race 1. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Quarborandum (Philip Calleja) – 1.17.5”

Race 2. Krafft Championship Heat. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Udice Boko (Charles Camilleri) – 1.18.5”

Race 3. Class Flat. Dist – 1250m. 1. Gold As Good (Demis Zammit) – 1.14.5”

Race 4. Krafft Championship Heat. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Quid De Belle Vue (Charles Camilleri) – 1.17.8”

Race 5. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Milord Barbes (Cliferty Calleja) – 1.16”

Race 6. Krafft Championship Heat. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Madame Inkato (George Grech) – 1.17.3”

Race 7. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Pronostic De Neige (Johan Axisa) – 1.16.5”

Race 8. Krafft Championship Heat. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Que Je T’Aime Rush (Julian Farrugia) – 1.17.6”


It-tieni rebha tas-sena ghal Pronostic De Neige

L-erbatax –il laqgha tal-istagun li saret it-Tlieta wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienet tikkonsisti minn tmien tigrijiet, sebgha tat-trott u wahda tal-galopp. Fost l-ohrajn inkludiet tigrija tat-trott tal-klassi Premier, erba’ heats minn kampjonat li beda’ jumejn ilu, dak Krafft tal-klassi Silver u tigrija tal-galopp. It-tigrija Premier rat it-trijonf ta’ Pronostic De Neige misjuq minn sidu stess Johan Axisa.

Tlettax kienu z-zwiemel partecipanti fit-tigrija Premier. Hekk kif inghata l-bidu ufficjali, kien l-Awstrijakk Striking Actions li beda l-aktar b’sahhtu. Dan irnexxilu jiftah vantagg zghir minn Nice Brozo (Brian Zammit) u Printemps De Gaia (Michael Axisa). Izda madwar dawra mit-tmiem bdew jersqu mal-grupp ta’ quddiem diversi zwiemel, fosthom ir-rebbieh Pronostic De Neige li rnexxilu jaqbez lil Striking Actions f’nofs id-dritta finali. Mad Image (Rodney Gatt) u Oltedo De Rieux (Charles Camilleri) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Mill-erba’ heats Silver, sittax –il ziemel iehor ghaddew ghas-semi finali. Fl-ewwel heat l-Olandiz Udice Boko (Charles Camilleri) akkwista t-tielet rebha nfila wara li zied fil-giri fl-ahhar 400 metru. Camilleri rebah ukoll it-tieni heat permezz tal-Franciz Quid De Belle Vue. Dan iz-ziemel ukoll ha t-tielet success tas-sena wara li halla kollox ghad-dritta finali. Fit-tielet heat kien imiss lill-Izvediza Madame Inkato li misjuqa minn sidha stess, George Grech, hadet l-ewwel rebha fi xtutna wara li kienet kontinwament quddiem. Fl-ahhar heat kienet debba ohra, il-Franciza Que Je T’Aime Rush (Julian Farrugia) li temmet rebbieha wara li ddominat tul id-distanza.

Fl-uniku tigrija tal-galopp, l-Irlandiz Enthrall (Michael Sultana) li beda l-aktar veloci mill-gagga tat-tluq, inqabez f’nofs id-dritta finali mir-rebbieha wkoll Irlandiza Gold As Good (Demis Zammit). Key Art (Sarah Borg) dahal fit-tielet pozizzjoni. F’din it-tigrija grew b’kollox hames zwiemel.

Saret ukoll tigrija tal-ponijiet shetland misjuqa minn tfal fuq distanza ta’ 640 metru. Din intrebhet minn Forza Rosina ta’ Jaydon Cutajar. Tigrija ohra fuq distanza ta’ mil ghal zwiemel tat-trott li normalment jigru fil-korsa l-qadima ntrebhet minn Oros Du Reve ta’ Cliferty Calleja wara l-iskwalifika ta’ Nophenio De Lune.

Ir-rizultati kollha

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Quarborandum (Ph. Calleja) Hin – 2.45.8” (1.17.5”) 2. Point Break (C. Camilleri) 3. Royal In (M. Debono) 4. U.S. Vanessa (K. Sciberras)

II Tigrija. Heat Kampjonat Krafft. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Udice Boko (C. Camilleri) Hin – 2.48” (1.18.5”) 2. Andri Boko (T. Demanuele) 3. Tresor De Quesny (And. Farrugia) 4. Regent De Tillard (A. Farrugia)

III Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1250m. 1. Gold As Good (D. Zammit) Hin – (1.14.5”) 2. Enthrall (M. Sultana) 3. Key Art (S. Borg)

IV Tigrija. Heat Kampjonat Krafft. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quid De Belle Vue (C. Camilleri) Hin – 2.46.5” (1.17.8”) 2. Ramses De Tyrole (A. Cassar) 3. Quaid Tejy (C. Caruana) 4. New Go Di Azzurra (T. Demanuele)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Milord Barbes (C. Calleja) Hin – 2.42.7” (1.16”) 2. Over Oaks (C. Caruana) 3. Pan Des Couperies (C. Camilleri) 4. Midnight Passion (E. Bezzina)

VI Tigrija. Heat Kampjonat Krafft. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Madame Inkato (G. Grech) Hin – 2.45.5” (1.17.3”) 2. Quokispass (C. Vassallo) 3. Queen Du Sablier (K. Saliba) 4. Orion Du Vaumicel (F. Cassar)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Pronostic De Neige (J. Axisa) Hin – 2.43.7” (1.16.5”) 2. Striking Actions (G. Attard) 3. Mad Image (R. Gatt) 4. Oltedo De Rieux (C. Camilleri)

VIII Tigrija. Heat Kampjonat Krafft. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Que Je T’Aime Rush (J. Farrugia) Hin – 2.46” (1.17.6”) 2. Rollon Charmeur (W. Cutajar) 3. Jaguar C.D. (R. Magro) 4. Babycaniholdyou (C. Vassallo)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements