//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Vejby Boom and Quetzal De Brix triumph in semi finals

Vejby Boom driven by Carl Caruana winning the first Tazza l-Kbira Semi Final (Photo Roberto Runza - In-Nazzjon. Media.Link Communications)

Vejby Boom driven by Carl Caruana winning the first Tazza l-Kbira Semi Final (Photo Roberto Runza – In-Nazzjon. Media.Link Communications)

Twelve horses booked their place in the final of the 2015 edition of the prestigious Tazza l-Kbira Championship for class Premier trotters on a long distance of 2640m. The two semi final races from these championships were held Sunday afternoon at the Marsa Racetrack and formed part of the 15th meeting of the season which consisted of eight races all for trotters. Vejby Boom and Quetzal De Brix prevailed in Sunday’s major events.

Ten horses took part in the first class Premier semi final. A keen tussle between five trotters developed midway through the final straight of this major race. It was Swedish Vejby Boom (Carl Caruana) which gained its first win of the year by half length from Quesito d’Or (Frencu Cassar) and Pat De Fontaine (Noel Baldacchino). Qui Sait (Rodney Gatt), Quito De Neret (Michael Ellul) and Cloria Victis (Julian Farrugia) also qualified for the final stage of this championship. Vejby Boom clocked an average time of 1.15.5” per kilometer.

French Quetzal De Brix (Charles Camilleri) led all the way during the 2640m distance of the second class Premier semi final. This trotter past the post first easily by a length from Pedro Vici (Johan Axisa) and Quebir De L’Aube (Clint Vassallo). Quorum Quick (Brian Zammit), High Stage (Marco Refalo) and Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) were the last horses to make it for the final stage of the Tazza l-Kbira Championship. Quetzal De Brix obtained its first win in Malta in an impressive average time of 1.14.9” per kilometer.

Sunday’s card also included three races for class Gold trotters on a short distance of 2140m. In the first class Gold race, the early leader Rumeur (Rodney Gatt) ran out of steam midway through the final straight and was overtaken by another mare, the Italian Mission Di Poggio (Charles Camilleri). The latter secured its first win in Malta with Signe (James Carabott) and French newcomer Roseau Du Hamel (Paul Galea) following home in that order.

Zwack (Eric Bezzina) upped its pace around 300m from the finishing line of the second class Gold race. This Swedish trotter also managed to grab its first win on the islands from favourite Madrileno (Mario Fenech). Obelix Molgard (Salvu Vella) and Wies Buitenzorg (Desmar Bonello) also obtained a good place when finishing respectively in third and fourth place.

In the third class Gold race, Quicker Magoda (Kirsten Gialanze’) hit the front with around 500m to go and past the post first but was later disqualified by the racing stewards. The win was awarded to Premier Avril (Mario Fenech) which sealed its first win of the year from Cowboy Party (Chris Cassar), Onyx Lucernais (Jason Cordina) and Indeed Southwind (Kevin Sciberras).

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Sunday. The first race should start at 1.45pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Siderant (Ivan Stivala) – 1.18.5”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Absolutelymeadow (Kurt Saliba) – 1.19”

Race 3. Class Gold. Dist – 2140m. 1.Mission Di Poggio (Charles Camilleri) – 1.16”

Race 4. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Milano Du Gite (Alex Cortis) – 1.17.2”

Race 5. Tazza l-Kbira Championship Semi Final. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Vejby Boom (Carl Caruana) – 1.15.5”

Race 6. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Zwack (Eric Bezzina) – 1.16.7”

Race 7. Tazza l-Kbira Championship Semi Final. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Quetzal De Brix (Charles Camilleri) –
1.14.9”

Race 8. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Premier Avril (Mario Fenech) – 1.16.5”


Vejby Boom u Quetzal De Brix jirbhu s-semi finali tat-Tazza l-Kbira

It-tnax –il ziemel finalist tal-edizzjoni 2015 tat-Tazza l-Kbira kienu maghrufa l-Hadd wara nofsinhar. Dan wara li fil-korsa tal-Marsa saru z-zewg tigrijiet semi finali fuq distanza twila ta’ 2640m u li kienu jaghmlu parti mill-hmistax –il laqgha stagonali fuq tmien tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott. Dawn is-semi finali, miftuha ghall-aqwa zwiemel tal-klassi Premier, intrebhu minn Vejby Boom u Quetzal De Brix.

Fl-ewwel semi finali tat-Tazza l-Kbira grew b’kollox ghaxar zwiemel. Din it-tigrija kienet ferm kumbattuta specjalment fl-ahhar metri taghha. Fil-fatt, f’nofs id-dritta finali taghha zviluppat taqtiegha missielta bejn hames zwiemel. Kien Vejby Boom ta’ Carl Caruana li bi ftit irnexxilu jiehu l-ewwel rebha stagjonali quddiem Quesito d’Or (Frencu Cassar) u Pat De Fontaine (Noel Baldacchino). Qui Sait (Rodney Gatt), Quito De Neret (Michael Ellul) u Cloria Victis (Julian Farrugia) ghaddew ukoll ghall-finali. L-ewwel rebha tas-sena ta’ Vejby Boom waslet f’medja ta’ 1.15.5” fil-kilometru.

Bidu attraenti wara l-karozza tat-tluq ghin lil Quetzal De Brix (Charles Camilleri) biex jiehu l-kmand sa mill-bidu nett tat-tieni semi finali. B’hekk Camilleri qassam id-distanza kif xtaq u zamm l-ewwel pozizzjoni sal-linja finali fejn ittrijonfa facilment b’tul minn Pedro Vici (Johan Axisa) u Quebir De L’Aube (Clint Vassallo). Quorum Quick (Brian Zammit), High Stage (Marco Refalo) u Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) kienu l-ahhar zwiemel li ghaddew ghall-ahhar fazi ta’ din il-kompetizzjoni. Ghal Quetzal De Brix din kienet l-ewwel rebha f’Malta u waslet f’medja impressjonanti ta’ 1.14.9” fil-kilometru.

Il-kumplament tat-tigrijiet kienu riservati ghal zwiemel mill-klassi Gold, Bronze u Copper u saru fuq distanza qasira ta’ 2140m. Fl-ewwel minn tliet tigrijiet tal-klassi Gold, il-Franciza Rumeur (Rodney Gatt) inqabzet mit-Taljana Mission Di Poggio (Charles Camilleri) li hadet l-ewwel rebha f’Malta. Ziemel iehor li ha l-ewwel rebha f’Malta kien Zwack (Eric Bezzina) fit-tieni tigrija Gold. Dan ukoll halla kollox ghad-dritta finali.

Fit-tielet u l-ahhar tigrija Gold, Quicker Magoda (Kirsten Gialanze’) mar quddiem madwar 500m mit-tmiem. Dan qasam il-linja finali l-ewwel quddiem Premier Avril (Mario Fenech). Izda aktar tard il-gurija iddecidiet li tiskwalifika lil Quicker Magoda biex ir-rebha nghatat liz-ziemel ta’ Fenech.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Siderant (I. Stivala) Hin – 2.48” (1.18.5”) 2. Above Roland (G. Attard) 3. Jens (C. Magro) 4. Mirage D’Ete (M. Mifsud)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Absolutelymeadow (K. Saliba) Hin – 2.49.2” (1.19”) 2. Sjohultets Tigra (D. Casha) 3. Miskos Abies (Ch. Farrugia) 4. Adream Wish (M. Mifsud)

III Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Mission Di Poggio (C. Camilleri) Hin – 2.42.6” (1.16”) 2. Rumeur (R. Gatt) 3. Signe (J. Carabott) 4. Roseau Du Hamel (P. Galea)

IV Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Milano Du Gite (A. Cortis) Hin – 2.45.3” (1.17.2”) 2. Prince November (C. Cauchi) 3. Ogor (A. Cassar) 4. Willesden Hanover (W. Farrugia)

V Tigrija. Semi Finali Kampjonat Tazza l-Kbira. Dist – 2640m. 1. Vejby Boom (C. Caruana) Hin – 3.19.3” (1.15.5”) 2. Quesito d’Or (F. Cassar) 3. Pat De Fontaine (N. Baldacchino) 4. Qui Sait (R. Gatt) 5. Quito De Neret (M. Ellul) 6. Cloria Victis (J. Farrugia)

VI Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Zwack (E. Bezzina) Hin – 2.44.1” (1.16.7”) 2. Madrileno (M. Fenech) 3. Obelix Molgard (S. Vella) 4. Wies Buitenzorg (D. Bonello)

VII Tigrija. Semi Finali Kampjonat Tazza l-Kbira. Dist – 2640m. 1. Quetzal De Brix (C. Camilleri) Hin – 3.17.6” (1.14.9”) 2. Pedro Vici (J. Axisa) 3. Quebir De L’Aube (C. Vassallo) 4. Quorum Quick (B. Zammit) 5. High Stage (M. Refalo) 6. Wee Catch Diamond (J. Farrugia)

VIII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Premier Avril (M. Fenech) Hin – 2.43.7” (1.16.5”) 2. Cowboy Party (C. Cassar) 3. Onyx Lucernais (J. Cordina) 4. Indeed Southwind (K. Sciberras)

“Success li wasal b’ziemel li soqt ghall-ewwel darba” – Carl Caruana, sewwieq Vejby Boom

Mitlub jikkummenta fi tmiem l-ewwel semi finali dwar is-success ta’ Vejby Boom, is-sewwieq Carl Caruana qal li kien ferm kuntent b’din ir-rebha anki minhabba l-fatt li din kienet l-ewwel darba li saq lil dan iz-ziemel. “Kont naf li Vejby Boom huwa ziemel b’sahhtu wara l-karozza tat-tluq. Kien ghalhekk li ppruvajt niehu pozizzjoni tajba sa mill-bidu nett. Fl-ahhar metri, hekk kif dorna ghad-dritta finali, tlabt liz-ziemel izid fil-giri u tani sprint qawwi fuq in-nahha ta’ barra,” tenna Caruana.

“Il-bidu tajjeb wara l-karozza ghini mhux ftit biex intemm rebbieh” – Charles Camilleri, sewwieq Quetzal De Brix.

“Sodisfatt hafna bil-wirja taz-ziemel u fuq kollox bil-medja impressjonanti li rregistra. Is-sewwieq regolari Clint Vassallo u t-trainer Raymond Micallef tawni wkoll l-ahhar struzzjonijiet dwar iz-ziemel fil-jiem li ghaddew. Impressjonani wkoll kif baqa’ b’sahhtu sat-tmiem,” qal Charles Camilleri.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements