//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

First win in Malta for Quiqui Gaillard

Quiqui Gaillard driven by Andrew Farrugia winning the class Premier race on Sunday (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Quiqui Gaillard driven by Andrew Farrugia winning the class Premier race on Sunday (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

The 16th meeting of the season made up of eight races all for trotters was held Sunday afternoon at the Marsa Racetrack. Certainly the four most important races were a class Premier race on a long distance of 3140m and three semi final races from the Krafft Championship for class Silver trotters on a short distance of 2140m. The class Premier race was won by Quiqui Gaillard driven by Andrew Farrugia.

Sixteen horses lined up for the class Premier races. Quartz Pierji (Carmelo Farrugia) was the fastest horses at first, opening a half length’s lead from Quiqui Gaillard (Andrew Farrugia) and Wiss Roadrunner (Mario Farrugia). However with 300m to go, Quartz Pierji ran out of steam and in the final metres was overtaken by Quiqui Gaillard which notched to its first win in Malta by half length from Wiss Roadrunner (Mario Farrugia) and favourite Ripsos De Fa (Ivan Bilocca). Ourselves (Rodney Gatt) ended in fourth place. Quiqui Gaillard’s first win in Malta was obtained in an average time of 1.16.9” per kilometer.

From the three class Silver semi finals, twelve horses qualified for the final stage. A keen tussle between four trotters developed in the final meters of the first semi final. It was Wonderofyou (Julian Farrugia) which managed to secure its third win in a row and of the season by half length from two Dutch trotters, Zizazimoko (Tony Demanuele) and Udice Boko (Charles Camilleri). Orion Du Vaumicel (Frencu Cassar) ended fourth.

In the second Silver semi final, the early leader, Que Je T’Aime Rush (Julian Farrugia), was outsmarted by Command Coger (Carmelo Farrugia) midway through the final straight. Ramses De Tyrole (Anton Cassar) and Pema (Charles Farrugia) also qualified for the final stage of this championship. For Command Coger this was its first win of the year.

Tresor De Quesny, under the guidance of Danish professional driver Gordon Dahl, took the lead with a lap to go during the third class Silver semi final. This French trotter ran unimpeded till the end and grabbed its first win in Malta by half length from Rocky Composite (Noel Baldacchino) and Madame Inkato (George Grech). Rex Rose (Patrick Spiteri) followed home in that order.

During Sunday’s meeting Charles Camilleri was awarded as the best driver for the months of January and February. Camilleri was presented with a commemorative plaque by Warren James, on behalf of Gold Lady Jewellery which sponsored this presentation.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Friday meeting. The first race should start at 7pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Lajos Bellan (Noel Baldacchino) – 1.17”

Race 2. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Reveal Champ Blanc (Tony Cauchi) – 1.17”

Race 3. Krafft Championship Semi Final. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Wonderofyou (Julian Farrugia) – 1.16.6”

Race 4. Krafft Championship Semi Final. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Command Coger (Carmelo Farrugia) – 1.16.3”

Race 5. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Peanut Butter (Gordon Dahl – Denmark) – 1.16.2”

Race 6. Krafft Championship Semi Final. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Tresor De Quesny (Gordon Dahl – Denmark) –
1.16.4”

Race 7. Class Premier. Dist – 3140m. 1. Quiqui Gaillard (Andrew Farrugia) – 1.16.9”

Race 8. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Roseau Du Hamel (Paul Galea) – 1.16.3”

L-ewwel success f’Malta ghal Quiqui Gaillard

L-aktar tigrijiet mistennija li saret il-Hadd fil-Marsa waqt is-sittax –il programm tas-sena kienu wahda tal-klassi Premier fuq distanza twila ta’ 3140m u tliet tigrijiet semi finali mill-kampjonat Krafft ghal zwiemel tal-klassi Silver fuq distanza qasira ta’ 2140m. It-tigrija Premier intrebhet minn Quiqui Gaillard misjuq minn Andrew Farrugia.

Sittax kienu z-zwiemel li hadu sehem fl-uniku tigrija Premier. Quartz Pierji (Carmelo Farrugia) kien fost l-aktar zwiemel b’sahhithom fl-ewwel battuti ta’ din it-tigrija. Dan il-Franciz mexxa lill-kumplament taz-zwiemel sa madwar 200m mit-tmiem. Kien f’dak il-mument li Quartz Pierji beda jnaqqas mill-pass u nqabez fost l-ohrajn minn Quiqui Gaillard (Andrew Farrugia) li ha l-ewwel rebha fi xtutna wara li xejjen l-isfida ta’ Wiss Roadrunner (Mario Farrugia) f’nofs id-dritta finali. Il-favorit Ripsos De Fa (Ivan Bilocca) u Ourselves (Rodney Gatt) dahlu warajhom f’dik l-ordni. L-ewwel rebha ta’ Quiqui Gaillard waslet f’medja ta’ 1.16.9” fil-kilometru.

Mit-tliet semi finali Silver, tnax –il ziemel ikkwalifikaw ghall-finali. L-ewwel wahda kienet ikkaratterizzata minn taqtiegha bejn erba’ zwiemel fid-dritta finali taghha. Hawnhekk kien Wonderofyou (Julian Farrugia) li ha t-tielet rebha nfila u stagjonali b’nofs tul minn Zizazimoko (Tony Demanuele) u Udice Boko (Charles Camilleri). Orion Du Vaumicel (Frencu Cassar) temm ir-raba’.

Il-kwotata Que Je T’Aime Rush (Julian Farrugia) li kienet ghal hafna metri quddiem, inqabzet mir-rebbieh Command Coger (Carmelo Farrugia) f’nofs mid-dritta finali tat-tieni semi finali Silver. Ramses De Tyrole (Anton Cassar) u Pema (Charles Farrugia) kellhom ukoll wirja tajba u ghaddew ghall-ahhar fazi ta’ dan il-kampjonat. Ghal Command Coger dan kien l-ewwel success tal-istagun.

Attakk mibdi dawra mit-tmiem tat-tliet semi finali Silver wassal lil Tresor De Quesny, misjuq mill-professjonali Daniz Gordon Dahl, biex jirregistra l-ewwel rebha fi xtutna. Dan b’nofs tul minn Rocky Composite (Noel Baldacchino) u Madame Inkato (George Grech). Rex Rose (Patrick Spiteri) kien l-ahhar ziemel li ghadda ghall-finali ta’ dan il-kampjonat wara li temm fir-raba’ pozizzjoni.

Saret ukoll tigrija ohra tat-trott izda tal-ponijiet shetland misjuqa minn tfal fuq 640 metru. Din intrebhet minn Ten Sharp misjuq minn Jordan Joe Gauci. Matul l-istess laqgha ta’ tigrijiet Charles Camilleri gie premjat bhala l-ahjar sewwieq ghax-xhur ta’ Jannar u Frar. Camilleri gie prezentat plakka kommemorattiva minn Warren James, f’isem Gold Lady Jewellery li sponsorjaw din il-prezentazzjoni.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Lajos Bellan (N. Baldacchino) Hin – 3.23.2” (1.17”) 2. Sorcier d’Orient (J. Farrugia) 3. Famous Faberge (M. Fenech) 4. Prince De La Butte (R. Caruana)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Reveal Champ Blanc (T. Cauchi) Hin – 3.22.8” (1.17”) 2. Norton Comfort (G. Dahl – Den) 3. Roc Magister (K. Axisa) 4. Zwinger Bobber (R. Gatt)

III Tigrija. Kampjonat Krafft Semi Finali. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Wonderofyou (J. Farrugia) Hin – 2.44” (1.16.6”) 2. Zizazimoko (T. Demanuele) 3. Udice Boko (C. Camilleri) 4. Orion Du Vaumicel (F. Cassar)

IV Tigrija. Kampjonat Krafft Semi Finali. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Command Coger (C. Farrugia) Hin – 2.43.4” (1.16.3”) 2. Que Je T’Aime Rush (J. Farrugia) 3. Ramses De Tyrole (A. Cassar) 4. Pema (Ch. Farrugia)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Peanut Butter (G. Dahl – Den) Hin – 3.21.2” (1.16.2”) 2. Mission Di Poggio (C. Camilleri) 3. Quefi Des Caillons (M. Ellul) 4. Why Not As (C. Vassallo)

VI Tigrija. Kampjonat Krafft Semi Finali. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Tresor De Quesny (G. Dahl – Den) Hin – 2.43.5” (1.16.4”) 2. Rocky Composite (N. Baldacchino) 3. Madame Inkato (G. Grech) 4. Rex Rose (P. Spiteri)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 3140m. 1. Quiqui Gaillard (A. Farrugia) Hin – 4.01.5” (1.16.9”) 2. Wiss Roadrunner (M. Farrugia) 3. Ripsos De Fa (I. Bilocca) 4. Ourselves (R. Gatt)

VIII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Roseau Du Hamel (P. Galea) Hin – 3.21.6” (1.16.3”) 2. Signe (J. Carabott) 3. Quid D’Aliermont (C. Camilleri) 4. Rami Prior (N. Baldacchino)


“Tal-lum se tibqa gurnata memorabbli” – Andrew Farrugia, sewwieq Quiqui Gaillard

Mitlub jikkummenta fi tmiem is-success ta’ Quiqui Gaillard fi klassi Premier, is-sewwieq taz-ziemel Andrew Farrugia qal li din kienet se tibqa’ gurnata memorabbli ghalih. “Barra b’Quiqui Gaillard, li hu propjeta’ ta’ hija, illum irbahna wkoll bi Tresor De Quesny li hu preparat minn ibni Andre’ u b’Peanut Butter li hi tal-qarib taghna Emmanuel Bugeja. Nirringrazzja lil Gordon Dahl li saq lil dawn it-tnejn b’mod eccellenti. Dwar ir-rebha ta’ Quiqui, sa certu punt kont qieghed nistenniha ghax iz-ziemel kapaci jigri ferm fuq distanza twila bhal tal-lum. Fil-fatt lil hija wrejtu minn qabel li stajna nkunu protagonisti. Nittama li dan iz-ziemel Franciz jibqa jzomm forma tajba u jaghtina aktar successi anki fil-futur,” ikkonkluda Andrew Farrugia.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements