//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Qui Sait steals limelight

Qui Sait (Rodney Gatt) on his way to win the Tazza l-Kbira Final at the Marsa Racetrack (Photo Malta Racing Club)

Qui Sait (Rodney Gatt) on his way to win the Tazza l-Kbira Final at the Marsa Racetrack (Photo Malta Racing Club)

The Chukkas Tazza l-Kbira Championship final topped the card in Sunday’s 18th meeting of the season at the Marsa racetrack. This final was open for class Premier trotters and was held on a long distance of 2640m. It was French Qui Sait, driven by Rodney Gatt, which managed to win this year’s edition of this important competition.

Eleven horses lined up for this class Premier event and before the start of these final these trotters took part in a parade which was led by French veteran Kakisis which won this prestigious cup four years ago. It should be noted that one of the finalists, French Pedro Vici, was scratched few hours before the start of the race. Quito De Neret (Michael Ellul) made the fastest start in the initial stages, opening a small lead from Vejby Boom (Carl Caruana) and Quetzal De Brix (Charles Camilleri).

But midway through the distance it was Cloria Victis (Charles Degiorgio) that shot into the lead. However, this Swedish trotter and winner of last year’s edition, was unable to keep up the pace and with 300m to go started to slow down. Cloria Victis was overtaken by the winner, Qui Sait (Rodney Gatt), which went on to finish first easily by a length and a half from Quorum Quick (Brian Zammit) and Quebir De L’Aube (Clint Vassallo). Vejby Boom (Carl Caruana) finished fourth.

At the end of this final, the Hon Chris Agius, Parliamentary Secretary for Sport presented the prestigious cup to Paul Cassar and Rodney Gatt, the owner and driver respectively of the winning horse. This presentation was carried out also in the presence of Mr Martin Arrigo, who was representing the sponsors. Qui Sait obtained its second win in Malta in an average time of 1.15.2” per kilometer.

The other races in Sunday’s card were reserved for class Gold, Silver and Bronze trotters. In the first class Gold race, the early leader, French Phenix De La Roque (Noel Baldacchino) started to slow down around 200m from the finishing line and was overtaken by Madrileno (Mario Fenech) which secured its third win in Malta by half length from Blizzard Ad (Frencu Cassar) and Paleo Des Cascades (Carl Caruana). Wies Buitenzorg (Eric Bezzina) finished fourth.

French Quel Imprevu, under the guidance of Paul Galea, gained its first win in Malta in the second class Gold race This trotter dashed strongly from the outside around 400m to go and took the lead in the final straight. Quel Imprevu triumphed from Midnight Passion (Eric Bezzina) and Cowboy Party (Chris Cassar). Premier Avril (Mario Fenech) ended fourth.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Diamond Hallinck (Rodney Gatt) – 1.18.5”

Race 2. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Sillon Du Breuil (Michael Ellul) – 1.16.9”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Picabia Des Audins (Michael Ellul) – 1.16.8”

Race 4. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Madrileno (Mario Fenech) – 1.16.9”

Race 5 Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Siderant (Ivan Stivala) – 1.18.6”

Race 6. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Quel Imprevu (Paul Galea) – 1.17.5”

Race 7. Chukkas Tazza l-Kbira Championship Final. Dist – 2640m. 1. Qui Sait (Rodney Gatt) – 1.15.2”

Race 8. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Splendid Du Ravary (Charles Camilleri) – 1.17.6”

Qui Sait inaqqax ismu fuq it-Tazza l-Kbira

L-appuntament annwali fil-kalendarju tat-tigrijiet taz-zwiemel lokali, il-finali tat-Tazza l-Kbira nzamm il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa. Din il-finali, fuq distanza twila ta’ 2640m, kienet taghmel parti mit-tmintax –il laqgha tal-istagun fuq tmien tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott fuq distanza twila u ntrebhet minn Qui Sait misjuq minn Rodney Gatt.

Din is-sena t-Tazza l-Kbira, giet organizzata bl-ghajnuna tar-ristorant Chukkas u fiha grew b’kollox hdax –il ziemel minhabba li ftit sieghat qabel il-bidu tal-finali gie skraccjat wiehed mill-finalisti, il-Franciz Pedro Vici. Bhas-snin li ghaddew, fl-okkazjoni ta’ dan l-avveniment il-Malta Racing Club hejja programm specjali b’diversi parati u prezentazzjonijiet. Il-parata tmexxiet mill-veteran Kakisis li rebah dan l-avveniment fil-passat.

Quito De Neret (Michael Ellul) kien fost l-aktar zwiemel li bdew b’sahhithom wara li nghata l-bidu ufficjali. Wara ftit metri, dan fetah vantagg zghir minn Vejby Boom (Carl Caruana) u Quetzal De Brix (Charles Camilleri). Izda f’nofs id-distanza beda wkoll javvanza r-rebbieh tas-sena li ghaddiet Cloria Victis f’idejn Charles Degiorgio, li dlonk mar quddiem segwit fost l-ohrajn minn Qui Sait (Rodney Gatt). Cloria Victis mexxa lill-kumplament taz-zwiemel sa madwar 300m mit-tmiem. Kien f’dak il-mument li nqabez minn Qui Sait li qasam il-linja finali l-ewwel bla tbatija u b’vantagg ta’ tul u nofs minn Quorum Quick (Brian Zammit) u Quebir De L’Aube (Clint Vassallo). Vejby Boom (Carl Caruana) dahal fir-raba’ pozizzjoni.

It-tieni rebha f’Malta ghal Qui Sait waslet f’medja ta’ 1.15.2” fil-kilometru. Fi tmiem il-finali, is-Segretarju Parlamentri ghall-Isport Chris Agius ippremja lil Paul Cassar u Rodney Gatt is-sid u s-sewwieq rispettivament taz-ziemel rebbieh. Dan fil-prezenza ta’ Martin Arrigo f’isem l-isponsors.

Il-kumplament tat-tigrijiet kienu miftuha ghal zwiemel tal-klassi Gold, Silver u Bronze. Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Gold kien hemm dwell interessanti fid-dritta finali bejn it-Taljan Madrileno (Mario Fenech) u l-Awstrijakk Blizzard Ad (Frencu Cassar). Kien tal-ewwel li rregistra t-tielet rebha tas-sena b’Paleo Des Cascades (Carl Caruana) u Wies Buitenzorg (Eric Bezzina) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Attakk mibdi fuq in-nahha ta’ barra, 400m mit-tmiem tat-tieni tigrija Gold wassal lil Quel Imprevu, misjuq minn Paul Galea biex jiehu l-ewwel rebha f’Malta. Dan mar quddiem fid-dritta finali u rebah b’nofs tul minn Midnight Passion (Eric Bezzina) u Cowboy Party (Chris Cassar). Premier Avril (Mario Fenech) kellu wkoll wirja tajba bi pjazzament fir-raba’ pozizzjoni.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Diamond Hallinck (R. Gatt) Hin – 3.27.3” (1.18.5”) 2. Norfolk De Gouerie (C. Calleja) 3. Quipo Du Tronquay (M. Borg) 4. Sibenik (R. Magro)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Sillon Du Breuil (M. Ellul) Hin – 3.23” (1.16.9”) 2. Quersis (N. Baldacchino) 3. Quiquafini (J. Farrugia) 4. Fakir Haleryd (R. Schembri)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Picabia Des Audins (M. Ellul) Hin – 3.22.7” (1.16.8”) 2. Pericle (J. Farrugia) 3. Petit Pierricais (B. Zammit) 4. Quero Des Erablais (S. Galea)

IV Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Madrileno (M. Fenech) Hin – 3.23.1” (1.16.9”) 2. Blizzard Ad (F. Cassar) 3. Paleo Des Cascades (C. Caruana) 4. Wies Buitenzorg (E. Bezzina)

V Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Siderant (I. Stivala) Hin – 3.27.4” (1.18.6”) 2. Maiden Flash (Jos. Farrugia) 3. Rower (M. Fenech) 4. Quad De Beauregard (M. Fenech)

VI Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Quel Imprevu (P. Galea) Hin – 3.24.7” (1.17.5”) 2. Midnight Passion (E. Bezzina) 3. Cowboy Party (C. Cassar) 4. Premier Avril (M. Fenech)

VII Tigrija. Finali Chukkas Tazza l-Kbira. Dist – 2640m. 1. Qui Sait (R. Gatt) Hin – 3.18.6” (1.15.2”) 2. Quorum Quick (B. Zammit) 3. Quebir De L’Aube (C. Vassallo) 4. Vejby Boom (C. Caruana)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Splendid Du Ravary (C. Camilleri) Hin – 3.24.8” (1.17.6”) 2. Roff Gy (N. Baldacchino) 3. Quarborandum (Ph. Calleja) 4. Over Power (C. Debono)

“Ferhan se ntir b’dan is-success,” – Rodney Gatt, sewwieq Qui Sait

Fi tmiem il-finali tat-Tazza l-Kbira hadt ukoll kumment minghand Rodney Gatt. “Fil-bidu kont ftit bezghan ghax iz-ziemel ftit hu imdorri jibda ezatt wara l-karozza tat-tluq. Ghalhekk qatt attent li ma jizbaljax. Meta tlabtu biex izid fil-giri f’nofs id-distanza z-ziemel irrisponda sew u qatt ma stennejt li se nirbah daqshekk facli. Kuntent se ntir li rnexxili nirbah il-finali ewlenija u prestigjuza tal-istagun,” ikkonkluda Rodney Gatt.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820



Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements