//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Third consecutive win for Voila Dry in Copper final

Voila Dry driven by Ivan Bilocca winning the class Copper final on Friday. (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Voila Dry driven by Ivan Bilocca winning the class Copper final on Friday. (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

The St Francis Cup Championship final for class Copper trotters was considered the major event during Friday’s 20th meeting of the season held at the Marsa Racetrack. This final was held on a short distance of 2140m and was won by French Voila Dry under the guidance of Ivan Bilocca. Yesterday’s card consisted of seven races all for trotters and included a class Premier race on a mile distance and an international race between Maltese drivers and a number of Swedish amateur drivers based in Sundbyholm race track. The latter was held on a distance of 2140m.

Eleven horses lined up for the class Copper final. As expected, favourite Voila Dry (Ivan Bilocca) took the lead only after few metres from the official start of the race. This six year old trotter was unchallenged throughout the distance and past the post first easily by three lenghts and a half from Amiral Benault (Redent Magro) and Darco As (Marco Tanti). Tornado Hornline (Charles Camilleri) followed home in that order.

After this final, Father Mario Attard OFM Cap, the person behind the organization of this competition, presented the winning trophy to Ivan and his father Calcidon Bilocca, the driver and owner respectively of the winning horse. For Voila Dry this was its third consecutive win this year at the Marsa Racetrack.

In the only class Premier race on the card, Danish Nico Oland (Julian Farrugia) upped its pace around 300m from the end of the race. Nico Oland secured its second win of the year by half length from Austrian Striking Actions (George Attard). Zwack (Eric Bezzina) and Palazio Valterne (David Ellul) finished respectively in third and fourth place. The winner clocked a good average time of 1.13.7” per kilometer.

In the international race held Friday, Maltese and Swedish drivers drove horses which are registered in class Silver and Bronze. Here young Maltese driver Carl Caruana did not find any difficulty in winning this international race with Ravageur De Payre. This trotter triumphed easily by more than four lenghts from Paco and Mint Condition. Both trotters were driven respectively by Maltese drivers, Christian Xerri and Joseph Micallef. Rocky Mati, under the guidance of Swedish Henrik Nilsson, finished fourth.

Another meeting at the Marsa Racetrack is scheduled for next Sunday. The first race should start at 1.45pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 1640m. 1. Prince Teemer (Mark Bonnici) – 1.17.1”

Race 2. RS Mustang – Malta Sundbyholm Amateur Race. Class Silver-Bronze. Dist – 2140m. 1. Ravageur De Payre (Carl
Caruana) – 1.18”

Race 3. Class Silver. Dist – 1640m. 1. New Style (Melvin Farrugia) – 1.14.1”

Race 4. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Reprise Arriba (Rodney Gatt) – 1.14.7”

Race 5. Class Premier. Dist – 1640m. 1. Nico Oland (Julian Farrugia) – 1.13.7”

Race 6. St Francis Cup Championship Final. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Voila Dry (Ivan Bilocca) – 1.16.7”

Race 7. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Pronger (Claudio Refalo) – 1.14.1”

Voila Dry ma jfallix fil-finali San Frangisk

L-aktar tigrija mistennija li saret il-Gimgha fil-korsa tal-Marsa kienet il-finali ghat-Tazza San Frangisk ghal zwiemel tal-klassi Copper fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din intrebhet mill-favorit Voila Dry u kienet taghmel parti mill-ghoxrin laqgha tas-sena fuq seba’ tigrijiet tat-trott. Il-laqgha nkludiet ukoll tigrija tal-klassi Premier fuq distanza ta’ mil u ohra nternazzjonali li fiha sewwieqa dilettanti Maltin sfidaw bi zwiemel taghhom stess sewwieqa dilettanti Zvedizi mill-korsa ta’ Sundbyholm.

Fil-finali tal-klassi Copper grew b’kollox hdax –il ziemel. Iz-zghazugh Ivan Bilocca pogga lill-kwotat Voila Dry quddiem wara biss ftit metri mill-bidu tat-tigrija. Dan mexxa lill-kumplament sat-tmiem u qasam il-linja finali l-ewwel facilment b’vantagg ta’ madwar tliet tulijiet u nofs minn Amiral Benault (Redent Magro) u Darco As (Marco Tanti). Tornado Hornline (Charles Camilleri) kellu wkoll wirja tajba bi pjazzament fir-raba’ pozizzjoni.

Ghal Voila Dry din kienet it-tielet rebha konsekuttiva. Fi tmiem il-finali, Patri Mario Attard OFM Cap, il-mohh wara l-organizzazzjoni ta’ din il-kompetizzjoni, ippremja lil Ivan u lil missieru Kalcidon Bilocca, is-sewwieq u s-sid rispettivament taz-ziemel rebbieh.

L-uniku tigrija tal-klassi Premier giet deciza matul l-ahhar 300m taghha. Kien f’dak il-mument li s-sewwieq Ghawdxi Julian Farrugia, talab lid-Daniz tieghu Nico Oland biex jibda jzid fil-giri. B’hekk dan mar quddiem u ttrijonfa b’nofs tul mill-Awstrijakk Striking Actions (George Attard). Zwack (Eric Bezzina) u Palazio Valterne (David Ellul) dahlu warajhom f’dik l-ordni. It-tieni rebha stagonali ta’ Nico Oland waslet f’medja ta’ 1.13.7” fil-kilometru.

Il-Gimgha wkoll, is-sewwieq Carl Caruana kellu wkoll gurnata memorabbli. Hu rnexxilu jirbah it-tigrija nternazzjonali bejn sewwieqa Maltin u dawk Zvedizi permezz ta’ Ravageur De Payre. Caruana rebah facilment b’vantagg ta’ erba’ tulijiet minn zewg zwiemel ohra misjuqa minn sewwieqa Maltin, Paco (Christian Xerri) u Mint Condition (Joseph Micallef). Rocky Mati, f’idejn l-Izvediz Henrik Nilsson temm ir-raba’.

Il-programm inkluda wkoll tigrija finali ghal zwiemel tat-trott li normalment jiehdu sehem f’tigrijiet tad-dilettanti fil-korsa l-qadima. Fuq distanza wkoll ta’ mil, din intrebhet mill-Franciz Nophenio De Lune ta’ Charles Farrugia.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 1640m. 1. Prince Teemer (M. Bonnici) Hin – 2.06.5” (1.17.1”) 2. Pinewood Harry (C. Calleja) 3. Axia Maltaise (M. Axisa) 4. Nevada Sun (A. Mifsud)

II Tigrija. RS Mustang – Malta Sundbyholm Amateur Race. Klassi Silver-Bronze. Dist – 2140m. 1. Ravageur De Payre (C. Caruana) Hin – 2.46.8” (1.18”) 2. Paco (C Xerri) 3. Mint Condition (J. Micallef) 4. Rocky Mati (H. Nilsson – Sve)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. New Style (M. Farrugia) Hin – 2.01.5” (1.14.1”) 2. Rady D’Occagnes (N. Baldacchino) 3. Regent De Tillard (A. Farrugia) 4. Paolin De Bannes (J. Farrugia)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Reprise Arriba (R. Gatt) Hin – 2.02.6” (1.14.7”) 2. Splendid Du Ravary (C. Camilleri) 3. New Go Di Azzurra (T. Demanuele) 4. Quent De Combourg (N. Baldacchino)

V Tigrija. Klassi Premier. Dist – 1640m. 1. Nico Oland (J. Farrugia) Hin – 2.00.9” (1.13.7”) 2. Striking Actions (G Attard) 3. Zwack (E. Bezzina) 4. Palazio Valterne (D. Ellul)

VI Tigrija. Finali Tazza San Frangisk. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Voila Dry (I. Bilocca) Hin – 2.44.2” (1.16.7”) 2. Amiral Benault (R Magro) 3. Darco As (M. Tanti) 4. Tornado Hornline (C. Camilleri)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Pronger (C. Refalo) Hin – 2.01.6” (1.14.1”) 2. Turbulent (F. Portelli) 3. Cool Caviar (J. Farrugia) 4. Rami Prior (N. Baldacchino)

“Kuntent li z-ziemel baqa’ ghaddej bil-forma tajba” – Ivan Bilocca, sewwieq Voila Dry

Mitlub jikkummenta ma’ din il-gazzetta wara s-success li kellu fil-finali Copper permezz ta’ Voila Dry, is-sewwieq Ivan Bilocca qal li hu kien ferm kuntent bil-wirja li kellu z-ziemel tieghu f’din il-finali. “Din ma kenitx tigrija facli u kulhadd jaf kemm iz-ziemel mhux facli li ssuqu, specjalment ghax ftit diffikultuz fil-bidu. Izda l-fatt li Voila Dry kien gej minn zewg rebhiet konsekuttivi qawwili qalbi qabel il-bidu tal-finali. Illum iddecidejt li niehu l-kmand sa mill-bidu nett, decizjoni li ghinet mhux ftit biex inqassam it-tigrija kif xtaqt u nirbah bla tbatija,” tenna Ivan Bilocca.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements