//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Pearl Storm and Wee Catch Diamond win major races

Pearl Storm (Oliver Briffa) winning the flat race on Sunday (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Pearl Storm (Oliver Briffa) winning the flat race on Sunday (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

Pearl Storm and Wee Catch Diamond won Sunday’s major events, a flat race on a short distance of 1250m and a class Premier race on a mile distance. These races formed part of the 21st meeting of the season made up of nine races.

Five horses participated in the only flat race of the programme. Irish debutante Chastening (Eric Zammit) was the first out of the blocks, opening during the first metres a half length lead from Key Art (Sarah Borg) and Pearl Storm (Oliver Briffa). However with around 500m to go, Chastening ran out of steam and was reeled in by Pearl Storm which took the lead and triumphed easily by three lenghts. Timolin (Michael Sultana) finished third. For Pearl Storm this was its first win of the season.

Thirteen horses lined up for the class Premier race. It was Absolut Spender (Mark Desira) the fastest horse at first, opening a half length lead from Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) and Swedish debutante Indigo Broline, under the guidance of its owner Eugenio Bondin. With 250m to the finishing line, Absolut Spender lost pace and was outsmarted by Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) which grabbed its second win of the year and in Malta from Quillian Joyeux (Andrew Farrugia). Indigo Broline and Absolut Spender claimed the other top four positions. Wee Catch Diamond clocked an average time of 1.13.8” per kilometer.

The other races in Sunday’s card were open for class Gold, Silver and Bronze trotters and were also held on a mile distance. In the first class Gold race, Quintet (Brian Zammit) upped its pace when the horses turned around for their final straight. This French trotter secured its first win of the season easily by a length from Italian Los Angeles (Josef Farrugia) and Count Of Life (Claudio Refalo). Robin Du Suret (Cliferty Calleja) followed home in that order.

A keen duel between French debutante Rainbow Sautonne (Clive Gerada) and Dutch mare Wies Buitenzorg (Desmar Bonello) developed in the final metres of the second class Gold race. It was the former which past the post first, however after the race, Rainbow Sautonne was eventually disqualified by the racing stewards and the win was awarded to Wies Buitenzorg. Peanut Butter (Andrew Farrugia), Cowboy Party (Chris Cassar) and Italian newcomer Nashville Dancer (Andre’ Farrugia) ended respectively in second, third and fourth place.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Sunday. The first race should start at 1.45pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. TB’s Memories (Redent Magro) – 1.15.2”

Race 2. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Ami Blou (Matthew Sammut) – 1.15.9”

Race 3. Class Flat. Dist – 1250m. 1. Pearl Storm (Oliver Briffa) – 1.13.4”

Race 4. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Storm Oaks (Charles Camilleri) – 1.14.7”

Race 5. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Quintet (Brian Zammit) – 1.13.7”

Race 6. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Una Amosa (Tony Demanuele) – 1.15.1”

Race 7. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Wies Buitenzorg (Desmar Bonello) – 1.13.5”

Race 8. Class Premier. Dist – 1640m. 1. Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) – 1.13.8”

Race 9. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Jezira (Silvio Schembri) – 1.15”


Pearl Storm u Wee Catch Diamond jirbhu t-tigrijiet mistennija

L-aktar zewg tigrijiet mistennija waqt il-21 laqgha tas-sena li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienu wahda tal-klassi Premier fuq distanza ta’ mil u tigrija tal-galopp fuq 1250m. Dawn iz-zewg tigrijiet intrebhu minn Wee Catch Diamond u Pearl Storm rispettivament. Hamsa mir-rebbieha tal-lbierah kienu dwieb.

Fit-tigrija Premier hadu sehem b’kollox tlettax –il ziemel. Hawnhekk kien Absolut Spender (Mark Desira) l-aktar veloci wara l-karozza tat-tluq. Matul l-ewwel battuti tat-tigrija dan fetah vantagg zghir minn Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) u d-debuttant Zvediz Indigo Broline (Eugenio Bondin). Izda hekk kif kien fadal madwar 250m mit-tmiem Absolut Spender beda’ jnaqqas mill-giri u dlonk inqabez minn Wee Catch Diamond li ha t-tieni rebha tas-sena u f’Malta wara li xejjen l-isfida ta’ Quillian Joyeux (Andrew Farrugia) fid-dritta finali. Indigo Broline u Absolut Spender kellhom jikkuntentaw bit-tielet u r-raba’ pozizzjoni rispettivament. B’hekk Wee Catch Diamond hareg rebbieh f’medja ta’ 1.13.8” fil-kilometru.

Il-kumplament tat-tigrijiet tat-trott kienu riservati ghal zwiemel mill-klassi Gold, Silver u Bronze. Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Gold, Brian Zammit talab lil Quintet biex ihaffef il-pass meta z-zwiemel qabdu jaffrontaw l-ahhar 300m taghhom. Dan ittrijonfa b’tul mit-Taljan Los Angeles (Josef Farrugia) u Count Of Life (Claudio Refalo). Robin Du Suret (Cliferty Calleja) kellu wkoll wirja tajba u temm ir-raba’.

It-tieni tigrija tal-istess klassi kienet ikkaratterizzata minn dwell eccitanti fid-dritta finali bejn il-gdid Franciz Rainbow Sautonne (Clive Gerada) u l-Olandiza Wies Buitenzorg (Desmar Bonello). Kien Rainbow Sautonne li qasam il-linja finali l-ewwel izda aktar tard dan iz-ziemel gie skwalfikat biex ir-rebha nghatat lil Wies Buitenzorg. Peanut Butter (Andrew Farrugia), Cowboy Party (Chris Cassar) u d-debuttant Taljan Nashville Dancer (Andre’ Farrugia) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Fl-uniku tigrija tal-galopp li kien hemm fil-programm tal-Hadd grew biss hames zwiemel. Id-debuttant Irlandiz Chastening, f’idejn Eric Zammit, kien l-aktar wiehed veloci mill-gagga tat-tluq u fl-ewwel metri tat-tigrija fetah vantagg zghir minn Key Art (Sarah Borg) u Pearl Storm (Oliver Briffa). Izda t-tigrija hadet svolta ohra madwar 500m mill-linja finali ghax kien f’dak il-mument li Chastening beda jnaqqas mill-giri u dlonk inqabez minn Pearl Storm li mar quddiem u qasam il-linja finali l-ewwel facilment b’vantagg ta’ tliet tulijiet. Timolin (Michael Sultana) temm it-tielet. Ghal Pearl Storm din kienet l-ewwel rebha stagonali.

Il-laqgha nkludiet ukoll tigrija bil-ponijiet Shetland misjuqa minn tfal u fuq distanza ta’ 640 metru. Din intrebhet minn Lady misjuqa minn Laydon Portelli.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. TB’s Memories (R. Magro) Hin – 2.03.4” (1.15.2”) 2. Adream Wish (M. Mifsud) 3. Dash Boy (S. Portelli) 4. Snubbelduns (M. Refalo)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Ami Blou (M. Sammut) Hin – 2.04.4” (1.15.9”) 2. Xian Hornline (L. Mifsud) 3. Norman d’Avril (J. Cordina) 4. Urenzo Du Corta (Ch. Farrugia)

III Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1250m. 1. Pearl Storm (O. Briffa) Hin – (1.13.4”) 2. Chastening (E. Zammit) 3. Timolin (M. Sultana) 4. Key Art (S. Borg)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Storm Oaks (C. Camilleri) Hin – 2.02.6” (1.14.7”) 2. Rapide Du Matin (D. Ellul) 3. Kryddan (N Baldacchino) 4. Nisio MRS (J. Farrugia)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Quintet (B. Zammit) Hin – 2.00.9” (1.13.7”) 2. Los Angeles (Jos. Farrugia) 3. Count Of Life (C. Refalo) 4. Robin Du Suret (C. Calleja)

VI Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Una Amosa (T. Demanuele) Hin – 2.03.1” (1.15.1”) 2. Quero Des Erablais (S. Galea) 3. Queops De Retz (E. Fenech) 4. Sjohultets Tigra (D. Casha)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Wies Buitenzorg (D. Bonello) Hin – 2.00.1” (1.13.5”) 2. Peanut Butter (A. Farrugia) 3. Cowboy Party (C. Cassar) 4. Nashville Dancer (And. Farrugia)

VIII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 1640m. 1. Wee Catch Diamond (J. Farrugia) Hin – 2.01” (1.13.8”) 2. Quillian Joyeux (A. Farrugia) 3. Indigo Broline (E. Bondin) 4. Absolut Spender (M. Desira)

IX Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Jezira (S. Schembri) Hin – 2.03” (1.15”) 2. Polytain (N. Baldacchino) 3. Mint Spirit (F. Portelli) 4. Babycaniholdyou (C. Vassallo)
“Pearl Storm qieghed isib il-forma tal-passat,” – Oliver Briffa, jockey Pearl Storm
Mitlub jikkummenta dwar ir-rebha ta’ Pearl Storm fl-uniku tigrija tal-galopp, il-jockey Oliver Briffa tenna li kien ferm sodisfatt bil-wirja taz-ziemel tieghu. “Qabel xejn xtaqt nirringrazzja lil dawk kollha li jaghtuni l-ghajnuna taghhom matul il-gimgha fil-preparazzjoni taz-zwiemel tieghi. B’Pearl Storm ma stajtx nibda hafna b’sahhti mill-gagga tat-tluq, ma xtaqtx nghaggel u xtaqt nara ftit x’potenzjal kellu z-ziemel tul id-distanza. Minhabba li dan l-ahhar mhux dejjem kien ghaddej minn forma tajba ridt nara kemm Pearl Storm irnexxilu jsib il-forma tajba li kellu s-sena l-ohra. Fortunatament irreagixxa tajjeb u waslet din l-ewwel rebha tas-sena,” tenna Oliver Briffa.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements