//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Trot

Nico Oland and Quesito d’Or win top races

Nico Oland (Julian Farrugia) winning one of the Class Premier races on Sunday (Photo Caption In-Nazzjon - Media.Link Communciations)

Nico Oland (Julian Farrugia) winning one of the Class Premier races on Sunday (Photo Caption In-Nazzjon – Media.Link Communciations)

Sunday’s 22nd meeting of the season which was held yesterday afternoon at the Marsa Racetrack heralded the start of the Prix d’Enghien Championship with four heats for French trotters registered in class Gold. These heats were held on a short distance of 2140 metres. Yesterday’s card included also two class Premier races also on a short distance. These were won by Nico Oland and Quesito d’Or respectively.

Fifteen horses participated in the first class Premier race. Here a keen duel between favourite, Danish Nico Oland (Julian Farrugia) and Swedish Donald Duck Tooma (Charles Camilleri) developed in the final straight of this race. It was the former which cruised to its second win in a row and its third of year with Ripsos De Fa (Ivan Bilocca) and Printemps De Gaia (Johan Axisa) ending respectively in third and fourth place. Nico Oland clocked an average time of 1.14.6” per kilometer.

There was a close finish between two French trotters, Quesito d’Or (Frencu Cassar) and Quo Williams (Julian Farrugia) in the second class Premier race. It was the former which grabbed its first win in Malta in this exciting race and after that the photofinish was consulted by the racing stewards. Quiz Du Lys (Kurt Saliba) and Shakira Trot (Nathaniel Barbara) followed home in that order. Quesito d’Or clocked an average time of 1.16.2” per kilometer.

From the four class Gold heats, 24 trotters qualified for the semi final stage. In the first heat, favourite Roseau du Hamel (Julian Farrugia) gained its second consecutive win and in Malta after outsmarting the early leader Rainbow Sautonne (Clive Gerada) midway through the final straight. Quintet (Brian Zammit) stormed ahead of the field 300m to the end of the second Gold heat. This French trotter triumphed after passing the post first easily by four lengths lead from Tresor De Quesny (Andrew Farrugia). For Quintet this was also its second win in a row.

In the third class Gold heat, outsider Pike Blue (Andrew Farrugia) hit the front with 100m to go. Pike Blue notched to its first win in Malta by half length from Rex Du Braud (Charles Farrugia). Quefi Des Caillons (Michael Ellul) dashed strongly from the outside during the last 700m of the fourth class Gold heat. This French eleven year old trotter triumphed easily by more than seven lenghts from Turbulent (Frank Portelli). Quefi Des Caillons obtained its first win in Malta in an impressive average time of 1.14.3” per kilometer. This was also the best average time registered during Sunday’s programme.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Friday evening. This will consist of eight races all for trotters with the first race starting at 7pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Nylan De Mouloire (Rodney Gatt) – NTR

Race 2. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. T.B.’s Memories (Redent Magro) – NTR

Race 3. Prix d’Enghien Heat. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Roseau Du Hamel (Julian Farrugia) – NTR

Race 4. Prix d’Enghien Heat. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Quintet (Brian Zammit) – 1.15.2”

Race 5. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Una Amosa (Tony Demanuele) – 1.15.3”

Race 6. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Nico Oland (Julian Farrugia) – 1.14.6”

Race 7. Prix d’Enghien Heat. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Pike Blue (Andrew Farrugia) – 1.15.5”

Race 8. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Quesito d’Or (Frencu Cassar) – 1.16.2”

Race 9. Prix d’Enghien Heat. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Quefi Des Caillons (Michael Ellul) – 1.14.3”

Nico Oland u Quesito d’Or jittrijonfaw fit-tigrijiet ewlenin

Fil-korsa tal-Marsa l-Hadd inghata l-bidu ghall-ewwel kampjonat ghal zwiemel Francizi ghal din is-sena. Dan huwa l-Prix d’Enghien ghal zwiemel tal-klassi Gold fuq distanza qasira ta’ 2140m. B’kollox saru erba’ heats minn dan il-kampjonat li ghamlu parti mit-22 laqgha tal-istagun fuq disa’ tigrijiet kollha tat-trott. Il-programm inkluda wkoll zewg tigrijiet tal-klassi Premier fuq l-istess distanza u li ntrebhu minn Nico Oland u Quesito d’Or.

Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Premier hadu sehem b’kollox hmistax –il ziemel. Din it-tigrija kienet ikkaratterizzata minn dwell eccitanti tul id-dritta finali taghha bejn l-Izvediz Donald Duck Tooma (Charles Camilleri) u d-Daniz Nico Oland (Julian Farrugia). Kien Nico Oland li rregistra t-tieni rebha nfila u t-tielet wahda stagonali b’Ripsos De Fa (Ivan Bilocca) u Printemps De Gaia (Johan Axisa) itemmu warajhom fit-tielet u r-raba’ post rispettivament. Is-success ta’ Nico Oland wasal f’medja ta’ 1.14.6” fil-kilometru.

Eccitanti ferm kienet it-tieni tigrija tal-oghla klassi. Hawhekk osservajna tmiem incert u mill-isbah bejn Quesito d’Or (Frencu Cassar) li kien ghal hafna metri quddiem u Quo Williams li kien taht il-gwida ta’ Julian Farrugia u li halla kollox ghad-dritta finali. Dawn it-tnejn dahlu ras imb ras u l-gurija tat ir-rebha lil Quesito d’Or wara li kkonsultat il-photofinish. Quiz Du Lys (Kurt Saliba) u Shakira Trot (Nathaniel Barbara) dahlu warajhom f’dik l-ordni. L-ewwel rebha f’Malta ta’ Quesito d’Or waslet f’medja ta’ 1.16.2” fil-kilometru.

Mill-erba’ heats tal-klassi Gold, 24 ziemel ghaddew ghas-semi finali. Fl-ewwel heat, il-favorit Roseau Du Hamel (Julian Farrugia) qabez lil Rainbow Sautonne (Clive Gerada) f’nofs id-dritta finali. Ghal Roseau Du Hamel din kienet it-tieni rebha nfila u f’Malta. Brian Zammit talab lill-kwotat Quintet biex imur quddiem madwar 200m mit-tmiem tat-tieni heat mill-istess kompetizzjoni. Dan qabez il-linja finali l-ewwel biex ha t-tieni rebha konsekuttiva b’erba’ tulijiet minn Tresor De Quesny (Andrew Farrugia).

Pike Blue (Andrew Farrugia) halla kollox ghall-ahhar 300m meta kien qieghed jiehu sehem fit-tielet heat Gold. Dan l-outsider aktar tard mar quddiem u ha l-ewwel rebha fi xtutna wara li xejjen l-isfida ta’ Rex Du Braud (Charles Farrugia). L-ahhar 700m tar-raba’ u l-ahhar heat Gold kienu determinanti biex Quefi Des Caillons (Michael Ellul) jiehu l-ewwel rebha fi gziritna. Dan is-success wasal facilment, b’vantagg ta’ madwar sitt tulijiet minn Turbulent (Frank Portelli).

Quefi Des Caillons irregistra l-ahjar medja tal-gurnata, dik ta’ 1.14.3” fil-kilometru.

Saret ukoll tigrija tal-ponijiet shetland misjuqa minn tfal fuq distanza ta’ 640 metru. Din giet iddominata mill-ponija Daisy misjuqa minn Cherise Farrugia.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Nylan De Mouloire (R. Gatt) Hin – NTR 2. Buckens Stjarna (T. Tanti) 3. Bob Wielinga (A. Spagnol) 4. Nolan Streamline (A. Mifsud)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. T.B.’s Memories (R. Magro) Hin – NTR 2. Reginella Fraset (J. Farrugia) 3. Count Wiesnievski (C. Vassallo) 4. Dash Boy (Sh. Portelli)

III Tigrija. Heat Prix d’Enghien. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Roseau Du Hamel (J. Farrugia) Hin – NTR 2. Rainbow Sautonne (C. Gerada) 3. Rubis Du Lamee (A. Sinenberg – FRA) 4. Ramses d’Ariane (S. Cassar) 5. Robin Du Suret (C. Calleja) 6. Nagano Phedo (M. Fenech)

IV Tigrija. Heat Prix d’Enghien. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Quintet (B. Zammit) Hin – 2.40.9” (1.15.2”) 2. Tresor De Quesny (A. Farrugia) 3. Rami Prior (N. Baldacchino) 4. Quilio Ada (L. Ghigo) 5. Quito De Femisson (S. Schembri) 6. Rumeur (P. Galea)

V Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Una Amosa (T. Demanuele) Hin – 2.41.1” (1.15.3”) 2. Nouveaux De Vie (J. Farrugia) 3. Robinia As (M. Ellul) 4. Oregon Frontline (R. Gatt)

VI Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Nico Oland (J. Farrugia) Hin – 2.39.6” (1.14.6”) 2. Donald Duck Tooma (C. Camilleri) 3. Ripsos De Fa (I. Bilocca) 4. Printemps De Gaia (J. Axisa)

VII Tigrija. Heat Prix d’Enghien. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Pike Blue (A. Farrugia) Hin – 2.42.5” (1.15.5”) 2. Rex Du Braud (Ch. Farrugia) 3. Roi Des Couperies (C. Vassallo) 4. Premier Avril (M. Fenech) 5. Ourasi Diams (A. Fenech) 6. Milord Barbes (C. Calleja)

VIII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Quesito d’Or (F. Cassar) Hin – 2.43” (1.16.2”) 2. Quo Williams (J. Farrugia) 3. Quiz Du Lys (K. Saliba) 4. Shakira Trot (N. Barbara)

IX Tigrija. Heat Prix d’Enghien. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Quefi Des Caillons (M. Ellul) Hin – 2.38.9” (1.14.3”) 2. Turbulent (F. Portelli) 3. Quartz Pierji (C. Farrugia) 4. Phenix De La Roque (N. Baldacchino) 5. Pan Des Couperies (C. Calleja) 6. Paleo Des Cascades (C. Caruana)

“Sodisfatt li z-ziemel rrepeta s-success” – Julian Farrugia, sewwieq Nico Oland

Waqt li kien qieghed jikkummenta dwar ir-rebha ta’ Nico Oland fl-ewwel tigrija tal-klassi Premier, is-sewwieq Ghawdxi Julian Farrugia sostna li kien ferm sodisfatt li z-ziemel rega rrepeta s-success f’temp ta’ ftit granet. “It-tigrija tal-lum ma kenitx facli u dan deher car fl-ahhar metri meta waslet l-isfida ta’ Donald Duck Tooma. Kienet tigrija li fiha grew zwiemel li huma stabbiliti fl-oghla klassi u Nico Oland qam ghall-okkazjoni specjalment fl-ahhar metri,” qal Julian Farrugia.

“Iz-ziemel wettaq reazzjoni fid-dritta finali” – Frencu Cassar, sewwieq Quesito d’Or

Hekk kif intemmet it-tieni tigrija tal-aqwa klassi, is-sewwieq rebbieh Frencu Cassar tenna li matul l-ewwel elf metru tat-tigrija xtaq jibza ghaz-ziemel tieghu, ma xtaqx jaghfsu u jitolbu giri qawwi. Dan biex b’hekk jibqghalu bizzejjed sahha ghall-ahhar. “Din il-mossa halliet il-frott ghax fid-dritta finali Quesito d’Or irrisponda sew ghall-isfida li ghamillu Julian Farrugia u Quo Williams,” ikkonkluda Frencu Cassar.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements