//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

French Championships heats steal limelight

Saphir Barbes, driven by Redent Magro winning one of the class Silver heats on Sunday (Photo In-Nazzjon/ Media.Link Communications)

Saphir Barbes, driven by Redent Magro winning one of the class Silver heats on Sunday (Photo In-Nazzjon/ Media.Link Communications)

The 24th meeting of the year, made up of ten races all for trotters was held on Sunday afternoon at the Marsa Racetrack. Six of these races were heats from two different championships reserved for French trotters. These were the Prix De Cabourg for class Silver trotters and the Prix De Cagnes Sur Mer for class Bronze trotters. All heats were held on a short distance of 2140m.

From the four class Silver heats, twenty horses qualified for the semi final stage. In the first heat, Splendid Du Ravary (Rodney Gatt) started to increase its speed with a lap to go. However, midway through the final straight this trotter ran out of steam and was overtaken by debutante Saphir Barbes, which, under the guidance of Redent Magro, secured its first win in Malta from Quid De Belle Vue (Charles Camilleri). Querido Censerie (Julian Farrugia) and Reveal Champ Blanc (Tony Cauchi) finished respectively in fourth and fifth place.

Seul En Tete (Charles Camilleri) grabbed its first win in Malta in the second class Silver heat. This French nine year old trotter stormed ahead with 200m to go and triumphed easily by two lenghts from Saphir Du Meleuc (Julian Farrugia) and Ramses De Tyrole (Anton Cassar). Quazoumax (Andrew Farrugia) and Quito Clayettois (Cliferty Calleja) also made it to the next stage.

In the third heat from the same competition, Relinetcho dashed strongly from the outside during the last 400 metres. Driven by Noel Baldacchino, this horse past the post first and won by a whisker from Rikita Du Moulin (Jeffrey Said). Quipson (Rodney Gatt), newcomer Ripoux Du Pic (Samuel Galea) and Queen Du Sablier (Kurt Saliba) followed behind in that order. For Relinetcho this was also its first win at the Marsa Racetrack.

French debutante Sampiero De May (David Galea) started to increase its pace with a lap to go during the fourth and last class Silver heat. This horse was unchallenged during the last 1000 metres, met no particular trouble and finished first by two lengths from Soft De La Vallee (Claudio Refalo) and another newcomer, Sandro Du Vivier (Rodney Gatt). Roff Gy (Noel Baldacchino) and Quartz Nay (Anthony Camilleri) followed behind and qualified for the next stage.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Sunday. The first race should start at 1.45pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Axia Maltaise (Michael Axisa) – 1.18.1”

Race 2. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Jens (Carl Magro) – 1.18.3”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Julian Port (Michael Ellul) – 1.18”

Race 4. Heat Prix De Cabourg. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Saphir Barbes (Redent Magro) – 1.16.5”

Race 5. Heat Prix De Cagnes Sur Mer. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Pittacos (Noel Baldacchino) – 1.18.1”

Race 6. Heat Prix De Cabourg. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Seul En Tete (Charles Camilleri) – 1.16.2”

Race 7. Heat Prix De Cagnes Sur Mer. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Sorcier d’Orient (Julian Farrugia) – 1.17.3”

Race 8. Heat Prix De Cabourg. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Relinetcho (Noel Baldacchino) – 1.17.5”

Race 9. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Jaguar C.D. (Redent Magro) – 1.16.7”

Race 10. Heat Prix De Cabourg. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Sampiero De May (David Galea) – 1.17.4”

Ikunu maghrufa aktar semi finalisti tal-kampjonati Francizi

L-24 laqgha tas-sena li kienet tikkonsisti minn ghaxar tigrijiet tat-trott saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa. Sitta minn dawn it-tigrijiet kienu tkomplija ta’ zewg kampjonati li nbdew il-Gimgha fil-ghaxija ghal zwiemel Francizi. Dawn huma l-Prix De Cabourg tal-klassi Silver u l-Prix De Cagnes Sur Mer tal-klassi Bronze. B’kollox saru jsiru sitt heats fuq distanza qasira ta’ 2140m.

Iz-zwiemel li gejjin mill-klassi Silver grew f’erba’ heats li minnhom ghoxrin ghaddew ghas-semi finali. Fl-ewwel heat, Splendid Du Ravary (Rodney Gatt), li ha sew il-kmand dawra mit-tmiem, beda jnaqqas mill-giri f’nofs id-dritta finali. Kien f’dak il-mument, li dan inqabez fost l-ohrajn, mir-rebbieh, id-debuttant Saphir Barbes, li f’idejn Redent Magro ha l-ewwel rebha fi xtutna bi ftit minn Quid De Belle Vue (Charles Camilleri). Querido Censerie (Julian Farrugia) u Reveal Champ Blanc (Tony Cauchi) dahlu fir-raba’ u l-hames post rispettivament.

Seul En Tete (Charles Camilleri) ukoll ha l-ewwel rebha f’pajjizna fit-tieni heat mill-istess kompetizzjoni. Dan halla kollox ghall-ahhar 300m biex qasam il-linja finali l-ewwel b’vantagg ta’ zewg tulijiet minn Saphir Du Meleuc (Julian Farrugia) u Ramses De Tyrole (Anton Cassar). Quazoumax (Andrew Farrugia) u Quito Clayettois (Cliferty Calleja) kienu l-ahhar zewg zwiemel li ghaddew ghas-semi finali minn din il-heat.

Fit-tielet heat Silver, Noel Baldacchino talab lil Relinetcho biex izid fil-giri madwar 500m mit-tmiem. B’assalt tlieta fuq in-nahha ta’ barra, dan irnexxilu jmur quddiem f’nofs id-dritta finali biex irregistra wkoll l-ewwel rebha fil-korsa Maltija wara li xejjen bi ftit l-isfida ta’ Rikita Du Moulin (Jeffrey Said). Quipson (Rodney Gatt), id-debuttant Ripoux Du Pic (Samuel Galea) u Queen Du Sablier (Kurt Saliba) kellhom ukoll wirja tajba.

Sampiero De May, li kien ukoll qieghed jaghmel id-debutt f’Malta fir-raba’ u l-ahhar heat Silver, verament halla impressjoni tajba. F’idejn David Galea dan ha kontroll assolut tat-tigrija madwar dawra mit-tmiem u rebah bla tbatija b’vantagg ta’ zewg tulijiet minn Soft De La Vallee (Claudio Refalo) u ziemel gdid iehor, Sandro Du Vivier (Rodney Gatt). Roff Gy (Noel Baldacchino) u Quartz Nay (Anthony Camilleri) kienu l-ahhar zewg zwiemel li ghaddew ghas-semi finali ta’ dan il-kampjonat.

Saret ukoll tigrija tal-ponijiet shetland misjuqa minn tfal fuq distanza ta’ 640 metru. Din intrebhet minn Forza Rosina misjuqa minn Jaydon Cutajar.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Axia Maltaise (M. Axisa) Hin – 2.47.2” (1.18.1”) 2. Ronin Del Brenta (S. Vella) 3. Amiral Benault (T. Demanuele) 4. Haskovis (J. Vassallo)

II Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Jens (C. Magro) Hin – 2.47.5” (1.18.3”) 2. Uranos (T. Demanuele) 3. Niko De Chamant (V. Fenech) 4. Ocean Gede (M. Fenech)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Julian Port (M. Ellul) Hin – 2.46.9” (1.18”) 2. Big Hit (R. Magro) 3. U.S. Vanessa (K. Sciberras) 4. Anguz R.C. (T. Demanuele)

IV Tigrija. Heat Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Saphir Barbes (R. Magro) Hin – 2.43.7” (1.16.5”) 2. Quid De Belle Vue (C. Camilleri) 3. Splendid Du Ravary (R. Gatt) 4. Querido Censerie (J. Farrugia) 5. Reveal Champ Blanc (T. Cauchi)

V Tigrija. Heat Prix De Cagnes Sur Mer. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Pittacos (N. Baldacchino) Hin – 2.47.1” (1.18.1”) 2. Sibenik (R. Magro) 3. Uyong De Carsi (P. Spiteri) 4. Qumran De La Motte (F. Cassar) 5. Petrus Du Vivier (M. Desira) 6. Urenzo Du Corta (Ch. Farrugia)

VI Tigrija. Heat Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Seul En Tete (C. Camilleri) Hin – 2.43” (1.16.2”) 2. Saphir Du Meleuc (J. Farrugia) 3. Ramses De Tyrole (A. Cassar) 4. Quazoumax (A. Farrugia) 5. Quito Clayettois (C. Calleja)

VII Tigrija. Heat Prix De Cagnes Sur Mer. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Sorcier d’Orient Hin – 2.45.4” (1.17.3”) 2. Saphir Censerie (K. Saliba) 3. Quero Des Erablais (S. Galea) 4. Picabia Des Audins (B. Hili) 5. Queops De Retz (E. Fenech) 6. Record Du Stade (C. Camilleri)

VIII Tigrija. Heat Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Relinetcho (N. Baldacchino) Hin – 2.45.9” (1.17.5”) 2. Rikita Du Moulin (J. Said) 3. Quipson (R. Gatt) 4. Ripoux Du Pic (S. Galea) 5. Queen Du Sablier (K. Saliba)

IX Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Jaguar C.D. (R. Magro) Hin – 2.44” (1.16.7”) 2. Fakir Haleryd (R. Schembri) 3. Command Coger (C. Farrugia) 4. Indeed Southwind (K. Sciberras)

X Tigrija. Heat Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Sampiero De May (D. Galea) Hin – 2.45.7” (1.17.4”) 2. Soft De La Vallee (C. Refalo) 3. Sandro Du Vivier (R. Gatt) 4. Roff Gy (N. Baldacchino) 5. Quartz Nay (A. Camilleri)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements