//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Zwack and Quiet Du Chene win Premier events

Quiet Du Chene (Mario Fenech) winning the Prix De Vincennes Final for class Premier French trotters at the Marsa Racetrack (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Quiet Du Chene (Mario Fenech) winning the Prix De Vincennes Final for class Premier French trotters at the Marsa Racetrack (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

Zwack and Quiet Du Chene won Sunday’s major events at the Marsa Racetrack. These were the Prix De Vincennes final for French trotters and the Sette Giugno Championship final for other trotters which were imported from other European countries. Both finals were reserved for horses registered in the Premier class and were held on a short distance of 2140m. These races formed part of the 28th meeting of the season made up of ten races all for trotters.

Eleven horses lined up for the Sette Giugno Championship final. Austrian trotter Striking Actions (George Attard) made the fastest start, opening a half length lead from Zwack (Eric Bezzina) and Mad Image (Rodney Gatt). Striking Actions was unchallenged for most of the distance, but when the finalists turned for their final straight the early leader started to slow down and was overtaken by Zwack which went on to record its second win of the season and in Malta from Zalgado Transs R (Nicholas Bonello). Shakira Trot (Nathaniel Barbara), Cloria Victis (Cailin Borg) and Ourselves (Noel Baldacchino) completed the top five order. At the end of this race, Mr Edwin Borg, MRC Chairman presented the winning trophy to Salvino Debono and Eric Bezzina, the owner and driver respectively of Zwack.

In the Prix De Vincennes final participated eleven other trotters. It was Quartz De Chenu (Michael Ellul) that stormed ahead in the early stages, opening a small lead from Pouloud Keroc’H (Chris Vassallo) and Ohime Mag (Ronald Cassar). However midway through the final straight Quartz De Chenu ran out of steam and was reeled in by Quiet Du Chene (Mario Fenech) which secured its first win in Malta from Quorum Quick (Brian Zammit). Quartz De Chenu, Pouloud Keroc’H and Quesito d’Or (Frencu Cassar) followed home in that order.

After this final, Her Excellency Beatrice Le Fraper Du Hellen, the French Ambassador for Malta and Mr Andre’ Meunier, an official of the French Association Le Trot presented the winning trophy to Messrs Frans Bugeja and Mario Fenech, respectively the owner and the driver of the winning horse.

Sunday’s card included also four other finals for French trotters on the same distance. These were the Prix d’Enghien final for class Gold trotters, the Prix De Cabourg final for class Silver trotters, the Prix De Cagnes Sur Mer final for class Bronze trotters and the Prix De Caen final for class Copper horses. In the class Gold final, Quartz Pierji (Carmelo Farrugia) dashed strongly from the inside with around 200m to go and this French trotter gained its first win in Malta from Turbulent (Frank Portelli) and Rumeur (Rodney Gatt). Robin Du Suret (Cliferty Calleja) and Tresor De Quesny, driven by Danish professional driver Gordon Dahl also obtained a positive place.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Friday. The first race should start at 6.30pm.


Sunday’s winners.

Race 1. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Nimbus Bjerregard (Noel Baldacchino) – 1.17.4”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Suro Du Cornillet (Julian Farrugia) – 1.16.8”

Race 3. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Quovario (Tony Tanti) – 1.16.2”

Race 4. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Roc De Servette (David Ellul) – 1.16.3”

Race 5. Prix De Caen Championship Final. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Arcadie Lory (Clint Vassallo) – 1.17.4”

Race 6. Prix De Cagnes Sur Mer Championship Final. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Pittacos (Noel Baldacchino) –
1.17.2”

Race 7. Prix De Vincennes Championship Final. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Quiet Du Chene (Mario Fenech) – 1.16.1”

Race8. Prix d’Enghien Championship Final. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Quartz Pierji (Carmelo Farrugia) – 1.15.1”

Race 9. Sette Giugno Championship Final. Class Premier. Dist – 2140m.1. Zwack (Eric Bezzina) – 1.15”

Race 10. Prix De Cabourg Championship Final. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Sillon Du Breuil (Michael Ellul) – 1.15.3”

Quiet du Chene u Zwack jirbhu l-finali Premier

Iz-zewg tigrijiet ewlenin li saru l-Hadd fil-korsa tal-Marsa kienu finali ghal zwiemel tal-oghla klassi fuq distanza qasira ta’ 2140m. Dawn ghamlu parti mit-28 programm tal-istagun fuq ghaxar tigrijiet kollha ghaz-zwiemel tat-trott. Il-finali tal-Prix De Vincennes ghal zwiemel Francizi tal-klassi Premier intrebhet minn Quiet Du Chene filwaqt li l-finali l-ohra mill-kampjonat tas-Sette Giugno ghal zwiemel mhux Francizi mill-istess klassi rat is-success tal-Izvediz Zwack.

Hdax kienu z-zwiemel li ppartecipaw fil-finali tas-Sette Giugno. Hekk kif inghata l-bidu ufficjali kien l-Awstrijakk Striking Actions (George Attard) li mar quddiem u matul l-ewwel metri rnexxilu jiftah vantagg zghir minn Zwack (Eric Bezzina) u Zalgado Transs R (Nicholas Bonello). Izda hekk kif l-ewwel zwiemel bdew jippreparaw biex iduru halli jaffrontaw id-dritta finali, Striking Actions beda jnaqqas mill-pass u kien f’dak il-hin li nqabez minn Zwack li ha t-tieni rebha stagonali minn Zalgado Transs R u Shakira Trot (Nathaniel Barbara). Cloria Victis (Cailin Borg) u Ourselves (Noel Baldacchino) dahlu fir-raba’ u l-hames post rispettivament.

Fi tmiem il-finali is-Sur Edwin Borg, Chairman tal-Malta Racing Club ippremja lil Salvinu Debono u Eric Bezzina, is-sid u s-sewwieq taz-ziemel rebbieh.

Minn naha l-ohra anki fil-finali tal-Prix De Vincennes grew b’kollox hdax –il ziemel. Quartz De Chenu (Michael Ellul) kien l-aktar ziemel b’sahhtu wara l-karozza tat-tluq u matul l-ewwel metri fetah vantagg zghir minn Pouloud Keroc’H (Chris Vassallo) u Ohime Mag (Ronald Cassar). Madanakollu t-tigrija hadet svolta ohra f’nofs id-dritta finali taghha meta Quartz De Chenu beda jnaqqas mill-giri u dlonk inqabez minn Quiet Du Chene (Mario Fenech) li wara attakk fuq in-nahha ta’ barra rnexxilu jirregistra l-ewwel rebha f’Malta bi ftit minn Quorum Quick (Brian Zammit). Quartz De Chenu, Pouloud Keroc’H u Quesito d’Or (Frencu Cassar) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Fi tmiem il-finali, l-Ambaxxatrici Franciza ghal Malta Beatrice Le Fraper Du Hellen u Andre’ Meunier f’isem l-assocjazzjoni Franciza Le Trot ippremjaw lil Frans Bugeja u Mario Fenech, is-sid u s-sewwieq rispettivament ta’ Quiet Du Chene.

Il-programm tal-Hadd inkluda wkoll erba’ finali ohra ghal zwiemel Francizi. Dawn kienu l-Prix d’Enghien tal-klassi Gold, il-Prix De Cabourg tal-klassi Silver, il-Prix De Cagnes Sur Mer tal-klassi Bronze u l-Prix De Caen tal-klassi Copper. Il-finali tal-klassi Gold kienet ukoll wahda eccitanti mill-bidu sat-tmiem. Carmelo Farrugia ghamel avvanz b’Quartz Pierji fuq in-nahha ta’ gewwa fid-dritta finali biex b’hekk ukoll dan iz-ziemel issorprenda lil Turbulent (Frank Portelli) u Rumeur (Rodney Gatt) li wkoll kellhom wirja pozittiva.

L-ahhar 500m tal-finali Silver kienu ddominati mill-kwotat Sillon Du Breuil li f’idejn is-solitu Michael Ellul ma falliex milli jiehu l-hames rebha tas-sena facilment b’vantagg ta’ zewg tulijiet u nofs quddiem Quid De Belle Vue (Charles Camilleri) u Seul En Tete (Julian Farrugia). Fil-finali Bronze, sprint qawwi f’nofs id-dritta finali wassal lil Pittacos (Noel Baldacchino) biex itemm rebbieh b’nofs tul minn Petit Pierricais (Brian Zammit). L-ahhar metri tal-finali Copper kienu kkaratterizzati minn dwell interessanti bejn zewgt idwieb. Kienet Arcadie Lory (Clint Vassallo) li propju fuq il-linja finali qabzet lil Axia Maltaise (Johan Axisa). Ghal Arcadie Lory din kienet it-tieni rebha nfila u f’Malta.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Nimbus Bjeregaard (N. Baldacchino) Hin – 2.45.7” (1.17.4”) 2. Posillipo Or (T. Demanuele) 3. Rocktailo (R. Magro) 4. Urenzo Du Corta (Ch. Farrugia)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Suro Du Cornillet (J. Farrugia) Hin – 2.44.3” (1.16.8”) 2. Oregon Frontline (R. Gatt) 3. Coquihala (M. Debono) 4. Over Power (Ch. Debono)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quovario (T. Tanti) Hin – 2.43.1” (1.16.2”) 2. Quintet Du Vivier (C. Camilleri) 3. Quazoumax (G. Dahl – Den) 4. Regent De Tillard (A. Farrugia)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Roc De Servette (D. Ellul) Hin – 2.43.2” (1.16.3”) 2. Emidso L.N. (J. Vassallo) 3. Saxo La Chesnaie (N. Baldacchino) 4. Speed Lilium (B. Hili)

V Tigrija. Finali Prix De Caen. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Arcadie Lory (C. Vassallo) Hin – 2.45.9” (1.17.4”) 2. Axia Maltaise (J. Axisa) 3. Uranos (T. Demanuele) 4. Quatrain De Retz (J. Farrugia) 5. Nylan De Mouloire (R. Gatt)

VI Tigrija. Finali Prix De Cagnes Sur Mer. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Pittacos (N. Baldacchino) Hin – 2.45.2” (1.17.2”) 2. Petit Pierricais (B. Zammit) 3. Rocky Mati (C. Caruana) 4. Sibenik (R. Magro) 5. Pactolgo (M. Ghigo)

VII Tigrija. Finali Prix De Vincennes. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Quiet Du Chene (M. Fenech) Hin – 2.42.9” (1.16.1”) 2. Quorum Quick (B. Zammit) 3. Quartz De Chenu (M. Ellul) 4. Pouloud Keroc’H (Ch. Vassallo) 5. Quesito d’Or (F. Cassar)

VIII Tigrija. Finali Prix d’Enghien. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Quartz Pierji (C. Farrugia) Hin – 2.40.7” (1.15.1”) 2. Turbulent (F. Portelli) 3. Rumeur (R. Gatt) 4. Robin Du Suret (C. Calleja) 5. Tresor De Quesny (G. Dahl – Den)

IX Tigrija. Finali Kampjonat Sette Giugno. Klassi Premier. Dist – 2140m.1. Zwack (E. Bezzina) Hin – 2.40.4” (1.15”) 2. Zalgado Transs R (N. Bonello) 3. Shakira Trot (N. Barbara) 4. Cloria Victis (C. Borg) 5. Ourselves (N. Baldacchino)

X Tigrija. Finali Prix De Cabourg. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Sillon Du Breuil (M. Ellul) Hin – 2.41” (1.15.3”) 2. Quid De Belle Vue (C. Camilleri) 3. Seul En Tete (J. Farrugia) 4. Soft De La Vallee (C. Refalo) 5. Querido Censerie (F. Cassar)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives