//
you're reading...
Horse Racing, Malta, Mument, The Sunday Times of Malta, Trot

Quartz De Vindecy triumphs in major event

Quartz De Vindecy driven by Carmelo Farrugia winning the class Premier Final at the Marsa Race Track on Friday 24th July 2015 (Photo Roderick Cachia - Pinkish Line)

Quartz De Vindecy driven by Carmelo Farrugia winning the class Premier Final at the Marsa Race Track on Friday 24th July 2015 (Photo Roderick Cachia – Pinkish Line)

Driven by one of its owners, Carmelo Farrugia, French trotter Quartz De Vindecy won Friday’s major event at the Marsa Racetrack. This was the MAPFRE Middle Sea Insurance Final for class Premier trotters on a short distance of 2140 metres. This final formed part of the 35th meeting of the year made up of seven races all for trotters and which were all finals. These races brought to an end this year’s edition of the Summer Championships organized by the Malta Racing Club.

Eleven trotters lined up for the class Premier final. German trotter Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) stormed ahead with a lap to go. However this nine year old horse ran out of steam when the finalists turned for their final straight. Wee Catch Diamond was eventually reeled in by Quartz De Vindecy (Carmelo Farrugia) which sealed its second consecutive win and its third in Malta. Quattro D’Arline (Cliferty Calleja) and Donald Duck Tooma (Charles Camilleri) followed home in that order. At the end of this final, MRC Chairman Edwin Borg and Keith Mallia Milanes on behalf of the sponsors, presented the winning trophy to Carmelo Farrugia and George Borg who are the owners of the winning horse.

In the VOB final for class Gold trotters, favourite High Stage (Marco Refao) faltered 150 metres from the finishing line and surrended the lead to the charging Quintet Du Vivier (Charles Camilleri). The latter past the finishing post first easily by two and a half lenghts. Qurieux Du Ponchet (Noel Baldacchino) and Rainbow Sautonne (Clive Gerada) also obtained a good place. Quintet Du Vivier equaled the record of Orcas Bac on the 2140m distance when this trotter clocked an average time of 1.13.4” per kilometer.

The class Silver A and Silver B final were respectively won by favourite Pronger (Claudio Refalo) and outsider
Prince Lu which was under the guidance of another Gozitan driver, Shaun Portelli. Both trotters led all the way during the 2140m distance. Pronger cruised to its fourth win in Malta while Prince Lu grabbed its first win of the season.

Royal In (Marco Debono) was overtaken by Oregon Frontline (Rodney Gatt) midway through the final straight of the class Bronze A Final. For the latter this was its second win in a row. In the class Bronze B final, Dutch Absolutelymeadow (Kurt Saliba) took the lead around 200m from the finishing line and gained its third win of the season.

The first race on the card was the class Copper final. As expected it was French mare Arcadie Lory (Clint Vassallo) which secured its sixth win in a row and in Malta easily by twelve lenghts from Claude Carnevale (Charles Camilleri).

The 2015 season will resume in the middle of September.

Friday’s winners

Race 1. Marindex Trophies Championship Final. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Arcadie Lory (Clint Vassallo) – 1.16.4”

Race 2. Class Silver B Final. Dist – 2140m. 1. Prince Lu (Shaun Portelli) – 1.16.2”

Race 3. Class Bronze A. Dist – 2140m. 1. Oregon Frontline (Rodney Gatt) – 1.16”

Race 4. Class Bronze. B. Dist – 2140m. 1. Absolutelymeadow (Kurt Saliba) – 1.16.2”

Race 5. Class Silver A. Dist – 2140m. 1. Pronger (Claudio Refalo) – 1.15.6”

Race 6. MAPFRE Middle Sea Championship Final. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Quartz De Vindecy (Carmelo Farrugia) –
1.15.3”

Race 7. VOB Final. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Quintet Du Vivier (Charles Camilleri) – 1.13.4”

Quartz De Vindecy fi klassi ghalih fil-finali ewlenija

Fil-korsa tal-Marsa l-Gimgha fil-ghaxija gew fi tmiemhom is-sensiela ta’ kampjonati Sajfin li kienu qieghed jigu organizzati matul l-ahhar gimghat. Dan permezz ta’ seba’ finali fuq distanza qasira ta’ 2140m u li ghamlu parti mill-35 laqgha tal-istagun. L-aktar finali mistennija, dik riservata ghal zwiemel tal-klassi Premier, intrebhet mill-Franciz Quartz De Vindecy misjuq minn wiehed mis-sidien tieghu Carmelo Farrugia. Dawn il-finali gew organizzati bl-ghajnuna ta’ MAPFRE Middle Sea Insurance, Marindex Trophies u l-bookmakers privati li jahdmu fil-korsa tal-Marsa.

Fl-uniku finali tal-klassi Premier grew b’kollox hdax –il ziemel. Wiehed miz-zwiemel favoriti, il-Germaniz Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) ha kontroll tat-tigrija meta z-zwiemel qabdu jaffrontaw l-ahhar dawra taghhom. Izda hekk kif il-finalisti bdew jippreparaw biex iduru ghad-dritta finali taghhom, Wee Catch Diamond beda jnaqqas mill-pass u dlonk inqabez minn Quartz De Vindecy (Carmelo Farrugia) li ma naqasx milli jiehu t-tieni rebha konsekuttiva u t-tielet wahda tieghu f’Malta. Quattro D’Arline (Cliferty Calleja) u Donald Duck Tooma (Charles Camilleri) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Fi tmiem il-finali, is-Sur Edwin Borg, Chairman tal-Malta Racing Club u s-Sur Keith Mallia Milanes f’isem l-isponsors ipprezentaw t-trofew lil Carmelo Farrugia u George Borg bhala s-sidien taz-ziemel rebbieh.

Sprint qawwi fuq in-nahha ta’ barra matul l-ahhar 300m tal-finali VOB tal-klassi Gold, wassal lil Quintet Du Vivier (Charles Camilleri) biex itemm rebbieh. Dan bla tbatija u b’vantagg ta’ zewg tulijiet u nofs mill-mistenni High Stage (Marco Refalo) u Qurieux Du Ponchet (Noel Baldacchino). Rainbow Sautonne (Clive Gerada) dahal warajhom fir-raba’ pozizzjoni. Quintet Du Vivier kellu medja impressjonanti ta’ 1.13.4” fil-kilometru, medja li wasslitu biex jilhaq ir-rekord fuq id-distanza mwaqqaf minn Orcas Bac ftit tax-xhur ilu.

Il-kwotat Pronger (Claudio Refalo) ma naqasx milli jiehu r-raba’ rebha tas-sena u t-tieni wahda nfila fil-finali Silver A. Dan iz-ziemel Zvediz kien kontinwament fl-ewwel pozizzjoni. Minn naha l-ohra, fil-finali Silver B kien hem it-trijonf ta’ Prince Lu, li f’idejn sewwieq Ghawdxi iehor, Shaun Portelli, ha l-ewwel rebha tas-sena wara li fl-ahhar metri xejjen l-isfida ta’ Petit Pierricais (Brian Zammit).

Royal In (Marco Debono) inqabez mir-rebbieh Oregon Frontline (Rodney Gatt) matul l-ahhar mitt metru tal-finali Bronze A. Ghal Oregon Frontline dan kien it-tieni success konsekuttiv. Fil-finali Bronze B kien l-Olandiz Absolutelymeadow (Kurt Saliba) li akkwista t-tielet rebha stagjonali wara li ha l-kmand madwar 200 metru mill-linja finali.

Il-programm fetah b’finali tal-klassi Copper. Hawnhekk id-debba Franciza Arcadie Lory (Clint Vassallo) irregistrat is-sitt rebha konsekuttiva taghha u minn daqstant dehriet f’Malta. Din marret quddiem hekk kif iz-zwiemel daru biex jaffrontaw id-dritta finali u rebhet b’distakk ta’ tnax –il tul.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Finali Marindex Trophies. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Arcadie Lory (C. Vassallo) Hin – 2.43.4” (1.16.4”) 2. Claude Carnevale (C. Camilleri) 3. Simb Tyrant (J. Gafa’) 4. Owens Kin (Sh. Portelli)

II Tigrija. Finali Klassi Silver B. Dist – 2140m. 1. Prince Lu (Sh. Portelli) Hin – 2.43” (1.16.2”) 2. Petit Pierricais (B. Zammit) 3. Command Coger (C. Farrugia) 4. Regent De Tillard (A. Farrugia)

III Tigrija. Finali Klassi Bronze A. Dist – 2140m. 1. Oregon Frontline (R. Gatt) Hin – 2.42.6” (1.16”) Royal In (M Debono) 3. Roff Gy (J. Farrugia) 4. Pericle (C. Camilleri)

IV Tigrija. Finali Klassi Bronze. B. Dist – 2140m. 1. Absolutelymeadow (K. Saliba) Hin – 2.43” (1.16.2”) 2. Andri Boko (T. Demanuele) 3. Cullinan Diamond (N. Baldacchino) 4. Qumran De La Motte (F. Cassar)

V Tigrija. Finali Klassi Silver A. Dist – 2140m. 1. Pronger (C. Refalo) Hin – 2.41.7” (1.15.6”) 2. Jezira (S. Schembri) 3. Relinetcho (C. Caruana) 4. Sampiero De May (D. Galea)

VI Tigrija. Finali Kampjonat MAPFRE Middle Sea. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Quartz De Vindecy (C. Farrugia) Hin – 2.41.2” (1.15.3”) Wee Catch Diamond (J. Farrugia) 3. Quattro D’Arline (C. Calleja) 4. Donald Duck Tooma (C. Camilleri)

VII Tigrija. Finali Kampjonat VOB. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Quintet Du Vivier (C. Camilleri) Hin – 2.37.2” (1.13.4”) 2. High Stage (M. Refalo) 3. Qurieux Du Ponchet (N. Baldacchino) 4. Rainbow Sautonne (C. Gerada)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives