//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Times of Malta, Trot

First win in Malta for Vasterbo Paradise

Vasterbo Paradise

Driven by Gozitan Claudio Refalo, Swedish eleven year old, Vasterbo Paradise won Sunday’s major event at the Marsa Racetrack. This was the class Premier event on a long distance of 2640m. This race formed part of the third Autumn meeting which consisted of nine races all for trotters.

Thirteen horses lined up for the class Premier race. It was French veteran Oltedo De Rieux (Charles Camilleri) which stormed ahead in the initial stages, opening a small lead from Quillian Joyeux (Andre’ Farrugia) and Quartz De Chenu (Michael Ellul). However with 300m to go, the early leader was unable to keep up the pace and in the final straight was overtaken by Vasterbo Paradise (Claudio Refalo) which grabbed its first win in Malta only by half length from Quorum Quick (Gianluca Grech) and Quillian Joyeux. Oltedo De Rieux had to settle for fourth place. Vasterbo Paradise clocked an average time of 1.16.5” per kilometer.

Sunday’s card included also three heats from the Johnnie Walker Championship for class Gold trotters on a short distance of 2140m. From these heats, twelve trotters qualified for the semifinal stage. In the first class Gold heat, Danish newcomer Sensei (Noel Baldacchino), ran out of steam when the front horses turned for their final straight. This six year old trotter was outsmarted by Quel Imprevu (Paul Galea) which took its second win in a row and in Malta by half length from Beckham Bob (Charles Camilleri). Lineup Du Jape (Rodney Gatt) ended in fourth place.

A keen tussle between three horses developed in the final metres of the second class Gold heat of the day. It was Austrian Blizzard Ad which, under the guidance of veteran driver Frencu Cassar, secured its first win of the season by half length from Cool Caviar (Julian Farrugia) and favourite Quintet Du Vivier (Charles Camilleri). Nashville Dancer (Andre’ Farrugia) followed home in that order.

In the third class Gold heat there was a close finish between Peanut Butter (Andrew Farrugia) and Quintet (Brian Zammit) which sprinted together in the final straight. The win was awarded to the latter after that the photofinish was consulted by the racetrack stewards. Seul En Tete (Charles Camilleri) and Danish Debutante Ronson Cloc (Carmelo Farrugia) were the last horses to qualify for the semifinal stage.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Sunday. The first race on the card should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Prince Teemer (Mark Bonnici) – 1.19.8”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Royal In (Marco Debono) – 1.18.3”

Race 3. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Suro Du Cornillet (Julian Farrugia) – 1.18.7”

Race 4. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Simb Tyrant (Jesmar Gafa’) – 1.18.6”

Race 5. Johnnie Walker Cup Heat. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Quel Imprevu (Paul Galea) – 1.15.5”

Race 6. Johnnie Walker Cup Heat. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Blizzard Ad (Frencu Cassar) – 1.16.7”

Race 7. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Starfirefinnfemfel (R. Karlstedt – Swe) – 1.15.9”

Race 8. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Vasterbo Paradise (Claudio Refalo) – 1.16.5”

Race 9. Johnnie Walker Cup Heat. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Quintet (Brian Zammit) – 1.16”

Golden Horn triumphs in Arc

Golden Horn, mounted by Lanfranco Dettori, on Sunday triumphed in the 94th edition of the prestigious Prix De L’Arc De Triomphe. This race was held at the Longchamp racetrack in Paris and was organized on a 2400m distance. Eighteen horses took part in this event. The three year old, Golden Horn finished first from Flinthsire (M. Guyon) and New Bay (V. Cheminaud). Favourite mare Treve, which was trying to gain its third win in a row in this competition, finished fourth when driven by Thierry Jarnet.


Vasterbo Paradise bl-ewwel rebha fi klassi Premier

It-tielet programm tal-Harifa li sar il-Hadd wara nofsinhar fil-Marsa kien ferm mistenni. Dan minhabba l-fatt li din il-laqgha fuq disa’ tigrijiet inkludiet tigrija tal-klassi Premier fuq distanza twila ta’ 2640m u tliet heats mill-kampjonat Johnnie Walker ghal zwiemel tal-klassi Gold fuq distanza ta’ 2140m. L-uniku tigrija tal-aqwa klassi rat is-success tal-Izvediz ta’ hdax –il sena Vasterbo Paradise misjuq minn Claudio Refalo. Dan tal-bierah kien ukoll programm memorabbli ghas-sewwieqa Ghawdxin, b’erbgha mit-tigrijiet jintrebhu minn sewwieqa mill-gzira Ghawdxija.

Tlettax kienu z-zwiemel li ppartecipaw fl-uniku tigrija tal-oghla klassi. Kien il-veteran Franciz Oltedo De Rieux (Charles Camilleri) li mar quddiem wara l-bidu ufficjali. Matul l-ewwel battuti tat-tigrija dan fetah vantagg zghir minn Quillian Joyeux (Andre’ Farrugia) u Quartz De Chenu (Michael Ellul). Izda din it-tigrija hadet svolta ohra madwar 300m mill-linja finali. Dan ghax kien f’dak il-mument li Oltedo De Rieux beda jnaqqas sew mill-pass biex aktar tarrd inqabez minn Vasterbo Paradise li rregistra l-ewwel rebha fi gziritna bi ftit minn Quorum Quick li nstaq miz-zaghzugh Gianluca Grech u Quillian Joyeux (Andre’ Farrugia). Oltedo De Rieux kellu jikkuntenta bir-raba’ pozizzjoni. Is-success ta’ Vasterbo Paradise wasal f’medja ta’ 1.16.5” fil-kilometru.

Mit-tliet heats tal-klassi Gold, tnax –il ziemel ikkwalifikaw ghas-semi finali. Fl-ewwel heat, id-debuttant Sensei (Noel Baldacchino) okkupa l-ewwel pozizzjoni ghal parti twila tad-distanza. Izda kien meta l-ewwel zwiemel daru biex jaffrontaw id-dritta finali li dan id-Daniz deher inaqqas mill-giri tieghu biex dlonk inqabez minn zewg zwiemel ohra. Fost l-ohrajn mir-rebbieh Quel Imprevu (Paul Galea) li ha t-tieni rebha nfila u f’Malta b’nofs tul minn Beckham Bob (Charles Camilleri). Lineup Du Jape (Rodney Gatt) temm fir-raba’ pozizzjoni.

It-tieni heat tal-klassi Gold ukoll kienet wahda eccitanti sat-tmiem. Fil-fatt fid-dritta finali ta’ din it-tigrija kien hemm taqtiegha missielta bejn tliet zwiemel fejn kien l-Awstrijakk Blizzard Ad, li f’idejn is-sewwieq veteran Frencu Cassar, irnexxilu jiehu l-ewwel rebha tas-sena. Dan b’nofs tul minn Cool Caviar (Julian Farrugia), il-favorit Quintet Du Vivier (Charles Camilleri) u Nashville Dancer (Andre’ Farrugia).

L-ahhar heat mill-istess kompetizzjoni kellha wkoll tmiem mill-aktar incerti. Dan wara li Peanut Butter (Andrew Farrugia) u Quintet (Brian Zammit) kellhom it-tnejn sprint qawwi f’nofs id-dritta finali. Finalment ir-rebha nghatat lil Quintet wara li l-gurija kellha tikkonsulta l-photofinish. Seul En Tete (Charles Camilleri) u l-gdid Daniz Ronson Cloc (Carmelo Farrugia) kienu l-ahhar zewg zwiemel li ghaddew ghas-semi finali.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Prince Teemer (M. Bonnici) Hin – 3.30.6” (1.19.8”) 2. Olifant Du Puoy (M. Mifsud) 3. Buckens Stjarna (T. Tanti) 4. Alana (M. Cauchi)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Royal In (M. Debono) Hin – 3.26.7” (1.18.3”) 2. Ogor (A. Cassar) 3. Mind Your Head (N. Baldacchino) 4. Qumran De La Motte (F. Cassar)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Suro Du Cornillet (J. Farrugia) Hin – 3.27.7” (1.18.7”) 2. Herzbrecher (R. Gatt) 3. Querido Censerie (F. Cassar) 4. New Carrolton (M. Ellul)

IV Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Simb Tyrant (J. Gafa’) Hin – 3.27.5” (1.18.6”) 2. Urenzo Du Corta (Ch. Farrugia) 3. Voila Dry (I. Bilocca) 4. Uranos (S. Borg)

V Tigrija. Heat Tazza Johnnie Walker. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Quel Imprevu (P. Galea) Hin – 2.41.5” (1.15.5”) 2. Beckham Bob (C. Camilleri) 3. Sensei (N. Baldacchino) 4. Lineup Du Jape (R. Gatt)

VI Tigrija. Heat Tazza Johnnie Walker. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Blizzard Ad (F. Cassar) Hin – 2.44.1” (1.16.7”) 2. Cool Caviar (J. Farrugia) 3. Quintet Du Vivier (C. Camilleri) 4. Nashville Dancer (And. Farrugia)

VII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Starfirefinnfemfel (R. Karlstedt – Swe) Hin – 3.20.3” (1.15.9”) 2. Ratatoui (J. Gafa’) 3. Quio De Nappes (R. Magro) 4. Roc De Servette (D. Ellul)

VIII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Vasterbo Paradise (C. Refalo) Hin – 3.22.1” (1.16.5”) 2. Quorum Quick (G. Grech) 3. Quillian Joyeux (And. Farrugia) 4. Oltedo De Rieux (C. Camilleri)

IX Tigrija. Heat Tazza Johnnie Walker. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Quintet (B. Zammit) Hin – 2.42.6” (1.16”) 2. Peanut Butter (A. Farrugia) 3. Seul En Tete (C. Camilleri) 4. Ronson Cloc (C. Farrugia)

Golden Horn jittrijonfa fl-Arc

Misjuq minn Lanfranco Dettori, l-Ingliz Golden Horn rebah l-94 edizzjoni tat-tigrija prestigjuza tal-galopp Prix De L’Arc De Triomphe li saret ukoll il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa ta’ Longchamp f’Parigi fi Franza. B’kollox tmintax –il ziemel hadu sehem f’din it-tigrija fuq distanza ta’ 2400m. Golden Horn ta’ tliet snin, temm rebbieh minn Flinthsire (M. Guyon) u New Bay (V. Cheminaud). Il-favorita ghar-rebh, id-debba Treve li kienet qieghed tfittex it-tielet rebha konsekuttiva f’din it-tigrija, kellha tikkuntenta bir-raba’ pozizzjoni meta misjuqa minn Thierry Jarnet.

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives