//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Royal In and Scarface Ringeat win major events

Royal In, driven by Marco Debono winning one of the class Silver races on Sunday (Photo Marin Agius - In-Nazzjon - Media.Link Communications).

Royal In, driven by Marco Debono winning one of the class Silver races on Sunday (Photo Marin Agius – In-Nazzjon – Media.Link Communications).

The 39th meeting of the year, made up of eight races all for trotters and on a short distance of 2140m was held on Sunday afternoon at the Marsa Racetrack. Seven of these races marked the start of three competitions for trotting horses registered in class Silver, Bronze and Copper. These competitions are being organised by the Malta Racing Club in collaboration with the international company Velj Wahslten Oj and Messrs Mario and Peter Farrugia.

Sunday’s card included two heats for class Silver trotters, four heats for class Bronze trotters and another heat for horses coming from class Copper. From the two class Silver heats, three horses qualified for the final stage. A keen duel between two Swedish trotters developed in the final metres of the first class Silver heat. It was favourite Royal In (Marco Debono) which managed to outsmart Tricoloren (Julian Farrugia) 100m from the finishing line of this race. Roc Magister (Kirsten Axisa) and French newcomer Stuart Des Noues (Frencu Cassar) ended respectively in third and fourth place. For Royal In this was its second consecutive win and its sixth of the season.

In the second heat from the same competition, French Scarface Ringeat (Charles Camilleri) dashed strongly from the outside when the front horses turned for their final straight. Scarface Ringeat grabbed its first win in Malta easily by five lengths from Suro Du Cornillet (Julian Farrugia). Reveal Champ Blanc (Tony Cauchi) and Peggy Di Azzurra (Silvio Schembri) followed home in that order.

In first class Bronze heat, Dutch Dreamed Victory (Jason Zahra) secured its second win in a row and its fifth of the year after upping its pace during the last 500 metres. Lord Indika (Clint Vassallo) led all the way during the 2140m distance of the second class Bronze heat. This Swedish nine year old trotter gained its third win in Malta. Voila Dry (Ivan Bilocca) chalked up to its sixth win of the season in the third heat from the same competition. Bilocca’s trotter increased its pace with 700m to go. In the fourth and last heat, Dutch Absolutelymeadow (Kurt Saliba) produced a strong burst in the final metres to seal its third consecutive win and its fifth of the year from Pericle (Jonathan Farrugia).

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Friday. The first race should start at 7pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Tap Tiara (Noel Baldacchino) – 1.18.6”

Race 2. Heat Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Dreamed Victory (Jason Zahra) – 1.20.1”

Race 3. Heat Class Silver. Dist – 2140m. 1. Royal In (Marco Debono) – 1.16.6”

Race 4. Heat Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Lord Indika (Clint Vassallo) – 1.18.4”

Race 5. Heat Class Silver. Dist – 2140m. 1. Scarface Ringeat (Charles Camilleri) – 1.16.6”

Race 6. Heat Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Voila Dry (Ivan Bilocca) – 1.18.4”

Race 7. Heat Class Gold. Dist – 2140m. 1. Starfirefinnfemfel (Dylan Gatt) – 1.17.1”

Race 8. Heat Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Absolutelymeadow (Kurt Saliba) – 1.17.7”

Maghrufa l-ewwel finalisti ta’ tliet kompetizzjonijiet

Id-39 programm tas-sena li gie organizzat il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kkonsista minn tmien tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott fuq distanza qasira ta’ 2140m. Sebgha minn dawn it-tigrijiet taw il-bidu ghal tliet kompetizzjonijiet ghal zwiemel tal-klassijiet Silver, Bronze u Copper organizzati mill-Malta Racing Club bl-ghajnuna tal-kumpanija nternazzjonali Velj Wahlsten Oj li l-agenti taghhom f’Malta huma s-sinjuri Mario u Peter Farrugia. B’kollox saru zewg heats tal-klassi Silver, erbgha tal-klassi Bronze u wahda tal-klassi Copper.

Miz-zewg heats Silver, tliet zwiemel ghaddew ghall-finali. L-ahhar metri tal-ewwel heat minn din il-kompetizzjoni zviluppaw fi dwell kontinwu bejn zewg zwiemel li kienu misjuqa minn sewwieqa Ghawdxin, il-favorit Royal In (Marco Debono) u Tricoloren (Julian Farrugia). Finalment kien tal-ewwel li akkwista t-tieni rebha konsekuttiva u s-sitt wahda stagonali. Roc Magister (Kirsten Axisa) u d-debuttant Stuart Des Noues (Frencu Cassar) kellhom ukoll wirja tajba.

Attakk mibdi hekk kif iz-zwiemel qabdu l-ahhar kurva taghhom wassal lil Scarface Ringeat (Charles Camilleri) biex jiehu l-ewwel rebha tieghu fi xtutna fit-tieni heat mill-istess kompetizzjoni. Dan bla tbatija, b’vantagg ta’ hames tulijiet u quddiem Suro Du Cornillet (Julian Farrugia), Reveal Champ Blanc (Tony Cauchi) u Peggy Di Azzurra (Silvio Schembri).

Il-programm inkluda erba’ heats tal-klassi Bronze. Fl-ewwel wahda, l-Olandiz Dreamed Victory (Jason Zahra) akkwista t-tieni rebha nfila u l-hames wahda stagjonali wara li zied fil-giri matul l-ahhar 500 metru. Lord Indika (Clint Vassallo) kien kontinwament quddiem matul it-tieni heat mill-istess kompetizzjoni. Dan irnexxilu jiehu t-tielet rebha tieghu wara li kkontrolla l-avvanz ta’ Seigneur Du Dropt (Michael Sultana).

Minn naha l-ohra, l-ahhar 700m tat-tielet heat Bronze kienu determinanti ghal Voila Dry (Ivan Bilocca) biex jirregistra s-sitt rebha tas-sena. Fir-raba’ u l-ahhar heat, kif kien mistenni, l-Olandiz Absolutelymeadow (Kurt Saliba) ma naqasx milli jiehu l-hames rebha tas-sena u t-tielet wahda konsekuttiva wara li f’nofs id-dritta finali qabez lit-Taljan Pericle (Jonathan Farrugia).

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Heat Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Tap Tiara (N. Baldacchino) Hin – 2.48.1” (1.18.6”) 2. Quibus (J. Cordina) 3. Atout De Carriere (C. Vassallo) 4. Freddie Melon (M. Debono)

II Tigrija. Heat Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Dreamed Victory (J. Zahra) Hin – 2.50.1” (1.20.4”) 2. Gin T. Dalimo (M. Mifsud) 3. Natalie Crown (V. Ghigo) 4. Noah Stars (M. Debono)

III Tigrija. Heat Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Royal In (M. Debono) Hin – 2.43.9” (1.16.6”) 2. Tricoloren (J. Farrugia) 3. Roc Magister (K. Axisa) 4. Stuart Des Noues (F. Cassar)

IV Tigrija. Heat Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Lord Indika (C. Vassallo) Hin – 2.47.7” (1.18.4”) 2. Seigneur Du Dropt (M. Sultana) 3. Super Visor (C. Xerri) 4. Schejken Bill (D. Casha)

V Tigrija. Heat Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Scarface Ringeat (C. Camilleri) Hin – 2.43.9” (1.16.6”) 2. Suro Du Cornillet (J. Farrugia) 3. Reveal Champ Blanc (T. Cauchi) 4. Peggy Di Azzurra (S. Schembri)

VI Tigrija. Heat Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Voila Dry (I. Bilocca) Hin – 2.47.7” (1.18.4”) 2. Noble Raun (M. Ellul) 3. Britt Buitenzorg (R. Gatt) 4. Queops De Retz (C. Fenech)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Starfirefinnfemfel (D. Gatt) Hin – 2.45” (1.17.1”) 2. Robin Du Suret (C. Calleja) 3. Turbulent (F. Portelli) 4. Nitesco D’Antony (D. Ellul)

VIII Tigrija. Heat Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Absolutelymeadow (K. Saliba) Hin – 2.46.4” (1.17.7”) 2. Pericle (J. Farrugia) 3. Big Hit (R. Gatt) 4. Qumran De La Motte (F. Cassar)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements