//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Fourth win in a row for Quartz De Vindecy in class Premier heat

Cloria Victis, driven by Caillin Borg is seen winning one of the class Premier heats on Sunday (Photo Roberto Runza - In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Cloria Victis, driven by Caillin Borg is seen winning one of the class Premier heats on Sunday (Photo Roberto Runza – In-Nazzjon – Media.Link Communications)

The 41st meeting of the season which was held on Sunday afternoon at the Marsa Racetrack, heralded the start of the President’s Cup Championship. This championship is reserved for class Premier trotters and is being held on a short distance of 2140m.

From the four class Premier heats, twenty horses made it to the semifinal stage. In the first heat from the President’s Cup Championship, the early leader, Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) ran out of steam midway through the final straight. This German nine year old trotter was overtaken by Cloria Victis (Caillin Borg) which secured its second win of the year by a length from Ripsos De Fa (Ivan Bilocca). Vasterbo Paradise (Claudio Refalo) and Palazio Valterne (David Ellul) also qualified for the next stage.

In the second class Premier heat, Carmelo Farrugia put favourite Quartz De Vindecy in front with a lap to go. Quartz De Vindecy gained its fourth win in a row and its fifth in Malta easily by four lenghts and a half from Ohime Mag (Julian Farrugia), Reve De L’Odon (Frank Portelli) and Zalgado Transs R (Nicholas Bonello). Orcas Bac (Rodney Gatt) followed home in that order. The winner clocked a good average time of 1.14.2” per kilometer.

Danish Nico Oland (Julian Farrugia) upped its pace around 500m to the finishing line of the third class Premier heat. Farrugia’s trotter cruised to its fourth win of the year and its third consecutive one easily by two lenghts from Mad Image (Noel Baldacchino) and Pouloud Keroc’H (Chris Vassallo). Shakira Trot (Nathaniel Barbara) and Gently Di Poggio (Brian Hili) also progressed to the semifinal stage.

In the fourth and last President’s Cup heat, Quorum Quick (Brian Zammit) led all the way during the 2140m distance and managed to seal its second win in Malta by a length from Quo Williams (Julian Farrugia). Quillian Joyeux (Andrew Farrugia) and French newcomers Rio De Lou (Marvin Cauchi) and Rainbow Dancer (Michael Ellul) were the last horses to make it to the next stage.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Sunday and the first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper Heat. Dist – 2140m. 1. Buckens Stjarna (Toni Tanti) – 1.19.5”

Race 2. Class Gold Semi Final. Dist – 2140m. 1. Signe (James Carabott) – 1.15.6”

Race 3. President’s Cup Championship Heat. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Cloria Victis (Caillin Borg) – 1.15”

Race 4. Class Gold Heat. Dist – 2140m. 1. Roseau Du Hamel (Paul Galea) – 1.15.2”

Race 5. President’s Cup Championship Heat. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Quartz De Vindecy (Carmelo Farrugia) –
1.14.2”

Race 6. Class Gold Semi Final. Dist – 2140m. 1. Big Ben (Salvu Cutajar) – 1.16.3”

Race 7. President’s Cup Championship Heat. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Nico Oland (Julian Farrugia) – 1.15.9”

Race 8. President’s Cup Championship Heat. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Quorum Quick (Brian Zammit) – 1.14.7”

Ir-raba’ rebha nfila ta’ Quartz De Vindecy fl-ahjar hin tal-gurnata

Matul il-41 laqgha tal-istagun fuq tmien tigrijiet u li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa, inghata l-bidu ghall-wahda mill-aktar kompetizzjonijiet importanti fil-kalendarju tal-Malta Racing Club. Din hija dik tat-Tazza tal-President ghal zwiemel tal-oghla klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m. B’kollox saru erba’ heats minn dan il-kampjonat li minnhom ghoxrin ziemel ghaddew ghas-semi finali.

Fl-ewwel heat tal-oghla klassi, il-Germaniz Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) li kien ghal hafna hin quddiem, inqabez f’nofs id-dritta finali minn Cloria Victis li, f’idejn Caillin Borg, ha t-tieni rebha tas-sena b’tul minn Ripsos De Fa (Ivan Bilocca). Vasterbo Paradise (Claudio Refalo) u Palazio Valterne (David Ellul) ghaddew ukoll ghall-fazi li jmiss.

Carmelo Farrugia pogga lill-favorit Quartz De Vindecy quddiem dawra mit-tmiem tat-tieni heat Premier. Dan baqa’ jokkupa l-ewwel post sal-linja finali u ttrijonfa bi tliet tulijiet minn Ohime Mag (Julian Farrugia) u Reve De L’Odon (Frank Portelli). Zalgado Transs R (Nicholas Bonello) u Orcas Bac (Rodney Gatt) dahlu warajhom f’dik l-ordni. Ghal Quartz De Vindecy din kienet ir-raba’ rebha nfila u l-hames wahda fi gziritna, success li wasal ukoll f’medja impressjonanti ta’ 1.14.2” fil-kilometru.

Fit-tielet heat mill-istess kompetizzjoni kien id-Daniz Nico Oland (Julian Farrugia) zied il-pass matul l-ahhar 500m biex b’hekk irnexxilu jmur quddiem u ma naqasx milli jakkwista r-raba’ rebha tas-sena u t-tielet konsekuttiva. Dan facilment b’zewg tulijiet minn Mad Image (Noel Baldacchino) u Pouloud Keroc’H (Chris Vassallo). Shakira Trot (Nathaniel Barbara) u Gently Di Poggio (Brian Hili) kellhom ukoll wirja tajba.

Bidu attraenti wara l-karozza tat-tluq ghin lil Quorum Quick (Brian Zammit) mhux biss biex jiehu l-kmand sa mill-bidu nett tal-ahhar heat tal-oghla klassi, izda anki biex jiddomina tul id-distanza kollha. B’hekk dan il-Franciz akkwista t-tieni rebha tieghu minn Quo Williams (Julian Farrugia). Quillian Joyeux (Andrew Farrugia), u d-debuttanti Rio De Lou (Marvin Cauchi) u Rainbow Dancer (Michael Ellul) kienu l-ahhar zwiemel li ghaddew ghas-semi finali.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Heat Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Buckens Stjarna (T. Tanti) Hin – 2.50.2” (1.19.5”) 2. Prince Teemer (M. Bonnici) 3. Ocean Gede (M. Fenech) 4. Uranus Du Cours (M. Ellul)

II Tigrija. Semi Finali Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Signe (J. Carabott) Hin – 2.41.8” (1.15.6”) 2. Seul En Tete (J. Farrugia) 3. Pacific Joy (A. Bartolo) 4. Ronson Cloc (G. Dahl – Den) 5. Nashville Dancer (A. Farrugia)

III Tigrija. Heat Tazza tal-President. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Cloria Victis (C. Borg) Hin – 2.40.6” (1.15”) 2. Ripsos De Fa (I. Bilocca) 3. Wee Catch Diamond (J. Farrugia) 4. Vasterbo Paradise (C. Refalo) 5. Palazio Valterne (D. Ellul)

IV Tigrija. Heat Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Roseau Du Hamel (P. Galea) Hin – 2.40.8” (1.15.2”) 2. Ricardo Mols (G. Dahl – Den) 3. Wies Buitenzorg (E. Bezzina) 4. Quel Noir (C. Calleja)

V Tigrija. Heat Tazza tal-President. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Quartz De Vindecy (C. Farrugia) Hin – 2.38.8” (1.14.2”) 2. Ohime Mag (J. Farrugia) 3. Reve De L’Odon (F. Portelli) 4. Zalgado Transs R (N. Bonello) 5. Orcas Bac (R. Gatt)

VI Tigrija. Semi Finali Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Big Ben (S. Cutajar) Hin – 2.43.2” (1.16.3”) 2. One Photo (Ch. Debono) 3. Cool Caviar (J. Farrugia) 4. Radjah De Marzy (P. Spiteri) 5. Ourasi Diams (E. Fenech)

VII Tigrija. Heat Tazza tal-President. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Nico Oland (J. Farrugia) Hin – 2.42.5” (1.15.9”) 2. Mad Image (N. Baldacchino) 3. Pouloud Keroc’h (Ch. Vassallo) 4. Shakira Trot (N. Barbara) 5. Gently Di Poggio (B. Hili)

VIII Tigrija. Heat Tazza tal-President. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Quorum Quick (B. Zammit) Hin – 2.39.8” (1.14.7”) 2. Quo Williams (J. Farrugia) 3. Quillian Joyeux (A. Farrugia) 4. Rio De Lou (M. Cauchi) 5. Rainbow Dancer (M. Ellul)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives