//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Vasterbo Paradise steals limelight

Vasterbo Paradise (Claudio Refalo) the winner of the President's Cup final (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Vasterbo Paradise (Claudio Refalo) the winner of the President’s Cup final (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

As expected, the President’s Cup final for class Premier trotters was the main attraction in Sunday’s 47th meeting of the season. This final was held on a short distance of 2140m and was won by Vasterbo Paradise driven by Gozitan Claudio Refalo. Yesterday’s card had to consist of nine races all for trotters, but the last race, of the card, which was open for class Gold trotters was later declared as void.

Ten horses lined up for the class Premier final. It was Rio De Lou (Marvin Cauchi) which stormed ahead in the initial stages of the race, building a small lead from a number of trotters, amongst which Ohime Mag (Noel Baldacchino) and Vasterbo Paradise (Claudio Refalo). It was around 800m to go when Noel Baldacchino put Ohime Mag in front. However after only few metres this horse changed pace and eventually was disqualified. Meanwhile, Vasterbo Paradise dashed strongly from the outside when the front horses turned up for their final straight and secured its second win in Malta and of the year from Rainbow Dancer (Michael Ellul) and favourite Nico Oland (Julian Farrugia). Rio De Lou finished fourth.

At the end of this final, President Marie Louise Coleiro Preca presented the winning trophy to Messrs Claudio Refalo and Julian Bezzina driver and owner respectively of the winning horse. In this race, Vasterbo Paradise clocked a good average time of 1.14.2” per kilometer.

Sunday’s programme also included a normal class Premier race on a long distance of 2640m. The early leader, German Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) ran out steam midway through the final straight and was reeled in by Quattro d’Arline (Cliferty Calleja) which grabbed its third win of the season from Quetzal De Brix (Clint Vassallo) and Quiet Du Chene (Mario Fenech). Wee Catch Diamond finished fourth.

In the class Gold race, Swedish Big Ben (Salvu Cutajar) was unchallenged for most of the 2640m distance. Cutajar’s trotter gained its third win of the year and in Malta by half length from American newcomer Peel And Stick (Eugenio Bondin) and Ricardo Mols (Philip Calleja). Veikko Hornline (Julian Farrugia) finished fourth.
The next meeting at the Marsa Racetrack will be held on Saturday. The first race should start at 12.20pm.

Sunday’s winners

Race 1. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Arcadie Lory (Clint Vassallo) – 1.19.4”

Race 2. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Uranos (Tony Demanuele) – 1.18.7”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Hotchemin (Neville Spiteri) – 1.20.2”

Race 4. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Big Ben (Salvu Cutajar) – 1.18.3”

Race 5. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Regius (Noel Baldacchino) – 1.17.7”

Race 6. President’s Cup Final. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Vasterbo Paradise (Claudio Refalo) – 1.14.2”

Race 7. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Dreamed Victory (Jason Zahra) – 1.18.9”

Race 8. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Quattro D’Arline (Cliferty Calleja) – 1.17.1”


Vasterbo Paradise jnaqqax ismu fuq it-Tazza tal-President</e

L-aktar tigrija importanti li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienet l-edizzjoni ta’ din is-sena tal-finali tat-Tazza tal-President ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din il-finali, mirbuha minn Vasterbo Paradise tal-Ghawdxi Claudio Refalo kienet taghmel parti mis-47 laqgha tas-sena li suppost kellha tkun fuq disa’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott.

Fil-finali Premier grew b’kollox ghaxar zwiemel. Rio De Lou (Marvin Cauchi) kien l-aktar ziemel b’sahhtu wara li nghata l-bidu ufficjali tat-tigrija. Matul l-ewwel metri dan il-Franciz fetah vantagg zghir fost l-ohrajn minn Ohime Mag (Noel Baldacchino) u Vasterbo Paradise (Claudio Refalo). Madwar 800m mill-linja finali Baldacchino ddecieda li jpoggi lil Ohime Mag quddiem, madanakollu dan iz-ziemel ma tantx dam izomm il-kmand ghax ftit wara biddel il-pass u safa’ skwalifikat. Hekk kif l-ewwel finalisti daru biex jaffrontaw id-dritta finali taghhom, Claudio Refalo pogga lil Vasterbo Paradise fuq in-nahha ta’ barra biex fl-ahhar metri mar quddiem u qasam il-linja finali l-ewwel minn Rainbow Dancer (Michael Ellul) u l-favorit Nico Oland (Julian Farrugia). Rio De Lou temm fir-raba’ pozizzjoni.

Fi tmiem il-finali, il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca pprezentat it-trofew prestigjuz lil Claudio Refalo u Julian Bezzina is-sewwieq u s-sid rispettivament taz-ziemel rebbieh. F’din il-finali, Vasterbo Paradise kellu medja tajba ta’ 1.14.2” fil-kilometru u kien qieghed jirregistra t-tieni rebha tieghu.

Il-programm inkluda wkoll tigrija normali tal-klassi Premier izda fuq distanza twila. Hawnhekk, Wee Catch Diamond (Julian Farrugia), li kien ghal hafna metri quddiem, ceda kollox f’nofs id-dritta finali. Kien f’dak il-mument li dan iz-ziemel gie sorpriz minn Quattro d’Arline (Cliferty Calleja) li bi sprint minn naha ta’ gewwa rnexxilu jiehu t-tielet rebha stagonali quddiem Quetzal De Brix (Clint Vassallo) u Quiet Du Chene (Mario Fenech). Wee Catch Diamond kellu jikkuntenta bir-raba’ pozizzjoni.

Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Gold kien Big Ben (Salvu Cutajar) li okkupa l-ewwel post ghal parti twila tad-distanza. Dan irnexxilu jiehu t-tielet rebha tas-sena u f’Malta b’nofs tul mill-gdid Amerikan Peel And Stick (Eugenio Bondin). Ricardo Mols (Philip Calleja) u Veikko Hornline (Julian Farrugia) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

It-tieni tigrija tal-klassi Gold, li kellha ssir bhala l-ahhar wahda tal-programm giet dikjarata bhala wahda nulla minhabba diffikulta’ waqt li kienet qieghed tigi organizzata. Ghall-okkazjoni giet organizzata wkoll tigrija tal-ponijiet shetland misjuqa minn tfal fuq distanza ta’ 640m. Kif mistenni, din intrebhet minn Daisy ta’ Cherise Farrugia. Il-President ta’ Malta ppremjat ukoll lil Farrugia fi tmiem it-tigrija.


Ir-rizultati kollha

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Arcadie Lory (C. Vassallo) Hin – 3.29.7” (1.19.4”) 2. Frida K. (M. Farrugia) 3. Volcanic Yamm (Ch. Gauci) 4. Alana (M. Cauchi)

II Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Uranos (T. Demanuele) Hin – 3.27.7” (1.18.7”) 2. Uthman Des Rouches (E. Attard) 3. Buckens Stjarna (T. Tanti) 4. Freddie Melon (M. Debono)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Hotchemin (N. Spiteri) Hin – 3.31.7” (1.20.2”) 2. Robinia As (M. Ellul) 3. Svensson (N. Baldacchino) 4. Natalie Crown (V. Ghigo)

IV Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Big Ben (S. Cutajar) Hin – 3.26.6” (1.18.3”) 2. Peel And Stick (E. Bondin) 3. Ricardo Mols (Ph. Calleja) 4. Veikko Hornline (J. Farrugia)

V Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Regius (N. Baldacchino) Hin – 3.25.1” (1.17.7”) 2. Britt Buitenzorg (R. Gatt) 3. Rothko Inn Ronco (Ch. Farrugia) 4. Gin T. Dalimo (M. Mifsud)

VI Tigrija. Finali Tazza tal-President. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Vasterbo Paradise (C. Refalo) Hin – 2.38.7” (1.14.2”) 2. Rainbow Dancer (M. Ellul) 3. Nico Oland (J. Farrugia) 4. Rio De Lou (M. Cauchi)

VII Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Dreamed Victory (J. Zahra) Hin – 3.28.3” (1.18.9”) 2. Energy Launcher (M. Mifsud) 3. T.B.’s Memories (P. Galea) 4. Over Del Sole (C. Caruana)

VIII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Quattro d’Arline (C. Calleja) Hin – 3.23.7” (1.17.1”) 2. Quetzal De Brix (C. Vassallo) 3. Quiet Du Chene (M. Fenech) 4. Wee Catch Diamond (J. Farrugia)

“Bdil fl-ingenji ghin ukoll fis-success” – Claudio Refalo, sewwieq Vasterbo Paradise

Fi tmiem il-finali tal-klassi Premier hadt ukoll kumment tas-sewwieq rebbieh Claudio Refalo li qalli li din ma kenitx finali facli. “Iz-ziemel ma bediex fost il-favoriti. Fl-ahhar jiem u wara l-ahhar tigrija tieghu meta kien temm it-tielet, jien u sid iz-ziemel, Giljan, hassejna li kellna naghmlu xi tibdil fl-ingenji tieghu. Dan wassal ghas-success tal-lum, f’tigrija li fiha bilfors kelli nhalli kollox ghall-ahhar metri,” ikkummenta Refalo.

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives