//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Whata Buz and Zinnobar win major events

Whata Buz (Noel Baldacchino) winning the class Premier race on Sunday (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Whata Buz (Noel Baldacchino) winning the class Premier race on Sunday (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

Whata Buz and Zinnobar won Sunday’s major major events at the Marsa Racetrack. These were respectively a class Premier race and a flat race and formed part of the 50th meeting of the year made up of ten races.

Sixteen horses took part in the class Premier race. It was the newcomer Whata Buz (Noel Baldacchino) the fastest trotter at first, opening a small lead from P.A. Surprise (Lorraine Cunningham) and Zalgado Transs R (Nicholas Bonello). Whata Buz led all the way and grabbed its first win in Malta by a length from favourite Vasterbo Paradise (Claudio Refalo). P.A. Surprise and Wiss Rambo (Rodney Gatt) followed home in that order. American Whata Buz clocked an average time of 1.15.2” per kilometer.

Sunday’s programme included also other eight trotting races open for class Gold, Silver, Bronze u Copper. In the first class Gold race, the early leader, Starfirefinnfemfel (Dylan Gatt) ran out of steam around 300m from the finishing line. In the final straight this Swedish trotter was overtaken by Sigurd Speed (Mario Fenech) which gained its first win in Malta from Wies Buitenzorg (Eric Bezzina) and Radjah De Marzy (Patrick Spiteri). Ramses D’Ariane (Sam Cassar) finished fourth.

Under the guidance of one of its owners, Philip Calleja, Ricardo Mols notched its first win in Malta in the second class Gold race. Born in Denmark, Calleja’s trotter hit the front midway through the final straight and triumphed easily by a length from Sensei (Noel Baldacchino) and Peel And Stick (Eugenio Bondin). Veikko Hornline (Julian Farrugia) also obtained a good place.

As expected, in the only flat race on the card, English mare Zinnobar (Michael Sultana) was unchallenged during the 1250m distance. Zinnobar secured its second win in a row and in Malta easily by three lenghts from Gold As Good (George Falzon) and Key Art (Sarah Borg). Only five horses took part in this race.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Sunday. The first race should start 1.15pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Prince Teemer (Mark Bonnici) – 1.18.7”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Coquihala (Marco Debono) – 1.18.5”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Britt Buitenzorg (Rodney Gatt) – 1.17.8”

Race 4. Class Flat. Dist – 1250m. 1. Zinnobar (Michael Sultana) – 1.13.6”

Race 5. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Sigurd Speed (Mario Fenech) – 1.17.8”

Race 6. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Fakir Haleryd (Raymond Schembri) – 1.18.1”

Race 7. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Ricardo Mols (Philip Calleja) – 1.15”

Race 8. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Whata Buz (Noel Baldacchino) – 1.15.2”

Race 9. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Pepita Ans (Noel Baldacchino) – 1.15.8”

Race 10. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Newman (Brian Hili) – 1.19.2”


Whata Buz u Zinnobar jirbhu t-tigrijiet mistennija

Il-hamsin laqgha tas-sena li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienet tikkonsisti minn ghaxar tigrijiet, disgha tat-trott u wahda tal-galopp. Minn dawn l-aktar tigrijiet importanti kienu wahda tat-trott tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m u t-tigrija tal-galopp fuq 1250m. Dawn intrebhu mid-debuttant Whata Buz u l-favorita Zinnobar.

Sittax kienu z-zwiemel li hadu sehem fit-tigrija Premier. Wara li nghata l-bidu ufficjali tat-tigrija, osservajna lill-Amerikan Whata Buz, li f’idejn Noel Baldacchino kien l-aktar ziemel li beda b’sahhtu wara l-karozza tat-tluq. Matul l-ewwel metri, dan fetah vantagg zghir minn P.A. Surprise (Lorraine Cunningham) u Zalgado Transs R (Nicholas Bonello). Whata Buz, li dahal bhala sostitut f’din it-tigrija, okkupa l-ewwel post tul id-distanza kollha u ha l-ewwel rebha fi gziritna wara li fl-ahhar metri xejjen l-isfida tal-favorit Vasterbo Paradise (Claudio Refalo). P.A. Surprise u Wiss Rambo (Rodney Gatt) dahlu warajhom fit-tielet u r-raba’ post rispettivament. Ir-rebha ta’ Whata Buz waslet f’medja ta’ 1.15.2” fil-kilometru.

Il-kumplament tat-tigrijiet tat-trott kienu riservati ghal zwiemel tal-klassi Gold, Silver, Bronze u Copper. Fl-ewwel tigrija tal-klassi Gold, Starfirefinnfemfel (Dylan Gatt) beda jnaqqas mill-giri madwar 300m mit-tmiem. Kien f’dak il-mument li dan iz-ziemel inqabez fost l-ohrajn minn Sigurd Speed (Mario Fenech) li ha l-ewwel rebha f’Malta minn Wies Buitenzorg (Eric Bezzina) u Radjah De Marzy (Patrick Spiteri). Ramses d’Ariane (Sam Cassar) temm ir-raba’.

Id-Daniz Ricardo Mols irregistra l-ewwel rebha fi gziritna fit-tieni tigrija mill-istess klassi. Misjuq minn wiehed mis-sidien tieghu, Philip Calleja, dan iz-ziemel impressjona lil kulhadd bi sprint qawwi f’nofs id-dritta biex ittrijonfa facilment minn ziemel Daniz iehor, Sensei (Noel Baldacchino). Peel And Stick (Eugenio Bondin) u Veikko Hornline (Julian Farrugia) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

Minn naha l-ohra, kif kien mistenni, fit-tigrija tal-galopp kienet l-Ingliza Zinnobar l-aktar veloci mill-gagga tat-tluq. F’idejn is-solitu Michael Sultana, din id-debba ta’ hames snin okkupat l-ewwel pozizzjoni tul id-distanza kollha u qasmet il-linja finali l-ewwel bla tbatija u b’vantagg ta’ tliet tulijiet. Dan quddiem Gold As Good (George Falzon) u Key Art (Sarah Borg). Ghal Zinnobar dan kien it-tieni success konsekuttiv u f’Malta. Ta’ min wiehed jinnota li f’din it-tigrija hadu sehem biss hames zwiemel.


Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Prince Teemer (M. Bonnici) Hin – 2.48.5” (1.18.7”) 2. Buckens Stjarna (T. Tanti) 3. Rybo Kadett (J.C. Pace) 4. Frida K. (M. Farrugia)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Coquihala (M. Debono) Hin – 2.48” (1.18.5”) 2. Robinia As (M. Ellul) 3. Tanja Dilli (N. Baldacchino) 4. Petrus Du Vivier (Ch. Cassar)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Britt Buitenzorg (R. Gatt) Hin – 2.46.6” (1.17.8”) 2. Schejken Bill (D. Casha) 3. Alfa Dream (J. Briffa) 4. Rothko Inn Ronco (Ch. Farrugia)

IV Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1250m. 1. Zinnobar (M. Sultana) Hin – (1.13.6”) 2. Gold As Good (G. Falzon) 3. Key Art (S. Borg)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Sigurd Speed (M. Fenech) Hin – 2.46.6” (1.17.8”) 2. Wies Buitenzorg (E. Bezzina) 3. Radjah De Marzy (P. Spiteri) 4. Ramses d’Ariane (S. Cassar)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Fakir Haleryd (R. Schembri) Hin – 2.47.2” (1.18.1”) 2. Brush Launcher (R. Gatt) 3. Saphir Du Meleuc (J. Farrugia) 4. Pegelas (M. Fenech)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Ricardo Mols (Ph. Calleja) Hin – 2.40.6” (1.15”) 2. Sensei (N. Baldacchino) 3. Peel And Stick (E. Bondin) 4. Veikko Hornline (J. Farrugia)

VIII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Whata Buz (N. Baldacchino) Hin – 2.40.9” (1.15.2”) 2. Vasterbo Paradise (C. Refalo) 3. P.A. Surprise (L. Cunningham) 4. Wiss Rambo (R. Gatt)

IX Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Pepita Ans (N. Baldacchino) Hin – 2.42.3” (1.15.8”) 2. Ravageur De Payre (C. Caruana) 3. Reveal Champ Blanc (T. Cauchi) 4. Rex Speed (T. Debono)

X Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Newman (B. Hili) Hin – 2.49.4” (1.19.2”) 2. Quatrain De Retz (J. Farrugia) 3. Queops De Retz (C. Fenech) 4. Svensson (N. Baldacchino)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements