//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Wee Catch Diamond first in Premier race

Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) on the way to victory (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) on the way to victory (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

The 53rd and the last meeting of the 2015 season was held on Sunday afternoon at the Marsa Racetrack. This programme consisted of nine races all for trotters on a mile distance. Certainly the most important race was that open for class Premier trotters and which was won by German Wee Catch Diamond under the guidance of Julian Farrugia.

Twelve horses lined up for the Class Premier race. It was Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) which made the fastest start in this race, opening during the first metres a small lead from Vejby Boom (Carl Caruana) and Midnight Hall (Mario Fenech). With a lap to go Wee Catch Diamond was still going strong and managed to seal its sixth win of the year after managing to hold off the challenge of Vejby Boom in the final straight. Ohime Mag (Ronald Cassar) and Radjah Man (Felix Casha) ended respectively in third and fourth place. The winner clocked an average time of 1.15.3” per kilometer.

The remaining eight races in yesterday’s card were reserved for class Gold, Silver, Bronze and Copper horses. In the first class Gold race, the early leader, Pronger (Claudio Refalo) ran out of steam when the front trotters turned for their final straight. In the final metres, this Swedish trotter was outsmarted by Italian Nashville Dancer (Andrew Farrugia) which secured its first win in Malta by half length from Helacs Falo (Julian Farrugia). Global Legislation (Clint Vassallo) finished fourth.

Opal Hall (Tony Mallia) dashed strongly from the inside midway through the final straight of the second class Gold race. Mallia’s trotter gained its first win of the season by half length from American Peel And Stick (Eugenio Bondin). Atomic Rapida (Paul Bonello) and Zizou Limburgia (Noel Baldacchino) followed home in that order.

In the third class Gold race, favourite The Candyman (Michael Sultana) cruised to its second win in a row and in Malta after leading all the way during the mile distance. Starfirefinnfemfel (Dylan Gatt), Radjah De Marzy (Patrick Spiteri) and Ramses Des Rouches (Redent Magro) also had a good performance and followed behind in that order.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 1640m. 1. Rybo Kadett (Jean Claude Pace) – 1.18.6”

Race 2. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Quitus Beauregard (Charles Camilleri) – 1.18.6”

Race 3. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Nashville Dancer (Andrew Farrugia) – 1.15.4”

Race 4. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Broslatts Boy (Julian Farrugia) – 1.16.3”

Race 5. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Opal Hall (Tony Mallia) – 1.17.2”

Race 6. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Storm Oaks (Charles Camilleri) – 1.15.9”

Race 7. Class Premier. Dist – 1640m. 1. Wee Catch Diamond (Julian Farrugia) – 1.15.3”

Race 8. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Kaizen (Noel Baldacchino) – 1.17.4”

Race 9. Class Gold. Dist – 1640m. 1. The Candyman (Michael Sultana) – 1.15.4”

Is-sitt rebha ta’ Wee Catch Diamond fl-oghla klassi

It-53 laqgha tas-sena li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa gabet fi tmiemu l-istagun 2015. Din il-laqgha kienet tikkonsisti minn disa’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott fuq distanza ta’ mil. Minn dawn, l-aktar wahda importanti kienet dik tal-oghla klassi Premier u li ntrebhet mill-Germaniz Wee Catch Diamond misjuq minn Julian Farrugia.

Tnax kienu z-zwiemel li bdew wara l-karozza tat-tluq fil-klassi Premier. Wara li nghata l-bidu ufficjali, kien Julian Farrugia li rsista ferm biex b’Wee Catch Diamond imur minnufih quddiem. Matul l-ewwel metri dan fetah vantagg zghir minn Vejby Boom (Carl Caruana) u Midnight Hall (Mario Fenech). Dawra mit-tmiem Wee Catch Diamond kien ghadu ghaddej b’ritmu mghaggel anki jekk minn nahat ta’ wara bdew javvanzaw fuq in-nahha ta’ barra Radjah Man (Felix Casha) u Ohime Mag (Ronald Cassar). Wee Catch Diamond irnexxilu jiehu s-sitt rebha tas-sena wara li anki fid-dritta finali gab fix-xejn ukoll l-attakk ta’ Vejby Boom li temm fit-tieni pozizzjoni. Ohime Mag u Radjah Man kellhom ukoll wirja tajba bi pjazzament fit-tielet u r-raba’ post rispettivament. Ir-rebbieh ta’ din it-tigrija Premier kellu medja ta’ 1.15.3” fil-kilometru.

Il-kumplament tat-tigrijiet kienu riservati ghal zwiemel mill-klassi Gold, Silver, Bronze u Copper. Fl-ewwel tigrija tal-klassi Gold, Pronger (Claudio Refalo) beda jnaqqas mill-giri hekk kif l-ewwel zwiemel daru biex jaffrontaw id-dritta finali taghhom. Dan inqabez fost l-ohrajn mit-Taljan Nashville Dancer (Andrew Farrugia) li rregistra l-ewwel rebha f’Malta bi ftit minn Helacs Falo (Julian Farrugia). Global Legislation (Clint Vassallo) temm fir-raba’ pozizzjoni.

Ferm eccitanti kienet ukoll it-tieni tigrija mill-istess klassi. Hawnhekk, b’Opal Hall, Tony Mallia hasad lill-kumplament tal-partecipanti bi sprint qawwi fuq in-nahha ta’ gewwa f’nofs id-dritta finali. B’hekk Opal Hall irnexxilu, fl-ahhar laqgha tal-istagun, jakkwista l-ewwel rebha tas-sena minn Peel And Stick (Eugenio Bondin), Atomic Rapida (Paul Bonello) u Zizou Limburgia (Noel Baldacchino).

It-tielet tigrija tal-klassi Gold ma tantx kellha storja. Il-favorit The Candyman (Michael Sultana) kien quddiem mill-bidu sal-linja finali biex ha t-tieni rebha konsekuttiva u f’Malta b’vantagg ta’ zewg tulijiet minn Starfirefinnfemfel (Dylan Gatt) u Radjah De Marzy (Patrick Spiteri). Ramses Des Rouches (Redent Magro) temm fir-raba’ pozizzjoni.

Matul l-istess laqgha saru wkoll xi prezentazzjonijiet lis-sidien li z-zwiemel taghhom spikkaw fit-tigrijiet organizzati ghad-dilettanti fil-korsa l-qadima minn Joe Zerafa, li hu l-mohh wara dawn it-tip ta’ tigrijiet. Roderick Gauci gie premjat wara li l-pony tieghu Rocky Boy spicca l-ahjar pony tar-razza shetland. L-ahjar pony ta’daqs kbir intghazel Rise Up Boy ta’ Ian Galea. Dasho ta’ Alan Aquilina, spicca l-ahjar ziemel tal-galopp fis-serkin filwaqt li Normand d’Oger, ta’ Dario Fenech temm l-ahjar ziemel tat-trott bi hdax –il rebha. Il-premjazzjoni tmexxiet mic-chairman tal-Malta Racing Club Edwin Borg.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 1640m. 1. Rybo Kadett (J.C. Pace) Hin – 2.08.9” (1.18.6”) 2. Iliana (M. Debono) 3. Pine Wood Harry (C. Calleja) 4. Esmeralda Run (R. Magro)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Quitus Beauregard (C. Camilleri) Hin – 2.08.9” (1.18.6”) 2. Quartrain De Retz (J. Farrugia) 3. Willesden Hanover (W. Farrugia) 4. Nimbus Bjerregard (R. Gatt)

III Tigrija. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Nashville Dancer (A. Farrugia) Hin – 2.03.7” (1.15.4”) 2. Helacs Falo (J. Farrugia) 3. Pronger (C. Refalo) 4. Global Legislation (C. Vassallo)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Broslatts Boy (J. Farrugia) Hin – 2.05.1” (1.16.3”) 2. Ramses De Tyrole (A. Cassar) 3. Reveal Champ Blanc (T. Cauchi) 4. Peggy Di Azzurra (S. Galea)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Opal Hall (T. Mallia) Hin – 2.06.6” (1.17.2”) 2. Peel And Stick (E. Bondin) 3. Atomic Rapida (P. Bonello) 4. Zizou Limburgia (N. Baldacchino)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Storm Oaks (C. Camilleri) Hin – 2.04.5” (1.15.9”) 2. Sound Of Silence (J. Gafa’) 3. Madame Inkato (G. Grech) 4. Maillot (C. Vassallo)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 1640m. 1. Wee Catch Diamond (J. Farrugia) Hin – 2.03.5” (1.15.3”) 2. Vejby Boom (C. Caruana) 3. Ohime Mag (R. Cassar) 4. Radjah Man (F. Cassar)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Kaizen (N. Baldacchino) Hin – 2.07” (1.17.4”) 2. Seagarden’s Lady (J. Bartolo) 3. Tarok (C. Xerri) 4. Orage Du Pont (J. Farrugia)

IX Tigrija. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. The Candyman (M. Sultana) Hin – 2.03.6” (1.15.4”) 2. Starfirefinnfemfel (D. Gatt) 3. Radjah De Marzy (P. Spiteri) 4. Ramses Des Rouches (R. Magro)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements