//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

First win in Malta for Overtaker By Sib

Overtaker By Sib winning the class Premier race on Sunday (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Overtaker By Sib winning the class Premier race on Sunday (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

Italian eight year old debutante, Overtaker By Sib, won Sunday’s major event at the Marsa Racetrack. This race was reserved for class Premier trotters on a short distance of 2140m and formed part of the 2nd meeting of the season made up of nine races all for trotters.

Sixteen horses took part in the major race on the card. It was Overtaker By Sib, driven by one of its owners, Gozitan Marco Refalo, the fastest trotter at first, opening a small lead from Radjah Man (Felix Casha) and Swedish newcomer Jaguar Ruda (Anton Cassar). With a lap to go, Overtaker By Sib was still going strong and ran unimpeded till the end of the race. This Italian trotter notched to its first win in Malta easily by two lenghts and a half from Pedro Vici (Johan Axisa) and Rainbow Dancer (Michael Ellul). Another French debutante, Rickshow (Charles Camilleri), ended in fourth place. Overtaker By Sib clocked an average time of 1.15.1” per kilometer.

The other races in Sunday’s programme were open for class Gold, Silver, Bronze and Copper trotters. In the first class Gold race, Udon d’Occagnes (Tony Demanuele) took the lead with 700 metres to go. However this French eight year old trotter changed its pace and was disqualified when the front horses started to face their final curve. It was Cool Caviar (Julian Farrugia) which stormed ahead in the final straight and triumphed by a length and a half from Solide Du Jayle (Omar Cauchi) and Rubis Du Chanoy (Noel Baldacchino). Pile Ou Face (Joe Schembri) finished fourth.

A keen duel between Swedish Brigadoon (Rodney Gatt) and Danish Sensei (Noel Baldacchino) developed in the final straight of the second class Gold race. It was the former which gained its second win in a row and in Malta by only few metres. Midnight Hall (Mario Fenech) and Smarty Jet (Marco Debono) followed home in that order.

In the first class Silver race, Dutch mare Zizazimoko (Tony Demanuele) led all the way. French Neo De Mira, under the guidance of George Muscat, won the second class Silver race after dashing strongly from the outside during the last 300 metres. A keen tussle between five horses developed in the final metres of the third and last class Silver race. It was French Saphir Barbes (Charles Camilleri) which past the post first.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Sunday. The first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Alana (Marvin Cauchi) – 1.18.8”

Race 2 Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Speed Lilium (Brian Hili) – 1.17.4”

Race 3. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Nasdaq Du Closet (Eugenio Zerafa) – 1.17.1”

Race 4. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Cool Caviar (Julian Farrugia) – 1.16.7”

Race 5. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Zizazimoko (Tony Demanuele) – 1.17.2”

Race 6. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Brigadoon (Rodney Gatt) – 1.15.9”

Race 7. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Neo De Mira (George Muscat) – 1.16”

Race 8. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Overtaker By Sib (Marco Refalo) – 1.15.1”

Race 9. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Saphir Barbes (Charles Camilleri) – 1.16.7”


L-ewwel success ta’ Overtaker By Sib fl-oghla klassi

L-aktar tigrija importanti li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienet wahda tal-oghla klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din kienet taghmel parti mit-tieni laqgha tal-istagun fuq disa’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott fuq distanza qasira u ntrebhet mid-debuttant Taljan Overtaker By Sib misjuq minn wiehed mis-sidien tieghu, l-Ghawdxi Marco Refalo.

Sittax kienu b’kollox iz-zwiemel li hadu sehem fl-aqwa tigrija tal-gurnata. L-aktar ziemel li beda b’sahhtu wara li nghata l-bidu ufficjali permezz tal-karozza tat-tluq kien propju Overtaker By Sib li fl-ewwel metri fetah vantagg zghir minn Radjah Man (Felix Casha) u ziemel gdid iehor Zvediz, Jaguar Ruda (Anton Cassar). Dawra mit-tmiem, Overtaker By Sib kien ghadu jigri b’certu qawwa u ma sab ebda diffikulta’ aktar il-quddiem biex jirregistra l-ewwel rebha fi xtutna. Dan facilment b’zewg tulijiet u nofs minn Pedro Vici (Johan Axisa) u Rainbow Dancer (Michael Ellul). Ziemel iehor gdid li gie impurtat dan l-ahhar minn Franza, Rickshow (Charles Camilleri) kellu wkoll debutt tajjeb meta spicca fir-raba’ pozizzjoni. Overtaker By Sib kellu medja ta’ 1.15.1” fil-kilometru.

Il-kumplament tat-tigrijiet kienu riservati ghal zwiemel mill-klassi Gold, Silver, Bronze u Copper. Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Gold, Udon d’Occagnes (Tony Demanuele) biddel il-pass waqt li kien quddiem u meta beda jipprepara biex jaffronta l-ahhar kurva tieghu. B’hekk dan iz-ziemel safa’ skwalifikat u fid-dritta finali ta c-cans lil Cool Caviar (Julian Farrugia) biex jiehu l-kmand u jaqsam il-linja finali l-ewwel b’distakk ta’ zewg tulijiet u nofs minn Solide Du Jayle li kien misjuq minn sewwieq iehor Ghawdxi, Marvin Cauchi. Rubis Du Chanoy (Noel Baldacchino) u Pile Ou Face (Joe Schembri) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

L-ahhar metri tat-tieni tigrija Gold ukoll kienu mill-aktar eccitanti. Fil-fatt, fid-dritta finali ta’ din it-tigrija zviluppa dwell kontinwu bejn l-Izvediz Brigadoon (Rodney Gatt) u d-Daniz Sensei (Noel Baldacchino). Kien tal-ewwel li rnexxilu bi tbatija jiehu t-tieni rebha konsekuttiva u f’Malta, b’Midnight Hall (Mario Fenech) u Smarty Jet (Marco debono) ikollhom ukoll pjazzament tajjeb meta jtemmu fit-tielet u r-raba’ post rispettivament.

Fl-ewwel minn tliet tigrijiet Silver kienet l-Olandiza Zizazimoko li f’idejn Tony Demanuele kienet quddiem kwazi mill-bidu sat-tmiem. Neo De Mira (George Muscat) rebah it-tieni tigrija mill-istess klassi wara attakk mibdi fuq in-nahha ta’ barra 300m mit-tmiem. B’kuntrast, ferm eccitanti kienet it-tielet u l-ahhar tigrija tal-istess klassi fejn fiha kellna taqtiegha bejn hames zwiemel f’nofs id-dritta finali. Bi ftit temm rebbieh Saphir Barbes ta’ Charles Camilleri.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Alana (M. Cauchi) Hin – 2.48.7” (1.18.8”) 2. Frida K. (M. Farrugia) 3. Darco As (F. Tanti) 4. Miskos Abies (M. Fenech)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Speed Lilium (B. Hili) Hin – 2.45.7” (1.17.4”) 2. Mind Your Head (N. Baldacchino) 3. Notice As (C. Caruana) 4. Quatrain De Retz (J. Farrugia)

III Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Nasdaq Du Closet (E. Zerafa) Hin – 2.44.9” (1.17.1”) 2. Umbra Hornline (J. Scerri) 3. Uthman Des Rouches (E. Attard) 4. Tilt De La Loge (A. Magro)

IV Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Cool Caviar (J. Farrugia) Hin – 2.44.2” (1.16.7”) 2. Solide Du Jayle (M. Cauchi) 3. Rubis Du Chanoy (N. Baldacchino) 4. Pile Ou Face (J. Schembri)

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Zizazimoko (T. Demanuele) Hin – 2.45.2” (1.17.2”) 2. Toledo Gede (K. Saliba) 3. Reader JYL (N. Baldacchino) 4. Indeed Southwind (K. Sciberras)

VI Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Brigadoon (R. Gatt) Hin – 2.42.5” (1.15.9”) 2. Sensei (N. Baldacchino) 3. Midnight Hall (M. Fenech) 4. Smarty Jet (M. Debono)

VII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Neo De Mira (G. Muscat) Hin – 2.42.7” (1.16”) 2. Rex Rose (P. Spiteri) 3. Tirana C.N. (M. Farrugia) 4. Peggy Di Azzurra (S. Galea)

VIII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Overtaker By Sib (M. Refalo) Hin – 2.40.7” (1.15.1”) 2. Pedro Vici (J. Axisa) 3. Rainbow Dancer (M. Ellul) 4. Rickshow (C. Camilleri)

IX Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Saphir Barbes (C. Camilleri) Hin – 2.44.1” (1.16.7”) 2. Panda Des Fleches (C. Magri) 3. Seigneur De France (C. Debono) 4. Querido Censerie (F. Cassar)

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements