//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Paris, Times of Malta, Trot

Bold Eagle triumphs in Amerique in new record

Bold Eagle (Franck Nivard) winning the Gran Prix d'Amerique in an average record time.

Bold Eagle (Franck Nivard) winning the Gran Prix d’Amerique in an average record time.

Driven by French young driver Franck Nivard , French five year old trotter, Bold Eagle on Sunday won the 95th running of the international trotting race Gran Prix d’Amerique held at the Vincennes Racetrack in Paris. Eighteen horses lined up for the prestigious trotting race over a long distance of 2,700 metres and staged in front of around 40,000 spectators.

Bold Eagle went in front early after only few metres from the start of the race. This trotter opened a half-length’s lead from Timoko (Bjorn Goop) and last year’s winner, Up And Quick (Jean Michel Bazire). However, Bold Eagle was unchallenged during the rest of the distance and managed to pass the finishing post first easily by a length from Timoko (Bjorn Goop) and Italian Oasis Bi (Pierre Vercuysse). Akim Du Cap Vert (Franck Anne) finished in fourth place

Bold Eagle won this year’s Amerique in an impressive average time of 1.11.4” per kilometer and which is also the new record time of the race. This was also Nivard’s fourth success in this prestigious competition which is considered the world cup of trotting races. In the past this French driver also managed to win twice the Gran Prix d’Amerique with Ready Cash which happens to be Bold Eagle’s sire.

Bold Eagle is trained by Sebastien Guarato and owned by Pierre Pilarski. He has become the 15th horse in the history of the Amerique to win the race at the age of five years.

Livi Cantona steals limelight

The 3rd meeting of the season made up of nine races all for trotters was held on Sunday afternoon at the Marsa Racetrack. Certainly the most important race was reserved for class Premier trotters on a long distance of 2640m.

This race was won by Swedish Livi Cantona which returned to winning form after an absence of almost four years.
Fifteen horses line up for the class Premier race. The winner, Livi Cantona (Charles Camilleri), increased its speed in the final 200m and finished first from Prieure (Claudio Refalo) and Valentin Di Gite (Carl Caruana). Quito De Neret (Mario Seguna) finished in fourth place.

The other races in Sunday’s card were open for class Gold, Silver and Copper trotters. The first class Gold race was characterised by a keen duel in the final straight between French Seabiscuit Noir (Rodney Gatt) and Dutch mare Zizazimoko (Paul Galea). It was the former which gained its first win in Malta with Nevaio Des Bordes (Shawn Portelli) and Indeed Southwind (Kevin Sciberras) ending respectively in third and fourth place.

Magic Broline confirmed her impeccable form by winning the second class Gold race. Under the guidance of Charles Camilleri, this Swedish seven year old upped its pace in the final metres and secured its second win in a row and in Malta by a whisker from Solide Du Jayle (Omar Cauchi). Phenix De La Roque (Noel Baldacchino) and Royal In (Marco Debono) followed home in that order.

In the last class Gold race it was Smarty Jet (Marco Debono) which registered its first win in Malta after increasing its speed in the final metres. Favourite Nashville Dancer (Andrew Farrugia), Cool Caviar (Julian Farrugia) and Midnight Hall (Mario Fenech) also had a good performance and obtained a good place.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Sunday. The first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Crazy Leg (Tony Tanti) – 1.20.1”

Race 2. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Sampiero De May (Kirsten Galea) – 1.17.5”

Race 3. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Rapide Du Matin (Charles Camilleri) – 1.16.5”

Race 4. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Seabiscuit Noir (Rodney Gatt) – 1.17.3”

Race 5. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Magic Broline (Charles Camilleri) – 1.17.1”

Race 6. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Showtime (Noel Baldacchino) – 1.16.3”

Race 7. Class Gold Dist – 2640m.1. Smarty Jet (Marco Debono) – 1.18”

Race 8. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Livi Cantona (Charles Camilleri) – 1.17”

Race 9. Class Silver. Dist – 2640m. 1.Saphir Merite (Joseph Scerri) – 1.18.9”

Bold Eagle inaqqax ismu fuq l-Amerique f’hin rekord</em

Misjuq minn Franck Nivard, il-Franciz Bold Eagle rebah il-95 edizzjoni tal-famuza Gran Prix d’Amerique li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa ta’ Vincennes f’Parigi fi Franza. Sal-lum, din it-tigrija ghadha kkunsidrata bhala l-aktar wahda importanti fil-kalendarju tat-trott mondjali. Din saret fuq distanza ta’ 2700m, kellha bidu bil-waqqaf, u b’kollox tmintax –il ziemel grew serkin ma’ serkin. L-Amerique kienet segwita minn madwar 40,000 spettatur.

Bold Eagle beda l-favorit nett ghar-rebh ta’ din it-tigrija u hu kien fost l-aktar ziemel veloci hekk kif inghata l-bidu ufficjali. Wara ftit metri dan mar quddiem u fetah vantagg verament zghir minn Timoko (Bjorn Goop) u r-rebbieh tas-sena li ghaddiet, Up And Quick (Jean Michel Bazire). Bold Eagle baqa’ jigri b’sahhtu u konsistenti sal-linja finali u bla tbatija u b’distakk ta’ tul qasam il-linja finali l-ewwel minn Timoko (Bjorn Goop) u t-Taljan Oasis Bi (Pierre Vercruysse). Akim Du Cap Vert (Franck Anne) tewmm fir-raba’ pozizzjoni.

B’hekk Bold Eagle kkonferma li hu fost l-aktar zwiemel veloci fid-dinja u ta’ kull zmien. Hu rnexxilu jirregistra medja ta’ 1.11.4” fil-kilometru li hu wkoll rekord gdid ta’ din it-tigrija. Minn naha l-ohra ghal Nivard dan kien ir-raba’ success personali fl-Amerique. B’hekk dan is-sewwieq fl-ahhar snin irnexxilu jwassal ghal dan is-success mhux biss lill-leggendarju Ready Cash izda anki lil ibnu Bold Eagle li verament qieghed jimxi fuq il-passi ta’ missieru. Barra dan, Bold Eagle sar il-hmistax –il ziemel fl-istorja tal-Amerique li rnexxilu jirbah din it-tigrija fl-eta’ ta’ hames snin. Bold Eagle huwa imharreg minn Sebastien Guarato u hu propjeta’ tal-Franciz Pierre Pilarski.

Livi Cantona jirritorna ghar-rebh fil-Premier

It-tielet laqgha tas-sena li saret il-bierah wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienet tikkonsisti minn disa’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott fuq distanza twila ta’ 2640m. Minn dawn l-aktar wahda importanti kienet dik tal-aqwa klassi Premier. Din it-tigrija ntrebhet minn Livi Cantona li rritorna ghas-success wara nuqqas ta’ kwazi erba’ snin.

B’kollox hmistax kienu z-zwiemel li hadu sehem f’din it-tigrija. Din it-tigrija hadet svolta ohra fl-ahhar 200m b’Livi Cantona, f’idejn Charles Camilleri, jibda jhaffef il-pass u jtemm rebbieh minn Prieure (Claudio Refalo) u Valentin Du Gite (Carl Caruana). Quito De Neret (Mario Seguna) dahal warajhom fir-raba’ pozizzjoni. Livi Cantona kellu medja ta’ 1.17” fil-kilometru.

Il-kumplament tat-tigrijiet kienu riservati ghal zwiemel tal-klassi Gold, Silver u Copper. Saru b’kollox tliet tigrijiet tal-klassi Gold. L-ewwel wahda kienet ferm eccitanti fejn din kienet ikkaratterizzata minn dwell interessanti fid-dritta finali bejn Seabiscuit Noir (Rodney Gatt) u Zizazimoko (Paul Galea). Kien tal-ewwel li ha l-ewwel rebha fi xtutna bi ftit metri, b’Nevaio Des Bordes (Shaun Portelli) u Indeed Southwind (Kevin Sciberras) jidhlu warajhom f’dik l-ordni.

Magic Broline ikkonfermat li hija wahda miz-zwiemel rivelazzjoni s’issa ta’ dan l-istagun. F’idejn Charles Camilleri, din l-Izvediza hadet it-tieni rebha konsekuttiva minn daqstant dehriet f’Malta wara li ziedet il-pass fl-ahhar metri tat-tieni tigrija Gold. Din qasmet il-linja finali l-ewwel wara li xejnet l-isfida ta’ Solide Du Jayle (Omar Cauchi). Phenix De La Roque (Noel Baldacchino) dahal it-tielet minn Royal In (Marco Debono) li temm fir-raba’ pozizzjoni.

Minn naha l-ohra, Smarty Jet (Marco Debono) akkwista wkoll l-ewwel rebha fi xtutna fit-tielet u l-ahhar tigrija Gold. Dan wara li ghileb fl-ahhar metri l-attakk tat-Taljan Nashville Dancer (Andrew Farrugia) u Cool Caviar (Julian Farrugia). Midnight Hall (Mario Fenech) temm ir-raba’.

Ir-rizultati kollha

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Crazy Leg (T. Tanti) Hin – 3.31.5” (1.20.1”) 2. Niko De Chamant (V. Fenech) 3. Natalie Crown (V. Ghigo) 4. Miskos Abies (Ch. Farrugia)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Sampiero De May (K. Galea) Hin – 3.24.6” (1.17.5”) 2. Turbot De Renier (I. Bilocca) 3. Torres Phil (M. Fenech) 4. Ravageur De Payre (C. Caruana)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Rapide Du Matin (C. Camilleri) Hin – 3.21.9” (1.16.5”) 2. Marcus Palema (C. Refalo) 3. Ramses De Tyrole (A. Cassar) 4. Seigneur De France (C. Debono)

IV Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Seabiscuit Noir (R. Gatt) Hin – 3.24.1” (1.17.3”) 2. Zizazimoko (P. Galea) 3. Nevaio Des Bordes (Sh. Portelli) 4. Indeed Southwind (K. Sciberras)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Magic Broline (C. Camilleri) Hin – 3.23.5” (1.17.1”) 2. Solide Du Jayle (O. Cauchi) 3. Phenix De La Roque (N. Baldacchino) 4. Royal In (M. Debono)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Showtime (N. Baldacchino) Hin – 3.22.3” (1.16.6”) 2. Sillon Du Breuil (M. Ellul) 3. Udice Boko (C. Camilleri) 4. Holy Smoke (J. Briffa)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Smarty Jet (M. Debono) Hin – 3.25.9” (1.18”) 2. Nashville Dancer (A. Farrugia) 3. Cool Caviar (J. Farrugia) 4. Midnight Hall (M. Fenech)

VIII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Livi Cantona (C. Camilleri) Hin – 2.23.4” (1.17”) 2. Prieure (C. Refalo) 3. Valentin Du Gite (C. Refalo) 4. Quito De Neret (M. Seguna)

IX Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Saphir Merite (J. Scerri) Hin – 3.28.4” (1.18.9”) 2. Speedaway (C. Camilleri) 3. Andorra (B. Zammit) 4. Roma M (P. Galea)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives