//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Ricky Rock and Overtaker By Sib win major races

Ricky Rock driven by Frencu Cassar winning one of the class Premier races on Sunday (Photo Andrew Borg Carabott - In-Nazzjon- Media.Link Communications).

Ricky Rock driven by Frencu Cassar winning one of the class Premier races on Sunday (Photo Andrew Borg Carabott – In-Nazzjon- Media.Link Communications).

Ricky Rock and Overtaker By Sib won Sunday’s major events at the Marsa Racetrack. These were races reserved for class Premier trotters and formed part of the 4th meeting of the year made up of ten races all for trotters and held on a long distance of 2640m.

Fourteen horses lined up for the first class Premier race. In this race, veteran driver Frencu Cassar stormed ahead with Ricky Rock with a lap to go and opened a small lead from Quo Williams (Charles Camilleri) and Jaguar Ruda, which was driven by Frencu’s son, Anton Cassar. Ricky Rock never relinquished its position and in the final straight went on to easily beat the challenge of Quo Williams. Ourasi Diams (Emmanuel Fenech) and Princess View (Julian Farrugia) ended respectively in third and fourth place. Ricky Rock chalked up to its first win in Malta in an average time of 1.15.2” per kilometer.

The second class Premier race was contested between thirteen trotters. Italian and favourite Overtaker By Sib (Marco Refalo) was the fastest trotter at first, opening a very small lead from Quiet Du Chene (Mario Fenech) and Wee Catch Diamond (Julian Farrugia). 300m to the end, Overtaker By Sib was still going strong, however in the final metres had to go all the way to stave off the challenge of Quiet Du Chene (Mario Fenech) and Quillian Joyeux (Andrew Farrugia). Overtaker By sealed its second win in a row and in Malta in an average time of 1.15.5” per kilometer. Rickshow (Charles Camilleri) ended fourth.

The other races in Sunday’s card were open for class Silver, Bronze and copper trotters. In the first class Silver race, Belgian newcomer Unika Slipper (Cliferty Calleja) dashed strongly from the outside 400m from the finishing line. This eight year old mare secured its first win in Malta easily by more than two lenghts from Natieu d’Echal (Julian Farrugia) and Sandro Du Vivier (Paul Galea). Another debutante, French Ukal Joe (Michael Sultana), finished fourth.

The early leader in the second class Silver race, Nitesco d’Antony (David Ellul), ran out of steam when the front horses turned for their final straight. This French trotter was overtaken by Rubis d’Olivier (Noel Baldacchino) which obtained its first win of the year from Suro Du Cornillet (Julian Farrugia) and Sitka Rod (Tony Demanuele). Herzbrecher (Rodney Gatt) followed home in that order.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Sunday. The first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Alana (Marvin Cauchi) – 1.19.7”

Race 2. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Voila Dry (Ivan Bilocca) – 1.17.5”

Race 3. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Count Wiesnievski (Anton Pace) – 1.19.6”

Race 4. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Tanja Dilli (Noel Baldacchino) – 1.18.6”

Race 5. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Akemi (Redent Magro) – 1.18.6”

Race 6. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Unika Slipper (Cliferty Calleja) – 1.18.9”

Race 7. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Ricky Rock (Frencu Cassar) – 1.15.2”

Race 8. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Rubis d’Olivier (Noel Baldacchino) – 1.17.3”

Race 9. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Overtaker By Sib (Marco Refalo) – 1.15.5”

Race 10.Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Sibenik (Paul Galea) – 1.18.7”

Ricky Rock u Overtaker By Sib protagonisti fil-klassi Premier

L-aktar zewg tigrijiet importanti li saru l-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienu riservati ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza twila ta’ 2640m. Dawn ghamlu parti mir-raba’ laqgha tal-istagun fuq ghaxar tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott u ntrebhu minn Ricky Rock u Overtaker By Sib rispettivament.

Fl-ewwel tigrija tal-oghla klassi grew b’kollox erbatax –il ziemel. Matul l-ewwel elf metru ta’ din it-tigrija stajna ninnutaw l-ewwel pozizzjoni talterna bejn tliet zwiemel, igifieri Whata Buz (Noel Baldacchino), Ourasi Diams (Emmanuel Fenech) u Quo Williams (Charles Camilleri). Kien ezattament dawra mit-tmiem li s-sewwieq veteran Frencu Cassar pogga lill-Franciz tieghu Ricky Rock quddiem. Dan baqa’ jzomm il-kmand sal-linja finali u rregistra l-ewwel rebha fi xtutna wara li fid-dritta finali xejjen l-isfida ta’ Quo Williams. Ourasi Diams u Princess View (Julian Farrugia) kellhom ukoll wirja pozittiva. Ir-rebha ta’ Ricky Rock waslet f’medja ta’ 1.15.2” fil-kilometru.

Minn naha l-ohra, tlettax kienu z-zwiemel li bdew fit-tieni tigrija Premier. Kif kien mistenni, kien it-Taljan Overtaker By Sib (Marco Refalo) l-aktar ziemel veloci fil-bidu tat-tigrija. Matul l-ewwel metri dan irnexxilu jiftah vantagg zghir minn Quiet Du Chene (Mario Fenech) u Wee Catch Diamond (Julian Farrugia). Madwar 400m mill-linja finali Overtaker By Sib kien ghadu jigri b’certu konsistenza quddiem, ghalkemm fid-dritta finali kellu jbati mhux ftit biex jikkontrolla l-assalti ta’ Quiet Du Chene (Mario Fenech) u Quillian Joyeux (Andrew Farrugia). Rickshow (Charles Camilleri) temm ir-raba’. B’hekk Overtaker By Sib irnexxilu jiehu t-tieni rebha konsekuttiva u f’Malta f’medja ta’ 1.15.5” fil-kilometru.

Il-kumplament tat-tigrijiet kienu riservati ghal zwiemel mill-klassijiet Silver, Bronze u Copper. Fl-ewwel tigrija tal-klassi Silver, id-debuttanta Belgjana Unika Slipper (Cliferty Calleja) kellha attakk insidjuz madwar 400m mill-linja finali. Din marret quddiem fl-ahhar metri biex facilment u b’distakk ta’ ftit aktar minn zewg tulijiet hadet l-ewwel success fi xtutna minn Natieu d’Echal (Julian Farrugia) u Sandro Du Vivier (Paul Galea). Ziemel iehor gdid Franciz, Ukal Joe (Michael Sultana) dahal warajhom f’dik l-ordni.

Nitesco d’Antony (David Ellul) kien l-aktar ziemel veloci wara l-karozza tat-tluq waqt il-bidu ufficjali tat-tieni tigrija Silver. Dan il-Franciz zamm il-kmand sakemm iz-zwiemel daru biex jaffrontaw id-dritta finali taghhom. Kien f’dak il-mument li Nitesco d’Antony beda jnaqqas mill-pass u dlonk inqabez minn Rubis d’Olivier li f’idejn Noel Baldacchino ha l-ewwel rebha stagonali. Dan minn Suro Du Cornillet (Julian Farrugia), Sitka Rod (Tony Demanuele) u Herzbrecher (Rodney Gatt).

Ir-rizultati kolllha

I Tigrija. Klassi Copper Dist – 2640m. 1. Alana (M. Cauchi) Hin – 3.30.5” (1.19.7”) 2. Amiral Benault (P. Galea) 3. Frida K. (M. Farrugia) 4. Quella Des Moyeux (T. Demanuele)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Voila Dry (I. Bilocca) Hin – 3.24.6” (1.17.5”) 2. Prince Teemer (M. Bonnici) 3. Miss Bajen (C. Camilleri) 4. Nix Brodde (S. Schembri)

III Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Count Wienievski (A. Pace) Hin – 3.30.1” (1.19.6”) 2. Freddie Melon (M. Debono) 3. Geronimos Cadillac (F. Casha) 4. Tilt De La Loge (A. Magro)

IV Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Tanja Dilli (N. Baldacchino) Hin – 3.27.4” (1.18.6”) 2. Tarok (C. Xerri) 3. Cross Country F.C. (S. Vella) 4. Pericle (K. Farrugia)

V Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Akemi (R. Magro) Hin – 3.27.5” (1.18.6”) 2. Petrus Du Vivier (C. Cassar) 3. Nasdaq Du Closet (E. Zerafa) 4. Atout De Carriere (C. Vassallo)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Unika Slipper (C. Calleja) Hin – 3.28.3” (1.18.9”) 2. Natieu d’Echal (J. Farrugia) 3. Sandro Du Vivier (P. Galea) 4. Ukal Joe (M. Sultana)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Ricky Rock (F. Cassar) Hin – 3.18.6” (1.15.2”) 2. Quo Williams (C. Camilleri) 3. Ourasi Diams (E. Fenech) 4. Princess View (J. Farrugia)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Rubis d’Olivier (N. Baldacchino) Hin – 3.24” (1.17.3”) 2. Suro Du Cornillet (J. Farrugia) 3. Sitka Rod (T. Demanuele) 4. Herzbrecher (R. Gatt)

IX Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Overtaker By Sib (M. Refalo) Hin – 3.19.4” (1.15.5”) 2. Quiet Du Chene (M. Fenech) 3. Quillian Joyeux (A. Farrugia) 4. Rickshow (C. Camilleri)

X Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Sibenik (P. Galea) Hin – 3.27.9” (1.18.7”) 2. Rapnou Des Picanes (M. Ellul) 3. Ricciola Jet (R. Gatt) 4. Speed Lilium (C. Caruana)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives