//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

First win in Malta for Robinson Wic

Robinson Wic (Clint Vassallo) winning the class Premier race on Sunday (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications).

Robinson Wic (Clint Vassallo) winning the class Premier race on Sunday (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications).

The 5th meeting of the season, made up of nine races all for trotters, was held yesterday afternoon at the Marsa Racetrack. This programme heralded the start of the first competition of the year, the Assikura Championship for class Gold trotters with six heats on a short distance of 2140 metres. Yesterday’s card included also a class Premier race on the same distance and which was won by French newcomer Robinson Wic.

Sixteen trotters took part in the class Premier race. As expected, it was favourite Brigadoon (Rodney Gatt) that set the early pace after the official start of the race, opening a small lead from Robinson Wic (Clint Vassallo) and Ranch Get On (Julian Farrugia). With a lap to go Brigadoon was still going strong, however this Swedish trotter ran out of steam midway through the final straight and was outsmarted by Robinson Wic. P.A. Surprise (Lorraine Cunningham) and another French debutante, Retz Du Lys (Charlton Gauci), followed home in that order. Robinson Wic clocked an average time of 1.15.9” per kilometer.

From the six class Gold heats, 24 horses qualified for the semi-final stage. In the first heat, Swedish newcomer Energitj (Carl Caruana) led all the way and managed to secure its first win in Malta easily by a length from Palazio Valterne (David Ellul). A keen tussle between three trotters developed in the final straight of the second heat. It was Quefi Des Caillons (Michael Ellul) which gained its first win of the season.

In the third class Gold heat, Noel Baldacchino put Swedish debutante Power To Be in front with a lap to go. This nine year old trotter sealed its first win on the islands from Midnight Hall (Mario Fenech). Italian Lover Roc (Jesmond Attard) increased its speed midway through the final straight of the fourth class Gold heat and triumphed from Quatour (Paul Galea).

In the fifth heat from the same championship, the most consistent horse of last year, Royal In, was unchallenged during the last 1000 metres. This Swedish trotter was driven by Gozitan Marco Debono. Matrix Revolution (Noel Baldacchino) also cruised to its first win in Malta in the sixth and final heat of this championship after nosing ahead midway through the final straight.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Saturday. The first race should start at 1.15pm.

Yesterday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Frida K. (Mario Farrugia) – 1.18.3”

Race 2. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Speedaway (Charles Camilleri) – 1.16.8”

Race 3. Assikura Championship Heat. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Energitj (Carl Caruana) – 1.15.5”

Race 4. Assikura Championship Heat. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Quefi Des Caillons (Michael Ellul) – 1.15.7”

Race 5. Assikura Championship Heat. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Power To Be (Noel Baldacchino) – 1.15”

Race 6. Assikura Championship Heat. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Lover Roc (Jesmond Attard) – 1.15.5”

Race 7. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Robinson Wic (Clint Vassallo) – 1.15.9”

Race 8. Assikura Championship Heat. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Royal In (Marco Debono) – 1.15”

Race 9. Assikura Championship Heat. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Matrix Revolution (Noel Baldacchino) – 1.16.3”


Robinson Wic eccezzjonali fid-debutt tieg

Fil-korsa tal-Marsa lbierah wara nofsinhar inghata l-bidu ghall-ewwel kampjonat ta’ dan l-istagun 2016. Dan hu l-kampjonat Assikura ghal zwiemel tal-klassi Gold fuq distanza qasira ta’ 2140m. B’kollox saru sitt heats minn dan il-kampjonat u li ghamlu parti mill-hames laqgha tas-sena fuq disa’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott. Barra dan, il-laqgha nkludiet ukoll tigrija tal-klassi Premier ukoll fuq distanza qasira u li ntrebhet mid-debuttant Franciz Robinson Wic misjuq minn Clint Vassallo.

Sittax kienu z-zwiemel li grew b’kollox fit-tigrija tal-aqwa klassi. Kif mistenni, kien l-Izvediz Brigadoon (Rodney Gatt) l-aktar veloci wara li nghata l-bidu ufficjali. Matul l-ewwel metri dan fetah vantagg zghir minn Robinson Wic u Ranch Get On (Julian Farrugia). Ghalkemm dawra mit-tmiem, Brigadoon kien ghadu ghaddej b’certu qawwa, fid-dritta finali ma seta’ jaghmel xejn quddiem l-attakk ta’ Robinson Wic li qabzu biex ha l-ewwel rebha fi xtutna. P.A. Surprise (Lorraine Cunningham) u ziemel gdid iehor Franciz, Retz Du Lys (Charlton Gauci), dahlu warajhom f’dik l-ordni. Robinson Wic kellha medja ta’ 1.15.9” fil-kilometru.

Mis-sitt heats tal-klassi Gold 24 ziemel ghaddew ghas-semi finali. Fl-ewwel heat, id-debuttant Zvediz Energitj (Carl Caruana) kien il-hin kollu quddiem u akkwista l-ewwel rebha fl-ewwel dehra b’tul minn Palazio Valterne (David Ellul). Ferm eccitanti u kumbattuta kienet it-tieni heat mill-istess kompetizzjoni, b’taqtiegha bejn tliet zwiemel fid-dritta finali. Hawnhekk kien il-Franciz Quefi Des Caillons li, taht il-gwida ta’ Michael Ellul, ha wkoll l-ewwel success stagjonali.

Fit-tielet heat tal-klassi Gold, Noel Baldacchino pogga lill-gdid Zvediz Power To Be quddiem madwar dawra mit-tmiem. B’hekk dan ha l-ewwel rebha f’Malta bla tbatija minn Midnight Hall (Mario Fenech). It-Taljan Lover Roc (Jesmond Attard) zied fil-pass ftit metri mill-linja finali tar-raba’ heat tal-klassi Gold. B’hekk dan temm rebbieh minn Quatour (Paul Galea).

Il-hames heat mill-istess kompetizzjoni rat is-success tal-aktar ziemel konsistenti tas-sena li ghaddiet, Royal In, misjuq minn Marco Debono. Dan ukoll halla kollox ghall-ahhar elf metru. Il-programm tal-lbierah ghalaq bis-sitt u l-ahhar heat tal-klassi Gold. F’din it-tigrija, sprint qawwi f’nofs id-dritta finali wassal lil Matrix Revolution (Noel Baldacchino) biex jiehu l-ewwel rebha f’Malta wkoll minn Cowboy Party (Chris Cassar).

Ir-rizultati kollha

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Frida K. (M. Farrugia) Hin – 2.47.5” (1.18.3”) 2.Bob Wielinga (J. Zahra) 3. Amiral Benault (P. Galea) 4. Sexy Degli Ulivi (N. Barbara)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Speedaway (C. Camilleri) Hin – 2.44.3” (1.16.8”) 2. Roma M. (P. Galea) 3. Pride Lendalund (N. Barbara) 4. Tanja Dilli (N. Baldacchino)

III Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Energitj (C. Caruana) Hin – 2.41.6” (1.15.5”) 2. Palazio Valterne (D. Ellul) 3. Qurieux Du Ponchet (C. Vassallo) 4. Made In Hoff (C. Camilleri)

IV Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Quefi Des Caillons (M. Ellul) Hin – 2.41.9” (1.15.7”) 2. Madrileno (M. Fenech) 3. Magic Broline (C. Vassallo) 4. High Stage (M. Refalo)

V Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Power To Be (N. Baldacchino) Hin – 2.40.4” (1.15”) 2. Midnight Hall (M. Fenech) 3. Time Square (M. Ellul) 4. Quintillus (M. Mifsud)

VI Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Lover Roc (J. Attard) Hin – 2.41.5” (1.15.5”) 2. Quatour (P. Galea) 3. Starfirefinnfemfel (D. Gatt) 4. Showtime (N. Baldacchino)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Robinson Wic (C. Vassallo) Hin – 2.42.5” (1.15.9”) 2. Brigadoon (R. Gatt) 3. P.A. Surprise (L. Cunningham) 4. Retz Du Lys (C. Gauci)

VIII Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Royal In (M. Debono) Hin – 2.40.5” (1.15”) 2. Sacre Look (G. Muscat) 3. Big Ben (S. Cutajar) 4. Quoi De Neuf Ici (R. Magro)

IX Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Matrix Revolution (N. Baldacchino) Hin – 2.48.4” (1.16.3”) 2. Cowboy Party (C. Cassar) 3. Nashville Dancer (A. Farrugia) 4. Over Oaks (C. Caruana)

Bold Eagle b’success iehor

Il-bierah ukoll fil-korsa ta’ Vincennes f’Parigi fi Franza saret il-Gran Prix De France, tigrija nternazzjonali fuq distanza qasira ta’ 2100m u bil-bidu bil-karozza tat-tluq. Kif kien mistenni, din it-tigrija zviluppat fi dwell bejn ir-rebbieh tal-Gran Prix d’Amerique ta’ gimghatejn ilu, Bold Eagle (Franck Nivard) u l-isfidant ewlieni Timoko (Bjorn Goop). Kien tal-ewwel li temm rebbieh f’medja ta’ 1.10.7” fil-kilometru.

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives